Skip to main content

Full text of "Bucuria comuniunii, vol. 7 (2010)"

See other formats


Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus Bucuria comuniunii Vol.7 
Teologie pentru azi Bucuresti 
2010' Perspectiva de lucru in teologia ortodoxa: 
receptarea optima a reactualizdrii credinfei 
Munca de cercetare 1 duhovnicesco-^tiin^ifica in Teologia 
ortodoxa, ca oricare alta munca voca^ionala, de con§tiin^a, trebuie 
sa aiba geniul sintezei §i al echilibrului. 

Cercetarea unei anume problematici trebuie sa includa, 
deopotriva, cunoa§terea par^ilor dar §i includerea par^ilor intr-un 
intreg, pentru ca aceasta sa dea o direc^ie sigura celui care 
acceseaza munca noastra. 

Un subiect teologic care se vrea analizat trebuie sa se 
includa in solul Scripturii, al Tradniei sj al vie^ii liturgice §i 
canonice a Bisericii pentru ca sa raspunda unor nevoi reale §i 
directe ale credinciosului ortodox. 

Intoarcerea reala, la fiecare studiu §i carte pe care o 
scriem, la fundamentele credinfei ortodoxe e inceputul adevaratei 
direc^ii, singura de viitor, in teologia ortodoxa, dupa parerea 
noastra. 

Trebuie sa reanalizam textul Scripturii §i al Sfm^ilor 
Paring, cu smerenie §i aten^ie, cu echilibru, sa ne apropiem de ele 
duhovnicesco-filologic pentru a salva §i imparta§i deopotriva 
fragilitatea de gand a sfin^eniei dar §i noutatea perena a 
problematicii vie^ii ortodoxe. 

Trebuie sa lasam comentariile adiacente in spate §i sa 
accesam direct sursele, direct textul Scripturii, direct pe Sfin^ii 
no§tri, direct textul Sfintelor Canoane, sa privim duhovnicesco- 1 Un text din data de 16 ianuarie 2008. teologic Sfmtele Icoane si sa ne intalnim, in mod real, cu Sfnuii, 
pentru ca sa fim iradia^i de prospeiimea mereu noua dar identica 
in coniinut a Bisericii Ortodoxe. 

Trebuie sa ne innodam, la nivel adanc interior, rela^ia 
noastra cu Tradi^ia Bisericii pentru ca sa rezonam cu ea, pentru 
ca sa fim un ecou al ei in mod coerent. 

Trebuie sa ne sim^im venind de la Sfin^ii Apostoli, sa 
sim^im cu galgaie in noi harul Treimii si cum via^a noastra 
trebuie sa fie o noutate minunata, o noutate care sa modifice 
constiin^a celor din jur in mod tacit, pentru ca ne sim^im, in mod 
real, lega^i organic de suvoiul de via^a care vine din Domnul 
nostru si strabate intreaga istorie a Bisericii pana la noi. 

Teologii academici sunt mereu admonesta^i, mai mult sau 
mai pu^in serios, cu in^elegere a realita^ii in sine, din cauza 
faptului ca nu sunt experimentatorii direcfi ai credin^ei si ca 
suplinesc, prin fraze pompoase, lipsa experien^ei. 

Nu as spune ca po^i sa te apropii de teologia ortodoxa, la 
nivel academic, fara o anume experien^a si relate directa cu 
Dumnezeu. 

Insa, e drept, trebuie ca aceasta experien^a sa fie majord, 
vizibila, imensa, pentru ca sa fie perceputa de cat mai mul^i si 
pentru ca ea sa aiba credit. 

Atunci cand li se cere teologilor mai multa sim^ire si 
experien^a alaturi de date de cercetare teologica, fara doar si 
poate, cred ca li se cere sa aiba geniul de a imbina erudifia cu 
claritatea, de a imbina greul cu usorul intr-o maniera adanc 
benefica pentru credinciosii de astazi. 

Insa, daca nu putem face teologie fara spiritualitate, fara 
experien^a directa, tot la fel nu putem sa ramanem la trairea 
simpla a credin^ei fara a o marturisi, fara a o face proprie si 
altora, pentru ca adevarul se vrea spus tuturor. 

Perspectiva de lucru pentru care noi pledam in teologia 
ortodoxa si pe care incercam sa o traim este metoda 
duhovnicesco-stiin^ifica de lucru: adica orice lucru pe care il 
scriem in domeniul teologiei, ca teologi, trebuie sa aiba racordare 
cu experien^a noastra si a Bisericii lui Dumnezeu. 

Nu consideram demers teologic propriu credin^ei ortodoxe 
demersul teologic negationist, demersul revendicativ, demersul 
teologic demolator, care nu pune nimic in loc, ci consideram ca 
un teolog ortodox, cu via^a duhovniceasca si bun sim^, trebuie 
sa se simta inscris in Tradrfia Bisericii, sa fie un traitor viu si 
fervent al Tradrfiei si sa indrepte eventualele deformari sau rastalmaciri din mers, ca lucruri adiacente, si nu ca lucruri de 
prim ordin. 

Orice teolog ortodox, din orice secol, a fost atent atat la 
Paring anteriori cat si la nevoile reale ale credinciosilor din 
vremea lui si a raspuns exigen^elor vremii lui cu exigence 
Tradrfiei Bisericii. 

§i semnul ca esti in Tradi^ie, ca sim^i via^a Bisericii in tine 
si ca te sim^i legat de Sfnuii si teologii Bisericii anteriori ^ie e ca 
ai reverend, fiasca supunere si aten^ie fa^a de cei care te-au 
nascut si te nasc in via lui Dumnezeu, pentru vesnicie. 

Raportarea la Scriptura, la Sfnuii Paring, la istoria Bisericii 
ecumenice, resim^ita ca o respiraiie normala cred ca e albia in 
care ne gasim adevarata perspective teologicd. 

§i cartea teologica, care e scrisa cu inten^ia de a da un sens 
sigur celor care ne citesc miroase lafel cu Tradrfia, miroase la fel 
cu aerul parfumat si to^i se inclina in fa^a ei. 

Numai ca adevarata reactualizare a credinjei si 
reimprospatarea in^elegerii teologice nu trebuie sa fie numai o 
nazuin^a zilnica a teologilor ci a intregii Biserici. 

Limbajul reactualizat, transpunerea credinjei Tradi^iei in 
limbajul si mentalitatea contemporana e resim^it ca atare, ca o 
noutate de care avem nevoie, daca odata cu noutatea transpunerii 
lingvistice vine si verticalitatea vieiii teologului. 

Dar ca sa ne cunoastem comoara Tradifiei trebuie sa ne 
cunoastem si teologii, sa inva^am sa ii respectam si sa le urmam 
efortul de cercetare teologicd printr-un efort de receptare din 
partea tuturor. 

Noi credem ca odata cu cunoasterea vie^ilor Sfm^ilor si a 
teologilor Bisericii trebuie sa ne si intimizam cu ei prin rugaciune 
sau pomenire a lor, pentru ca sa putem descifra, intr-un mod real, 
scrierile lor. §i ca toate sa aiba sens, cred ca trebuie sa va 
marturisesc ceva propriu despre receptarea Tradifiei din propria 
mea experien^a. 

Sunt uimit cand vad ca exista credinciosi si teologi 
ortodocsi si eterodocsi care nu se bucura si nu sunt entuziasti de 
Scriptura, de Sfin^i, de monumentele Tradifiei si de semnificatiile 
subtile ale slujbelor, rugaciunilor, ale arealului Bisericii. 

Nu mi-am pus niciodata problema sa contest ceva din 
Scriptura, vreun Sfant, ceva din ordinea Bisericii ci, atunci cand a 
existat ceva defectuos nu m-am poticnit de el ci am vazut 
intregul care salveazd mai degraba decat partea care te face 
extremist. Nu putem face teologie ortodoxa sau nu putem sa facem 
jurnalism ortodox maximalizand un defect, o eroare, un pacat, o 
inadvertent a cuiva din Biserica, pentru ca atunci suntem capta^i 
de nega^ionism §i nu mai vedem prezen^a lui Dumnezeu in 
Biserica, nici perspectiva de indreptare a situa^iei §i nici tainica 
legatura dintre fiecare dintre noi, in parte, §i Dumnezeu. 

Ca sa fim proprii exprimarii credin^ei ortodoxe trebuie sa 
mergem pe certitudinile Tradiiiei §i nu pe speculaiii dubioase, nu 
trebuie sa folosim tonuri discriminative sau ofensatoare, nu 
trebuie sa survolam pe deasupra tematicii crezand ca am intrat in 
substan^a ei §i nici sa ignoram propria noastra capacitate de 
asimilare a Tradiiiei. 

Cand un articol sau o carte da dicteuri superioriste, cand 
pune numai pete pe anumite secven^e istorice ale Bisericii sau 
cand crede ca a epuizat o problematica, face din credin^a 
ortodoxa un calapod prea mic pentru nevoile §i aspira^iile 
noastre. 

Munca de cercetare duhovnicesco-§tiin^ifica pentru care 
pledam energic trebuie sa imbine via^a de curate §i de sfin^enie 
cu acrivica munca de cercetare si cunoa§tere a textelor §i a 
realita^ilor pe care le dezbatem. 

Trebuie sa se simta con§tiin^a subtila, avantul curat, 
raportarea realista §i echidistanta la subiecte a teologului ortodox 
pentru ca el sa fie imbntfi^at de intreaga Biserica. 

Daca e§ti un madular viu al Bisericii lui Hristos §i scrii ca 
sa marturise§ti §i sa aperi credin^a Bisericii de rastalmaciri atunci 
trebuie sa emani frumuse^e, echilibru §i prospe^ime §i sa imbii, 
instantaneu, la munca sus^inuta §i nevoin^a teologica, pe cei care 
te aud sau te citesc. 

Insa, trebuie sa scoatem frumuse^ea Tradiiiei prin munca 
noastra directa pe organele vii, pe florile vii ale Tradiiiei, care 
sunt Scriptura, Vie^ile Sfm^ilor, car^ile Sfin^ilor, §i tot ceea ce 
Biserica Ortodoxa are drept cai spre cunoa§terea directa a lui 
Dumnezeu. 

Receptarea optima a marturisirii reactualizate a credin^ei 
ortodoxe este o receptare a muncii §i a nevoin^ei §i nu a 
imposturii teologice. 

Ajungem la inima celor care ne citesc sau ne asculta pentru 
ca suntem marturisitorii smeri^i §i one§ti ai credin^ei mantuitoare 
a Bisericii §i nu inventatori de crezuri subiectiviste, pe care nu le 
voteaza Tradrfia. 

De aceea a fi al Bisericii inseamna sa fii mereu nou prin 
aceea ca §tii al cui e§ti, cine e§ti §i cine te preceda. Reactualizarea Tradrfiei e insa§i sursa noastra de viaja, pentru ca reactualizand 
modul de a fi al Sfhnilor, mergem, dupa harul lui Dumnezeu cu 
noi, spre aceea§i tinta, spre Hristos Atottiitorul, Pantocratorul. 

Intr-o convorbire privata cu Profesorul nostru, cu 
indrumatorul tezei noastre doctorale , cu Parintele Academician 
Dumitru Popescu , acesta mi-a spus la un moment dat: 

Stii ce are Ortodoxia, ca viziune teologica, si nu are 
nimeni? ...Faptul ca toata osatura ei teologica se indreaptd spre 
turld, spre Pantocratorul Bisericii. Noi, dacd vedem pe Hristos 
ca iintd a tuturor nazuinielor noastre, stim sd ne pdstrdm 
echilibrul, pentru ca pilonii Bisericii si ai teologiei ortodoxe au 
drept iintd pe Hristos Pantocratorul, pe Cel care uneste toate 
intru Sine. 

Cred ca paradigma aceasta teologica reprezinta raportarea 
ingenua a Bisericii la viat.a Treimii §i la relatia ei cu Hristos 
Domnul. 

Daca nu pornim de la Dumnezeul treimic §i de la Hristos 
ca Creator, Mantuitor si Judecator al lumii in teologia noastra §i 
nu aducem toate spre Dumnezeu, spre perspectiva relatiei eterne 
cu Dumnezeu, avem o teologie derapanta, secularizata. 

Daca vedem pe om fara Dumnezeu, daca vedem lumea 
fara Dumnezeu §i fara om, daca vedem sufletul in antagonism 
continuu cu trupul nostru, daca singularizam raportarea noastra la 
lume §i spunem ca ne raportam la cunoa§tere numai cu mintea §i 
nu cu intreaga noastra fiintl, daca vedem rolul na^iunilor separat 
§i nu ca un intreg §i daca vedem istoria rupta de eshatologie 
suntem oameni ai extremelor. 

Ca sa fii receptat drept teolog ortodox trebuie sa dai o 
direc^ie sigura, realista, smerita a vie^ii omului din punct de 
vedere teologie §i spiritual, care sa nu fie complexata de nimic §i 
de nimeni. 

E§ti complexat de ceva anume numai cand nu ai 
fundamente sigure, cand nu vrei sa accept ca cre§terea in 
duhovnicie si cunoa§tere teologica §i na§terea omului in Hristos e 
o crestere organicd §i nu in salturi disparate §i cand nu §tii sa 
accept, ca osmoza tuturor eforturile tale teologice sa nasca ceva 
sanatos in timp. 

Personal am multa incredere in generatiile noi de teologi 
ortodoc§i §i cred ca vom da lucruri esentiale teologiei ecumenice Teza noastra doctorala poate fi downloadata, in mod integral, de aici: 
http://bastrix.wordpress.com/2009/ll/18/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului- 
simeon-noul-teolog/. 

3 A se vedea CV-ul sau si date despre sine aici: http://bastrix.wordpress.com/cv-pr-prof- 
acad-dr-dumitru-popescu/. daca vom §ti sa fim coeren^i in eforturi, sa strangem randurile 
intre noi §i daca ne vom integra, defmitiv, asumat, deplin, in 
modul de via^a divino-uman al Bisericii. 

Daca vom lasa pe Hristos Dumnezeu sa ne conduca la Sine 
§i sa ne uneasca cu Sine mereu nu ne va fi ru§ine de via^a noastra, 
pentru ca ea este ascunsa in Hristos §i El §tie sa ne faca lumini ale 
Bisericii atunci cand e vremea potrivita. 

Numai ca trebuie sa imbinam asceza, citirea serioasa, 
studiul serios, traducerile serioase asupra monumentelor Bisericii 
cu modul de a sim^i §i de a se exprima al oamenilor timpului 
nostru. Falsul conflict dintre generatii Ni se pare 4 ca suntem in cearta cu cei mai batrani, pentru 
ca nu §tim sa ne asumam experien^a lor. In masura in care nu 
§tim sa respectam, nu putem in^elege lucruri pe care noi nu le 
traim §i pe masura ce ne place o via^a fara profunzime, nu putem 
sa fim sensibili la durere, la fericire, la teama. 

Eu nu cred in razboaie intestine intre paring §i copii, intre 
cei din 1940 §i cei din 2006, ci observ, cu durere, ne^trin^a sau 
lipsa de dorinta de a comunica intre noi §i de a ne asculta 
reciproc. 

Nu stim sau nu vrem sa ne recunoa§tem ne§tiin^a §i sa 
pornim la un dialog intre noi, tocmai cu ceea ce nu stim, nu cu 
ceea ce stim. 

Ceea ce stim e pu^in pe langa ceea ce nu stim. Iar daca 
vrem sa §tim cum se traia inainte, cum au trait ei, trebuie sa ne 
intrebam batranii. 

Eu am invat de la bunicii mei cele mai esen^iale lucruri. 
De la paring mai pu^in, dar de la bunici foarte multe lucruri. 

Dreapta cumpanire a lucrurilor, bunu-simf, jovialitatea, 
pofta de ras, cum se face mancare, cum se §terge nasul in batista, 
cum se da salut, cum se sta la masa trebuie sa inve^i de la cei mai 
batrani. Nu trebuie neaparat ca batranii sau maturii la care iei 
aminte sa fie cei din casa ta sau rudele tale. 

Daca §tii sa vezi, daca §tii sa ascul^i, daca §tii sa ni notezi 
in inima §i pe foaie ceea ce vezi, ce sim^i, ce auzi cand te 
intalne§ti cu alfii, §tii sa te imboga^e§ti. Daca crezi ca nu ai de 
inva^at nimic de la cei mai mari, mai mici sau egali cu tine, 
atunci ni place sa fii mediocru. 

Nu cred in conflicte reale intre generatii. Sunt numai 
impunsaturi, impunsaturi din romantism, din dorinta de a da o 
lec^ie mai directa, mai rapida. 

Fiecare generate este irepetabila ca §i fiecare om. Nu §tii 
de ce e in stare pana nu il auzi. 

E drept: nu putem sa ii auzim pe to^i. E mult prea obositor 
pentru noi ca sa ne contaminam de experien^a multora. 

Inima sim^i ca-ti explodeaza la un moment dat de atata 
plin, prea plin al cunoa§terii celorlalfi. 

Insa a sta toata ziua cu huiduieli, cu inghionteli, cu 
apucaturi de huligan in rela^iile cu aproapele inseamna a duce un 4 Un articol din data de 10 decembrie 2006. 5 Marin si Floarea Piciorus. razboi surd, prostesc, care te va distruge mai inainte de vreme. 
Certurile sunt propriile noastre arme sinuciga§e. 

Putem inva^a, putem accepta tot felul de lucruri, le putem 
constata prezerrfa, fara ca prin aceasta sa ne §i raliem interior la 
ele. 

Daca noi ne luptam in capul nostru cu faptul ca exista 
trafican^i de droguri, proxeneti, violatori, homosexuali, uciga§i in 
serie §i dorim ca sa moara to^i acestia, pentru ca sa ne fie noua 
bine, atunci suntem utopici la culme. 

Nu putem schimba lumea cu bata, nici cu pistolul §i nici cu 
tancul. Daca vrem sa schimbam ceva, trebuie, mai intai de toate, 
sa ne acceptam existen^a proprie unii altora, mai buna sau mai 
pu^in buna §i sa nu facem abstrac^ie de ea. 

Daca observam ca un om e rocker sau satanist sau 
adventist §i credem ca el nu are voie sa traiasca sau sa vorbeasca, 
pentru ca nu se manifestd ca noi, atunci vrem sa fim mai presus 
decat Dumnezeu, Care ingaduie existen^a tuturor. 

§i cei care se nasc din flori §i cei care se nasc in patul 
conjugal tot de la Dumnezeu primesc suflet. 

Lupta noastra cu cei care nu sunt ca noi e o lupta idioata. 
Mai bine incercam sa vedem cum sa ne marim mintea §i inima, 
ca sa ii acceptam §i pe cei care nu sunt ca noi, care nu vor fi 
niciodata ca noi, dar de la care putem inva^a lucruri absolut 
importante, de care avem nevoie. 

Eu inva^ zilnic si de la Sfin^i §i de la pacato§i §i nu ma 
sminte§te niciunul. De ce m-ar sminti cineva, daca eu caut sa ii 
cunosc, §tiindu-mi slabiciunile foarte bine? 

A ma sminti de ei inseamna a ma sminti de mine. §i eu sunt 
din acela§i aluat ca §i ei, sunt om ca §i ei. 

De ce m-ar enerva cineva care vorbe§te cu mine cinstit, 
chiar daca imi spune numai abera^ii (daca aia §tie, aia imi spune) 
§i de ce m-ar sminti unul mai Sfant §i mai de§tept decat mine cu 
o mie de kilometri, daca eu asta caut: in^elepciunea, pacea, 
sfm^enia? 

Daca tu cau^i adevarul lui Dumnezeu nu te poate sminti 
nimeni. Chiar daca nimeni nu 1-ar mai cauta §i noi 1-am cauta, nu 
§tiu ce ne-ar face, ce ne-ar determina, sa nu il mai cautam. 

Cam a§a credem ca se traduce: prin rdbdarea voastra vefi 
dobdndi sufletele voastre (Lc. 21, 19). Daca nu am pe cine sa 
rabd sau ce sa rabd, atunci ce voi dobandi? Notele luate in timpul citirit O carte patristica sau teologica se citeste cu stiloul in mana 
sau cu un Notepad sau un Word deschise, ca sa l\\ notezi lucrurile 
care trebuie re^inute, pe care le po^i folosi in orice alta 
imprejurare. 

Mai intai de toate trebuie sa scriem cita^ia completa a 
car^ii. 

In susul primei pagini cu notice trebuie sa apara numele 
autorului, titlul car^ii, traducatorul ei, editura care a publicat-o, 
orasul unde a fost publicata, formatul in care ai gasit-o sau o ai in 
casa sau in computer si numarul de pagini pe care il are. 

Daca ai toate acestea, o po^i cita foarte bine si repede mai 
ales. Daca am gasit articolul sau cartea intr-un sait sau blog, le 
citam conform locate web unde le-am gasit, adica citam in 
lucrarea noastra http-ul din susul browserului. 

Trebuie sa citim luand note brute, adic par^i de text, pe 
care sa le scriem identic ca in textul recept, pe care il citim iar la 
finarul textului citat punem intotdeauna pagina de unde 1-am luat 
sau sursa citata, dar putem si sa citim mai multe pagini si sa le 
comentam succint, cu propriile noastre cuvinte, specificand 
faptul, ca ne-am facut comentariile pe textele sau notele 
infrapaginale de la pagina cutare la pagina cutare. 

Foile, caietul sau formatul electronic unde scriem toate 
acestea trebuie sa poarte amprenta dumneavoastra. Trebuie sa 
scrie^i in asa fel, incat sa sti^i de unde sa va lua^i textele cu 
pricina, atunci cand, peste noapte, vi se cere un referat, o recenzie 
sau scrie^i o carte cu ele. 

Daca nu pune^i tot felul de forme, de hasurari, de indicii 
personale ca sa sti^i de unde sa lua^i textele, anumite texte, nu a^i 
citit si nici nu ati citat deloc bine. 

O citire buna inseamna niste note pe care sa stii de unde sa 
le iei si cum sa le manipulezi mai bine. 

Pe foaie, repetam, trebuie sa se vada, la sfarsitul citatului, 
pagina de unde a fost luat sau comentariul la textele citite sau 
ideile care v-au venit in contact cu textul citit / citat. 

Ideile noastre trebuie sa fie scrise intr-un alt fel, cu un alt 
format de text, ca sa stim sa le distingem de ale autorului pe care 
il citim. 6 Un articol din 10 decembrie 2006. 10 Conexiunile sunt indicate sau apar de la sine in capul 
nostru, atata timp cat citim mult §i nu doar doua car^i pe an sau 
niciuna. 

Daca scriem pe foi A4 indicat este sa le rupem pe jumatate, 
ca sa avem jumata^i de foi, mai u§or de manipulat. Cu cat avem 
caiete mai mici in care scriem cu atat ne merge treaba mai bine 
atunci cand le punem pe computer. 

Trebuie sa ne numerotam cu aten^ie foile la pagini §i 
caietele, ca sa §tim daca ni se ia vreo pagina sau daca pierdem 
sau impra§tiem hartiile din greseala. 

Cand se termina cartea §i notele noastre odata cu ea, 
trebuie sa punem / sa facem un sfar§it evident, pentru ca sa nu se 
incurce cu notele de la o alta carte. 

Metoda de lucru pe care v-am prezentat-o este foarte utila 
intr-o munca de cercetare cu note infrapaginale §i nu contextuale. 

Noi preferam metoda germana de citare textuala, in care 
notele apar in subsolul paginii, in a§a fel meat, pot fi urmarit de 
eel care ma cite§te. 

Dezavuam metoda in care ni se da doar bibliografia la 
finalul car^ii §i o consideram una non-critica §i non-academica §i 
consideram ca notele puse in text, fara un subsol al paginii, 
ingreuneaza citirea §i o face neproductiva. 

Cunosc oameni care citesc o carte in tandem: citesc textul 
de deasupra liniei §i apoi notele de sub linie. Al^ii citesc numai 
textul de sus §i citesc notele de-a valma, de la un capat la altul, 
dupa ce citesc textul propriu-zis al carfii. 

Este enervant insa cand notele sunt la final §i trebuie sa te 
uiti ba in fa^a, ba la spatele carfii ca sa vezi sursa citata. E o 
ultragiere a nervilor no§tri slabi, dupa un anumit timp, care nu 
mai au atata rabdare sa urmareasca si notele, odata cu textul sau e 
un mod de a te fofila, de a-1 pacali pe cititor, care nu mai are chef 
sa te urmareasca pas cu pas. 

Indemnul meu e sa citrfi mult, bine §i cat sa va dea 
sentimentul ca toate va depa§esc. Daca tot citind ave^i 
sentimentul ca spori^i in cunoa§tere inseamna ca va amagi^i. 

Citirea trebuie sa ne arate intotdeauna ca suntem la inceput 
de drum, la inceputul acestui drum al cunoa§terii, pentru ca a 
cunoaste nu inseamna a sti tone de citate inva^ate pe de rost ci, 
in cadrul citirii, noi cre§tem in cunoa§terea de sine, in smerenie 
si in continua minunare de adancimile adevarului dumnezeiesc. 11 Can d cuvintele au oameni integri in spate Salutam intreagul lobby titanic pe care domnul avocat si 
politician Aurelian Pavelescu 9 1-a facut pentru interesul real al 
Romaniei si al romanilor si pentru demnitatea umana si crestina 
in larga ei respiratie. 
Aurelian Pavelescu 

L-am vazut militand pentru dezafectarea contructiei, a 
colosului ridicat in vecinatatea Bisericii romano-catolice Sfantul 
Iosif 10 din capitala noastra si l-am vazut castigand. 

Am aplaudat victoria lui stand in fa{a televizorului, 

11 19 

vazandu-1 aseara cu Doru Braia si cu Vasile Lupu , si am 
binecuvantat voin^a lui buna. 

L-am vazut demascand colosul de langa Biserica 

1 ~K 

Armeneasca din Bucuresti , dar mai ales furninzandu-ne 7 Un articol din 10 decembrie 2006. 

8 Despre lobbyul politic a se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying. 

9 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Aurelian_Pavelescu. Pe atunci, in comparatie cu 
2010, domnul avocat Pavelescu era prezent, in mod masiv, la televizor si se implica in 
lucruri de interes general, prezentand diverse actiuni dubioase ale statului roman sau ale 
mafiei care actioneaza in Romania. Imginea infra e din articolul: 
http://3210.ro/aurelian%20pavelescu%20bucurestenii%20ar%20trebui%20sa%20fie%20o 
%20comunitate%20nu%20o%20adunatura%20de%20oameni_12-1488.htm. 

10 Idem: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Sf%C3%A2ntul_Iosif_din_Bucure%C5%9Fti. 

11 Despre sine aici: http://colectie.jurnalul.ro/stire-ioana-radu-22-octombrie-2007/calitati- 
artistice-fara-egal-306323.html si aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Doru_Braia. 

12 A se vedea: http://romania-on-line.net/whoswho/LupuVasile.htm. 

13 Idem: http://metropotam.ro/Locuri/2009/07/art7590548121-Biserica-Armeneasca-si- 
Muzeul-Comunitatii-Armenesti/. Cladirea de prost gust despre care vorbim se vede in 
primele doua fotografii de sus. 12 contractul dintre OMV §i statul roman, care ne-a ultragiat cu 
totul. 

Pe pagina de online a ziarului Ziua 14 , nr. 3788, de joi, 23 
noiembrie 2006, se poate gasi intregul act marsav, prin care ne- 
am vandut petrolul de sub picioare. 

§i domnul Pavelescu, si domnul Cozmin Gu§a 15 , cat §i 
domnul Vadim Tudor 16 au atentionat faptul, ca tot la fel de 
fraudulos, ca §i in cazul petrolului, s-au subinchiriat unor 

1 7 

institu^ii de stat straine §i gazele naturale, §i Romtelecomul §i 
marile fabrici ale fostului regim. 

Am devenit oameni cu ^ara fara resursele §i terenurile 
noastre intr-un mod coplesitor, lucru care ne va costa amarnic. 

Insa, daca Dumnezeu a ingaduit asta, inseamna ca acest 
lucru, in purtarea Sa de grija, are un rol soteriologic, mantuitor in 
viat.a noastra. 

Cuvintele oamenilor integri, cat se poate sa mai fim 
integri, recalibreaza no^iunea de politico, in mintea §i in via^a 
noastra. 

Cand vad ca oamenii politici, unii din ei, se zbat intr-un 
mod evident pentru binele nostru, nu pot decat sa ma uit spre acei 
oameni §i spre formatorii de opinie adevara^i ai Romaniei §i sa ii 
cred mai mult, sa ii cred intr-o mare masura pe ace§tia. 

1 & 

Domnul Cristian Tudor Popescu §i-a dat demisia din 
fruntea Clubului Roman de Presa , pentru ca a vrut sa traga un 
semnal de alarma asupra integritaiii omului de presa din 
Romania. 

Atata timp cat te schimbi de azi pe maine la idei, nu po^i fi 
credibil. Subscriu cu ambele maini la opinia dumnealui §i la 
gestul sau de a se retrage dintr-un portofoliu, pentru a apara 
increderea in cuvantul scris. 14 Idem: http://www.ziua.ro/display .php?id=211666&data=2006- 11-23. E in 10 file PDF si 
prezentate intr-un articol semnat de Mihaela Toma si Bogdan Comaroni. 

15 Idem: http://www.cozmingusa.info/despre-mine/ 

16 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Vadim_Tudor. 

17 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Romtelecom. 

18 Despre sine aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Tudor_Popescu. 
Articolele sale din Gandul: 
http://www.gandul.info/cristian-tudor- 
popescu.html?q=authors:167525&author=Cristian%20Tudor%20POPESCU. 

Cartea sa: Nobelul romanesc, poate fi downloadata, in mod gratuit, din biblioteca online a 
editurii Polirom: 
http://www.polirom.ro/biblioteca-online/listare%2802,data_introducere,DESC%29.html. 

19 Saitul asociatiei: http://www.pressclub.ro/. 13 90 

Domnul Octavian Paler vorbe§te despre mar§avia 
sistemului politic basescian 21 , despre incapabilitatea sa §i despre 
grobianismul sau. 

99 

Daca domnul Patapievici spunea aseara, ca intelectuali 
americani rasa^i, pe care ii cunoa§te, manifesto teama fa^a de 
viitorul Americii, datorita securitismului instalat dupa caderea 
turnurilor , in cazul nostru, noi ne temem de o manipulare vie §i 
dupa aderare 24 , dupa 1 ianuarie 2007, in Romania §i de o politica 

9S 

agresiva de imbecilizare sistematica a na^iei romane . 

Suntem inva^i sa ne credem pro§ti, retardaii, nespeciali 
in niciun fel in fa^a europenilor §i a americanilor de orice condrfie 
§i de orice orientare culturala sau politica. 

Datoria noastra de cre§tini, de teologi §i de oameni ai 
Bisericii este tocmai aceea de a reda omului adevaratul sau statut 
divino-uman, adica acela de om care se indumnezeieste, de om 
care se schimba mereu prin rela^ia lui cu Dumnezeu §i cu 
oamenii, fara sa vorbim de oameni de categoria 1, 2, 3, 4... 

Nu! Nu suntem cu nimic mai prejos decat ahi oameni §i 
nici imperfect in comparable cu ei, daca ne pastram integritatea 
morala §i sociala, daca avem scopuri adanci, clare in via^a noastra 
§i daca ne cream ca oameni viabili pentru via^a aceasta, dar §i 
pentru cealalta. 

Tocmai de aceea salut orice strigat uman care ne reda 
demnitatea de oameni, de romani, de cre§tini. Salut orice redare a 
umanita^ii §i a identita^ii proprii oricarei na^ii in parte, oricarei 
religii, oricarui partid sau grupare, care ajuta via^a §i o sprijina. 

Nu pot sa nu fiu pentru ac^iunile Crucii Ro§ii sau a 
oricarui alt mod de a-i ajuta pe oameni, natura, clima. Nu pot sa 
nu fiu pentru cei care respecta demnitatea §i alegerile bune ale 
omului. Nu stau in fa^a celor care vor sa munceasca, care vor sa 
creeze, care vor sa creeze lucruri durabile. 

Nu ma opun celor care au alte idei decat mine, atata timp 
cat cred in ele, se simt bine in ele §i nu destabilizeaza in niciun 
fel climatul interior al celorlal^i. 20 Un blog dedicat siesi: http://octavianpaler.ro/. 

21 Unul dintre presedintii postdecembristi ai Romaniei, atunci la primul mandat: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_B%C4%83sescu. 

22 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Horia-Roman_Patapievici. 

23 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Atentatele_din_l l_septembrie_2001 
si: http://adevarul91 1. blogspot.com/. 

24 La Uniunea Europeana: http://europa.eu/index_ro.htm. 

25 Ambele temeri s-au confirmat, din pacate. Suntem tot mai manipulati de la nivel inalt si 
imbecilizati pe toate canalele posibile si imposibile. 

26 A se vedea: http://www.crucearosie.ro/. 14 Trebuie sa credem in cuvinte §i in mesajul uman, care ne 
poate unii intre noi §i ne poate lumina reciproc. 

Daca nu credem in cuvant, in rolul sau de a ne unii, de a ne 
schimba, de a ne aduce pe unii in al^ii nu are rost sa mai scriem. 

Scrisul e inutil daca nu vrei sa te comunici. 15 Despre apologetii postmodern! ai Ortodoxiei Vlad 27 Craioveanu 28 (cu tot trecutul sau fost, de care si-a 
batut joe Mircea Badea 29 azi-noapte) ne-a dat lec^ii de 
ingeniozitate in documentarul facut pentru Sfantul §tefan eel 
Mare 30 , in cadrul emisiunii inter-active: Mari romdni 31 . 

El nu a vrut sa fie altceva decat este, ci a inva^at sa fie ceea 
ce nu era, dand o mostra de istorie cu seva, ce s-a impus, intr-un 
final, in mod fericit. 
Vlad Craioveanu 32 Un articol din 10 decembrie 2006. Aici, pentru blogul sau: http://vladcraioveanu.wordpress.com/. 

29 Blogul sau: http://www.mircea-badea.ro/blog/. 

30 Un sait dedicat siesi: http://www.stefancelmare.info/. 

31 A se vedea saitul rezultat in urma acestui clasament interactiv: 
http://www.mariromani.ro/primapagina.php. Insa votingul a fost manipulat la greu, atata 
timp cat neoprotestantii romani si, cu precadere, baptistii, 1-au scos pe Richard Wurmbrand 
pe locul al 5-lea, pe cand Parintele Dumitru Staniloae nici nu apare in primele 1 locuri ale 
clasamentului. Este un exemplu concret despre ceea ce poate face manipularea...impotriva 
oricarei evidente. 

32 Fotografia e cf. http://farm3.static.flickr.com/2567/3931554850_e820b77093.jpg. 16 Faptul ca IPS Daniel 1-a medaliat astazi , nu e o 
intamplare nemeritata si nicio gre§eala. Mitropolitul Moldovei a 
§tiut sa vada, ceea ce §i Arhiepiscopul Pimen a §tiut sa discearna 

or' 

in George Becali . 

§i Craioveanu, §i Becali le au pe ale lor. Nu sunt niciunul 
nepatafi. Insa ei au facut lucruri pe care altii nu le fac sau le e 
lene sa le faca. 
George Becali impreuna cu mama sa 
Daca Becali ajuta la refacerea Sfintei Manastiri de la 

T-7 " TO 

Prodromu §i a facut pentru sinistra^ii ploilor , ce nu a facut tot 33 A se vedea: http://www.patriarhia.ro/ro/patriarhul/biografia.html. 

34 E vorba de data de 30 sau 31 octombrie 2006, cf. sursei: 
http://www.libertatea.ro/stire/vlad-craioveanu-premiat-de-mitropolitul-moldovei- 

165990 .html. 

35 Tot in 2006 a primit distinctie, atat de la IPS Pimen, cat si de la IPS Laurentiu Streza. 

Cf. sursa: http://bastrix.files.wordpress.com/2007/10/george-becali-si-mama- 
sa.png?w=470, fiind o sectiune dintr-o fotografie mult mai mare, prezenta in pagina sa din 
Wikipedia. 

37 Cf. sursei: http://www.libertatea.ro/stire/becali-la-muntele-athos-175199.html, George 
Becali a donat 2. 500. 000 de euro schitului romanesc Sfantul loan Botezatorul, Prodromu, 
de la Sfantul Munte Athos si chiliilor de aici. 

38 George Becali a reconstruit satul Vulturu-Vadu Rosea, cf. http://www.9am.ro/stiri- 
revista-presei/Social/17947/Satul-Gigi-Becali.html. 17 statul roman, Craioveanu a vorbit bine de un Sfant domnitor al 
nostru, care a §tiut sa i§i faca Sfanta Cruce (de§i badaranii din 
sala, mul^i dintre ei destepfi, au ras), recunoscand in el ceva unic. 

Craioveanu §i-a deschis un drum spre Sfin^i, Becali 39 
merge de mai multe ori decat aUii la Biserica §i predica la 
televizor despre pocain^a §i Infrico§ata judecata, Mirabela 
Dauer 40 s-a convertit de la mozaism la Ortodoxie §i §tie sa 
vorbeasca frumos despre credin^a, Valeria Seciu 41 are un fiu 
monah la Sfantul Munte Athos §i e nelipsita de la Biserica 
Cretulescu 42 , Florin Piersic 43 , care a vrut sa fie preot, s-a facut un 
actor genial §i un om credincios, Corina Chiriac 44 are duhovnic §i 
merge regulat la Biserica §i poate sa scrie §i car^i, nu numai sa 
cante. 

I-am vazut cu to^ii pe familia Columbeanu la televizor . 
§i ei au pacatele lor. Dar ei au §tiut sa se spovedeasca §i sa se 
imparta§easca inainte sa se cunune, sa doneze banii de nunta §i sa 
aiba evlavie la o Sfanta Manastire, cum arfii nu prea fac la Mires e 
in direct. 

Teodora Trandafir 47 §tie sa fie cre§tin-ortodox dar §i sa 
glumeasca. Nu e un impediment. 

Andrei Ple§u 48 §i Gabriel Liiceanu 49 au venit duminica de 
la Sfantul Munte Athos §i ne spun la Altfel, impactul extrem de 
pozitiv pe care 1-a adus viata daruita de Dumnezeu, de la Athos, 
in via^a lor. 

Pictorul Sorin Dumitrescu 50 (pe care, la ananghie, acum, 
cand are nevoie, nu prea il ajuta mul^i ) e ucenicul fidel al 
Fericitului Constantin Galeriu ...§i al^i mul^i al^ii, necunoscu^i 
sau cunoscu^i de noi, §tiu sa fie cre§tinii postmoderni ai unei 
Ortodoxii renegate abitir §i de pro§ti §i de destepji. 39 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Becali. 

40 Idem: http://www.mirabeladauer.ro/biografie.html. 

41 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Valeria_Seciu. 

42 A se vedea: 

http://jurnaldedambovita.artpress.ro/jdb_articol~ 
Monumenteistoricecontroversate BisericaCretulescu, 1457.html. 

43 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Florin_Piersic. 

44 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Corina_Chiriac. 

45 Irinel si Monica Columbeanu: http://stiri.acasa.ro/articole/monden/secretul-averii-lui- 
irinel-columbeanu. 

46 Intr-un sou de televiziune pe B1TV. 

47 A se vedea: http://www.clubulbucuriei.ro/. 

48 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ple%C5%9Fu. 

49 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu. 

50 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Dumitrescu. 

51 Pe atunci era in pericolul de a-si pierde atelierul de pictura, pentru ca casa ii fusese 
revendicata de catre cineva. 

52 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Galeriu. 18 Daca e sa cautam numai nepataii, atunci nu avem 
mentalitate eclesiala, bisericeasca. Din partea mea, eu as. da cate 
un premiu pentru fapte bune oricarui cre§tin ortodox care le face, 
cat §i oricarui om in general. 

La Targu Mure§, cre§tinii romano-catolici (au prezentat 
§tirile) au aprins lumini in cimitire, astazi, cand ei serbeaza ziua 
Tururor Sfiniilor. 

Un obicei frumos §i cu inima. L-am binecuvantat din toata 
inima, chiar daca nu e al nostra obiceiul, atata timp cat e mai bine 
ca oamenii sa se duca la cimitir, ca sa se gandeasca la familiile 
lor adormite, decat sa sara tantaroiul , masca^i, toata nopatea de 
1 noiembrie. 

Apologetii ace§tia zurbagii ai Ortodoxiei trebuie stima^i §i 
pretui^i. Decat o masa amorfa de romani sau de apatici ai lui 
2006, care a§teapta UE §i habar au ce ii a§teapta, prefer oameni 
care fac ei rele, §tiu sa petreaca, sa se dea in stamba, dar §tiu, la o 
adica, sa puna punct cu zbenguiala §i sa se pocaiasca printr-o 
pocanrfa framoasa. 

Prefer pocai^i venni dintre trazniti, pe care sa ii elogiem, 
decat lini§ti^i, care nu s-au luptat cu nicio piedica ca sa vina la 
credin^a §i nici nu apasa pe capul lor povara unei mari dureri 
pentru trecutul pe care il au. 53 Un dans popular romanesc, aici folosit in sens peiorativ. 19 Iarasi despre omul de presd ortodox si articolul 
personal Omul de presa ortodox este un traitor acurat al credinfei 
care i§i exprima, in mod personal, credin^a, experien^a sa de 
via^a. 

Asta nu inseamna ca scrie subiectivist. A fi subiectiv sau a 
scrie in mod interesat de o anume nuan^a inseamna a pune, mai 
presus de adevarul credin^ei, un interes meschin, o modalitate de 
a parveni §i de a ca§tiga foloase necuvenite. Daca scrii ca sa placi 
oamenilor §i mx Adevarului, atunci nu ai credibilitate unanima. 

Dar daca §tii sa surprinzi cutele Adevarului suprem, to^i 
cei care se hranesc din adevarul Preacuratei Treimi vor remarca, 
vor resim^i cuvintele tale ca pline de adevar §i garantate de harul 
lui Dumnezeu, daca nu dore§ti sa te indepartezi de la ceea ce ai 
fost luminat de Dumnezeu ca e adevar. 

In Biserica lui Dumnezeu a scrie intr-un ziar, intr-o carte, 
pe un forum sau pe o piatra, adevarul in care crezi e tot una, 
pentru ca ceea ce conteaza este experien^a adevarului pe care o 
ai. 

Un ziarist sau un scriitor religios nu scrie altceva in ambele 
formate de text, ci altcumva, sub doua formate diferite. Ce 
predicam de la amvon, ce cantam de la strana, ce scriem in 
articole, in car^i, ce vorbim in talk-show-uri televizate e aceea§i 
credin^a. Formele difera dar nu §i impactul adevarului. 

Po^i insa sa traie§ti adevarul foarte adanc, adevarul, 
frumuse^ea, pacea lui Dumnezeu §i sa nu prea §tii sa vorbe§ti 
despre ele. 

Po^i scrie articole proaste, nu pentru ca nu §tii adevarul, ci 
pentru ca nu §tii sa il exprimi cu verva §i cu frumuse^e 
duhovniceasca. 

Prefer sa nu numesc puterea de a scrie talent (de§i nu e 
nicio gre§eala daca o numim a§a), ci harisma. Cine are harisma 
scrisului, a teologiei, a poeziei, a gazetariei ortodoxe sare atat de 
mult in ochii no§tri sau e atat de propriu cand il cite§ti, incat {i se 
pare ca \\\ cite§ti propriile ganduri §i nu pe ale altuia. 

Chiar daca uneori vorbe§te mai jos sau mai inalt despre 
unele lucruri, nu te mai ui^i la forma sub care scrie (articol, tratat, 54 Un articol din 10 decembrie 2006. 20 roman, interviu), ci doresti sa il cite§ti non-stop, sub toate 
formele posibile §i imposibile. 

Atunci nu ne mai uitam la forme ci la adevarul, la 
curiozitatea care sta in fa^a noastra, §i fa^a de care ne intrebam ce 
ne mai poate spune sau pana unde ne va duce cu frumusetea lui. 

Insa harisma scrisului nu se lupta cu harisma pacii, a 
dragostei, a talmacirii textelor sfinte, a cura^iei, a muncii, a 
bunului simk a blande^ii etc. 

Toate fiind iradieri ale Sfantului Duh, ale Sfmtei Treimi in 
noi, ne aduna in Biserica §i ne tin in Biserica §i ne ajuta sa ne 
dezvoltam armonios in Biserica lui Dumnezeu. 

Deci daca vrem sa scriem bine, mai intai trebuie sa 
invatam, in tandem, tot ce se poate inva^a despre scris §i cuvant, 
dar §i cum sa ne cura^im §i mai bine de patimi. 

Cunoa§terea literara trebuie sa se imbine cu sfiniirea 
noastra continua. Iar daca acestea doua sunt prezente in noi, 
credinciosul care ne cite§te nu se mai gande§te daca scriem sau 
nu bine, pentru ca simte in el, ca acesta e adevarul care ne face 
bine. 21 Pentru generatia care promite sa seproducd Ziarul Cotidianul 55 a ini^iat un proiect interactiv numit 
Generatia expirata, in care ni se propun nume §i suntem invitati 
sa taxdm persoane, pe care le dorim exterminate din prim-planul 
vie^ii romanesti. 

Exista o sec^iune pentru Religie (ea e prima), pentru 
Cultura, Politica, Sport etc. §i nume, cateva nume sau zeci de 
nume, unde po^i vota de cine nu i^i pasa. 

E o varianta ziaristica a lui Mari romdni, la care, mai in 
gluma, mai in serios, ma a§teptam sa apara, ca Mici romdni sau 
Indizerabili romdni. 

Primul pe lista e PFP Teoctist 56 . Astazi diminea^a avea 

a en eg 

vreo 325 de voturi impotriva. IPS Teodosie 104, Dan Ciachir 
76, IPS Andrei Andreicut 59 54 §i parintele Iustin Marchis 60 42. 

Erau decat 5 nume. Ziarul ne roaga sa mai punem alte 
nume care ni se par indezirabile. 

Poznia mea fa^a de proiectul ziarului Cotidianul este insa 
una principiala. Eu nu ii intreb pe dumnealor cine sunt §i ce au 
facut in ultimii zeci de ani §i nici nu acuz pe nimeni din lista 
Bisericii §i nici pe cei care au facut lista. 

Eu nu §tiu via^a nimanui dintre ei: nici a superiorilor mei 
ierarhici §i nici a ziari§tilor. Daca e cineva care sa ne judece acela 
e Dumnezeu §i asta se va intampla chiar daca vrem §i chiar daca 
nu vrem noi. 

Insa, ca §i proiectul Mari romdni, proiectul Generatia 
expirata are aceea§i hiba: sunt poznii subiective fa^a de persoane 
pe care nu mul^i le-au ajuns sau nu le-au intrecut in mare^ie sau 
in capacitatea lor de a produce. 

Proiectul de care vorbim ataca personalita^ile Romaniei din 
timpul comunismului, care activeaza §i astazi §i e motivat de 
faptul ca ace§tia sunt cei care treneazd mersul dezvoltarii 
Romaniei. 

Personal, nu simt §i nici nu as sim^i o trenare in 
dezvoltarea mea intelectuala sau duhovniceasca, daca a§ afla 55 Un articol din data de 1 decembrie 2006. 5 A se vedea: http://www.patriarh.ro/Teoctist/index.php. 

57 Idem: http://www.arhiepiscopiatomisului.ctw.ro/index.php?pag=pagini/_ips/biografie. 

58 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Ciachir. 

59 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Andreicu%C5%A3. 

60 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustin_Marchi%C5%9F. 22 faptul, ca un ierah, un politician, un scriitor, un fotbalist au facut 
vreun rau anume. 

Ar fi o mare nerozie sa cred, ca daca cineva a gre§it cu 
ceva sau daca cineva a facut anumite socoteli de supravie^uire cu 
regimul comunist sau cu oricare alt regim, asta m-ar putea opri 
din implinirea mea duhovniceasca, intelectuala, morala etc. 

Nu! Ce au facut marile personality (daca au facut ceva 
rau) ale Bisericii noastre, ale culturii, politicii Romaniei nu ma 
poate sminti §i nici nu imi poate obtura voca^ia mea (daca am 
una), ci as. inva^a de la ele ce nu trebuie safac. 

Daca cineva a gre§it si se dovede§te ca a gre§it eu nu cer sa 
i se faca nimic. Nu noi suntem, repet, cei care judecam oamenii. 

Insa eu cer de la mine, in primul rand, §i de la to^i cei care 
traim astazi, de la genera^ia noastra, un singur lucru, pentru ca sa 
fim credibili: sa intrecem orice generate de pana acum a 
Romaniei cu munca, duhovnicia §i inteligen^a noastra! 

Daca nu putem asta, macar sa ajungem perioadele 
infloritoare ale Romaniei §i marile noastre personality §i marii 
no§tri Sfin^i. 

Dar daca nu dovedim ca putem sa facem ceva, nu avem 
dreptul sa cerem judecarea altora. Si chiar cand i-am intrece cu 
mult pe altii, care au fost inaintea noastra, nici atunci nu avem 
dreptul sa inchizitionam niste oameni, pe care nu i-am cunoscut 
profund si nici niste situatii in care nu am trait deloc. 

Cei care au suferit prigoana comunista nu cred ca vor sa fie 
razbuna^i. Nu ei cer razbunare, ci noi, cei frico§i §i indrazne^i in 
timp de pace, cerem asta. 

Pana cand nu traie§ti teroarea, prigoana nu po^i §ti de ce 
e§ti in stare. E u§or sa dai cu piatra §i sa ceri razbunare, cand nu 
trebuie sa dai seama de cuvintele tale. 

Insa daca vrem sa o luam de la capat, sa o luam cu totul de 
la capat, imagina^i-va ca nu mai exista nicio Biserica in Romania, 
pentru ca au fost distruse de regimul comunist. 

Alaturi de ele, imagina^i-va ca nu mai avem nici academie, 
nici §coli, nici institu^ii culturale, nici cimitire, nici limba 
romana, ci peste tot ar fi numai colective, fabrici §i uzine, in care 
s-ar face numai §uruburi, imbracaminte §i mancare, dar nu, 
duhovnicie. 

Iar dupa ce am vedea toate astea, ar trebui sa ne punem 
noi, cu to^ii, genera^ia noastra de acord, ca sa le rezidim pe toate 
la loc, adica toate Bisericile, toate institutele de cercetare etc., 
care ar fi fost distruse de regimul comunist. 23 Si apoi sa ne gandim cat timp ne-ar trebui si ce fonduri si 
de cati oameni am avea nevoie pentru o astfel de misiune de 
reconstructie a tarii noastre. 

Atunci ne vom da seama cat de greu e sa facem toate astea 
pe timp de pace, de non-agresiune si cat de greu le-a fost lor, 
celor pe care acum ii socotim expirafi sa supravie^uiasca. 

Dar daca noi nu suntem in stare sa facem nici macar ce au 
facut expiratii la vremea lor, atunci noi, cei care nu dovedim 
faptul ca putem sa facem ceva suntem iremediabili avortoni. 24 Rdspuns transant referitor la vocatia scrisului Vocatia scrisului 61 nu are transpira^ie cand gdndeste, ci are 
transpira^ie cand compune in extenso. 

Cineva cu harisma scrisului, scrie aproape neintrerupt, a§a 
cum sj vorbe§te, pentru ca ideile ii vin de la sine. Nu e nicio 
transpiraiie aici, ci har. 

Insa transpira^ia vine cand trebuie sa organizezi, cand 
trebuie sa stai ore intregi ca sa scrii lucrurile pe care \\ le 
lumineaza Dumnezeu. 

Vocatia scrisului este o harisma, care te impulsioneaza §i 
te bucura foarte mult §i nu sim^i nicio greutate in a scrie. 61 Articol din 10 decembrie 2006. 25 Despre modul suplu de a trai in Bisericd si in 
propria tara Daca ne simtim 62 §i suntem madulare vii ale Bisericii dar §i 
ale statului in care ne-am nascut, nu putem trai schizoind aceste 
doua moduri de a ne manifesta, adica ca §i cre§tin sau ca §i 
roman, in spe^a noastra. 

Eu nu pot sa in^eleg cum te po^i considera crestin §i roman, 
fara sa iube§ti Biserica §i ^ara ta §i fara sa acoperi (nu sa negi sau 
sa contesti), sa acoperi, sa acoperi cu rugaciunea §i in^elegerea ta, 
gre§elile coreligionarilor tai §i ale compatriotilor tai. Iubirea reala 
nu poate sa fie segregate, impar^ita, taiata de iertare §i in^elegere. 

Cand iube§ti §tii sa in^elegi de ce se poate gre§i, de ce a 
facut unul sau altul o gre§eala, de ce suntem noi cum suntem. 

Insa cand iubirea este viciata de intolerant §i nu mai are 
suple^e, galceava noastra cu Biserica, cu neamul nostra, cu 
familia noastra, cu noi inline nu este decat o diminuare a noastra 
ca persoane. 

A fi madular viu al Bisericii inseamna sa traie§ti sfm^enia 
Bisericii in fikrfa ta, care e sfm^enia Prea Sfmtei Treimi §i sa te 
bucuri ca o po^i imparl §i altora. 

Cand noi, ca romani, §tim sa gasim in noi virtu^ile 
stramo§ilor no§tri §i sa le transmitem mai departe, atunci cand 
vorbim despre ele, atunci ne cinstim ^ara §i pe noi inline. 

Nu po^i sa fii roman autentic §i sa i^i injuri ^ara sau sa ai 
cea mai proasta parere despre ea. Daca ai o parere proasta despre 
familia ta, despre tine, despre tara ta, despre limba ta, despre 
stramo§ii tai, inseamna ca nu ai inva^at nimic de la nimeni, ci 
numai cum sa fii un huligan notoriu. 

§i de aceea zic, ca nu po^i sa traie§ti suplu, ca madular al 
Bisericii sau al statului roman sau al familiei tale, daca nu §tii sa 
vezi, mai intai, binele din noi §i daca nu §tii sa acoperi raul pe 
care noi, fiecare dintre noi, il cunoa§tem mai mult sau mai pu^in. 

Suple^ea de care vorbesc inseamna aten^ie de suflet, 
marinimie, profunzime a con§tiintei, apararea unor valori, a unor 
crezuri. 

Daca nu aperi nimic e de la sine in^eles ca po^i sa injuri pe 
oricine. Daca te crezi nein^eles e de la sine in^eles ca nu ai facut 
tot ce se putea ca sa afirmi propria ta persoana. 62 Ibidem. 26 Trebuie sa ne cream, in concluzie, in mod zilnic, ca niste 
oameni maturi, care in^eleg ca fericirea si implinirea nu inseamna 
sa le faci pe toate in mod absolut, ci inseamna o implinire 
personala pe masura a cat putem face fiecare. 

Daca fiecare isi face treaba foarte bine, cum poate el mai 
bine, atunci Romania e prospera si va prospera si mai mult. Cei 
care nu vad cate se fac in ^ara asta, pe langa acele lucruri care nu 
merg bine, inseamna ca nu vor sa se bucure de via^a pe care o au. 

Daca vedem numai negru, daca vrem sa vedem numai 
gunoaiele si ne uitam toata ziua numai dupa gunoaie, pierdem 
soarele de afara, pierdem bucuria fiecarei clipe, pierdem 
naturale^ea modului nostru de-a fi. 27 Un interviu superb despre puterea de a trece 
mai departe Domnul 63 Patapievici i-a luat doamnei Oana Pellea 64 un 
interviu magnific saptamana asta, transmis aseara, 30 octombrie 
2006, de Sfantul Andrei, pe TVR Cultural. 

Un interviu despre cum sa treci peste blocajele interioare, 
atunci cand ele apar din senin, despre cum sa te accept §i sa 
accept pe cei din jurul tau, despre cum sa te opre§ti, din mersul 
tau de ceas zilnic, §i sa prive§ti ceea ce este dincolo de programul 
tau, de acest schedule al fiecaruia. 

Cu alte cuvinte, cand un barbat care se ocupa zilnic de idei 
se intalne§te cu o femeie care gande§te frumos (la fel as. spune §i 
despre doamna Mociornita 66 ) este o placere sa ii urmare§ti 
vorbind despre lucruri intime tulburatoare §i antrenante in acela§i 
timp. El nu ii for^a intimitatea, ci ea i§i daruia intimitatea cu 
multa larghe^e de inima, daca i se puneau intrebari care o 
confortau, care ii faceau bine. 

Cand ne vedem mereu doar ca obiecte sexuale, ca fiinte 
care genereaza/a§teapta placere, doar atat, o discu^ie normala 
intre un barbat §i o femeie, mie unul, imi face un nespus de mult 
bine. 

Am uitat ca un barbat §i o femeie, am cam uitat, pot vorbi 
lucruri duhovnice§ti, lucruri de inima, de mare intimitate, lucruri 
de cuviin^a §i de adancime, fara sa se priveasca prin prisma 
genitalita^ii lor. 

Vorbirea cu subin^elesuri dintre barba^i §i femei este o 
urmare a sexualizarii totale a rela^iilor dintre barba^i §i femei in 
mintea a cat mai multora dintre noi. 

Barba^ii cred, eel mai adesea, ca femeile se pricep doar la 
mdncare §i la sex, femeile cred, eel mai adesea, despre barbati, ca 
sunt o prelungire a sexului lor sau niste animate depovara. 

Adica avem pareri inguste despre noi insine. 

In istoria Bisericii suntem surprin§i sa vedem, noi, cei 
hiper-sexualizati, rela^ii de mare profunzime §i sfin^enie intre 
barbati §i femei pline de sfmtenie, care §tiau sa vada frumosul §i 63 Un articol editat online pe data de 1 decembrie 2006. 

64 A se vedea aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Oana_Pellea. 

65 Cuvant englezesc: program. Programul zilnic al fiecaruia. 

66 A se vedea: http://www.formula-as.ro/2007/771/lumea-romaneasca-24/marie-rose- 
mociornita-8026. 28 implinirea duhovniceasca intr-o relate, fara sa coboare in 
abjec^ie, in iadul senza^iilor nesfar§ite. 

Cred ca trebuie sa reinvatam de la ace§ti oameni cum este 
sa il privim onest pe celalalt, fara subterfugii. Insa, mai inainte de 
a ne reca§tiga dialogul dintre noi, trebuie sa ne recuperam pe noi 
inline din plasa tuturor ideologiilor care ne strabat §i a pasiunilor 
urate care ne sucomba fragilitatea inimii. 

Cand ne vom recastiga pe noi inline de sub tirania 
patimilor, putem sa improscam pe cei din jurul nostru cu 
frumusetea si elegan^a propriului nostru suflet. 

Cei doi mari oameni ai culturii noastre m-au captivat 
enorm, tocmai pentru ca niciunul nu a ie§it din grani^a bunului 
sim{ §i a respectului imens, reciproc, pe care §i-l datoreaza. 

Numai daca \\\ cuno§ti partenerul de discu^ie, daca i^i dai 
silin^a sa il cuno§ti §i il respec^i pe masura muncii §i a§teptarii 
sale, po^i sa vorbe§ti, in mod corect, cu el. 29 Mircea fa-te ca lucrezi! sau despre elite Emisiunea Altfel de duminica seara 67 , din data de 3 
decembrie 2006, de pe Realitatea TV, le-a prilejuit domnilor 
Gabriel Liiceanu §i Andrei Ple§u o discu^ie admirabila despre 
elite, despre rolul lor in societate §i despre repugnarea, 
respingerea §i ostilitatea impotriva elitelor, a celor care se fac ca 
fac §i ei ceva pe lumea asta. 

Tocmai de aceea am pus ca titlu spusa celebra, 
revolu^ionara, a fostului ministru al culturii la adresa lui Mircea 
Dinescu: Mircea arata/fa-te ca lucrezil Fa-te ca faci §i tu ceva, 
ca oamenii sa zica ca e§ti mare ganditor. 

A§a se face, ca eel care nu cam face are repulsie pentru cei 
care fac prea multe. Repulsia fa^a de elite, fa^a de cei care au 
facut din via^a lor un program punctual, de implinire interioara §i 
profesionala, este neavenita §i nu ne ajuta deloc ca persoane si ca 
^ara. 

Pentru ca Romania functioneaza tocmai pentru ca exista 
elite in toate sectoarele societa^ii, care fac sa mearga guvernul, 
institu^iile statului, sa ni se aprinda becul in casa, sa ne curga apa 
pe Jeava din bucatarie, sa avem cat de cat securitate interna §i 
externa. 

Daca pro§tii ar conduce lumea §i in spatele lor nu ar exita 
baiefii destepfi, s-ar duce totul de rapa. §i, mai presus de toate, 
daca Dumnezeu nu ar conduce lumea §i prin cei rai dar, mai ales, 
prin cei buni, unde ne-am putea trai oare via^a? 

Fuga de elite, denigrarea lor, inseamna sa ni dai singur foe 
la casa. Daca nu te opereaza doctorul eel bun, cum spunea aseara 
domnul Andrei Ple§u, daca nu ai meditatorul eel bun, care sa te 
invete o limba straina, daca nu ai parte de o educate pe masura, 
nu po^i sa ajungi unde vrei, nu po^i sa ajungi in frunte. 

Iar daca ai ajuns in frunte pe cai cinstite §i dovede§ti ca 
e§ti bun in ceea ce faci, oamenii trebuie sa te respecte pentru asta, 
sa te iubeasca §i sa fie impulsiona^i la randul lor sa te urmeze, 
pentru ca tu sa faci §i mai mult pentru to^i deopotriva. 

Munca elitelor, a celor care §tiu sa faca ceva bine §ifoarte 
bine este in folosul tuturor. A§teptam cu gura cascata cate un 
program bun pentru calculator, cate o enciclopedie, cate o carte 
buna, cate un joe bun. 67 Articol editat la nivel online pe data de 10 decembrie 2006. 

68 Forma aldinata e cea deplin istorica... Titlul nostru e o traducere a aceleia... 30 Daca nu le-ar face o suma de oameni care se pricep foarte 
bine la asta, degeaba am a§tepta noi sa curga ceva la noi pe net, 
daca nu are cine sa le faca. 

Ieri sau alaltaieri in media romaneasca a aparut §tirea ca un 
tanar de numai 22 de ani, din Romania, din Transilvania, a intrat 
de cateva luni in computerele de la NASA, le-a destabilizat 
sistemul, serverele, §i i-a panicat pe marii informaticieni 
americani de le-au mers fulgii. 

Daca nu ar exista tineri ca baiatul asta, care sa dea lec^ii de 
inteligen^a, am crede ca to^i suntem mitocani, prosti, nesimfifi, ca 
suntem ni§te animale care doar toarcem la gura sobei. 

Dar unul ca asta (§i sunt mul^i care ne uimesc prin darurile 
pe care li le-a dat Dumnezeu) dovedeste ca munca cu tine insu^i, 
staruinia in lucru este adevarata implinire §i impdcare, este 
adevarata bucurie ca traie§ti §i faci lucruri importante. 

Elitele sunt pretutindeni, sublinia Andrei Ple§u aseara. 
Exista elite ale idranilor, adica ^aranii care §tiu sa i§i lucreze 
pamantul, sa creasca animale, sa creasca albine §i sa aiba o buna 
gospodarie de unii singuri. 

Sunt elite bune, ca ale constructorilor, ale profesorilor, ale 
cercetatorilor, ale brutarilor, tricotorilor etc., dupa cum exista 
elite negative, adica elita ho^ilor, a deprava^ilor, a droga^ilor, a 
devia^ilor sexual etc. 

Acolo unde apar super bunii §i super rdii avem de-a face 
cu elite, insa adevaratele elite sunt cele bune, cele care 
construiesc §i nu cele care darama, in mod proste§te, tot ceea ce e 
bun in jurul lor. 

Mircea, fd-te ca lucrezi!, nu e buna de deviza personald. 
Construirea de sine sta in munca, in corectitudine fa^a de tine 
insuti, fa^a de poten^ele tale §i in viziunea de ansamblu a muncii 
tale. 

Trebuie sa §tii ce po^i, cine e§ti, cum trebuie sa faci ceea ce 
faci §i pana unde po^i sa faci, sa i^i faci munca. §i daca §tii astea 
toate, atunci faci parte, cu siguran^a, dintre elite, dintre oamenii 
de frunte, dintre oamenii alesi ai lumii. 31 Romdnii au ales Sfintele Icoane si acceptd 
credinta altora Aseara, 30 noiembrie 2006 69 , a fost o dezbatere aprinsa la 
Bl TVpQ tema insemnelor religioase in scoli. 

Patriarhia Romana §i toate cultele creatine din Romania, 
alaturi de cultul musulman §i eel mozaic s-au pus de acord in 
ceea ce prive§te pdstrarea insemnelor religioase in scoli. 

Euforia apararii Sfmtelor Icoane in randul cre§tinilor 
ortodoc§i a fost mare §i internetul ne vorbe§te in mod graitor 
despre bdtaia pentru credinta. 

Am avut parte de o provocare majora, care a scos la 
lumina increderea, mai mult sau mai pu^in latenta, a romanilor in 
Dumnezeu. 

Profesorul moldovean, care a cerut scoaterea Icoanelor din 
§coli nu §i-a dat seama ca a facut un mare bine poporului roman. 

§i in prigoana iconoclasta, cre§tinii constantinopolitani au 
reac^ionat martiric, s-au lasat martiriza^i numai cand au vazut 
Sfintele Icoane batjocorite, scoase de la locul lor §i aruncate, 
profanate. 

Aseara, domnul George Becali §i cei care au participat la 
discu^ii, foarte mul^i oameni simpli, au dovedit faptul, ca atunci 
cand te iei de ceva important din via^a lor reac^ioneaza ferm. 

Fermitatea apare cand oamenii au realmente ceva de 
aparat. Cand aperi ceva §tii sa vorbe§ti cu putere §i puterea cu 
care vorbe§ti se transmite §i la ahii. 

Cuvantul plin de putere harica, de adevar, contamineaza, 
trece ca un fior prin oameni §i aprinde o intreaga na^iune. 

Evenimentul unirii de la 1918 §i evenimentul revohniei 
romane din 1989 au fost momente de contagiune harica, 
momente de insufletire na^ionala, in care to^i fra^ii s-au unit sub 
un singur nume sau to^i fra^ii au strigat impotriva opresiunii. 

Ziua Romaniei, ziua de astazi, 1 decembrie 2006, ne pune 
in fa^a un patriotism care izbuncneste din fiin^a noastra, alaturi de 
credinta stramo§ilor no§tri, care ^ipa din noi. 

Tipatul pentru Icoane, tipatul pentru libertate, tipatul 
pentru adevar, tipatul pentru comuniune, prosperitate, 
transparent, fidelitate fa^a de anumite principii sunt fipete reale, 
adanci in fiin^a noastra. 69 Articol editat la nivel online pe data de 10 decembrie 2006. 32 Numai ca avem nevoie sa lasam acest {ipat sa iasa din noi 
§i sa contamineze §i pe arfii. 

Intrarea noastra in Europa unita, la 1 ianuarie 2007, nu va 
fi o bucurie imediata pentru to^i, dar e un pas spre recapatarea 
demnita^ii de sine, ca romdn §i cre§tin, acea demnitate care ne-a 
fost sechestrata, exilata, rupta din noi, de sistemul dictatorial 
comunist. 

Ne recapatam for^a, dinamismul de sine, incepem sa ne 
revenim ca popor, sa ne vedem istoria §i prezentul §i sa ne 
gandim un viitor in care sa ne sim^im implinrji. 

Mizantropia §i sentimentul continuu de panica, teama de 
viitor §i frica de noi inline nu sunt benefice nimanui, mai ales 
unui popor intreg sau unei lumi in integralitatea ei. 

Daca mizam pe strigatul adevarului §i al iubirii care 
^a§ne§te din noi, incepem sa §tim cine suntem, de ce suntem aici, 
cum de am ramas aici de atatea secole, noi, ca na^ie, §i ce putem 
sa facem. 

Luciditatea entuziasmului, luciditatea iubirii §i a 
adevarului sunt coorodonatele interioare pe care mie, ca preot 
ortodox roman, mi le-a dezvaluit Romania in aceste zile, prin 
problema Icoanelor, a zilei Romaniei §i a intrarii noastre in 
Uniunea Europeana. 

Am dovedit curaj §i toleranta la nivel national. Ne-am 
batut cu curaj pentru Sfmtele Icoane, pentru identitatea noastra 
religioasa, culturala §i istorica, dar am acceptat §i insemnele 
religioase ale altor religii, ca pe eel mai normal lucru cu putnrja. 

Daca avem printre noi oameni care nu cred ca noi §i ii 
acceptam ca atare, trebuie sa le acceptam §i modul lor personal 
de a exista §i a se manifesta. 

Am dovedit, ca popor, duh de toleranta, marinimie §i 
profunzime de inima. 

Daca mizam pe aceste lucruri ne insanato§im ca nafie, ne 
redescoperim ca oameni §i ne putem unii cu planurile altor na|ii. 

De aceea, la muni ani Romania §i romanilor de 
pretutindeni §i multa bucurie in suflet! 33 Intre alegeri si alegatori Algerile de astazi 70 din PSD 71 (10 decembrie 2006) au 

79 

aratat clar ca nu universitari ca domnul Sorin Oprescu au voie 
sa vorbeasca multimilor, ci domnul Mircea Geoana , domnul 
Iliescu 74 , domnul Vanghelie 75 pot lua cuvantul §i pot spune 
nimic, nimicuri care nu ^in de cald §i cam atat. 

Romexpo 16 a fost incapator pentru psd-i§ti, PSD a aratat 
transparent, cum nu au facut-o mul^i, dar nu a aratat §i 
maturitate politica. 

Adica, atunci cand trebuia sa voteze o schimbare reala, pe 
domnul Oprescu, el a ales politicianismul, un lider scrobit la 
cuvinte, care aseptizeaza cuvintele, care baga sub u§a realita^ile §i 
nu le rezolva niciodata. 

Domnul Oprescu a vorbit bine astazi la congres. Eu fiind 
apolitic nu pot fi acuzat ca fac partizanat cu vreun partid. Insa 
remarc oamenii, oamenii peste medie, care par pigmei cand sunt 
pu§i langa oameni fara viziune politica. 

Mi-a placut transparent psd-istilor de astazi, cu siguran^a 
ca Realitatea TV a fost platita sa stea tot timpul dupa partid, dar 
nu s-a ales liderul, ci s-a pastrat continuitatea. 

Tocmai asta este eroarea: noi continuam lucruri care nu au 
fundament clar, pentru ca ne e frica sa mergem pe mana 
oamenilor care ar putea schimba radical situa^ia noastra. 

77 

Cand 1-am ales pe domnul Constantinescu ca 
pre§edinte 78 , intelectualii au facut lobby pentru el, caci era unul 
de-al nostru. 

70 

Cand a fost ales domnul Basescu , 1-a votat lumea de 
mijloc eel mai mult, pentru ca exista rumoarea anti-PSD, care 
continua §i astazi. 

Oare am ales vreodata oamenii pentru ei in§i§i sau am ales 
conjuncturaP. Opinia mea e ca am ales fricos, fara o perspective 
sigura. 70 Un articol editat la nivel online pe data de 1 decembrie 2006. 

71 Partidul Social Democrat. 

72 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Oprescu. 

73 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Geoan%C4%83. 

74 Ion Iliescu. Blogul sau: http://ioniliescu.wordpress.com/. 

75 Marian Vanghelie: http://ro.wikipedia.org/wiki/Marian_Vanghelie. 

76 A se vedea: http://www.romexpo.org/. 

77 Emil Constantinescu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Constantinescu. 

78 Al Romaniei. 

79 Traian Basescu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_B%C4%83sescu. 34 Ne batem joe de viitorul nostru pentru ca nu vrem sa 
riscdm prea mult. II alegem tot pe eel pe care il stim noi, chiar 
daca el nu e bun, chiar daca nu ne prea place. 

Cand suntem pu§i sa votam pre§edintele ne apuca emotia, 
melancolia §i alegem tot pe-ai nostri, mergem tot cu dia, pentru 
ca avem incredere in ei. 

Cand PSD-ul a ales astazi pe domnul Geoana , 1-a ales 
pentru ca stiua cine este. Omul mai necultivat are oroare de eel 
cultivat pentru ca nu stie cum reac^ioneaza acesta. 

Mitul intelectualului, care ne distruge, este inca in 
picioare, pentru ca resturile de comunism sunt inca in noi. 

Si avem, parca in sange, ca trebuie sa-1 marginalizam pe 
eel care e mai bun ca noi, pentru ca nu cumva sa ne facem de 
ru§ine in fa^a altuia, care §i-ar da seama ca suntem, cu to^ii, 
prosti. 

Teoria conspirafiei sta mana in mana cu teoria neputinfei 
de a alege corect. Noi nu §tim sa alegem corect nu pentru ca «w 
§tim ceea ce ne dicteazd inima, ci pentru ca «w lasdm inima sa 
vorbeascd ci prejudecatile §i ambi^iile personale. 

Spectacolul de astazi al PSD-ului arata ca aspirafia noastra 
europeana: multa sclipire in afara, dar nu suntem in stare sa ne 
renovam inauntrul nostru! 

Pana cand nu vom renun^a sa mai punem pe primul plan 
ambitiile egoiste, orgoliul, ci vom da loc grijii reale pentru 
Romania, pentru viitorul copiilor no§tri, vom alege tot la fel de 
defectuos, pentru ca vom alege conjunctural, grabit, fara inima 
dreapta. 

In 17 ani de democratic am ramas tot la nivelul de 
electorat grabit, care nu i§i cunoa§te interesul real, interesul de 
durata. 

Noi improvizam mereu. 

Acum alegem pe cineva, maine pe altul tot la fel de 
incompetent... Adica mai punem un §urub nou la aceea§i ma§ina 
veche, fara sa ne gandim cajoaca de-a alegerile este, de fapt, 
joaca cu viafa noastra. 

Congresul PSD este o paradigma a grabei romanilor. A 
grabei rautacioase pe propria lor fericire. Experimentele reale nu 
ne plac, dar alegem, in schimb, tot vechea noastra poveste. 

Oroarea fa^a de gandirea dreapta, fa^a de perspective, fa^a 
de bun-sim^ e ceea ce ne caracterizeaza pe cei mai muffi. ' Mircea Dan Geoana. 35 Zor de graffiti Ma uitam la el 81 cum i§i picta nuanfele gandirii pe pereji, 
cu o nonsalanta stangace, cu o repulsie fa^a de curajenia unui zid 
alb, pe care dorea sa il vada negru numaidecat. 

Am trecut mai apoi pe acolo §i am vazut un insemn, o 
heroglifa cu ceva gust, dar nu am vazut peretele alb. 

Peretele alb era acum mazgalit, aidoma unei dracuituri 
aruncate in urechea mea dreapta de un cetacean rebel la vorbe sau 
a fumului de tig ar &, care imi patrundea in casa, de pe holul 
scarilor. Acolo unde aruncam ceva §i nu il mai mam, sta 
nesim^irea noastra. 

Daca ne-am gandi ca cei care ne vor injura sau ne vor 
apostrofa post factum, nu vor fi de acord cu marlaniile noastre, 
am §terge mazgaliturile de pe perete, am pune la cos. hartiile pe 
care acum le aruncam aiurea sau ne-am bucura sa pastram 
cura^enia, acolo unde acum aruncam ce ne vine la indemana. 

In^eleg insa de ce un tanar are nevoie sa scrie pe pere^i. El 
crede ca e o arta §i este in mare masura, dar una care nu tine cont 
de cei care vor ramane cu arta pe pere^ii lor. 

Daca eu m-a§ duce §i a§ picta o cruce peste arta lui, ar fi 
un mare scandal. Daca eu m-a§ duce sa ii cant un colind, pot fi 
luat in §uturi de catre el. De ce? Lui nu ii place arta mea. Are tot 
dreptul sa nu ii placa, dupa cum eu am dreptul sa resping arta lui. 

Insa eu am bunul sim^ sa nu cant ceea ce el nu vrea sa auda 
(§i cant celor care vor sa auda), dar el nu a inva^at inca, ce 
inseamna sa accept ca nu pofi fi placut de catre to^i. 

Juvenilismul tanarului, barbarismul efortului sau de a ma 
inregimenta cu for^a pentru subspceia graffitiului nu imi convine, 
dupa cum nici lui nu ii convine sa ii predic despre Dumnezeu. 

II privesc cu simpatie, tree mai departe §i el crede ca imi 
place de arta lui. Insa mie nu ca nu imi place de arta lui, ci nu imi 
place unde i§i exercita fanteziile. 

Daca ar fi facut acele scalzmbaiGli frumoase la el acasa, nu 
m-ar fi deranjat. Dar el a modificat un lucru frumos, un zid 
frumos, cu arogan^a lui, fara ca niciun locatar sa il fi rugat sa faca 
asta. 

Cu alte cuvinte trebuie sa §tii cand e§ti penibil, cand nu e§ti 
agreat §i sa te retragi gra^ios sau sa gase§ti un numitor comun, 
acolo unde oamenii nu te accepta in integralitatea ta. Un articol din 1 1 decembrie 2006. 36 Trebuie sa §tii care e limita drepturilor tale: drepturile reale 
ale celorlal^i. Iar dreptul lafrumos §i la curaienie §i la lini§te sunt 
drepturi elementare ale fiecaruia in parte. 37 De ce gdndurile nupot avea copyright? Pentru ca niciun gand nu poate fi {inut in inima ta fara sa 
ai experientl lui. 

Cine i§i inchipuie ca citind un text sau preluand un text ia 
odata cu el §i sentimentele care 1-au adus la lumina, se insula. 

Cineva poate sa imi fure literele, dar nu cuvintele, nu 
adevarurile pe care le simt la intensitatea mea. 

Din punct de vedere personal legea dreptului de autor este 
una frivola, puerila, pentru ca presupune faptul, ca daca cineva 
imi fura lucrarea sau parti din ea, mi-a furat §i munca, sufletul 
sau rezultatul muncii mele la cartea respectiva. Nu! 

Textele eminesciene 83 sau scripturale 84 , textele 
discursurilor lui Iorga 85 sau ale lui Gandhi 86 nu-mi apartin, chiar 
daca le am in posesie. 

Ele sunt in arhiva mea, eu le pot citi, insa numai trairea 
mea le poate in^elege sau eu le pot in^elege la nivelul dezvoltarii 
mele duhovnice§ti §i intelectuale. 

Nu trebuie sa ne indureram peste poate atunci cand ne dam 
seama ca nu putem in^elege un text in mod satisfacator. Nici nu 
se poate face asta daca nu cre§tem in in^elegere. 

Textele cresc in importanta in inima noastra, daca noi 
cre§tem in Dumnezeu §i in experien^a noastra duhovniceasca §i 
de via^a. La fiecare citire, dupa cum spunem adesea (desi n-a 
ajuns un loc comun) in^elegem altceva din texte. 

Insa trebuie sa si dovede§ti cuantumul personal de 
in^elegere. 

Nu trebuie numai sa presupunem ca am injeles ceva mai 

on 

mult din a doua sau a treia citire a Idiotului sau a poemelor 
shakespeariene 88 , ci trebuia sa si demonstram asta. 82 Un articol din 1 1 decembrie 2006. 83 La nivel online, in 16 volume, opera lui Mihail Eminescu poate fi consultata aici: 
http://eminescu.petar.ro/opera_completa/index.html. 

84 Biblia de la Bucuresti (1688), in reeditarea din 1988, pentru download: 
http://dorinfather.wordpress.com/2008/10/06/sfanta-scriptura-editia-1688-reeditare-1988- 
cu-binecuvantarea-pfp-teoctist-al-romaniei/. 

85 A se vedea referinta: http://www.librarie.net/carti/55424/Discursuri-parlamentare-1907- 
191 7-Nicolae-Iorga. 

86 Un discurs in engleza, audio: http://www.indiavideo.org/romanian/travel/one-world- 
gandhi-3167.php (6. 05 minute). 

87 Romanul Idiotul, al lui Feodor Mihailovici Dostoievski, poate fi downloadat de aici, in 
format PDF (473p.): http://cartielectronice.blogspot.com/2009/ll/citeste-online-cartea- 
idiotul-de.html. 

Despre autor aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Feodor_Dostoievski. 38 Gandurile nu pot fi ingradite atata timp cat ele nasc alte 
ganduri, iar circula^ia gandurilor noastre e benefica. Gandirea, 
intelectia umana se dezvolta tocmai prin comunicarea ideilor §i 
prin conexiunile nebanuite dintre ele. 

Daca pentru noi un text nu are mare importantd, vedem ca 
pentru un altul, in mintea altuia na§te multe minuni, foarte multe 
lucruri bune. 

§i daca cre§tem pe masura ce citim sau cre§tem pe masura 
ce ne cura^im de patimi, inseamna ca nu cartea este idealul viefii 
noastre ci car^ile sunt depozitarele unor experience. 

Carole sunt unelte de lucru sau parti unde noi ne spunem 
pentru al^ii. 

Insa nu trebuie sa idolatrizam car^ile sau sa ramanem la 
car^i ci trebuie sa tindem spre experience, spre lucrurile care ne 
implinesc in mod real. 

Este un act copilaresc sa te lauzi cu ce ai memorat sau sa 
presupui, ca anumite fraze cuprind tot ceea ce e§ti tu, tot ce vrei 
tu, tot ce ai tu nevoie sa vezi, sa auzi sau sa ai. 

Dupa cum tot la fel de copilaresc e sa crezi ca po^i sa te 
erijezi drept cunoscdtor al unui lucru, in masura in care nu 1-ai 
intodus interior in fiin^a ta. 

E penibil sa pari indrdgostit in fa^a unuia indragostit cu 
adevarat sau sa pari Sfdnt in fa^a unui Sfant real, care toata ziua 
se trude§te ca sa vada cat de pdcdtos este, nu cat de Sfdnt este. 

Penibilitatea este extrema cand stai fa^a in fa^a cu tine §i te 
lauzi pentru ce nu ai facut sau inahi nasul pe sus, cand §tii ca e§ti 
prost de dai cu capul in gropi. 

Masura noastra ne este cunoscuta prea bine. §tim foarte 
bine cine sunten. Numai ca adevarata noastra masura iese in fa^a 
in mod placut, cand recunoa§tem si public ceea ce §tim §i ceea ce 
nu §tim. 

Cand i^i accept neputin^ele §i limitarile tocmai atunci devii 
uman. Cand e§ti triumfalist ca zeii Olimpului sau crezi ca e§ti 
frate cu Artarxerxe atunci e§ti mai mult tabloid, decat om. 

Copyrightul a aparut tocmai pentru ganduri tabloidizate, 
pentru ma§ti care nu au de-a face cu via^a, ci in cadrul lui suntem 
aten^i sa nu ne fure cineva brenduf inainte ca noi sa facem bani 
frumo§i cu el. Intreaga opera a lui William Shakespeare, in engleza, aici: http://shakespeare.mit.edu/. 
Despre autor aici: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare. Mormantul sau, aici: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Shakespeare_grave_-Stratford-upon- 
Avon_-3June2007.jpg. 

89 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright. 

90 Romanizarea lui brand: http://en.wikipedia.org/wiki/Brand. 39 Tabloidul ca §i copyrightul e bun numai pentru cei care nu 
gandesc prea mult, ci pentru cei care vor sa se minta frumos sau 
care vor sa puna stavili imaginare gandirii. 

Adica ce vrea sa spuna sistemul copyright cititorului? 
Numai daca cite§ti cartea asta ai gandurile din ea §i le po^i folosi. 
Insa e o mare minciuna. 

Gandurile de acolo le pot avea §i eu, daca am trairile ce 
stau sub cuvintele din carte. Sau pot sa am mai multe ganduri 
decat in carte sau mai pu^in cizelate sau mai bine cizelate dar sa 
le am in mine. 

Prin toate aceste cuvinte ale mele nu relativizez insa car^ile 
dar nici nu le pun sub lacat. Eu insumi sunt un om care scriu 
cdrfi §i §tiu cum aratd cdrfilepe interior. 

Ci vreau sa precizez faptul ca oricine poate sa i§i scrie 
car^ile inimii lui, care vor fi mai bune sau mai rele, nu conteaza, 
insa nu trebuie sa presupuna ca ce a gandit el este atdt de unic, 
meat nimeni altcineva nu mai poate gdndi lafel. 

Pentru ca dreptul de autor presupune, in idealitatea sa, ca o 
carte este total unica, irepetabila in vreun cuvant al ei in alta 
parte. 

Insa car^ile nasc car^i pentru ca nasc ganduri. Carole nasc 
sentimente §i imping la sentimente §i experience. In^elegem cu 
timpul ca prin scris nu devenim personalis ci mai mult ne 
generalizam, ajungem la lucrurile general valabile, dar, e normal: 
fiecare in felul sau. 

Traim, in acela§i timp, o generalizare a experien^ei proprii 
pe masura ce ne personalizam tot mai mult crezurile sau ne 
personalizam pe masura ce gasim puncte tot mai convergente cu 
cat mai mul^i oameni. 

Insa trebuie sa nu credem ca suntem intransmisibili §i nici 
sa ne pretiozizam mai mult decat trebuie, pentru ca ne distrugem 
punctele de confluen^a cu cei din jurul nostra. 

Nu cer nimic, in definitiv. Nu cer desfiin^area dreptului de 
autor (pentru ca are §i bunele lui, prin faptul ca prefuieste §i 
remunereazd munca noastra intra catva), ci o regdndire 
personald a lui §i a statutului nostra de oameni creatori. 

Nu trebuie sa ne lasam sedu§i de conceptul 
intransmisibilitdtii ideilor §i nici sa nu credem ca al^i oameni nu 
pot avea aceleasi sentimente §i ganduri ca §i noi. 

Trebuie sa ne dorim, cu precadere, sa-i intalnim pe 
oamenii care au experience ca si noi, pentru ca sa progresam §i 
mai repede. 40 Comuniunea §i comunicarea sunt factorii reali de progres 
personal §i comunitar §i cred ca trebuie sa incepem sa in^elegem 
asta cat mai mul^i dintre noi. 41 Vrem Tribunal, nu si Bibliotecd? O discutie despre 
democratizarea reald a informatiei A Q 1 

In editia online a Libertdtii de astazi, din 12 decembrie 

Q9 

2006, aflam ca ieri, doamna Macovei a inaugurat noul sediu al 
Tribunalului Bucure§ti , de langa Pia^a Unirii. 

E o cladire gigant, de fapt reamenajarea fostului magazin 
Junior §i arata bine. Vezi fotografia infra. *« w* . Insa fa^a in fa^a cu Tribunalul stau ruinele ridicate §i 
semnate pe frontispiciu cu 1989, a. ceea ce trebuie sa fie 
Biblioteca Naiionald a Romdniei. Noul ei sediu. 

De§i, deasupra cladirii, troneaza o macara ^eapana iar in 
subsolul cladirii sunt mii de car^i, depozitate in condrfii foarte 
proaste, cladirea nu are geamuri, pana de curand era vandalizata 
de oricine sau populata de oameni fara locuin^a. 

Cam a§a arata ruinele viitoarei Biblioteci Na}ionale 94 ... 

Pe afara asa... 

m f-viiii ■ 
fill in li 

pe dinauntru, stiva de carti din subsol... 
91 Un articol din 12 decembrie 2006. 92 Monica Luisa Macovei: http://ro.wikipedia.org/wiki/Monica_Macovei. 

93 A se vedea: http://www.tmb.ro/. 

94 Pentru detalii a se vedea articolul sursa: http://www.libertatea.ro/stire/sute-de-mii-de- 
carti-uitate-intre-ruine-160458.html. 42 Tot in Libertatea online, nr. 3702, de joi, 19 septembrie 
2002, gasim consemnat faptul, ca Guvernul Romdniei nu mai 
vrea sa continuie lucrarile la noul sediul al Bibliotecii Nafionale, 
citam: pentru ca ar solicita o mobilizare foarte mare de resurse 
financiare intr-o perioadd care s-ar intinde pdnd in 2017. 

La Bibliotecd s-ar lucra pana in 2017 iar Tribunalul, la 
care s-a muncit intens, a fost terminat in 2-3 ani §i a costat, 
potrivit primei loca^ii citate (adica: Libertatea online, nr. 5245, 
de mar|i, 12 decembrie 2006) peste 15 milioane de euro. 

Domnul pre§edinte Basescu a inceput un speech al sau, 
inaugural, la una dintre universita^ile noastre, cu nesim^irea 
urmatoare: avem un invd}dmdnt mediocru. 

Dar daca aloci bani pentru Tribunal, mai mult decat pentru 
Culturd §i Invdtdmdnt, iar cele doua cladiri puse fa^a in fa^a, 
fostul Junior, actualul Tribunal §i neactuala viitoare Bibliotecd 
(speram) erau tot la fel de daramate, iar tu construie§ti numai 
una, nu inseamna ca vrem sa avem un invdtdmdnt mediocru §i 
oameni ne§colifi, u§or de manipulat, daca nu le construim pe 
amandoua? 

Insa neconstruirea Bibliotecii arata ca avem nevoie mai 
mult de pu§caria§i decat de oameni care sa munceasca pentru 
Romania. Daca nu ne place ca romanii sa mai locuiasca in 
Romania §i vrem sa mutam Romania, cu totul, in Spania, in Italia 
sau in America, putem sa continuam pe acest ton. 

Nu ne place Biblioteca Nafionald dupa cum nu ne place 
Catedrald mdntuirii neamului . 

Pe acestea doua le trecem in subsidiar §i incurajam un nou 
sediu Conex, un nou sediu Orange, un nou sediu de banca, un 
nou sediu de partid. Romanii simt ca, la putere, nu sunt oameni 
one§ti, ci interesa^i de o anumita strategic de marketing a 
economiei nafionale. 

Noile mega-companii aduc profituri Romaniei, dar pentru 
cat timp? Care este targhetul lor vizavi de viitorul nostru? 

Strategia noastra de dezvoltare este unidimensionala, 
pentru ca or incurajam armata §i plecam te miri unde sa murim 
(§tiu, a§a cere NATO) sau suntem angajati in eforturi economice 
mai mult decat putem, pentru ca UE este o organizafie 
economicd, in primul rand, §i nu culturald sau religioasd. 

Vrem numai Tribunal! Nu cred! Cultura nu se poate face 
numai in mod particular, personal, ci trebuie sa existe si proiecte 
nafionale de culturalizare a oamenilor. 05 A se vedea: http://bastrix.wordpress.com/2009/06/28/catedrala-mantuirii-neamului-un- 
proiect-cultico-arhitectonic-monumental/. 43 Pe cand noi nu avem un sediu proeminent al Bibliotecii, nu 
e o tdmpenie sa. speri la o Bibliotecd online a Romdniei, extrem 
de bogata, din care sa accesezi, de acasa, cartea care rfi trebuie, 
fara sa plate§ti niciun ban? 

De ce cartile sunt stocate undeva! De ce se tine cu dintii de 
ele? Mai ales la cartile rare, unice? Pentru ca sa nu te luminezi la 
minte, sa nu vezi cat e§ti de manipulat, cat suntem de manipulati. 

Informatia demonteaza unilateralitatea opiniei 
prezidentiale. Cand ai informafie nu mai poji sa crezi in 
oficialisme. 

Un blog transformat in agenfie de stiri, ca Altermedia 
spre exemplu, care e pe un format WordPress, subliniaza tocmai 
acest lucru: ca existd stiri pe care am vrea sa le auzim si nu ni le 
spune nimeni, dacd noi nu avem curajul sa ni le impdrtdsim. 

De ce? Pentru ca ni se astupa urechile cu ceea ce vor 
anumite centre de putere sa §tim. 

Insa democratizarea reald a informafiei inseamna a 
prezenta o opinie, opinii, cum facem noi pe bloguri, §i fiecare 
alege ce crede de cuviinja. Daca altii imi impun gandirea lor prin 
fortl, cu for^a, prin ce mai sunt eu o fiinfd gdnditoare, care pot 
gandi singur ce mi se transmite? Glndul Brendul de la ziarul Gdnduf 1 , sigla lor si motoul lor, acela 
ca nimeni nu gdndeste pentru tine, ne sugereaza tocmai faptul ca 
informa^ia nu trebuie ideologizatd, nu trebuie partinizatd, calata 
doar pe niste interese de grup, ci trebuie sa spui ceea ce crezi tu 
ca e adevdrat, dar sa il la§i pe om, sa creada §i el ce este adevdrat 
din ceea ce tu crezi ca e adevdrat. 

Democratizarea ideilor inseamna tocmai libera in^elegere 
a lor, liberal acces la ele §i diversitatea opiniilor vizavi de ele. 

In munca mea teologica, eu analizez tot felul de afirma^ii 
ale unor oameni cat se poate de divers^, punandu-i pe to^i la un 
loc. §i observ ca toate ideile, pro §i contra, au un numitor comun: 
exprimarea unui crez propriu alfiecdruia. 96 A se vedea: http://ro.altermedia.info/. Insa, din pacate, a inceput sa capete tot mai multe nuante extremiste proiectul lor editorial. 
97 E sigla de astazi, 1 martie 2010, 
se vedea: http://www.gandul.info/. 97 E sigla de astazi, 1 martie 2010, de cand Gandul, la nivel online, are o alta infatisare. A 44 Un budist crede ca el are dreptate in problema reincarnarii, 
eu cred ca mdntuirea este un dar al lui Dumnezeu printr-o ascezd 
neintrerupta, un satanist crede ca nu existd ordine, un empirist 
vrea lucruri simple in via^a lui si are o experien^a numai la 
nivelul senza^iilor elementare etc. 

Daca eu le judec pe toate din punctul meu de vedere nu fac 
decat sa ma lupt de unul singur. 

De ce? Pentru ca experien^a mea de via^a e alta decat a 
budistului sau a satanistului si noi nu gdndim si nu trdim la fel, 
nu ne raportam la fel la problema pe care o discutam, asa ca nu 
ne putem astepta sa ne unim peste noapte, dintr-un foe, daca to^i 
^inem mortis ca ideea noastrd e cea mai bund. 

Raportarea onesta la celalalt e sa vezi de ce este important 
ceva pentru el si de ce i se pare adevdratd afirma^ia lui si sa 
masori gradul de implicare al acestuia in problema cu pricina. 

In concluzie, Tribunalul e bun pentru Bucuresti, dar tot la 
fel de buna trebuia sa fie si Biblioteca Nafionald, noul ei sediu, si 
Catedrala mdntuirii neamului (pe care trebuie sa o facem cat mai 
repede, pentru ca abia facem fa^a in Bisericile noastre mici si mai 
trebuie sa mai construim o suta ca ea, ca tot Bucurestiul sa poata 
vedea slujba de Pasti dinduntrul Bisericilor si nu din afara lor), 
ne mai trebuie o mul^ime de parcuri, cu iarba verde si canapele si 
aer curat, ne mai trebuie o mie de tone de civiliza^ie, de bun-sim^, 
de cuviin^a pe strada si acasa si sa discutam tot mai mult unii cu 
arfii. 

Paradigma Internet, cu toata manipularea si violarea 
informa^iilor personale, care se practica din plin, este una 
subversive in bine, pentru ca faciliteaza comunicarea si 
cunoasterea reciproca a unor oameni cat se poate de diversi ca 
orientare culturala, sociala, economica, religioasa. 

Putem sa schimbam ceva prin munca noastra gratuita de pe 
saituri, bloguri, platforme intermedia, atat in noi cat si in cei care 
ne citesc. 

Omul ne citeste, vede cum gandim, ce sim^im...si nu ii 
raman indiferente cuvintele noastre daca ele sunt realiste. 

Conteaza sa nu ne pierdem increderea. 

Sa scriem mai departe, chiar daca nimeni nu ne citeste din 
prima, chiar daca nimeni nu e de acord cu ceea ce spunem noi. 

Daca credem in ceea ce scriem, oricat de aiurea ar parea 
pentru al^ii, atunci suntem castiga^i si castigam aten^ia celor care 
cauta, in mod onest, pdreri personale. 45 Invitatie la supliciul mintii...si al inimii. Scrisoare 
deschisd pentru dumneavoastrd (Scrisoare trimisa membrilor unui Forum ortodox din 
Yahoo", imediat dupa ce am acceptat invitatia lor, venita in mod 
necunoscut 100 , de a ma alatura grupului dialogic 101 ) 

Ca sa in^elegem ceva, inevitabil, trebuie sa ne facem 
mintea mai mare. La fel §i inima. 

Daca presupunem ca nu putem lega nicio discu^ie cu 
nimeni §i ca nimeni nu ne poate in^elege, e de la sine in^eles ca 
noi suntem cei mai buni, adica cei mai singuri. 

Nu §tiu cine, de ce, pana cand am fost §i voi fi invitat 
alaturi de dv. Nu §tiu nimic despre dv. §i dv. nimic despre mine. 

La o prima vedere ar fi trebuit sa §terg mesajul de 
intampinare, daca as. fi mers pe ideea, ca dv., grupul dv., din care 
fac acum parte, imi este ostil, chiar daca este unul crestin- 
ortodox. 

Ca webmaster a mai multor forumuri, ca preot ortodox 
care are ce face acasa toata ziua sau ca doctorand in Teologie, 
care cite§te, scrie, traduce etc., n-ar fi trebuit sa intru, nu? 

Nu §tiu ca^i dintre dv. o fac la invitatia altora. 

In sec^iunea de lincuri a dv., la dorinfather@yahoo.com, 
este un line spre Teologie pentru azi , platforma pe care o 
conduc. 

Nu §tiu ca^i dintre dv. ma vor vizita. Dar eu am facut pasul 
spre dv., am dorit sa va bag in seama, sa va cunosc, sa ma apropii 
de dv. 

§i ma aproprii de dv., de§i este un supliciu, e o greutate, 
dupa cate am pe cap, sa mai stau §i cu dv. de vorba. 

E un supliciu pe care mi-1 asum. Condi^iile de la intrarea in 
forumul dv. erau acelea: 1. sa fiu crestin ortodox §i 2. sa nu 
promovez ecumenismul. 

In^eleg ca prima e de bine dar, a doua, nu. Adica, daca sunt 
preot ortodox, se pare ca ma aflu in aceasta oala a dv., dar daca O scrisoare editata la nivel online in data de 13 decembrie 2006. 
E vorba de grupul Credinta ortodoxa, de aici: 
http://groups.yahoo.com/group/credinta_ortodoxa/. 

100 Fara sa stiu cine mi-a trimis-o. 

101 In cele din urma s-a dovedit ca grupul avea accente extremiste...lucru care nu ne-a placut 
si cu care nu am mai acceptat sa interferam in mod direct. 

102 Ma refeream la blogul nostru principal: http://bastrix.wordpress.com/. 46 promovez ecumenismul (de§i nu mi-a spus nimeni ce este 
ecumenismul din perspectiva dv.), se face ca e de rau. 

Insa, dupa ce am raspuns §i la exit-poll-urile dv. §i am 
vazut, pe ici pe colo ce scrie^i, ar trebuie cumva sa va fac §i eu 
observaiiil 

§tiu ca, la prima mea abatere, cand nu voi fi de acord cu 
dv. 103 , voi fi invitat afamfarajena, daca acum sunt primit, intre 
randuri, cu aplauze. 

Observ din prima, ca am de-a face cu o comunitate rigida, 
pe care eu trebuie sa mi-o asum, dar nu §tiu cat ma asumd ea. 

Eu sunt nevoit, ca fiind unul, sa am rigoare pentru 400 de 
oameni 104 , ca^i sunte^i dv., dar dv., s-ar putea, sa nu intra^i 
niciunul sau prea pu^ini in rigorile mele. 

Ce sa facem atunci?! 

Daca e sa facem ceea ce trebuie sa facem, excluzand 
aventura 105 , ar trebui sa imi vad de treaba mea. 

Dv. a^i ramane cu to^ii ortodocsi, §i fara mine, §i cu asta 
basta. Dar dv. vre^i sa fiu §i eu aici, insa, iara§i zic, nu §tiu pentru 
ce, din ce motiv §i pentru cat timp. 

Daca dv. pune^i rigori 106 inseamna ca nu a^i avut suplicii 
adevarate, lupte cu dv., ca sa ie^i^i scalda^i, in bine, din ele §i sa 
va fie bine. 

Daca eu pun rigori pe care dv. nu le pute^i accepta sau pe 
care nu vre^i sa le accepta^i, se nume§te ca sunt sau as fi 
impertinent sau, de ce nu, mai pufin preot, pentru ca imi permit 
sa va vorbesc astfel. 

Insa, cu toate astea, ma rise. Dar ma rise pe nervii dv. §i pe 
timpul meu. Daca imi respecta^i timpul alocat dv., atunci va 
respect §i eu 107 . 

Daca nu §ti^i sa imi respecta^i timpul §i fme^ea obrazului, 
aceea de a da curs cererii dv., inseamna ca nu avem intenfii 
serioase §i, mai bine, ne apucam de altceva. 

Va mul^umesc pentru aten^ie! 

Pr. Drd. Dorin Octavian Piciorus. 103 Intelesesem din prima cine sunt, care le e nivelul si ce vor. 

104 Adica sa fiu un ortodox placut de toate nazurile lor. 

105 Adica incercarea de a vorbi cu oameni care nu imi sunt proprii si nici la nivelul 
meu...lucru care a enervat, imediat, pe unul sau doi dintre ei. 

106 Daca incercati sa impuneti standarde credintei si evlaviei, le spuneam cu alte cuvinte, nu 
sunteti niste oameni profunzi, din punct de vedere spiritual, pentru ca ati stii ca fiecare are 
nivelul lui, in Ortodoxie, si ca nu exista un singur nivel pentru toti. 

107 Lucru care nu s-a intamplat, bineinteles, pentru ca nivelul online al discutiilor si al 
amabilitatii reale, intre ortodocsii lui 2006, era foarte scazut, ceea ce nu pot spune ca e mai 
putin scazut si acum. Ei se credeau ortodocsi, ca si altii, nu numai fara sa aiba experienta 
ortodoxa, dar si fara sa aiba minimul de decenta, din asta, sociala, in relatii. 47 Intoleranta si credinta noastrd Discutiile 108 intre forumisti sufera, eel mai adesea, de 
intoleranta si culmea, noi, crestinii ortodocsi, suntem cei mai 
intolerant cu cei care nu sunt ca noi sau nu sunt la nivelul 
nostru. 

Imediat \i se cere sa fii ca grupul lor. Ji se cere sa te 
conformezi si, mai niciodata, nu \i se face surpriza de a se 
conforma fie. 

Cum am putea sa fim lafel, daca nici nu ne cunoasteml §i 
chiar daca ne-am vedea fizic, cat ar trebui sa stam de vorba, ca sa 
ne cunoastem cat de cat? 

Baiul vine de acolo, ca eel ce te citeste nu in^elege ca tu 
faci un efort ca sa scrii, tu, oricare, si ca nu vrei, in niciun caz, sa 
fii deranjat interior de eel care te citeste. 

Eu citesc orice, pe oricine, fara sa pun condrfii. E si normal 
sa fie asa. Cei care scrie, scrie la nivelul lui, ce crede el, daca vrei 
il citesti, daca nu vrei nu il citesti. Iar daca nu il citesti, tu ai de 
pierdut si nu altul. 

Insa a transforma cititul intr-o ideologie si a considera ca 
cine nu e ca noi e impotriva noastra, asta e o ingustime de minte. 

Daca tu ai o in^elegere, un crez si crezi cu putere in 
anumite valori, vorbeste deschis despre ele si cine le vrea, sa se 
ralieze la ele in mod liber, fara sa ii impuna nimeni. 

Ce are credinta in Dumnezeu cuforfa sau cu lovirea peste 
gura, cu cuvantul, a celui care nu crede ca mine? Nimic! 

Daca credinta inseamna iubirea mea pentru Dumnezeu, 
care ma implineste, cum m-ar putea deranja, in mod fundamental, 
atat de fundamental, unul care nu crede si spune numai prostii, 
daca eu sunt absorbit de iubirea mea pentru Dumnezeu? 

Insa intoleranta la parerea altuia arata ca nu vrem sa-1 
auzim pe celalalt, ci vrem sa-i anihilam personalitatea, crezurile, 
experien^a. Daca nu toleram, daca nu admitem parerile sincere 
ale oamenilor, in care ei cred, nu facem altceva decat sa ii 
oprimam moral si afectiv si sa ne aratam niste tortionari ai 
spiritului. 

Credinta ortodoxa nu admite lipsa de noble^e sufleteasca, 
marlania, datul in barba la fiecare cuvant 109 , strambatura fe^ei 
atunci cand ne vedem cu cineva, impunsaturile de prost gust. 108 Un articol din 13 decembrie 2006. 

109 Adica remarcele rautacioase la fiecare afirmatie a altuia. 48 Nu le admite pentru ca nu ii suntproprii. 

Toleranta inseamna sa §tii sa-1 vezi pe altul §i sa il accept, 
asa cum e el, daca vrea sa vorbeasca sincer cu tine. 

Intoleranla inseamna sa te crezi singurul posesor al 
intregului adevar in orice problema §i sa nu vezi, ca tocmai 
iubirea §i comunicarea te fac mult mai incapator pentru adevar, 
ca adevarul intra in sufletul tau pe masura ce-i vezi mult mai 
profund pe oameni §i lumea in care traim. 

Suntem intolerant, in concluzie, pentru ca nu vedem 
frumosul din oameni, nu vedem micul frumos din marele urdt sau 
marele frumos , care mai are §i micipete. 49 De ce neplac oratorii sau aia care le zic bine? Lumea sta in fotoliu 110 §i prive§te, duminica seara, la 
Altfel 111 . Domnul Ple§u le zice cu stil, e incomodant pentru 
frugalizatorii min^ii, pentru tabloidarzi, iar domnul Liiceanu ne 
duce in meandrele fine ale in^elegerii. 

Daca nu ne plac inseamna ca ne vine sa cascam. Daca ne 
plac, inseamna ca nu mai vrem sa se termine emisiunea. 

Poate ca e de la sine in^eles, ca imi plac §i nu vreau ca 
Realitatea TV sa ii desfiin^eze din luna februarie a anului viitor, 
cand, sper sa nu fi in^eles prost, expira contractul emisunii 112 . 

Ni se livreaza sentimente bune, fraze geniale, umor de 
mare calitate §i discu^ii de inalta ^inuta academica, adica 
omeneasca. Mai pe scurt: o emisiune trdznet de bunal 

Tot la fel de buna e §i Cap §i pajura 113 , fiecare cu profilul 
ei, unde domnul Cristian Tudor Popescu exaspereaza pe 
ascultator cu gandirea pe loc, sfichiuizanta, dura, categories, 
aidoma lamei de barbierit, cand vrei sa fugi §i te tai de-ti curge 
sange...§i domnul Emil Hurezeanu, bonom, cu zambet pus peste 
sare, care atata la melodia inimii §i leaga frazele cu o claritate de 
te da afara din casa, daca nu i^i place casa. Adica: tot de bine. 

Dar mie imi plac §i cei care nu prea plac sau imi plac 
oameni care sunt total diferi^i unul de altul, pentru ca fiecare are 
un ceva al lui. 

Daca domnul Gheorghe 115 (Politica, fratel), domnul 
Paler 116 §i domnul C.T. Popescu 117 , mie, ca preot, nu imi plac la 
capitolul credinfei, pentru ca sunt atei declarafi §i o spun cu 
durere, ca oameni taio§i insa, dintr-o bucata, cu un stil zdrobitor, 
imi plac la culme. 

Prefer atata gandirea cat §i credin^a, vigoarea §i delicate^ea 
credin^ei domnului Patapievici , care starne§te intotdeauna 110 Un articol din 13 decembrie 2006. 111 O emisiune pe Realitatea TV, in care Gabriel Liiceanu discuta cu Andrei Plesu diverse 
probleme sociale, culturale, filosofice, religioase...nu intotdeauna in mod corect, dar, eel 
mai adesea,p lacut... 

112 Dar a fost desfiintata, pentru ca nu...a facut rating. A durat doar un sezon. 

113 Tot pe Realitatea TV, rn care Emil Hurezeanu il avea invitat pe Cristian Tudor Popescu, 
emisiune care a durat mai mult decat prima. 

114 Cand esti pe fuga, cand te grabesti...si te barbieresti in graba... 

115 Andrei Gheorghe: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Gheorghe. 

116 Octavian Paler. Un blog in memoriam: http://octavianpaler.ro/. 

117 Cristian Tudor Popescu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Tudor_Popescu. 

118 Horia Roman Patapievici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Horia-Roman_Patapievici. 50 repulsie celor care nu pot fi elite culturale, pentru ca nu s-au 
construit deloc, in niciun fel sau nu au facut-o sistematic ca el. 

In Idei in dialog 119 se pune ultimul, pe pagina de final, cu 

1 90 

un articol de fiecare data percutant si asta inseamna modestie . 
Respect statul jos, pe scaun, de atatea ore al domnului Dan 

191 

Diaconescu de la OTV si rabdarea lui cu fiecare invitat. 

199 

Respect delicate^ea si modestia doamnei Mociornita si 
discursul ei autentic feminin (nu feminist), care e o incantare. 

Respect discursul inchegat si plin de miez, un regal, al 

i n -j 194 

istoricilor Alex Mihai Stoenescu si Adrian Cioroianu , 

1 9S 

locvacitatea domnului Pruteanu si a domnului Adrian 
Paunescu 126 , discursul amplu si cu zeci de nume si date al 
domnului Vadim 127 , dar si discursul mai rudimentar, dar plin de 
prospetime teologica, de multe ori, al domnului Becali 128 sau 

1 9Q 

tenacitatea domnului Vanghelie . 

Respect, stimez, iubesc mu^i oratori, vorbitori, 
comentatori, scriitori, preo^i, artisti, actori, pentru care ar trebui 
sa stau ore intregi, ca sa spun ce cred despre fiecare. 

Insa imi plac si ne plac oratorii autentici tocmai pentru ca 
ajung la inima noastra, ne dau detalii despre ei, despre via^a, 
pentru ca, in defmitiv, ne place autenticitatea vie^ii si a 
experien^ei. 

Talk-show-urile sunt gustate de mai to^i pentru ca sunt life, 
pentru ca au o doza ridicata de imprevizibilitate, pentru ca 
asteptam spontaneitatea, neprevazutul. 

In video chatul de la Realitatea TV, unde internetistii fac, 
impreuna cu moderatorul, o emisiune privata, se vede rolul 119 A se vedea saitul revistei: http://www.ideiindialog.ro/. 

1 ° Intre timp, parerea mea despre domnul Patapievici a inceput sa aiba pete tot mai 

consistente, din pacate. 

121 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Diaconescu. 

122 Marie Rose Mociornita. Gasiti aici un interviu al sau dat Mihaelei Spineanu: 
http://atelier.liternet.ro/articol/2094/Mihaela-Spineanu-Marie-Rose-Mociornita/Marie- 
Rose-Mociornita-Salt-in-timp-intre-doua-Romanii.html. 

123 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alex_Mihai_Stoenescu. Opera sa literara, din 
ultimul timp, e coplesitoare, atata timp cat, dupa reeditarea celor 4 sau 5 volume dedicate 
loviturilor de stat din Romania, a inceput sa editeze tomuri mari cu situatia din Romania, 
din primii ani de dupa revolutia din 1989. 

Ceea ce a facut domnul Stoenescu e uluitor de important pentru contemporaneitate si, mai 

ales, pentru viitorime. 

A se vedea: http://www.librarie.net/autor/10527/alex-mihai-stoenescu. 

124 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Cioroianu. 

125 George Mihail Pruteanu: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Pruteanu. 

126 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_P%C4%83unescu. 

127 Corneliu Vadim Tudor: http://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Vadim_Tudor. 

128 George Becali: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Becali. 

129 Marian Vanghelie. 51 determinant al neprevazutului. Ei nu §tiu cine ii vede §i nici nu 
§tiu ce vor fi intreba^i. 

Insa intrebarile noastre §i ale moderatorului fac emisiunea. 
Implicarea celor doua par^i, a publicului privat §i a 
moderatorului, scot din invitat intrebarile. 

1 10 

Astfel, daca oratorii ne §tiu intrebarile , daca ni le 
intuiesc §i vorbesc despre ele, daca ne dau ni§te raspunsuri, noi 
stam cu gura cascata la ei §i ii ascultam. 

Insa oratorii corecfi cu noi §i cu ei, care ne spun tran§ant 
lucrurile 131 , care se consuma pentru noi, aceia sunt iubifii 
publicului. 

Problema e: cefacem noi pentru oratorii 

Daca ii cinstim, daca ii elogiem, daca le facem via^a mai 
u§oara aratam ca suntem demni sa ne vorbeasca. Daca ne 
imparta§esc experience lor pe gratis iar noi beneficiem de ele, 
nu ar fi tot la fel de corect ca §i noi sa le urmdm exemplull 

Imi place sa felicit oamenii §i sa le mul^umesc pentru 
binele pe care il fac altora. E normal sa fii recunoscator cu cei 
care te creaza §i \\\ sus^in moralul. 130 Daca stiu sa raspunda la ele. 

131 Care ne dau raspunsuri transante la intrebarile noastre. 52 A vorbi despre minuni vii 
Protosinghelul Savatie Bastovoi 132 1 n 1 ^a 

Daca discutam persoana Fericitului Savatie Bastovoi , 
avem in fa^a o minune, care umbla printre noi §i §tie - lucru Fotografia este cf. : http://bastrix.files.wordpress.com/2007/03/father-savatie.jpg. 
133 Articol editat la nivel online pe data de 14 decembrie 2006, initial scris pe forumul 
Schitului Darvari din Bucuresti. 

Era vorba despre o sectiune care se numea, parca, Parinti duhovnicesti contemporani iar 
noi 1-am numit aici pe Parintele Savatie Bastovoi Fericit, in sensul de un om cu experienta 
mistica, la fel cum ii creditam si pe alti nevoitori amintiti sau nu aici, mireni sau monahi, pe 
care ii cunoastem sau de care auzim sau despre care citim... 53 esential de §tiut - sa vorbeasca ca noi, pentru ca are mintea unui 
tanar postdecembrist §i postmodern, care §tie sa se adapteze la 
situate, la oameni. 

Carole Sfmtiei sale se vand nu pentru ca sunt mici §i se 
cumpara, nu pentru ca sunt facile, ci pentru ca sunt altfel decat 
ale Fericitilor Paring romani traitori in secolul al XX-lea. 

Un tanar care asculta hip-hop §i §tie sa dracuie in cateva 
limbi, va gasi discursul teologic al Fericitului Cleopa 135 , al 
Fericitului Teofil 136 sau al Fericitului Arsenie 137 de la Techirghiol 
mai prdfuit, mult mai impropriu lui, decat cuvintele Fericitului 
Savatie, care uime§te prin pocaint.a lui cople§itoare, prin 
rapiditatea cu care a ajuns pe ni§te culmi neajunse de altii, prin 
rapiditatea cu care §tie sa dea raspunsuri clare la ni§te probleme 
neclare §i, mai ales, prin faptul ca e un fast poet, care §tie sa fie 
un Parinte actual al Bisericii. 

Asta nu inseamna ca pe ceilalti Fericiti Paring nu au cine 
sa-i citeasca. Exista un public pentru fiecare, cum exista un talk- 
show pentru fiecare. 

Parintele nostru atinge probleme spinoase in cartile sale. 

Vorbe§te despre arta, ateism, probleme ale tinerilor, despre 
bucurie §i necadere in deznadejde, face exegeze cuceritoare le 
Scriptura §i Paring, §tie sa fie acid dar si re^inut, este concis dar §i 
impunator. Este iubit frenetic §i contestat frenetic. 

Daca eu fac parte dintre cei care il iubesc §i il cinstesc 
mult, sunt §i dintre aceea care il fac un impostor, un nebun sau un 
sarlatan. 

El enerveaza. §i are §i de ce. 

El enerveaza pe teologii de profesie pentru ca este 
teodidact, adica invafat de Dumnezeu. Insa Parintele Savatie, in ciuda bucuriei si a amabilitatii duhovnicesti pe care am 

manifestat-o fata de sine...s-a aratat intr-un mod...necuvenit...ca sa nu mai lungim 

vorba...spusa si alta data. 

Ba chiar a motivat faptul, ca e reticent fata de noi. ..pentru ca 1-am declarat Fericit. Insa ar fi 

trebuti sa se uite la stofa omului, care i se adreseaza, daca tot intelege cum sta treaba 

cu. ..nevoitorii ortodocsi, nu?!... 

Oamenii trebuie intelesi la modul personal si nu colectivist, pentru ca tot la fel 1-am inteles 

si noi: raportandu-ne personal la sine. 

Iar in forumul amintit am continuat o discutie deja gasita...si nu noi am initiat-o...vrand sa 

atragem atentia, subtil, despre cum ar trebui sa scriem despre cineva...pe care zicem ca il 

cunoastem... sau il intelegem... 

134 Aici gasiti blogul sau: http://savatie.wordpress.com/. 

135 Cleopa Hie: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cleopa_Ilie. 

136 Teofil Paraian: http://ro.orthodoxwiki.org/Teofil_%28P%C4%83r%C4%83ian%29. 

137 Arsenie Papacioc: http://ro.wikipedia.org/wiki/Arsenie_Papacioc. 54 El enerveaza pentru ca tinerii il gusta, ii gusta opera 
teologica §i devin mai tran§anti cu neregulile oamenilor Bisericii, 
oricare ar fi ei . 

El enerveaza pentru ca indeamna la citire §i la renunt.are la 
vicii, la asceza §i bun sim}. 

El enerveza pentru ca e un om duhovnicesc iar mul^i cred 
ca il in^eleg, dar sunt prea departe de el 139 . 

Nu, pe mine nu ma enerveaza el, ci ma bucura! 140 A§ vrea 
sa avem vreo 2 1 de milioane de-ale Savatie in ^ara §i nu as. fi nici 
atunci enervat. 

Cand ne nerveaza ceva, cred ca trebuie sa ne gandim ce e 
in neregula cu noi. E bine sa luam atitudini fa{a de rau, de pacat, 
insa sa ne cercetam bine asupra faptului, cat de mult acele lucruri 
pe care le detestam sunt si in noi. 

Va invit nu doar sa postal textele sale sau ale altor Paring 
ci sa le si comentafil 

Prin faptul ca le postal opera aici aratati ca ii stiti. Cat de 
mult insa ii si in}elege}i?\ 

Despre asta a§ vrea sa citesc pe forumul Sfintei Manastiri 
Darvari. §i despre asta, iubitilor! 141 ... 138 Numai ca acum au devenit, multi dintre acesti tineri si cei mai in varsta, din pacate 
nesimtit de atenti cu neregulile Bisericii, trecand de la la extrema calduta la extrema 
tipatoare... dar niciodata la nevointa, bun simt, teologie, cultura, frumusete, echilibru... 

139 Lucru pe care i 1-am repetat, de mai multe ori, la nivel online. Uneori, incurci prietenii 
cu impostorii...insa, cu timpul, intelegi, cu harul lui Dumnezeu, cine sunt cei care te iubesc 
si cine sunt cei care fac bani cu tine sau dupa urma ta. 

140 Acela de atunci, da...Nu si eel de acum, care nu s-a lamurit inca, de cativa ani incoace, 
despre ce s-a petrecut cu sine, de cand a plecat din Romania, acasa, in Republica Moldova. 

141 Insa, despre intelegere mai deloc... Numai lauda conteaza, aruncarea cu texte, oricum si 
in oricine si, mai putin, experienta sau...rusinea ca esti depistat ca sarlatan, de cei care chiar 
si inteleg, ceea ce tu editezi la nivel online... 

Anonimii (cunoscuti de prea multi. ..si numai de noi nu?!) de la Rdzboi intru Cuvdnt (a se 
vedea: http://www.razbointrucuvant.ro/) au fost unii dintre postatorii de texte, cu duiumul, 
de pe Forumul Schitului Darvari, acum desfiintat si ei sunt paradigma vie a faptului care se 
petrecea acolo. 

Au venit in 2007 la nivel online, pe WordPress, dupa ce subliniasem fariseismul si 
precaritatea teologica a multora care scriau acolo, si de atunci pana astazi ei dau paste copy 
pe textul Sfantului, il pun la ei, il subliniaza in culori...si par intelegdtori si iubitori de Sfinti 
si nu niste pierde vara, care se dau de Sfinti. 

Insa problema e aceasta: cine iubeste pe Sfinti poate sa ii si explice, pe masura lui. Daca nu 
poti...nu esti nimic, nici macar om duhovnicesc inchipuit. Insa, la nivel online, comunitatea 
ortodoxa e inca prea imatura ca sa inteleaga prea bine diferenta dintre amatorismul pueril si 
intelepciunea duhovniceasca si teologica, care nu poate fi mimata si nici plagiata. 55 Despre iubirile amdnate ale ortodocsilor Frate Ciprian 142 , (probabil ca Cip e o prescurtare de la 
Ciprian), raspunsul dv. e unul pseudo-clasic. 

Era unul dintre raspunsurile asteptate 143 la o astfel de 
declarable publica, de iubire §i de respect duhovnicesc catre un 
Parinte al Bisericii 144 . 

Ca §i dv. stiam acest raspuns 145 . Numai ca iubirea noastra 
nu trebuie sa fie amdnatd dupd moarte, daca suntem incredintati 
de sfin^enia §i de harul lui Dumnezeu din cineva. 

Daca dv. aveti o sotie sau ve^i avea, o veti iubi acum sau 
dupd moarte! Raspunsul eel mai probabil este ca o iubiti acum §i 
dupd moarte. 

Tot la fel trebuie sa stea treaba §i cu iubirea noastra fatl de 
cineva, cu respectul fatl de cineva, cu recuno^tintl vie fatl de 
cineva pe care il iubim. 

Numai ca, daca nu iubim un Sfant pe care il cunoa§tem §i 
il recunoa§tem inca de acum, de cand e cu noi, il vom cinsti dupa 
moarte (daca il vom cinsti), dar nu vom avea fata de el 
indrazneala pe care am fi avut-o, daca am fi fost intr-o mare 
intimitate cu el, inca din viat.a asta. 

Oamenii pot cadea. Oameni foarte Sfnui se pot pierde. 
§tim asta. 

Dar frica de a nu cadea cineva nu are nimic de-a face cu 
noi. Dumnezeu Isj face Sfhnii sa stea 146 . Noi putem numai sa ii 
iubim §i sa invdiam de la ei. 

E o grijd eterodoxd, un gdnd demonic mai pe §leau, sa te 
temi sa iube§ti sau sa cinstesti pe cineva, de frica sa nu devina 
altceva peste un timp §i sa cazi tu de fraier. 142 Un articole editat la nivel online pe 14 decembrie 2006, initial fiind un raspuns in 
forumul Schitului Darvari din Bucuresti, scris in acelasi an si la aceeasi sectiune, ca si 
articolul precedent. 

Sunt ironic. Adica da, ma asteptam sa nufiti chibzuiti...si sa aratati cat de putine lucruri 
intelegeti dintr-un discutie cu un alt confrate ortodox. 

144 Cu referire la Parintele Savatie Bastovoi, pe care il pusesera la Parinti duhovnicesti 
contemporani, dar, pe care, paradoxal, nu il creditau drept om duhovnicesc, indicat de noi 
prin apelativul Fericitul. 

Care era raspunsul lor? Era unul de imprumut: numai dupd moarte stim ca cineva e 
Sfant. Insa acest raspuns nu e unul traditional ortodox, pentru ca nu toti, de pe fata 
pamantului, nu inteleg ca unul e Sfant inca din timpul vietii lui. Unii inteleg...si tocmai de 
aceea ii respecta, ii iubesc, ii ajuta si le pastreaza opera si memoria Sfintilor pe langa care 
au stat si prin care au crescut duhovniceste. 
146 Sa ramana intru virtute si sfintenie pentru toata viata. 56 Eu cred ca trebuie sa ii iubim pe oamenii duhovnicesti ai 
zilelor noastre si sa le-o aratam in mod efectiv. Sa ii sprijinim 
prin iubirea, fidelitatea si cuvantul nostru, pentru ca ei sa nu se 
piarda si noi sa ne salvam din moartea pacatului. 

Eu cred ca dv. ave^i o problema cu iubirea. Ori sunte^i 
iubit prea pu^in, ori crede^i ca iubirea si respectul trebuie sa fie 
tacite, spuse in soapta sau dupa moarte. 

Daca iubi^i pe cineva, spune^i-i-o acum dar si dwpa 
moarte! 

Nu lasa^i timpul pe langa dv., pentru ca sa ave^i oameni 
care sa va iubeasca si pe dv. 

Ave^i oameni care va iubesc, dupa cum ii iubi^i si dv.? 
Iubi^i pe cineva mai mult decat pe dv.? 

Sunt intrebari la care trebuie sa reflectam adanc. 

Mul^umesc pentru apelul de primire si ne vom mai scrie, 
cu siguran^a. 57 Iubirea se exprimd siprin cuvinte Parintele Savatie 147 nici nu i§i dore§te §i nici nu trebuie sa 
i§i doreasca sa se numeasca Fericit. 

Oamenii Sfinti plonjeaza in smerenie §i nu in cuvinte mari 
despre ei m§i§i domnule/doamna draga. 

Cum nu §tiu ce inseamna altrix sau daca sunteti barbat 
sau femeie, mi-e cam greu sa ma descurc cu personalizarea dv. 

Fie §i a§a, trebuie sa va spun, ca cinstire inseamna iubire. 

A cinsti pe cineva inseamna a-fi spune ce ai in prisosul 
inimii fafa de el. Daca dv. spune^i un nume drag dv. altcuiva, §i 
daca celalalt nu il recepteaza cum se cuvine, va doare inima ca 
acest lucru nu s-a intamplat. 

Daca se intampla asta, inseamna ca va pasa de acel cineva 
pe care il iubi^i dar §i de numele pe care il pronun^i §i care 
reprezinta/?e cineva. 

Numele nu este folosit in disparitate 148 cu persoana. 

Numele indica persoana pe care o iubim §i cum ne 
raportam la ea in cuvinte ^ine de iubirea noastra. 

Nu putem sa venim la cineva iubit cu orice cuvinte. 
Trebuie sa §tim sa ne punem iubirea in cuvinte, adica inima in 
cuvinte. 147 Articol editat la nivel online pe data de 14 decembrie 2006, fiind, in mod initial, scris pe 
forumul Schitului Darvari din Bucuresti, acum desfiintat si la aceeasi sectiune, ca si cele 
doua articole anterioare. 

148 , Facand abstractie fata de persoana care il poarta. 58 Botez si Euharistie. O scrisoare privatd cdtre un 
masterand romano-catolic Va multumesc 149 pentru promptitudinea cu care ne-ati 
raspuns §i ati demarat dialogul nostru. 

Vom incepe raspunsul nostru cu Sfantul Botez 150 . 

1. Din punct de vedere oficial 151 , e adevarat, noi 
recunoa§tem Botezul catolic ca unul valid, numai in masura in 
care fostul credincios catolic gase§te in Biserica Ortodoxa 
intreaga sfmt.enie, deplinatatea harului. 

El devine valid prin convertirea sa la Ortodoxie §i prin 
primirea Tainei Sfmtei Mirungeri §i a Sfintei Impartasanii. 

In manualele noastre sau in scrieri teologice diverse, scrise 
cu tending ecumeniste 154 , in care se dilueaza punctul de vedere 
ortodox, apare de multe ori afirmatia ca Botezul catolic este 
valid, ca e primit ca valid, §i ca i se administreaza crestinului 
nou-convertit doar Mirungerea si Sfdnta Euharistie. 

A 1 CC 

Insa un preot traditionalist ca mine sau marea masa a 
cre§tinilor ortodoc§i cu aplecare asupra evlaviei ortodoxe, 
gande§te primirea unui credincios catolic la Ortodoxie, ca o 
trecere de la erezie la adevdrul deplin. 

Pana prin anii 60 ai secolului trecut, exista in Molitfelnicul 
ortodox o ierurgie, prin care eel care trecea de la catolicism la 
ortodoxie se lepada de ereziile gandirii teologice catolice, se 
dezbara de ele 156 . 

In fa^a acelei ierurgii, fostul catolic aparea drept un 
catehumen §i nu un credincios botezat valid. El o lua, in mod 
practic, de la zero. Era o dezicere publica de catolicism, de care ii 
parea rau §i recuno§tea ca a fost pana acum in necredinfa. 149 Scrisoarea a fost editata la nivel online pe data de 14 decembrie 2006. 

Nu am aflat niciodata pana acum, daca aceasta persoana, careia i-am raspuns, exista 
conform datelor prezentate mie sau doar e una fictiva, creata doar pentru. ..a fi tras de 
limba. 

150 I-am raspuns, in mod punctual, la intrebarile sale trimise mie prin email. 

151 Adica la nivelul declaratiilor facute, la nivel inalt, de catre ierarhia Bisericii Ortodoxe 
Romane. 

152 
153 152 Facut in Biserica Romano-Catolica. Adica nu il mai repetam daca fostul romano-catolic devine crestin ortodox. 

154 Adica, care relativizeaza invatatura de credinta ortodoxa. 

155 Care nu imi place sa minimalizez dogmele, canoanele, cultul, Parintii si Traditia 
Bisericii Ortodoxe, in cunostinta de cauza, adica cu obstinatie, Traditia spunand una si eu 
a It a. 

156 Este o eroare indepartarea ei din Molitfelnic si o anulare a raportarii noastre eclesiale 
reale fata de cei care se convertesc de la romano-catolicism la Ortodoxie. 59 1 S7 

Din cauza rela^iilor ecumenice avansate cu Biserica 
Romano-Catolica insa, Biserica Ortodoxa Romana a renun^at la 
aceasta ierurgie, a scos-o din uz, mul^i dintre preo^ii ortodoc§i 
tradrfionali§ti avand reac^ii vehemente la aceasta atitudine 
sinodala. 

A§a ca in noile Molitfelnice nu mai exista aceasta slujba §i 
noi administram Sfanta Mirungere §i Sfanta Imparta§anie celor 
care vin din catolicism fara ai reboteza. 

Murfi paring ortodoc§i insa reboteaza pe fo§tii romano- 
catolici, nefiind de acord cu prevederea sinodala. 

1 SS 

2. Cei doi paring viza^i au cuno§tin^a despre cum se face 
Missa romana 159 . Insa ei se pronun^a ca aparatori ai credin^ei 
ortodoxe, a credinjei lor, aparand o Sfanta Liturghie (de fapt 3, 
dupa cum §trfi), a§a cum au ajuns pana la ei. 

Cand un ortodox nu accepta Liturghia catolica sau pe cea 
greco-catolicd, nu se uita la forma pe care o au acum. 

Chiar daca a^i adopta una, o Liturghie, care sa fie identica 
cu a noastra, nu vor accepta intercomuniunea cu credincio§i 
romano-catolici, din cauza ca ortodoc§ii vad adevarata §i deplina 
Biserica in Biserica Ortodoxa ecumenica, universale. 

Noi marturisim §i credem ca Biserica Romano-Catolica a 
cazut din har, odata ce s-a despar^it, la 1054, de trupul Bisericii 
lui Hristos, fapt pentru care a cazut in erezii care mai de care mai 
grave. Dupa 1054 nu mai vedem in Biserica Catolica nici har, 
nici Sfinfi, nici Sfinte Moaste §i nici mdntuire. 

A§a se face ca Biserica Romano-Catolica nu ne accepta 
Sfm^ii de dupa schisma, §ti^i prea bine asta, §i nici noi pe cei pe 
care ea ii declara sfinfi. 

Reticenta pe care un cre§tin ortodox, luminat la minte, 
cunoscator al Sfm^ilor Paring, o are fa^a de Biserica Catolica, 
este aidoma cu rela^ia, deloc agreabild, dintre Biserica Catolica 
§i Bisericile Reformei §i cele neoprotestante. 

§i e normal sa nu-i acceptam reciproc pe cei care ii 
recunoa§tem ca Sfinfi, atata timp cat ce spunea Sfantul Simeon 
Noul Teolog §i Sfantul Grigorie Palama despre vederea lui 
Dumnezeu §i harul necreat nu sunt acceptate de Toma de Aquino 
sau pozi^ia profund ortodoxa a Sfantului Marcu al Efesului fa^a 
de Sinodul, fals-unionist, de la Ferara-Floren^a, contrasteaza cu 157 A discutiilor interreligioase intre Biserica Ortodoxa si Biserica Romano Catolica. 

158 M-a intrebat despre doi (daca imi aduc bine aminte) parinti ortodocsi contemporani si 
despre pozitia lor vizavi de cultul romano-catolic. De aici au inceput suspiciunile mele 
asupra faptului ca interlocutorul meu nu este intocmai...cine spune ca este. 

159 Liturghia romano-catolica. 60 pozrfia romano-catolica despre primat, purgatoriu, mantuire, 
sfinjenie, mariologie etc. 

La o eventuala intoarcere a romano-catolicismului, prin 
pocain^a, in Biserica lui Hristos, in Biserica Ortodoxa, Biserica, 
stransa sinodal, ar putea consfin^i ca recepte Liturghiile romane, 
pentru ca ceea ce le valideaza este harul lui Dumnezeu §i nu 
forma lor. 

§ti^i, desigur, cat de simple erau Liturghiile creatine in 
primul mileniu crestin §i cat de aproape este Liturghia romana, 
actuala, pe care am vazut-o aici, la Baratia 160 , langa noi, ca 
simplitate, de simplitatea liturgica a primului mileniu. 

Liturghia ortodoxa s-a imboga^it continuu, pe cand 
Liturghia catolica postvaticaniana a devenit tot mai simpla. 

Gust simplitatea Liturghiei dv., simplitatea ve§mintelor, 
tacerea oamenilor la rugaciune, insa simt duhovnice§te, in inima 
mea, la Liturghiile dv., ca nu exista harul Sfantului Duh acolo, ci 
un mare gol, un gol plin de desfranare fina sj cutezan^a, de 
demonism §i apostazie crunta. 

Ma doare nespus de mult, domnule Claudiu (nu §tiu daca 
pot fi crezut), lipsa de implinire duhovnicesca §i lipsa de bucurie 
reala, bucurie duhovniceasca pe care nu am intalnit-o in slujbele 
dv. §i la oamenii dv. pe care i-am intalnit. 

§i cred ca nu e o simpla pdrere, ci e o repercusiune a 
teologie dv. ra^ionaliste, simplificatoare, care nu mai are 
paradoxuri, dileme, cautarea ferventa a harului dumnezeiesc, 
pentru ca nu mai sinu^i harul lui Dumnezeu, care sa va coboare 
in smerenie, in sfm^enie. 

Noi v-am dat un raspuns sincer, din experien^a noastra §i 
ca o chintesen^a a ceea ce cred preo^ii §i credincio§ii con§tien^i de 
ceea ce crede Ortodoxia. 

Daca ve^i merge la ne§tiutorii no§tri ortodoc§i e jale mare, 
pentru ca ei nu vad o mare diferen^a intre ortodocsi §i catolici sau 
intre noi §ipagdni. 

E o harababura imensa in domeniul cunoa§terii teologice, 
foarte mul^i sunt habotnici, rai, razbunatori pe dv., numai pentru 
ca nu suntefi ca ei §i, probabil, ca a^i avut ocazia sa va indurereze 
in stil mare. 160 A se vedea: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_B%C4%83r%C4%83%C5%A3ia_din_Bucure%C5% 
9Fti. 

161 Ne referim la Vatican II. 61 §i acum, prima mea intrebare fata de dv.: crede^i ca 
pastreaza sau a mai pastrat ceva Biserica Ortodoxa din 
simplitatea evanghelica §i medievala a Bisericii una? 62 C.T. Popescu 162 si Emil Hurezeanu, cdnd am 
devenit turtd dulce (14 decembrie 2006) Se vor desparti cei doi 163 : Cristian Tudor Popescu §i Emil 
Hurezeanu. Vom pierde un alt talk-show extraordinar 164 . 

In loc sa se batd astazi, Basescu 165 §i Tariceanu 166 , ne-au 
facut turta dulce la UE. 

Vom scrie cu litere mici 167 . 

cei doi consuma cherosenul degeaba, adica pre§edintele §i 
premierul. cei doi nu au devenit tablouri. 

nu s-a schimbat...dar Basescu s-a schimbat la coafura. 

Nu sunt nici nostalgic si nici cinic, ci ma uit cu detasare, 
cu racela, la Basescu de atunci, spune Popescu. 

Ce am vazut? 

Basescu nu a demonstrat nimic. 

Basescu nu a raspuns la intrebarea de ce s-a retras 
Stolojan . 

169 

a mmtit cu tupeu 

ne-a livrat o serie de referinte la atacurile psd 170 , unele 
reale, dar altele discutabile 

nu §tim daca stenogramele au fost adevarate, demonstrate, 
demonstrabile... 

Popescu a fost inginer, iar Basescu nu a fost logic 

basescu, cu tehnicitate, cu talent de tehnician a eludat §i 
eludeaza logica 

a mizat pe orizontul de a§teptare negativ la adresa psd 

el a livrat acuze §i a ca§tigat impotriva psd 

popescu a primit 500 de postari la ziar 171 , pentru ca 1-a 
atacat pe basescu 1 2 Cristian Tudor Popescu. 

163 Un articol din 14 decembrie 2006. Acest articol reprezinta prima noastre incercare, la nivel online, a transmiterii live, pe scurt, 
a unei emisiuni abia terminate. Adica in timp ce vedeam emisiunea scriam...si publicam, 
dupa aceea, articolul. 

4 La posibilitatile, foarte, foarte reduse, ale Romaniei (cum vine asta?!) de a da discutii de 
calitate la nivel televizual. Oare chiar asa sa fie, sa nu existe oameni, care sa vorbeasca, 
mult si bine, pentru TV?! !... 

165 Traian Basescu, presedintele Romaniei: http://www.basescu.ro/. 

166 Calin Constantin Anton Popescu-Tariceanu, premierul Romaniei: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%831in_Popescu-T%C4%83riceanu. 

167 Ca sa putem sa scriem mai repede, in timp ce priveam emisiunea... 

168 Theodor Dumitru Stolojan: http://ro.wikipedia.org/wiki/Theodor_Stolojan. De ce nu a 
mai candidat la presedintie? 

169 Si Basescu si Stolojan. 

170 Partidul Social Democrat. 

171 Comentarii negative la adresa sa si pozitive la adresa presedintelui Basescu. 63 dar el nu-i facuse nimic lui basescu 

basescu e un animal politic eficient, ca§tiga peste tot, dar 
nu demonstreaza, §i in realitate, talentul sau pentru politica 

se promoveaza excesiv de mult, poate ca§tiga §i in 2009 

1 79 

alegerile , dar nu da rdspunsuri esenfiale 

1 7^ 

nu are arme logice 

politica nu are morala 174 

politicienii au o morala a efectelor §i nu a intenfiilor 

Basescu 1-a inlocuit pe Stolojan, a folosit ocazia, poate ca 
1-a §antajat, dar adevarul nu 1-am aflat. 

Popescu nu renuntl la hobbyul de a gandi. 

un autor francez: criminalul ucide pe cine are de ucis, 
realizeaza crima, §terge urmele §i se blocheaza in lift. Polrfia nu il 
prinde, pentru ca se petrec alte crime. Insa e arestat pentru crime 
nefacute de el. 

basescu a castigat fdrd logica impotriva lui nastase 175 

nici prin logica §i nici prin corectitudine a castigat 
alegerile basescu 

e o victorie ca a iesit basescu? 

mijloacele victoriei lui basescu nu sunt utile pentru 
romania 

basescu nu a devenit un pre§edinte al tuturor romdnilor. el 
este pre§edintele unora 176 ... 

{publicitate} Discu^ia este despre cei doi ani de guvernare basesciana §i 
despre modul cum §i-a min^it alegatorii. 

tensiuni in coalite mai mult decat intre coalite §i opoziiie 

marii conducatori ai istoriei sj-au ca§tigat cum au putut 
coroana, dar...au ca§tigat-o omorand §i min^ind 

chiar daca basescu a fost un rdzboinic singuratic la 
inceput, autentic, chiar s-a batut cu psd insa, dupa ca§tig, nu a 

177 

uitat ca a fost rdzboinic 

1 78 

basescu a fost rdzboinic fara sa fie constructor 172 Si le-a castigat si a doua oara...dar nu pe cinste. 

173 Traian Basescu. 174 Pentru ca multi dintre politicieni nu au constiinta... 

175 Adrian Nastase, contracandidatul lui Traian Basescu la primele alegeri prezindetiale, pe 
care Basescu le-a castigat. 

A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_N%C4%83stase. 

176 La fel au stat treburile si in cazul obtinerii celui de al doilea mandat prezidential. Traian 
Basescu a avut un infim numar de voturi in fata contracandidatului sau: Mircea Geoana. 

177 Adica s-a razbunat pe contracandidatii sai politici. 64 el trebuia sa i§i foloseasca for^a pentru opozi^ie, nu pentru coalite 179 

1 SO 181 189 

vadim e flancat de becali , geoana e soft pentru 
basescu 183 , tariceanu 184 e anti-luptator §i in pragul unui e§ec 

lumea e pe placul lui basescu §i mananca turta dulce la 
bruxelles 

nu ne place turta dulce ci plecam afara 

tinerii pleaca din romania §i dupa aderare 185 vom pleca §i 
mai mul^i 

am criticat mereu pe geoana dar acum se antreneaza bine 
politic 

geoana dovede§te ca politica e meserie 

insa geoana trebuie sa dovedeasca ca cdstigd 

geoana face un efort european 

a inceput sa devina un politician european domnul geoana 

geoana nu s-a mai bazat pe instinct, deschisul pulovarului, 
cu pusul picioarelor pe masa, ci a devenit european 

geoana se indreapta spre Occident 

popescu e reac^ionar. i-a spus lui tuca 186 ca lupta pentru 
capitalism... 

in tain 

schimbare de subtext intdlnire de gradul 3 , al lui Spielberg still 178 

179 popescu nu §tie unde e acasd, in afara de acasa 189 

{publicitate} 

§tim sa avem sarml §tim sa avem minte pentru oameni cu 

§tim sa fim depersil 190 ! 
capitalismul o sa vina §i la noi 
dam mana peste turta dulce Fara sa uneasca in jurul sau fortele politice din Romania. 
Coalitia cu care a guvernat. 180 Vadim Tudor. 

181 George Becali. 

182 Mircea Geoana. 

183 Traian Basescu. 

184 Calin Popescu-Tariceanu. 

185 Dupa 1 ianuarie 2007. 186 Marius Tuca: http://ro.wikipedia.org/wiki/Marius_Tuc%C4%83. 187 Aici pentru intreaga sa opera cinematografica: http://www.imdb.com/name/nm0000229/. 

188 Steven Allan Spielberg: http://ro.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg. 

189 In propria sa casa. 

190 Un detergent la moda pe atunci: 

http://www.cumparaieftin.ro/userfiles/poze_produse/Supermarket/persil_automat_sensitive 
_plus_aloevera_l jpg. 65 de ce turta dulcel 

de ce zambim? 

de ce nu mai vrem in europal 

e un accident stupid, cu doi baiefi inapiil 

turta era dinainte 

basescu nu mananca turta dulce, ci o apdrd 

vom lupta pdnd la unul, pentru cd la unu e masa: expresie 
comunista 

popescu candideaza la pre§edentie? Nu!... 

popescu intreaba: nu mdncaii din romania, domnule 
basescu, dar beji din romania? 

momentul virtual 

ati fost §antajat? 

popescu rade §i ar fi vrut o bucata de turta dulce 

nu mai prind frazele la masa 

o §tire mai buna: cei care au migrat au dat raspunsuri 
afaceriste. cei care nu au fost in afara nu §i-ar risca banii intr-o 
investitie 

17 ani, tot ce am vazut, toate pedeserismele 191 anterioare 
au trecut 

frica a ramas in urma 

politicienii ne-au tinut pe loc timp de 17 ani 

1 Q9 

am fost vulnerabili la demagogie 

puneam botul la liniste §i la pacifismul de tabid 

regimurilor anterioare. . .malformatii. . . 

sa incercam sa fim tot la fel de curajo§i ca cei pleca^i in 
afara, sa luptam cu propriile mijloace 

francezul §tie germana... glume 

popescu multume§te ca este intre primii 10 jurnali§ti vota^i 
de public §i cititori 

nu va veni in semn de protest 

la mul^i ani! 

un craciun lini§tit §i zile senine 

va veni Khol m in loc de popescu 194 

noapte buna! 

trebuie sa §tii cate cuvinte trebuie sa spui pentru adevar 

la OTV e domnul Becali 195 si IPS Pimen 196 ... 191 Toate fricile inoculate in noi de Partisul Social Democrat, detestat pentru oligarhismul 
sau. De aici pedeserisme. 

192 Adica ne-au placut si am ales demagogii...care n-au facut nimic pentru Romania. 

193 Helmut Josef Michael Kohl: http://ro.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl. 

194 Cristian Tudor Popescu. D-l Hurezeanu i-a luat un interviu cancelarului german, in 
cadrul acestui talk show, in emisiunea ulterioara, in locul emisiunii regulare cu d-l Cristian 
Tudor Popescu. 66 Atacul lapreoti si credinta In Libertatea de astazi 197 , 16 decembrie 2006, la rubrica 
Actualitate (se observa nuanfa, nu?!), il gasim iara§i denigrat pe 
parintele Daniel Corogeanu 198 intr-un mod incalificabil §i se 
observa predilectia contribuabililor la articol pentru a denigra 
zona Moldovei. 

Se apropie sarbatorile §i trebuie sa ni se arate cat de rai §i 
neghiobi sunt preofii, dar §i toji cei care sunt mai de-o dofta pe 
lumea asta. 

A§teptam Legea cultelor" §i interdictia de a batjocori 
insemnele religioase §i slujbele religioase. 

PRO TV-ul, prin emisiunile de odinioara, ale lui Florin 
Calinescu 200 §i ale ga§tii sale, ca §i Leana §i Costel 201 , 
Cdrcota§ii de la Prima TV, Divertis sau Lumea lu ' Papura 
Voua 204 de la National TV, au predilec^ie pentru a batjocori pe 
preo^i, pentru a le folosi epitrahilul §i nimeni nu riposteaza. 

Daca ar fi fost ceva despre familia gay s-ar fi sesizat 
imediat^CC^r-ul 205 . 

Insa Bisericile nu riposteaza la orice ba§calie televizata, 
pentru ca zic.ca tot s-or cuminii. Insa nu se vor cumnui fara 
lege. 

Noi, Biserica Ortodoxa, daca am merge pe principiul 
agresiunii §i al relativizarii prestanjei noastre publice de catre 
unul sau altul, ar trebui sa fim primii care sa protestam, ca ne este 
lezata imaginea, ca ne este banalizat cultul §i pentru ca ne sunt 
ridiculizafi preofii §i credincio§ii. 195 George Becali. 

196 IPS Pimen Zainea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Pimen_Zainea. 

197 Un articol din data de 16 decembrie 2006. 

198 A se vedea: http://www.nistea.com/dosare-ortodoxe.htm. 

199 Care va fi publicata in Monitorul Oficial pe data de 8 ianuarie 2007. A se vedea textul 
legii: http://www.crestinism-ortodox.ro/TEXTE/LegeaCultelor-Nr489-2006.pdf. 

200 A se vedea: http://comentopedia.ziare.com/florin-calinescu/. Aici se spune ca este 
moderatorul care „a impus in audiovizualul romanesc talk-show-ul si ironia". Numai ca 
ironia era, foarte adesea, si batjocura la multe lucruri sfinte... 

201 Show gretos, eel mai adesea, impus de trupa de umor Vacanta Mare. A se vedea 
referintele de aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Vacan%C5%A3a_Mare. 

202 A se vedea: http://cronica.primatv.ro/. 

203 Idem: http://www.divertis.ro/. 

204 Idem: http://www.program-tv.ro/program-national-tv/ara-lu-papura-voua-emisiune-de- 
divertisment-sidl32478.html. 

205 Idem: http://accept-romania.ro/. 67 Insa noi nu ripostam atdt de mult pe cat o fac guralivii 
ceilal^i. E un semn de in^elepciune §i de bun-sim^, pe care nu le 
au denigratorii no§tri. 

Pare-se ca nivelul lor este atat de jos incat nu-§i dau seama 
cat de penibili sunt. Insa nici nu po^i sa sim^i gradul de 
penibilitate al ac^iunilor tale, pana nu vii la pocain^a §i la vederea 
sinelui propriu. 

Faptul ca suntem ultragia^i in chip §i fel, arata ca Biserica 
este singurul reper sigur, nealterabil, in timp, al lumii §i care nu 
poate sa fie partizan unui mod ingust de a privi lucrurile. 

Cine prive§te ingust lucrurile, face ca domni§oara de 
astazi, din Libertatea, care nu §tia ca la Sfanta Spovedanie nu ne 
unge nimeni pe maini, §i care ramane tot la fel de desteapta ca §i 
inainte de a scrie articolul. Pana la urma e dreptul ei sau al lor, sa 
ramana prosti, daca vor. 

Insa prostia §i necredinia sunt cele mai rele atribute 
personale ale unui om, care se vrea matur. 68 Restaurarea adevdrului deplin sau despre 
comunism la timpul trecut 
Intre 206 ora 16:00 si 17:41, astazi 207 , 18 decembrie 2006, s- 
a petrecut un eveniment cople§itor, restaurator pentru nafrunea 
romana: desolidarizarea, cea de a doua, de comunism. Era un 
eveniment necesar 208 . 

Trebuia sa se petreaca asta §i bucuria noastra a fost imensa. 
Mi-au dat lacrimile atunci, cand am auzit cum pre§edintele 
Basescu 209 i§i cere scuze, in numele poporului roman, Martirilor 
§i Eroilor suferint.ei anticomuniste, care au §tiut sa rabde 
inchisoarea, exilul sau deportarea decat sa rabde minciuna 210 . 

Bineint.eles ca ne-am bucurat in mijlocul unor acte 
incalificabile ale domnului Vadim 211 , care §i-a pierdut cu totul 
credibilitatea politico, . Imaginea supra: Sterna Romaniei, cf. sursa: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stema_Rom%C3%A2niei. 

207 Un articol din data de 18 decembrie 2006. 

208 Da: aceasta era starea noastra, a multora, in acele zile...si, la nivel legislativ, politic, asa 
au stat lucrurile. Numai ca, mai apoi, ne-am dat seama la modul dureros, ca presedintele 
Basescu si cei care au creat intreaga documentare a acestui demers restaurator, doreau sa isi 
traga spuza pe seama lor...fapt pentru care bucuria de atunci s-a transformat in 
regret... pentru ca tot partizanatul si interesul de clan primeaza. 

209 Traian Basescu. 

210 Fotografia infra e cf. sursa: 
http://picasaweb.google.eom/dorinfather/BibliotecaTeologica#5249946802747856098. 

211 Comeliu Vadim Tudor. 

212 Aici m-am inselat: domnul Comeliu Vadim Tudor, in urma aliantei cu George Becali 
(prin care Becali a scapat din arestul Politiei) a ajuns europarlamentar, impreuna cu acesta. 69 
Mare^ie 213 in mijlocul circului, a debandadei, a 
huliganismului. 

Revolu^ia romana din decembrie a fost tot la fel: o mare^ie 
in mijlocul gloan^elor si a minciunii, a pustilor si a tancurilor 
intinse spre manifestan^i, care nu cereau decat ceea ce li se 
furase. 

Domnul Cristian Tudor Popescu, dupa {inerea discursului 
preziden^ial, cand i s-a luat un interviu, a spus ceva foarte 
prizabil, foarte adevarat: tinerii care nu au prins comunismul, cei 
care s-au ndscut dupa, trebuia sa vada manifestdrile huliganice, 

9 1 <d 

demenjiale ale PRM-ului , ca sa inieleaga cum arata de fapt 
comunismul. Dupa cum, tot la fel, nu am crezut ca il vom mai realege, pentru a doua oara presedinte, pe 

domnul Traian Basescu. 

Se pare ca stam greu la capitolul constiinta si responsabilitate pentru prezent...dar, mai 

ales, pentru viitor. 

Simturile mele politice sunt pentru o lume normala, sanatoasa, responsabila...si, de aceea, la 

modul cored, nu m-am inselat in ambele cazuri. Insa alegerile politice sunt ale majoritatii 

si, majoritarii, nu intotdeauna (pe langa fraude) aleg drept.xi le place compromisul sau sa 

isi batajoc de ei si de viitorul copiilor lor. 

213 Ideea si actul condamnarii comunismului au fost si sunt marete. Insa, iarasi, numai 

pentru oameni care respectd mdretia... 

Dar, din pacate, actul a fost capitalizat politic si transformat in ghiulea indreptata spre 

inamicii politici. 

PRM = Partidul Romania Mare: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Rom%C3%A2nia_Mare. 70 §i a continuat spunand: aparatul represiv comunist apela 
la diversiune, subversiune, atac la persoand, la dezghiocarea 
oricdrui dialog politic real, intrdnd cu tancul in viafa ta. 

Atacul la Parlament, cum caracteriza domnul 

-) 1 c 

Patapievici manifestarea PRM din timpul discursului 
prezidential, a fost dizgratioasa, infioratoare prin barbarismul §i 
josnicia sa. 

Am vazut, pe viu 216 , pe domnul Vadim §i pe doamna 
Buruiana 217 , insultand ca la u§a cortului, dupa ce il vazusem pe 
domnul Becali, vorbind ca la u§a cortului cu ziari§tii de la Antena 

7218 

Domnul Vadim 1-a numit pe domnul Patapievici limbric 
nenorocit, doamna Buruiana 1-a facut securist, escorta PRM-ista 
a vrut sa ii arunce de la balcon pe cei care erau cu el, pe domnul 
Basescu, domnul Vadim 1-a facut in toate felurile: alcoolic, hof, 
maimufoi, i-a aratat pu§caria, unde va merge §i alte lucruri de eel 
mai prost gust. 

Domnul Vadim s-a §ters singur de pe harta normald a 
politicii romane§ti. Nu spune nimeni ca domnul Basescu este 
curat ca lacrima. 

Dar intr-un asemenea moment, cand trebuia sa palpitam 
frumos, cand tu vii §i fluieri ca un descreierat, in fat.a a 150 de 
invita^i speciali, §i te dai in stamba in mod penibil, cine sa te mai 
crediteze ca nationalist §i ca non-comunist, cand tu nu e§ti de 
acord cu stergerea comunismului din fiin^a noastra? 

PRM §i PSD ne-au dovedit inca odata ca traiesc in trecut §i 
ca nu au sinful prezentului. 

Raportul (1-am descarcat in seara asta) este erudit, scris 
bine, poate fi imbunata^it, cere lucruri normale §i reale, 
pre§edintele a §tiut sa fie ponderat, a fost echilibrat §i iara a 
ca§tigat (chiar daca ne place sau nu ne place persoana lui) §i nu 
ne-a stricat bucuria sarbatorilor Domnului. 

Domnul Vadim ne-a ultragiat sensibilitatea, a facut tot 
posibilul sa ne inspaimante cu urmele de satanism ale 
comunismului pe care le scoate la iveala §i cu o receptare, la care 
trebuie sa fim reticen^i de aici incolo, a democra^iei in viziunea 
PRM. 

Nu zic ca nu spune si lucruri bune. 215 Horia Roman Patapievici. 

216 Discursul prezidential, intens asteptat si mediatizat, a fost transmis, in direct, la TV. 

217 Daniela Buruiana-Aprodu: 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=2&cam=2&leg=2004&pag=l&idl=l&pr 
n=0&par=. 

218 A se vedea: http://www.youtube.com/watch?v=CeJhy7Wq510. 71 Tocmai de aceea sunt consternat: pentru ca de multe ori 
ne-a aratat multe nereguli ale prezentului §i ale trecutului (ca §i 
domnul Gu§a 219 sau domnul Pavelescu 220 ) §i are o capacitate 
formidabila de in^elegere a realita^ii §i a istoriei . 

Insa acum a gafat in mod surprinzator. 

999 

Mai bine statea acasa, ca domnul Iliescu , care s-a 
declarat ultragiat de catre raportul Tismaneanu §i nu a venit astazi 
la §edin^a speciala a Parlamentului. 

Insa aducand banda aceea de fluieratori §i manifestandu-se 
ca un huligan, tocmai acolo unde, pana mai ieri, el insu§i milita 
pentru aceste adevaruri, a fost prea mult pentru noi. 

Ne-a stricat, partial, acest eveniment unic in lume: ca 
suntem primii care ne separam de trecutul nostru comunist §i ne 
dorim libertatea totala, manifesta. 

Pacat ca o intreaga lume a asistat iara§i la penibilitatea care 
iese, ca din miasmele canalizarilor noastre, la suprafa^a §i 
miroase destul de gre^os. 

Insa trebuie sa vedem si frumuse^ea acestei clipe, cand s-a 
spus adevarul pe deplin, cand s-a adus in fa^a aportul multiplu al 
celor care au vrut sa o rupem cu comunismul §i sa trdim normal. 

Trebuie sa inva^am sa trdim normal. 

Astazi am trait normal, intr-o Romanie care vrea sa fie 
normala, sanatoasa suflete§te, chiar daca am avut parte §i de 
accesul de tandrefe PRM-ist, pentru o lume deja apusa. 

Faptul ca domnul Vacaroiu nu a inchis §edin^a sau nu a 
suspendat prezen^a membrilor PRM nu a fost un lucru rau in 
totalitate. 

S-a vazut cum arata minoritatea galagioasa, care se 
scalambaie in fa^a unei majoritdfi cumpdnite. 

S-a vazut, in cadrul televizat, cum arata pozifia personald, 
atunci cand se transforma in dorinfd de a ucide, de a sec^iona pe 
celalalt, care nu fti admite ideile §i de cata rabdare e nevoie in 
sanul unei genera^ii, ca sa i§i pregateasca §i sa i§i traiasca 
eliberarea de cadavrul istoriei personate, cum spunea domnul 
Basescu. 

Am trait un moment istoric, unul restaurator, in care Eroii 
§i Martirii no§tri s-au bucurat. 

Nu am facut totul prin asta §i nu am terminat ceea ce am 
inceput in decembrie 1989. 219 Cozmin Gusa. 

220 Aurelian Pavelescu. 

221 Ne referim la d-1 Corneliu Vadim Tudor. 
22 Ion Iliescu: 223 Nicolae Vacaroiu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_V%C4%83c%C4%83roiu. 72 Dar am invat.at ceva important astazi: ca adevarul e mai 
frumos deceit o mie de minciuni spuse consecutiv, puse una langa 
alta ca bilele din numaratoare §i ca te simii eliberat de minciund 
numai cdnd i}i mdrturisesti greselile /acute sau cdnd recunosti 
deschis cum aratd lumea de care vrei sd te despdrfi. 

Raportul Tismaneanu 224 este o lucrare istorica, care trebuie 
continuata §i adancita in mod personal. 

La fiecare problema majora a noastra, personal, trebuie sa 
facem cate o lucrare de cercetare cu noi §i pentru noi. 

Voi dormi mai bine in noaptea asta, cum spunea §i 
pre§edintele, nu pentru ca a spus-o el sau pentru ca s-a dat o lege 
in acest sens, ci pentru ca simt, ca astazi, meritam ca bucuria 
rememorarii revolu^iei sa fie dubla §i ca astazi am facut un pas 
mai mult inspre a ne impaca cu trecutul nostru, prezentandu-1 a§a 
cum a fast. 224 A se vedea, in format PDF, aici: http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf. Are 666 pagini. 73 100% pentru democratic (Robert Turcescu si 
invitatii sdi vorbind despre Raportul Tismdneanu) 99^ — 

Vom scrie iarasi despre circul de astazi din Parlament si despre Raport. 226 Invitatii lui Robert Turcescu din 18 decembrie 2006: 

Stejarel Olaru 227 
Victor Ponta 

99Q 

Adrian Cioroianu 
Alin Teodorescu 230 . Se redau secven^ele de groaza pe care le-a creat liderul 
PRM. 

L-a jignit pe domnul Diaconescu 231 , pe domnul 

9^9 

Patapievici ... 

Vorbe grele §i urlete 

Pre§edintele Basescu vorbe§te pe fond urlatist. 

Domnul Vacaroiu cere lini§te. 

Vadim il face vagabond pe Basescu. 

Adica: daca §tii sa urlii ai dreptatel Eu cred ca nu. 

Vadim e la telefon. 

Ponta nu a fost de acord cu Vadim. Ponta i§i cere scuze, in 
numele parlamentarilor romani, de la romanii care au vizionat ce 
s-a petrecut in Parlament in aceasta dupa amiaza. 

PSD a fost neutru. Ponta s-a simfit jenat de atmosfera din 
Parlament. 

Ce este abominabil in acest Raport al comisiei conduse de 
Vladimir Tismaneanu ? 

Teodorescu spune ca raportul are doar doua deficiente: 

1 . a fost inclusa literatura in politica §i 225 Un articol din 18 decembrie 2006. 226 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Turcescu. E vorba despre emisiunea 
700% din acea seara, de pe Realitatea TV, moderata de Robert Turcescu. 

227 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Stej%C4%83rel_01aru. 

228 Idem: http://www.victorponta.ro/. 

29 Adrian Mihai Cioroianu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Cioroianu. 

230 George Alin Teodorescu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alin_Teodorescu. 

231 Nu mai stim, in mod precis, despre cine e vorba aici. Nu mai stim daca pe d-1 Ion 
Diaconescu: http://www.pntcd.ro/ion-diaconescu/jurnal sau pe d-1 Cristian Diaconescu: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Diaconescu. 

232 Horia Roman Patapievici. 

233 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tism%C4%83neanu. Aici gasiti 
blogul sau: http://tismaneanu.wordpress.com/. 74 2. deficient la in^elegerea armatei. 

Nu e un raport care mistificd, ci este unul analitic. 

Comunismul a falsificat limbajul cultural. 

Vadim nu a fost propagandist, ci ziarist. 

Vadim a fost un istrument incomod pentru Ceausescu , 
spune Teodorescu. 

Trebuia sa apara nume in raport? 

Domnul Cioroianu: comunismul a reprezentat o varianta 
de modernizare in aceastd }ara. Comunismul a modernizat 
tdrdnimea romdnd. 

Indeamna la calm. Bdsescu a cdstigat, dar si Vadim a 
cdstigat, spune domnul Cioroianu. 

Cine a pierdut? 

Vadim intra pe fir. 

Vadim nu crede ca a fost circ. Dv. comentafi, nu ofacefi, ii 
spune Vadim lui Robert. 

Basescu nu a vrut sa vorbeasca un an de zile. 

Eu si Nicolae Vacarescu am impiedicat o loviturd de stat, 
spune Vadim. 

Basescu a plecat cu coada intre picioare. 

Vadim spune ca el nu a fost comunist ci nationalist. 

Vadim il apara pe Ceausescu 235 , considerand ca a fost un 
mare bdrbat de stat. 

Sistemul comunist a fost benefic? 

Vadim raspunde: nimeni nu ajudecat un sistem statal. 

II ataca pe rege. Spune ca regele Mihai a adus comunismul 
la noi. 

Tismaneanu e omul ru§ilor. 

E buna discu^ia asta? Era nevoie de acest circ? 

Vadim nu se crede invechit, expirat. A fost de acord cu 
consensul national. Dar Basescu 1-a dezamagit. 

O scalda. 

200 de parlamentari PDS paraliza^i de frica. Oare? 

Divagheaza. 

La biroul parlamentar se stabilise cate 10 minute pentru 
fiecare partid, dar Basescu nu s-a ^inut de acord. Vadim iara§i 
divagheaza, vorbe§te despre ce vrea el. 

publicitate 

Ratingul il va spala pe Vadim pentru demen^a de astazi?! E 
posibil??! 234 Nicolae Ceausescu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C5%9Fescu. Aici gasiti 
un sait dedicat siesi: http://www.ceausescu.org/. 

235 Ibidem. 75 Ponta spune ca si Patapievici l-a insultat pe Vadim. Un 
circ incredibil. 

Vadim spune ca Stejarel e o zambila, §i ca Plesu si 
Patapievici nu aveau ceface acolo. Vadim se da iara§i in stamba, 
atacandu-1 pe Stejarel. 

Robert ii sterge glasul lui Vadim. Suntem satui de circ. 
Robert cere limbaj civilizat. 

De ce am fost obliga^i sa privim un circ penibill 

Adrian spune ca Ponta are un discurs de mijloc. Adrian il 
apara pe Patapievici. 

Cei care au pierdut: Geoana §i PSD. 

Victor Ponta: am asistat in parlament la...nu au discutat 
civilizat. Lupta intre pre§edintele PRM §i PD. PSD a spus ca nu 
participa la discu^ie. Trebuiau date nume in raport. 

Domnul Patapievici vorbe§te prin telefon: nu strigam 
invective sau interpeldri la domnul Vadim Tudor. Invita^ii au fost 
agresa^i de trupe aduse de Vadim §i Buruiana. Facea apel la 
membrii Parlamentului, ca sa ia actfafa de aceastd agresiune. In 
sfar§it am condamnat comunismul. 

Vadimil ataca pe Roman Patapievici pentru scrierile sale 
impotriva romanilor. Suntem sco§i popor de criminali in raportul 
Tismaneanu. Nu am adus trupe acolo, ci organizafia de tineret. 

Capitolul de ideologic a fost facut de domnul Patapievici. 

Numeste dreptfapte incalificabile atitudinile lui Vadim §i 
Buruiana. 

Ponta cerea mai mult de la Patapievici. 

Vacaroiu a nesocotit regulamentul de functionare al 
Parlamentului. Nu a sanc^ionat actele huliganice ale lui Vadim. 

El cerea ajutor. Nu l-a injurat pe Vadim. Sala se uita la 
Basescu nu la ce se intampla in spate. 

Vadim a amenin^at. Tismaneanu i-a spus lui Stejarel ca 
Vadim a promis ca ii va trage doud palme. 

Un comportament de stadion, spune Cioroianu. 

Fiul lui Tinu 236 a participat §i el. 

Nu suntem obi^nui^i sa fim amenin^i. 

Vadim neaga. Spune ca se minte. 

Huiduiala a inceput de la Plesu, Liiceanu si Patapievici, 
spune Vadim. 

Studen^i de la Ia§i in balcoane. 

!§i iese iar din pepeni. 236 Dumitru Tinu: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Tinu. Ne referim la Andrei Iucinu: 
http://www.romanialibera.ro/a95894/iucinu-ma-va-chema-andrei-tinu.html. 76 Nu mai este Dumitru Tinu un caghebist?, il intreaba 
Robert. 

Vadim vorbe§te singur. 

9^7 

Lui Adrian Paunescu i-a fost rau ieri §i astazi. 

Cioroianu ii admira pe Paunescu §i Patapievici. Lauda 
pozi^ia lui Iliescu de astazi §i a lui Paunescu. 

Are Tismaneanu fa^a de condamnator al comunismului? 

Un poem al Anei Blandiana despre comunism. 

Ne apdrdm strasnic de bine, spune Vadim. 

Partidul PRM §i dv. considera^i ca n-a fost un regim 
nelegitim §i criminal? 

Vadim: Tatdl meu a fost pastor baptist. Tismaneanu a fost 
fiu de comunist, pe cdnd eu sunt fiu de om rdnit. Regimul 
comunist ne-a dus la scoli. 

Va suferi cineva dupa Raporfl 

Ponta: comunismul a fost condamnat in decembrie 1989. 
Meciul a fost unul jenant. 

9 "K Q 

Reprogramarea emisiunilor doamnei Longin . 

Basescu vrea sa politizeze istoria. 

Prinde bine despar^irea de comunist?, intreaba Cioroianu. 

Cearta a vrut sa strice mesajul. Raportul a fost necesar, 
spune Adrian Cioroianu. Am avut cazurile izolate de opozan^i ai 
comunismului. Trebuia sa o faca Iliescu, mai de mult. 

Stejarel: propunerile au bun simf si trebuie trecute in f apt. 
El dorea propuneri mai radicale. La fel dorea §i Ponta. 

Ce am ob^inut astazi? Concluzia zilei! 

Va ramane condamnarea comunismului peste timp. 

A fost fluierat pre§edintele §i nu trebuia sa se faca 
asta...pentru o ^ara care se respecta. 

o alta pauza publicitara 

Teodorescu: scandalul din Parlament a fost un spectacol. 

De care? 

De circ! 

Vom citi raportul. Raportul e dezechilibrat in con^inut. Va 
na§te discu^ii. 

Ca sa ne lini§tim trebuia sa fie insu§it de catre to^i. To^i 
trebuia sa ni-1 insu§im. 

Am avut un show §i mxpoliticd astazi! A se vedea ziarul sau virtual, pentru poetii de toate varstele: 
http://www.adrianpaunescu.ro/. 

238 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ana_Blandiana. 

239 Lucia Hossu-Longin: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lucia_Hossu-Longin. E vorba despre 
monumentalul documentar restaurator: Memorialul durerii, care are 120 de episoade: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Memorialul_Durerii. 77 Ideile vor fi dezbatute. 

Nu a fast circ, spune Cioroianu, pentru ca i-am jigni pe 
circari. S-a facut circ pentru ca sa sefacd rating. 

Vadim si Ponta. Vadim vorbe§te de porunca a 5 -a. 

Ponta: Vadim e ca un galerist lafotbal. 

Ponta a furat casa lui Patra§canu. 

Ponta: Trebuie sa pled, domnule Vadim! Esti dintr-o 
generate expirata. 

Obrdznicdtura dracului!, ii zice Vadim lui Ponta. 

Ponta: Suntefi un huligan, domnule Vadim. 

II face maimuid Vadim pe Ponta. 

Suntefi o rusine, ii spune Ponta lui Vadim. 

Concluzii... 

Sa facem si procesul liber alismului, al faranismului, zice 
Vadim. 

Picasso a fast comunist pdnd la sfarsitul vie}ii, spune 
Vadim. 

Stejarel Olaru: gestul a contat si el rdmdne in istorie. 
Vadim a fast subiectul numdrul 1 prin urlete. Vadim nu e model 
ca sdjudece. 

Vadim are 1.200.000 de votanfi, spune Teodorescu. 
Teodorescu: raportul s-a transformat in spectacol. In loc de zi 
istoricd am avut o zi istoricd. 

Ponta: am condamnat comunismul la revolu^ie §i apoi in 
Pia^a Universita^ii. Basescu simte vanturile. Nu mai trebuie sa 
alegem intre doi comunisti pe viitor. 

Cioroianu avea 22 de ani la revohuie. Pe 16 decembrie 
1989 timi§orenii au facut posibil un miracol romdnesc. Raportul 
e continuarea revolutiei din decembrie 1989. Oamenii noi se 
mi§ca printre noi. 

Studen^ii de la Ia§i au venit ca sa se bucure astazi. 

Teodorescu: Tismdneanu a facut o treabd bund, dar e un 
inceput. Trebuie sa lucrdm in continuare in acest sens. 

O noapte lini§tita! 78 Sa nu vorbim despre coincidence Au fost 240 doua milioane de pelerini la Mecca 241 in aceasta 
lima iar in strainatate se estimeaza ca lucreaza 3 milioane de 
romani. 

Nu exista nicio legatura intre cele doua §tiri, in afara de 
faptul ca e vorba de cifre de ordinul milioanelor. 

Realitatea TV vorbea de faptul ca premiile sale, date anul 
acesta, au fost votate de 17 milioane de romani iar pensionari 
sunt 6 milioane. 

Daca suntem 2 1 de milioane de romani iar, cu to^ii, am mai 
fi 18 milioane in {ara, reclama despre sine, a Realitatii TV, e 
mincinoasa, pentru ca ar fi trebuit sa voteze §i sugarii §i copiii §i 
mul^i dintre noi la care nu a ajuns incd ancheta acestei 
televiziuni. 

De la UE se a§teapta milioane de euro intr-o perioada de 
timp determinata. 

Exista milioane de vise care se implinesc mai mult sau 
mai pu^in. 

Exista o cifra a avorturilor de ordinul milioanelor. 

Exista multe milioane de motive ca sa fii descumpanit. 

Dar exista tot atatea milioane de ocazii, in care l\\ dai 
seama ca lucrurile au sens, ca exista legaturi foarte tainice intre 
oameni, evenimente, lucruri. 

Eu nu cred in coincidence ci numai in minuni. 

Ma bucur de minunile care se petrec in noi §i in jurul 
nostru. 240 Articol scris pe data de 28 decembrie 2006. 

241 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mecca. 79 Trebuie sa avem o constiinta transfrontaliera/ 
ecumenicd a Bisericii Pentru a vedea bine 242 , adanc, corect Biserica Ortodoxa 
trebuie sa vrem sa vedem cum aratd si cum este experiat 
adevdrul crediniei noastre in toate corfurile lumii, pretutindeni 
unde exista o comunitate ortodoxa sau chiar un singur ortodox. 

Daca ne iubim si ne stimam numai pe noi, pe ortodocsii 
romdni, dar nu ne intereseaza de ortodocsii finlandezi , 

•244 • -245 • • 11 - - 

ungan sau amencani sau mai stiu eu de unde, aratam ca 
avem o perspective egoista asupra Bisericii, o perspective 
restrictivista, non-autentica. 

Internetul 246 e un spa^iu de comunicare si de con- 
cunoastere ideal pentru un ortodox. 

Cand vom avea, speram, pe viitor, biblioteci open free 
ortodoxe cat mai vaste pe net, se va observa cat de purine lucruri 
stim despre trecutul si despre prezentul din inimile noastre, cat de 
pu^in ne cunoastem si cat de pu^in ne dorim unii pe arfii. 

Teologia Bisericii nu poate fi un depozit preferential, un 
tort numai pentru noi. Menirea teologiei ortodoxe e aceea de a 
contamina orice suflet si de a-l face sa se intoarca acasa, in 
Biserica mantuirii, in Biserica de la inceput. 

Cei care nu cunosc credin^a noastra nu au cum sa o 
cunoasca daca noi nu vorbim despre ea, daca nu ii inflacaram si 
nu ii luminam prin cuvintele si viaja noastra, pe cei care nu II 
cunosc pe Dumnezeu si cred ca o due bine. 

Iar daca facem Teologie numai pentru noi, fara sa vedem 
cum se raporteaza si al^i fra^i ai nostri, de alta limba si de alt 
neam la Ortodoxie, aratam ca nu slujim interesului Bisericii 
ecumenice, a Bisericii de pretutindeni, a Bisericii lui Hristos, ci 
unei Biserici in^eleasa prea mult national, mai degraba nationalist 
si prea pu^in sau deloc, internationalist, ecumenic. 242 Articol din data de l ianuarie 2007. 243 
244 A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_a_Finlandei. 
A se vedea despre Biserica Ortodoxa Romana din Ungaria: http://budapest.mae. ro/index.php?lang=ro&id=8827. 

245 Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83_din_America. 

246 Din pacate inca folosit, inteles si ajutat sa se extinda, din punct de vedere ortodox, mult 
preaputin... 

Ne implicam mult prea firav si fara personalitate in munca misionara de la nivel online, 
neintelegand ca astfel patrundem eel mai rapid, eel mai putin costisitor dar fundamental in 
viata si in casele oamenilor de pretutindeni. 80 Ecumenica, credinia ecumenica inseamna credin^a care e 
cunoscuta peste tot unde exista oameni, unde exista locuire a 
pamantului. 

Dimensiunea ecumenica, universalista, transfrontaliera a 
Bisericii este, in acela§i timp, o dimensiune apostolica, pentru ca 
oriunde se vorbe§te despre Hristos se vorbe§te dupa inva^atura 
Apostolilor, conform cu ea §i potrivit harului care vine, prin 
Apostoli, de la Domnul Hristos. 

§i daca vine de la Apostoli credinia noastra §i e una, are 
unitate interioara §i formala, §i e sfanta §i propovaduita sfant, cu 
acrivie, atunci se poate extinde la to^i, pentru ca e cea de la 
inceput, a Apostolilor. 

Trebuie sa vedem de deasupra Biserica §i nu de jos, nu 
numai din spa^iul de unde suntem noi, din Romania. Trebuie sa 
vedem de deasupra Biserica §i, in acela§i timp, dejos. Nu putem 
fi universalisti daca nu ne cunoa§tem particularitatea noastra, 
daca nu §tim cum se trdieste ortodox in Romania. 

Insa a ramane prizonieri numai ai viziunii romdnesti asupra 
Bisericii §i a credinjei ortodoxe inseamna a ramane la mai pu^in 
decat putem avea, de cat putem cunoa§te. 

Ne putem imboga^i continuu acceptand particularita^ile 
altor Biserici autocefale surori §i ele se pot imboga^i cunoscandu- 
ne. 

Acolo unde se bate cu pumnul in piept, ca noi am fi mai 
buni decat al^ii §i al^ii mai buni decat noi, nu se traie§te autentic, 
smerit Ortodoxia. 

Insa unde se dore§te cunoa§terea curata, smerita a 
experien^ei ortodoxe de pretutindeni §i a teologiei Bisericii 
universale exista imboga^ire continua, o imboga^ire uluitoare, 
pentru ca luam de la to^i lucruri care ne fac mai frumo§i, mai 
deplini, mai fericrji. 

Insa nu numai cunoa§terea teologiei noastre ne 
imboga^e§te. §i cunoa§terea altor teologii, contrare noua, a 
culturii, a tehnicii, a civiliza^iei altor popoare, a filosofiei §i a 
moralei lor ne imboga^esc. 

Nu trebuie sa ne fie teama sa cunoa§tem, sa injelegem, sa 
iubim adevarul §i frumuse^ea din oameni §i din diferite culturi, 
atata timp cat ne imboga^im continuu in via^a duhovniceasca 
ortodoxa, cat timp ne cuntfim de patimi §i ne facem permeabili 
tuturor. 

Cand vom pleca mai mult in lume, cand vom calatori mai 
mult, cand vom citi §i cunoa§te mai mult, cand vom iubi mai 
mult, vom in^elege ca avem nevoie de to^i, ca putem sa ne 81 inteleptim din tot ceea ce vedem, auzim, traim, in^elegem, ca nu 
exista nimic care sa ne conturbe, cu adevarat, traseul mantuirii 
noastre, decat prostia §i delasarea noastra, vanita^ile puerile §i tot 
felul de complexe stresante §i surprinzatoare la ni§te oameni ca 
noi, care ne consideram raiionali. 

Le multumesc, pe aceasta cale, tuturor acelora, care se 
implica in promovarea, cunoa§terea §i explicarea credin^ei 
ortodoxe in orice forma se face aceasta. 

Saiturile §i blogurile ortodoxe sunt platforme de educate §i 
de contaminare frumoasa pentru oricine le cite§te. 

Nimeni nu ne plate§te ca sa scriem . Nimeni nu ne obliga 
ca sa scriem, decat con§tiinJa noastra intru Duhul Sfant. Nimeni 
nu ne obliga sa comunicam in afara de dragostea noastra de a 
comunica, care ne face liberi sa comunicam. 

De aceea ne rugam §i binecuvantam pe oricine se implica 
§i scrie despre credin^a noastra, pe oricine scrie despre 
experience sale, despre iubirile §i neimplinirile sale, pentru ca 
cine le cite§te se folose§te de ele. 

Chiar §i cei care ne pot ironiza vor vedea ca nu ne-am 
pierde timpul cu scrisul §i comentatul, daca nu ne-ar implini acest 
lucru, daca nu ne-ar bucura. Daca ar fi o povara sa scrii, o 
corvoada, nu ne-am mai gasi rostul aici. 

Insa credem ca cre§tinii ortodoc§i, ca orice om de altfel, au 
dreptul sa spuna cine sunt, sa respecte pozi^iile altora §i sa 
discute cu amiabilitate cu al^ii, cu oricine, pentru a fi mai buni, 
mai in^elegatori, mai cuprinzatori. 

Ii in^elegem pe cei care nu au cuprins prea mult in inima 
lor §i care au pozi^ii extremiste, puerile, psihotice. E normal sa te 
compor^i frivol atata timp cat nimic din tine nu te satisface, nu te 
impaca. 

Insa cand in^elegi ca tuturor le este deschisa calea 
mantuirii, ca Hristos Dumnezeu e Creatorul, Mantuitorul nostru 
al tuturor §i Judecatorul tuturor §i ca Raiul nu este un loc unde te 
impreuni cu unii, unde e§ti prieten cu unii iar pe alfii ii ignori, 
in^elegi ca trebuie sa ii iube§ti pe toi, sa ii dore§ti pe toji, sa 
dore§ti mantuirea §i fericirea tuturor fra^ilor tai, pentru ca sa le ai 
§i tu. 

Biserica e transfrontaliera pentru ca e pentru toil. Dar e 
pentru toil cei care au un neam, o na^ie, o ^ara, un pamant al lor. 247 Asa s-au petrecut si se petrec lucrurile cu noi, care, timp de 4 ani de zile, am creat 
platforma Teologie pentru azi pas cu pas, de a ajuns la aproape 7000 de articole online. 
Daruire gratuita, spre folosul celor de acum...dar, mai ales, pentru folosul viu, real, autentic, 
al celor din viitor...care, speram, sa inteleaga mult mai bine si mai coerent eforturile noastre 
teologice si culturale. 82 Na^iunile ortodoxe, la un loc, fac Biserica, sunt Biserica lui 
Hristos §i Sfin^ii tuturor neamurilor sunt Pariniii no§tri. 

Daca avem Sfinii comuni §i pamdnt comun §i suntem cu 
to^ii frafi, cum de putem sa avem o Teologie, care sa nu se 
intereseze de alfii, de alt neam, ci numai de noil 83 Multumirile noastre Multumim 248 celor de la Netul, un director de saituri 
romanesc pentru publicitatea pe care ne-o fac 249 . 

Ii multumim, de asemenea, domnului Hie Catrinoiu, 
webmasterul blogului Atitudini far a platitudini pentru 
aprecierile la adresa noastra din interviul oferit domnului Marius 
Parciu 251 . 

Multumim de asemenea directorului web Google §i Yahoo 
§i, nu in ultimul rand, WordPress.com-ului (furnizorului 
platformei noastre web), pentru promovarea atat de calduroasa pe 
care ne-au facut-o. 

Acelea§i multumiri, in preziua implinirii a o luna de la 
infiint.area blogului nostru, le transmitem tuturor vizitatorilor 
no§tri de pana acum, celor care ne-au sprijinit cu rugaciunile §i 
incurajarile lor §i tuturor webmasterilor romani §i straini, care nu 
uita sa fie ei insisi mai inainte de a fi folositori celorlalfi. 

Munca noastra, a tuturora, de a da informatie nu numai 
orizontald, imediata, ci §i verticals, trecuta prin spiritul nostru, 
ne-a facut §i ne va face sa avem respectabilitate intre celelalte 
specii dejurnalism non-profit. 

Scrisul pe blog sau pe sait mseamna. jurnalism. In blogul 
nostru credem ca gasi^i ceea ce se nume§te jurnalism ortodox dar 
§i o deschidere catre tot ce inseamna autentic, frumos, smerit, 
sfios dar §iprincipial. 

M-am bucurat sa gasesc pe unele bloguri romane§ti 
principialitate, curaj dar, mai ales, respect fa^a de cititori. 

In masura in care vom fi folositori prin ceea ce scriem aici, 
vom atrage tot mai mult aten^ia spre noi, ca spre o breasla in 
constituire, care, de ce nu?, ar putea fi remunerate foarte bine de 
statul roman, pentru beneficii in educarea §i dinamizarea 
popula^iei. 

S-a vazut cum, in zilele cand presa nu a func^ionat, in 
zilele de 1 §i 2 ianuarie anul curent, cititorii de presa ne-au cautat 248 Un articol din 4 ianuarie 2007. Desi nu incepuseram munca online decat de foarte putine zile, de nici o luna, adica din data 
de 6 decembrie 2006, a se observa constiinta noastra, ca trebuie sa multumim celor care ne- 
au ajutat sau ne-au remarcat la nivel online si aceea de a fi impreuna cu altii, la nivel online, 
in munca noastra teologica si nu in sciziune si indiferenta fata de alti creatori de online 
ortodox sau indiferent de credinta lor religioasa. 
249 A se vedea: http://director.netul.ro/societate_religie/religie/. 

250 Idem: http://culianu.wordpress.com/. 

251 Idem: http://mariusparciu.directnews.ro/2007/01/04/interviu-cu-ilie-catrinoiu/. 84 blogurile cu multa aviditate, incat mai toate blogurile au facut un 
rating uluitor. 

Ce inseamna asta? Ca lumea educata, care se educa 
continuu, nu se mai uita prea mult la televizor, pentru ca §i-a dat 
seama ca ni se desconsidera capacitatea de judecata §i de selectie. 

Ne uitam numai la ceea ce are un anume grad de 
inteligen^a si de savoare. Alegem. 

Blogurile (in ciuda diverselor acuze care ni se aduc), multe 
dintre ele, au o selec^ie riguroasa a informa^iei prezentate. Acest 
lucru atrage: prospe^imea, inventivitatea §i netolerarea butaforiei 
informa^ionale. 

Eu cred ca trebuie sa continuam prin a ne create 
respectabilitatea §i con§tiinciozitatea in ceea ce facem! 85 Privilegiile scolii si ale specializdrii continue 9 ^9 9^^ 

Desi , printre cei din prim-planul actualitatii romanesti 
si nu numai, sunt persoane care nu prea suportd studiul, totusi 
scoala, si extensia sa naturala, studiul si specializarea personald, 
sunt cele care asigura dezvoltarea noastra ca persoane si ca t.ara. 

Cine minimalizeaza importanta scolii intr-o societate si a 
invat.aturii se pare ca a int.eles, ca anarhia e drumul spre inainte 
sau nihilismul sau gluma de orice clipa. 

§coala si specializarea intra si extra curriculara creeaza 
insa caractere, daca oamenii au un plan de viat.a, un proiect. Cei 
care au trecut prin scoala ca gasca prin apa, fara sa se prindd prea 
multe de ei, binein^eles ca nu in^eleg ce rol are proiectul de viafd, 
daca acum au dobandit o sursa de venit confortabila. 

Proiectul de viafa pare straniu daca stai toata ziua degeaba, 
pentru ca el este tocmai implinirea interioara totala printr-o 
munca de zi cu zi la \q\u\ pe care il ai. 

Nu po^i scrie o carte intr-o zi, nu po^i zidi o casa intr-o zi, 
nu po^i creste un copil intr-o zL.si exemplele pot continua. 

Pentru ca sa rezolvi ceva bine, sa implinesti ceva bine si 
prin asta sa te sim^i implinit trebuie sa stii pentru ce lup^i, ce vrei 
sa realizezi. 

Planurile senza^ionaliste, visele, imagina^ia despre viitor e 
una dar proiect inseamna cu totul altceva. Inseamna sa constat 
de ce esti in stare si cat te po^i dedica pentru ceea ce te 
implineste. Inseamna sa ai o strategic de lucru, pe care sa o 
implinesti pas cu pas si sa te bucuri de fiecare realizare fara sa 
sari peste etape. 

Cine naste un copil gandindu-se ca acesta trebuie sa ajunga 
cat mai repede mare, uita sa se bucure de copilaria lui, de 
nazdravaniile lui, de realizarile lui. 52 Articol scris pe data de 14 ianurie 2006. 253 A se vedea articolul de aici: http://www.libertatea.ro/stire/elena-udrea-a-fost-corigenta- 
in-liceu-170761.html. E vorba de un articol din Libertatea, 14 ianuarie 2007, scris de Radu 
Nistor, Maria Musat si Izabela Ionita, din care aflam urmatoarele lucruri jenante pentru 
persoanele in cauza (eel putin asa credem noi): 

1 . Elena Udrea a fost corigenta la Filosofie si Franceza in clasa a 12-a, avea absente si note 
slabe la invatatura, desi a luat BAC-ul cu media 8, 02. ..insa ajunge ministru de vreo doua 
ori. 

2. Marian Vanghelie a absolvit BAC-ul la 33 de ani dar a fost ales, de mai multe ori primar 
si conduce PSD Bucuresti. 

3. Traian Basescu, de doua ori presedinte al Romaniei, a avut note mici la Geografie, 
Matematica si Limba Romdna. 

4. Calin Popescu Tariceanu, prim-ministru al Romaniei si parlamentar, a ramas corigent la 
Fizica in clasa a 9-a si a ramas repetent, la facultate, la materia: Mecanica fluidelor. 86 Tot la fel, cine i§i face un proiect mai mare decat puterile 
proprii are intotdeauna sentimentul ca ceva nu e in reguld cu el, 
ca el nu poate fi ca ceilalii si se simte stapanit de nesiguran^a si 
de incompatibilitatea reala cu ceilarfi. 

Proiectul meu de viafa este unul soteriologic, adica are in 
centru unirea cat mai profunda cu Dumnezeul meu, via^a cat mai 
curata si mai plina de har. 

Pe mine ma intereseaza sa anexez munca mea teologica, 
culturala, §tiin^ifica acestui scop, acestui sens, care este, de fapt, 
sensul vie^ii oricarui crestin in parte. Numai ca vreau sa fac asta 
intr-o abordare holistica, totalizatoare, academica si 
duhovniceasca in acelasi timp. 

Adica am un proiect de via^a bazat pe rigoarea muncii, a 
muncii facuta cu entuziasm si pruden^a si, in acelasi timp, pe 
induhovnicirea continua a vie^ii mele. Orice fac merge spre acest 
sens si imi traiesc din plin implinirea. 

Insa nu imi propun sa fac lucruri pe care nu pot sa le fac 
sau nu incerc sa copiez un model de via^a cap-coada, ci imbin in 
mine zeci de modele de implinire personala. 

§i asta, pentru ca un proiect de via^a real e unic de fiecare 
data, tine de unicitatea persoanei si reprezinta o munca extrem de 
personalizata. 

Proiectul implica un fundament solid in via^a si 
specializarea ta, entuziasm, un stil personal, un mod de a respecta 
arealul in care creezi si te exprimi. El nu se termina decat odata 
cu moartea noastra sau tocmai moartea noastra face ca acest 
proiect sa aiba o validitate si o aderen^a enorma la membrii 
posterita^ii noastre. 

M-am bucurat de-a lungul vie^ii de intimitatea unor oameni 
cu puternice, coplesitoare proiecte de via^a, care m-au instaurat si 
mai deplin in aceasta cautare ontologica a implinirii personale. 

Cei mai mul^i au fost oameni Sfin^i, mari traitori ai 
credin^ei dar si oameni care priveau via^a pur si simplu ca pe o 
implinire, fara sa in^eleaga ca implinirea lor este un proiect 
parcurs in mod veritabil. 

De aceea nu pot sa consimt unei vie^i traite la intamplare 
atata timp cat ma bucur, din plin, de roadele proiectului meu 
existential. Insa el are falduri diverse. 

Are atingere cu munca de aici de pe net, dar este mai intai 
de toate un proiect cu valence liturgice, personale, casnice, 
academice, traductoriale. 

In ele ma angajez si ne angajam deplin, in orice por^iune 
de timp a vie^ii noastre, lucrand pentru acest lucru. 87 Familia §i §coala, climatul casnic §i social i§i pun amprenta 
pe proiectul nostru existential. 

§i el aduce implinire, prosperitate in limitele bunului sim^ 
pentru ca nu este atat exterior ci interior. 

Chiar daca am avea un proiect de via^a in care ne-am 
angaja sa modernizam un intreg oras. sau sa facem un intreg oras. 
cu banii no§tri, implinirea nu ar fi, in special, ca am dat unui 
numar de oameni o locuin^a ci, in primul rand, ca ne-am implinit, 
cu harul lui Dumnezeu, o bucurie anume: bucuria crea^iei, a 
realizarii unui plan in integralitatea lui. 

Binein^eles, ma refer aici la cum ar trebui sa se pozi^ioneze 
un cre§tin-ortodox fa^a de realizarile lui. Orice realizare a noastra 
este o impreuna-lucrare cu Dumnezeu. Atunci cand implinim 
etapele unui proiect de via^a, Dumnezeu este Cel care ne inspira 
cum sa il concepem §i cum sa il derulam. 

Sunt pentru proiecte de viafd gigant, din care implinim cat 
putem. Nu sunt de acord sa prive§ti la pufin, ci la lucruri mari. 

Nu po^i sa in^elegi cat de greu e sa faci ceva cu tine, pana 
nu i^i propui lucruri mari. Dar tocmai dorindu-^i lucruri mari, 
in^elegi catpoii sa impline§ti, care este cuantumul de realizare al 
vie^ii noastre. 88 A inceput sa ni se confiste iarasi entuziasmul? La inceputul 254 acestui an vorbeam aici, pe blog 255 , despre 
revdrsarea de entuziasm a romanilor cu ocazia aderarii §i 
asimilam atunci acest entuziasm cu eel al revolu^iei romane din 
decembrie 257 . 

Redefmirea noastra ca romdni, prin aderarea la Uniune , 
a produs un mare entuziasm, o fraternizare frumoasa a romanilor, 
o rede§teptare interioara, §i ma temeam ca ea sa. nu ne fie furatd, 
iara§i, de clasa politica sj de tot felul de grupuri de interese. 

Prin iesirea pre§edintelui de aseara, la conferinta de 
presa, §i prin contraofensiva imediata a premierului 260 , urmata de 
interviul acestuia de la Antena 3, am avut sentimentul eel mai 
acut al inceputului de confiscare, de reconfiscare a entuziasmului 
romanilor. 

Pre§edintele a jucat gre^os, premierul a fost nevoit sa i§i 
spele rufele in public, am aflat despre lucruri oculte, care nu ne 
aduc nicio bucurie §i incepem, bine de tot, ca sa ne descalificam 
in fat.a celorlalte 24 de state cosemnatare §i nu numai in fa^a lor. 

Moralul romanilor va scadea din nou intr-o asemenea 
atmosfera de lucruri, vom cere sau nu anticipate 261 , le vom avea 
sau nu, dar nu mai avemj^e cine sa alegem. 

Decredibilizarea zonei politice, dar §i a zonei de afaceri a 
Romaniei ne fac sa ne refuzam a§teptarile mai mari de la noi §i sa 
ne recontaminam, iara§i, de ideea, ca nu vom putea impinge ho^ia 
din Romania la cote minore. 

Asistam la implementarea unei politici §i a unui mod de 
via^a, e adevarat, de sus in jos, pe care poporul de jos, vulgul, nu 
le inteleg. 

Nu ne putem aclimatiza prea mult §i prea repede cu norme 
de civiliza^ie general acceptate pentru ca intrarea noastra in 
sistemul UE se face prin mimarea conceptului de educafie §i de 
civilizaiie §i nu prin trairea lui ca atare, pentru ca 1-am acceptat in 
fiin^a noastra. 254 Un articol din data de 1 8 ianuarie 2007. 255 Articolul a fost editat pe http://bastrix.wordpress.com/, prima noastra locatie. 
In Uniunea Europeand, la data de 1 ianuarie 2007. 

Decembrie 1989. A se vedea resurse foarte bogate pe blogul: 
http://romanianrevolutionofdecemberl989.wordpress.com/. 

258 Uniunea Europeana. 

259 Traian Basescu. 

260 Calin Popescu Tariceanu. 

261 Alegeri anticipate. Acest lucru nu s-a produs, in cele din urma... 89 Mutarea romanilor de la sat la oras cu for^a sau prin 
prisma locului de munca e urmata acum de mutarea, ambelor 
categorii sociale, la un mod de viaja, pe care nu il cunoa§tem 
pentru ca nu este o obisnuinfd a noastra. 

Insa ne pierdem entuziasmul nu atat pentru ca nu 
in^elegem spre ce ne indreptam, ci pentru ca ni se dovedeste, ca 
nu vrem sa ne schimbdm in vreunfel. 

Jocul murdar al pre§edintelui, care dore§te un alt premier §i 
un alt guvern, cand lucrurile merg bine, se dovedeste a fi numai 
un capriciu, un orgoliu excentric. 

La viitoarele alegeri apatia va fi §i mai mare, credem noi, 
daca ni se dovedeste, daca vor incepe sa ne dovedeasca iara§i, ca 
nu suntem in stare de nimic dar toft nefurd. 

E sfa§ietor... Ma uitam la durerea unor oameni din presa, 
din politica, de pe strada, care nu puteau sa i§i inchipuie ca ni se 
serve§te iara§i circ, tocmai acum, cand trebuie sa fim lasa^i in 
pace sa ne bucuram, sa ne construim via^a, viitorul, sa ne 
vindecam de trecut. 

Populismul §i subversiunile de tot felul erodeaza 
increderea in noi. Cum sa luptam noi, ca sa nu ni se fure iara§i 
bucuria, verva interioara, patosul? 

Fiecare trebuie sa i§i gaseasca o solute, una buna, ca sa nu 
recadem in tdcerea aceea sociala, unde nu se mai aude glasul 
omului, a celui care traie§te in Romania. 

Am avut bucuria enorma sa vad faptul ca, in ziua aderarii, 
romanii s-au sim^it romdni, au sim^it ca pot sa daruiasca altora ce 
este al lor, ca ei reprezinta un popor printre alte popoare ale 
lumii si ca vor sa fie pace, ca sa poata munci, ca sa se poata 
bucura. 

Daca ne uitam aceasta bucurie §i ne credem iara§i 
neajutorati, marginali, ni§te biete pdpddii suflate de vant, e grav. 
Noi pierdem. 

Trebuie sa ne pastram entuziasmul, increderea in viitor. Ea 
este cea care ne face sa mergem mai departe: increderea in 
Dumnezeu §i munca noastra proprie. 

Fara aceste doua coordonate interioare ne min^im pe noi 
inline, ne parazitam cu de la noi voie. 90 Nevroze de rating 
Cred ca am ajuns mult prea departe cu psihoza 
ratingului si cu ceea ce facem pentru el. 

Televiziunile, ziarele, saiturile, blogurile, scad pe zi ce 
trece, per total, consistent informatica, prestigiul pentru munca, 
normalitatea informatiei si se dedau la cancanuri si pornografie. 

Devenim lamentabili din ce in ce mai mult. Se anun^a doua 
noi televiziuni {Cosmo TV, a domnului Vadim 263 si Becali TV a 
domnului George Becali), o noua fa^a a postului Romatica prin 
doamna Teodora ... Dar p ana unde suntem dispusi sa mergem 
cu destrabalarea si cu incultura? 

Am observat ca difuzarea manelelor a coborat in grila de 
programe si s-a stabilizat tot mai mult talk-showul si 
amuzamentul dezma^at. Cand gasesti un interviu normal, o 
discu^ie si un zambet cu capul pe umeri este un eveniment. 

Ieri am vazut un nou interviu cu doamna Mociornita la 
National TV si am vazut, prin dumneaei, un fel de normalitate, 
care mi-ar placea sa existe mai des pe ecrane. 

Emisiunea domnului Patapievici de pe TVR Cultural, joia, 
si Altfel-\x\ de duminica, ca si Garantat 100% au ramas printre 
rarele emisiuni unde poji respira normalitate. Articol din data de 19 ianuarie 2007. ' Comeliu Vadim Tudor. 
' Teodora Trandafir. 91 Trebuie sa in^elegem odata, ca nu putem merge cu 
anormalitatea programelor pana la cote insuportabile, §i sa mai 
putem sa fim, in acela§i timp, oameni echilibrafi. 

Acest mod de a fi al omului extremelor e eel mai daunator 
lucru la nivel personal. 

Prea mult dezgust in ceea ce facem sau prea multa 
facilitate. Scriem lucruri u§oare §i le mestecam pe nerasuflate. Ne 
plictisim prea repede de noi §i de ideile noastre §i, in acela§i 
timp, incepem sa uitam foarte repede, de la zi la zi, ce se petrece 
cu noi §i cu lumea in care traim. 

Trebuie sa diminuam goana dupa rating! Trebuie sa ne 
punem pe construit lucruri serioase §i sa nu mai fugim dupa a fi 
primii in top. 92 Livrarea pe bandd rulantd a atrocitatilor In numarul de astazi al Libertafii am dat peste un articol 
zdrobitor 266 , din gama acelor, care trebuie sau sa ne taie pofta de 
mancare sau sa ne umple de suspiciune fatl de toti oamenii de pe 
fat.a pamantului. 

Un multimilionar Canadian a omorat 67 de femei, a transit 
trupurile acelor femei, o parte dintre membrele lor pastrandu-le in 
frigider, alta parte aruncadu-le la porci iar din unele 
facand.-.carnati. 

Dupa o asemea §tire, ca §i dupa acelea, cum ca a fost 
violata, nu §tiu ce femeie in varsta sau §i-a violat §i ucis mama, s- 
a spanzurat nu mai §tiu cum...sa mai ramai om fara obsesii, fara 
panici, fara temeri, cred ca e greu. 

Ca sa ingurgitam, fara urmari, astfel de §tiri despre diverse 
abera^ii de comportament inseamna ca am ajuns bolnavi rau de 
tot, ca suntem de plans. 

Dislocarea sensibilita^ii noastre, muta^iile interioare care se 
petrec cu noi sunt infioratoare, daca incercam sa ne privim din 
cadrul unor comunita^i, unde astfel de orori nu se petrec cotidian 
sau nu s-au petrecut niciodata. 

Insa consumatorii de media sunt bombarda^i sistematic cu 
astfel de orori §i li se intretine o stare defrustrare sau ameniniare 
continua, care nu are, de multe ori, niciun fundament. 

§tirile din media romaneasca sunt rare ori sensibile. Aflam 
despre orori §i mor^i in lan^ pe un ton neutru sau chiar umoristic. 

Prezentatorii au ajuns §i ei aproape imuni la micile mor^i §i 
drame umane §i, mai tresar, doar atunci cand e vorba de mari 
cataclisme. 

E sigur faptul, ca toate acestea vor sa ne duca spre un fel 
de umanitate care nu mai are nimic sigur, nimic sfant, nimic 
infailibil. 

Sensul nostru pare a fi acela de a deveni viabili numai daca 
ne transformam in mon§tri veritabili. 265 Articol din data de 23 ianuarie 2007. A se vedea: http://www.libertatea.ro/stire/a-hranit-porcii-cu-carnea-a-67-de-femei- 
171355.html. 93 In ce constd proiectul post-aderare al Romdniei? Aseara 267 , domnul Ion Iliescu spunea, ca cearta actuala, din 
sanul politicii romanesti, camufleaza lipsa unui proiect pentru 
perioada post-aderare, pe termen scurt sau mediu, al Romaniei. 

Mul^i al^ii sunt de acord cu aceasta parere. 

Interviul pre§edintelui de la TVR 1 din seara de 22 
ianurie 2007 a fost caracterizat ca un moment de sldbiciune 
(domnii Iliescu §i Cristoiu) al acestuia, ca o incercare de a se 
infiltra §i la sate cu politica sa (domnul Mircea Badea) §i ca o 
tutelare nepermisd a televiziunii publice de catre stat (domnul 
Cristian Tudor Popescu). 

Pre§edintele a atacat partidele intr-un mod nepermis, 
nefiind echidistant in rela^iile cu ele, a atacat josnic pe fo§tii 
lideri ai statului roman, s-a amestecat in treburile Parlamentului 
mai mult decat trebuia, a trecut peste legitimitatea constitu^ionala 
a premierului in discu^iile sale cu mini§trii statului §i a devoalat 
secrete de stat §i ale serviciilor secrete intr-un mod injust. 

Acestea ar fi conluziile mai multor oameni politici §i 
anali§ti politici. 

Pre§edintelui Iliescu nu i s-a dat dreptul la replica de catre 
TVR 1, fapt pentru care a aparut, aseara, la Antena 3. 

Domnul Dan Voiculescu 269 vorbe§te despre subminarea 
economiei na^ionale §i influen^area actului de justice in cazul 
pre§edintelui Basescu. 

Nu am aflat nimic insa despre proiectele pentru Romania, 
doar ca, mai sunt cateva luni in care jude^ele pot sa inainteze 
catre pre^edin^ie §i guvern proiecte locale de infrastructura, de 
dezvoltare agrara etc., pentru a fi stampilate de Uniune tocmai la 
inceputul lui 2008. 

Banii Uniunii vin spre noi incepand cu jumatatea acestui 
an iar noi nu §tim inca pe ce sa ii cheltuim. In acela§i timp trebuie 
sa dam acea suma de bani Uniunii, uria§a pentru Romania, pana 
la sfar§itul anului. 

Suspendarea pre§edintelui 27 ° nu este ceea ce ii trebuie Romaniei. Ne trebuie stabilitate, lini§te, sa ne vedem de treburi. 

971 979 

Daca PD §i PNL bat iara§i palma iar pre§edintele 
devine amiabil cu premierul, ramane, totu§i, coali^ia de ocazie 267 Un articol din data de 24 ianuarie 2007. 

268 Traian Basescu. 

269 Unul dintre blogurile sale: http://danvoiculescu.net/blog/. 

270 Ea s-a produs insa. 94 dintre PSD 273 si PRM 274 , la care vine si PC 275 -ul cu unele clauze, 
pentru a-1 debarca pe pre§edinte. 

Cat va costa referendumul, daca il vom avea 276 ? Mai mult 

Oil 

sau maipuiin ca revelionul integrarii ? 

Daca Parlamentul §i Guvernul functioneaza, ce motive are 
pre§edintele sa se lupte cu premierul, daca alternativa revenirii 
PSD-ului la guvernare il sperie? 

Iar daca schimbam Guvernul §i il repardm intr-un anume 
fel, cand va apare proiectul post-aderare pentru Romania? 

Intuim insa, din declarable oficiale, unele priority pentru 
anii viitori: dezvoltarea infrastructurii §i proiecte de urbanism, 
dezvoltarea §i rentabilizarea agriculturii §i a turismului, 
profesionalizarea armatei, reconfigurarea justrfiei, a 
inva^amantului §i a spitalelor, atragerea de investitori straini §i 
apari^ia unor noi locuri de munca pentru romani , precum §i re- 
atragerea romanilor, din strainatate, pentru a munci in Romania. 

Eu, ca simplu cetacean, presupun ca aceste lucruri ar trebui 
sa framante pe conducatorii no§tri §i despre ele sa ni se 
vorbeasca. 

Sa ni se vorbeasca despre eradicarea saraciei, despre 
cre§terea nivelului de trai si a calita^ii viejii, despre cre§terea 
salariilor, de apari^ia unor noi locuri de munca, de grija pentru 
mediu, de grija pentru cultura, de grija pentru institu^iile 
biserice§ti §i de patrimoniu. 

Consternarea majorita^ii romanilor vine din aceea ca ni s-a 
stricat prea repede imaginea ^arii, in nici macar o luna de la 
aderare, prin tot felul de ac^iuni penibile ale factorilor de putere 
locali sau na^ionali. 

Noi ne de-credibilizam de unii singuri §i nu mai e nevoie 
de alte remarce negative ale altora. 

Marea noastra nelini§te este aceea, ca la orizonturi nu se 
profileaza nicio alternativa, care sa ne impace suta la suta... 271 PD = Partidul Democrat. 

272 PNL = Partidul National Liberal. 

273 PSD = Partidul Social Democrat. 

274 PRM = Partidul Romania Mare. 

275 PC = Partidul Conservator. 

276 L-am avut. 

77 Din noaptea de 31 decembrie 2006 spre 1 ianuarie 2007, cand am intrat in Uniunea 
Europeana. 

78 Si a venit marea sincopa financiara in 2009-2010. ..si sunt disponibilizati cu miile in 
toate sectoarele de activitate... 95 Elitele senectutii si elitele adolescentei 97Q 

Altfelul de aseara a fost de-o josnicie morala care nu se 
face, pe care nu o a§teptam in ruptul capului, in masura in care 

n QA 981 

domnul Liiceanu §i domnul Ple§u s-au simtit lezafi de 
cultura §i ambitusul intelectual al domnului Cristian Gava. 

De§i nu indrazneam sa credem 282 ca elitele mature se pot 
simti stresate de ce/e tinere, ne-a fost dat sa vedem surpriza 
neplacuta, a invidiei neproductive, a celor in varsta fatl de cei 
tineri, atata timp cat domnul Gava 283 , in ac^iunile sale publice, §i- 
a aratat intotdeauna respectul pentru elitele Romaniei §i ale lumii. 

Capii de afi§ ai culturii romane 1-au pus la punct pe 
Cristian Gava, vorbind despre el fara simpatia, credem noi, pe 
care ar fi exhibat-o public, daca acesta le-ar fi fost ucenic 
declarat. 

Inainte sa il intrebe daca a avut pe cineva, care sa il 
indrume cultural, daca are sau nu oameni care il respecta pentru 
ceea ce este sau daca are bani ca sa traiasca, el sau familia lui, cei 
doi domni stimabili, s-au gandit, daca nu cumva tanarul acesta nu 
devine un produs media vandabil, pierzandu-se prin cotloanele 
televiziunilor avide de rating . 

M-as. fi a§teptat ca Cristian Gava sa fie, pentru cei doi 
oameni de cultura, o minune frumoasa, pe care dan§ii au visat-o, 
o viseaza multiplicata la infinit pentru Romania §i au lucrat la 
apari^ia lui prin munca editoriala a dumnealor. 

Cu siguran^a, ca tanarul nostru s-a infruptat din 

98S 

bunata^urile editoriale ale Humanitasului , a citit Dilema 
veche 286 , s-a inspirat §i a respirat aerul oamenilor de cultura ai 
Romaniei dar §i tot ce i-a cazut in mana. 

La cei 16-17 ani ai lui §i la degringolada noastra spirituala 
§i culturala, a veni sa dai cu parul §i in cei pe care {i-i dore§ti sau 
sa nu vrei sa-i sprijini, sa nu fi entuziast pentru astfel de oameni, 
inseamna ca ori nu faci fa^a concuren^ei veritabile ori programul 79 Un articol din 29 ianuarie 2007. 280 Gabriel Liiceanu. 

281 Andrei Plesu. 

" 82 E un eufemism, bineinteles...Stiam cum se comporta si se simt cei in varsta, unii, nu toti, 
in fata celor tineri, a tinerilor remarcabili, geniali...dar nu doream sa vad, la televizor, intre 
cei doi protagonisti, in direct, aceasta manifestare... 

283 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cristian_Gava. 

284 Din pacate, Cristian Gava s-a apucat de televiziune si de afaceri (titra un ziar)...insa 
gestul celor doi varstnici, nici in aceasta situatie, nu se califica drept unul de urmat... 

285 A se vedea: http://www.humanitas.ro/. 

286 Idem: http://www.dilemaveche.ro/. 96 editorial al celor doi oameni de cultura nu suporta pe cei care 
macina creator §i depa§esc hrana culturala a pie^ei. 

Cristian Gava nu este o excelentd intr-o lume normald, 
intr-o lume a supradotatilor §i a genialilor. Nici cei doi domni 
nu sunt excelente ale culturii decat in perimetrul propriilor crea^ii 
§i a proiectelor culturale pe care le au §i pe care le pot sus^ine cu 
probe. 

Dupa o emisiune anterioara, cand domnul Ple§u §i domnul 
Liiceanu au discutat Rugaciunea domneascd §i au intrat pe un 
teritoriu unde patinau in gol in multe aspecte, daca as. fi avut un 
talk-show ca dan§ii, ar fi trebuit sa imi exprim imediat 
dezamagirea ca cei doi domni nu au capabilitdti pentru discu^ii 
teologice, ca dan§ii si-au permis sa intre in teritorii, unde nu se 
pricep §i unde au incercat sa transforme teologia intr-o exegezd 
culturalo-filosofwd. 

Adica orice specialist intr-o ramura anume poate sa 
amendeze un alt specialist in masura in care acesta trece peste 
atribu^iile propriei sale specializari. 

Insa noi nu am luat, la data respectiva, atitudine vizavi de 
modul a-teologic al comentariului dumnealor la rugaciunea Tatdl 
nostru, pentru ca am in|eles ca nu pot sa in^eleaga aspecte, care 
nu \m de ritmul dumnealor interior §i ca nici nu trebuie sa le 
cerem sa o faca, pentru ca nu ar putea sa o faca din afara 
perspectivei experentiale a vie^ii duhovnice§ti. 

Ni s-a parut insa cu totul injust sa nu-i luam apararea lui 
Cristian Gava, unui tanar care promite, care face mai mult decat 
fac al^ii §i care nu e singurul in Romania, pentru ca vrem sa 
apreciem munca cu sine, atunci cand cei care sunt indreptafifi sa 
se bucure de realizarile personale ale tinerilor nu o fac. 

A scris doua car^i, e tanar, poate sa i§i permita sa creada ca 
are raspunsuri la toate, poate gre§i, poate fi extremist, chiar 
du§manos cu elitele parfumate cu multe premii. Insa el nu este 
scorfos, nu arata ca le §tie pe toate, vrea sa inve^e mereu §i i§i 
propune sa fie discipol §i nu maestru. 

El trebuie apreciat §i incurajat §i, in niciun fel, disprefuit, 
minimalizat sau copilarit, ddddcit ca un gurd cased savant. 

Cand pe un tanar extraordinar incerci sa il minimalizezi cu 
un limbaj de bunic atotstiutor, atunci in^elegem de ce elitele 
noastre bdtrdne sunt considerate inaccesibile §i reci la suflet, 
respingdtoare. 

Elitele mature trebuie sa dovedeasca ca §tiu sa treaca 
proba receptdrii publice in contactul direct cu omul de orice 
dimensiune culturala. 97 Elita tanara trebuie sa dovedeasca ca §tie sa priveasca 
matur via^a §i sa aiba respectul cuvenit fa^a de lucrurile pozitive 
ale elitei mature, fara insa a-i copia inchiderea in carapacea 
proprie sau in cultura, vazute ca pdstrare de sine nealterata. 

Cultura, ca §i teologia, nu sunt bunuri in sine §i nici ni§te 
idoli la care trebuie sa ne inchinam, ci ele sunt tapetul interior al 
fiin^ei noastre, prin care dovedim ca suntem fiin^e multilaterale, 
fringe care trecem prin via^a imbatranind in cumin^enie §i in 
sfmfenie §i, in acela§i timp, intinerind in buna dispozi^ie §i 
dezinvoltura binefacatoare pentru cei din jur. 

Riscul oamenilor de cultura e acela de a ramane doar la 
coaja experien^ei adevarate, a experien^ei spirituale. Riscul 
teologilor e acela de a nu ajunge in intimitatea lui Dumnezeu §i a 
vorbi astfel despre realita^i pe care nu le poseda personal. 

Impar^irea intre cultura, teologie, arta, §tim{a e o impar^ire 
tampita din start atata timp cat omul e eel care se poate introduce 
in fiecare in parte. 

In concluzie, respectam, deopotriva, pe domnii Liiceanu, 
Ple§u §i Gava, pe fiecare dupa ceea ce face, dupa ce face in mod 
real sj nu inchipuit, insa nu respectam §i inamiabilitatea dintre 
cei mari §i cei mici §i nici invers. 

Numele cultural al fiecaruia nu se face pentru ca cineva ne 
spune sa iubim pe unul §i sa il detestdm pe altul, ci prin luarea 
directa de contact cu opera fiecaruia in parte. 

Ca unul care cunosc §i iubesc opera celor doi elitarzi in 
varsta nu pot sa imi permit sa nu-i repect pe cei care vin dupa 
dan§ii, atata timp cat cultura nu se termina cu nimeni ci e un 
proces continuu. 

Domnul Gava, ca §i noi to^i, cei tineri, suntem, in parte, 
produsul elitelor Romaniei. 

A nu fi respecta^i de cei care ne-au creat inseamna a fi 
urati de catre proprii no§tri paring. A face acela§i lucru fata de 
cei in varsta inseamna a ne manifesta tot la fel de reprobabil ca si 
ei. 

Cine pe cine ar trebui inve^e normalitatea, daca parintii 
no§tri nu se comporta normal fata de copiii lor, care dovedesc, ca 
au invatat, in mare parte, lec^ia parin^ilor si pot trece la propria 
lor lecfie? 98 Despre presedintele care sucombd si 
scrisoarea intelectualilor Daca nici acum , prin intrarea ideaticilor, a 
intelectualilor, in falsa dilema a nelinistii nationale, provocate 
din orgoliu personal, nu am inteles cine e cu cine si de ce, am 
pierdut tot sirul logic al evenimentelor. 

Scrisoarea deschisa , din Cotidianul de astazi, a 

nog 

intelectualilor , fiind idealizanta in esen^a, vede numai trei 
lucruri pozitive in cei doi ani de mandat ai pre§edintelui Basescu: 

1 . razboiul impotriva corup^iei; 

2. desecretizarea arhivelor Securitatii; 
3.condamnarea comunismului printr-un discurs 

extraordinar (am remarcat §i noi asta, dar care masca 
imperfectiunile documentului Tismaneanu)...insa nu vorbe§te 
nimic despre genetica scandalului national artificial provocat de 
presedintele catre Basescu §i nici despre derapajele sale a- 
constitutionale. 

Ca §i in alte speechuri particulare ale multora dintre 
semnatarii scrisorii fobia PSD, complexul PSD emana din textul 
scrisorii deschise §i semnatarii se aga^a de persoana pre§edintelui 
Basescu pentru a nu mai avea de-a face cu stanga PSD-ista sau cu 
extrema PRM-ista. 

Lucrul deranjant din aceasta scrisoare e acela ca se acuza 
acuzatorii §i nu tartorul nelinistii nationale. 

Pentru ce sa-1 acuzi pe premier sau pe PNL, PSD, PRM, 
PC de dorin^a de a-1 suspenda pe pre§edinte, cand presedintele §i- 
o face cu mana lui §i ceea ce a facut bun, nu il scuza, in fa^a 
opiniei publice §i nici a normelor de drept, pentru ce face aiurea. 

Presedintele Basescu a recunoscut public, foarte recent, ca 
alegerile din 2004 au fost castigate de PSD, dar ca poporul a dorit 
A lianfa. 

De ce ne-ar fi frica sa mai intrebam odata poporul, daca 
mai vrea Alian^a? Doar e democratic sa facem asta, nu?! 

Motive reale pentru demiterea pre§edintelui sunt cu 
duiumul, atata timp cat presedintele ar sta, ca orice cetacean, in 
fa^a Justrfiei §i ar fi intrebat daca a respectat legile statului. ~ 87 Un articol din 7 februarie 2007. ~ 88 A se vedea: http://www.cotidianul.ro/societatea_civila_ciinele_de_paza_al_lui_basescu- 

21708.html. 

~ 89 Adica a unora dintre intelectuali...ca nu sunt acestia toti intelectualii Romaniei. 99 Pre§edintelui ii e frica sa stea in fatl propriilor sale fapte, 
cu toata alura sa de biruitor asupra tuturor impertineniilor. 

Insa ce vor, pana la urma, toti acesti domni si doamne, al 
caror nume apare in Cotidianul: 

Sorin Alexandrescu 290 , Vlad Alexandrescu 291 , Dragos Paul 

909 90^ 9Q.d 

Aligica , Stefan Andreescu , Vasile Astarastoaie , Adriana 

~ 90^ 9Q£» 90*7 

Babeti , Hannelore Baier , Alexandru Beldiman , 

nqo 9QQ 

Magdalena Boiangiu , Lidia Gheorghiu Bradley , Corin 
Braga , Alexandru Calinescu , Mircea Cartarescu , Magda 
Carneci 303 , Ruxandra Cesereanu 304 , Livius Ciocarlie 305 , Eugen 
Ciurtin 306 , Andrei Cornea 307 , Aurelian Craiutu 308 , Dorin 

OAQ ^10 111 ^19 

Dobrincu , Vasile Docea , Sabina Fati , Iulian Fruntasu , 
Florin Gabrea 313 , Tom Gallagher 314 , Armand Gosu 315 , Stere 
Gulea 316 , Sorin Iliesiu 317 , Alexandru Lazescu 318 , Gabriel 

Tin ^90 ^91 

Liiceanu , Viorel Marineasa , Mircea Mihaies , Dan C. 
Mihailescu 322 , Mihail Neamtu 323 , Virgil Nemoianu 324 , Vlad 290 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Alexandrescu. 

291 CV-ul sau: http://www.mae.ro/poze_editare/Luxemburg_Alexandrescu.pdf. 

292 Blogul sau: http://dragos-paul-aligica.ro/. 

293 CV-ul sau: http://patr.presidency.ro/upload/Andreescu_Stefan.pdf. 

294 Blogul sau: http://medicalnet.ro/blog/astarastoae/. 

295 Despre sine: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adriana_Babe%C5%A3i. 

296 Idem: http://www. presidency .ro/?_RID=htm&id=l 10. 

~ 17 A se vedea: http://www.observatorcultural.ro/Alexandru-BELDIMAN*authorID_538- 
authors_details.html. 

98 Idem: http://www.dilemaveche.ro/index.php?cmd=redactia&id=6. 
Idem: http://www.liternet.ro/autor/1254/Lidia-Gheorghiu-Bradley.html. 

300 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Corin_Braga. 

301 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_C%C4%831inescu_%28critic_literar%29. 

302 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Mircea_C%C4%83rt%C4%83rescu. 

303 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Magda_C%C3%A2rneci. 

304 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ruxandra_Cesereanu. 

305 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Livius_Cioc%C3%A2rlie. 

306 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ciurtin. 

307 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Cornea. 
308 CV-ul sau: http://www.indiana.edu/~iupolsci/cv/craiutu.pdf 

309 A se vedea: http://www. presidency .ro/?_RID=htm&id=l 15. 

310 Idem: 
http://politics.polsci.uvt.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=52. 

311 Idem: http://www.europalibera.org/author/20530.html. 

312 Idem: http://bibliotecadepoezie.wordpress.com/category/autori-romani/iulian-fruntasu/. 

313 Un articol al sau: http://www.revista22.ro/florin-gabrea-1448.html. 

314 A se vedea: http://www.humanitas.ro/tom-gallagher. 

315 Idem: http://www. presidency .ro/?_RID=htm&id= 1 17. 

316 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Stere_Gulea. 

317 Idem: http://www.presidency.ro/?_RID=htm&id=96. 

318 Articole ale sale: http://www.revista22.ro/autor-alexandru-lazescu-l. 

319 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu. 

320 Idem: 

http://www.filcom.polsci.uvt.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Item 
id=313. 

321 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Mih%C4%83ie%C5%9F. 

322 Saitul sau: http://www.dancmihailescu.ro/. 100 Niculescu , Andrei Oisteanu , Dumitru Oprea , Anca 
Oroveanu , Rodica Palade , Serban Papacostea , Horia 
Roman-Patapievici , Horatiu Pepine , Dan Perjovschi , 
Lucian Petrescu , Ileana Pintilie , Andrei Pippidi , Valentina 
Pop 337 , Tania Radu 338 , Victor Rebengiuc 339 , Lavinia Stan 340 , Dan 
Tapalaga 341 , Vladimir Tismaneanu 342 , Gelu Trandafir 343 , Florin 
Turcanu 344 , Traian Ungureanu 345 , Daniel Vighi 346 , Sever 
Voinescu 347 , Smaranda Vultur 348 , Serban Radulescu-Zoner 349 , 
Alexandru Zub 350 ? 

Ca pre§edintele Basescu sa ramana la putere, daca razboiul 
impotriva coruptiei n-a aratat deloc corupfi, pe corupfii majori, 
nu plevu§ca, daca desecretizarea nu s-a facut nici ea deplin §i 
dosarele au fost epurate iar discursul de condamnare a 
comunismului (asa merge vorba), nu ar fi fost al pre§edintelui, ci 

TCI 

al domnului Teodor Baconschi ? 

Cele trei idei puse pe seama pre§edintelui Basescu, de 
catre grupul de intelectuali romani, apar^in intelectualilor mai 
degraba decat pre§edintelui, pentru ca ace§tia s-au zbatut pentru 
ele de vreo 17 ani incoace si de aceea le §i apara. 323 Blogul sau: http://grupareaaproape.wordpress.com/. 

324 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Nemoianu. 

325 Un articol al sau: http://www.cotidianul.ro/autori/vlad_niculescu-468.html. 

326 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Oi%C5%9Fteanu. 

327 Blogul sau: http://blog.dumitruoprea.ro/. 

328 O carte a sa: http://www.humanitas.ro/anca-oroveanu. 

329 Articolele autoarei din Revista 22: http://www.revista22.ro/autor-rodica-palade-l. 

330 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eerban_Papacostea. 

331 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Horia-Roman_Patapievici. 

332 Articolele sale din Cotidianul: http://www.cotidianul.ro/autori/horatiu_pepine-202- 
3.html. 

33 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Perjovschi. 

Un articol al sau: http://www.observatorcultural.ro/Lucian-PETRESCU*authorID_1832- 
authorsdetails .html. 

335 A se vedea: http://www.cjtimis.ro/uapt/membri/ipintilie/ipintilie.htm. 

336 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Pippidi. 

Trei articole ale autoarei: http://www.observatorcultural.ro/Valentina- 
POP*authorID_l 1 75-authors_details.html. 

338 A se vedea: http://www.europalibera.org/author/20531.html. 

339 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Rebengiuc. 

340 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lavinia_Stan. 

341 Articole ale sale: http://www.hotnews.ro/articole_autor/Dan%20Tapalaga. 

342 Date despre sine: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tism%C4%83neanu. 

343 CV-ul sau: http://www.cna.ro/GELU-MARIAN-TRANDAFIR.html. 

344 Idem: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp7idnrfl l&cam=2&leg=2008. 

345 Blogul sau: http://traianungureanu-tru.blogspot.com/. 

346 Idem: http://www.danielvighi.ro/. 

347 Idem: http://severvoinescu.ro/. 

348 Date despre sine: http://www.banaterra.eu/romana/node/1684. 

349 Idem: http://www.aliantacivica.ro/organizare/serban_radulescu-zoner.htm. 

350 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Zub. 

351 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodor_Baconschi. 334 101 Grupul de intelectuali, cu sigurantl, ca §tie §i minusurile 
pre§edintelui Basescu, mul^i au posturi de conducere primite de 
la noua guvernare §i facility care ii fac sa prospere, mul^i au luat 
atitudine fat.a de unele dintre derapajale sale, insa mai §tiu ceva 
important, pe care il §tim §i noi, ca daca il scoatem pe 
pre§edintele Basescu din pdine nu avem cu cine sa-1 inlocuim. 

Pepiniera politica a fost atat de bine oprimata, meat varfuri 
politice nu prea avem, ci abia gasim mini§tri, secretari de stat, 
dupa premier dam cu tunul pana il gasim iar pentru pre§edinte 
avem numai oameni, care deja s-au dat in stamba. 

Criza actuala, daca imi dau voie domnii §i doamnele din 
acest grup intelectualist, nu sta in aceea ca poporul vrea una §i 
politicienii merg pe miriste in corpore, ci in aceea ca instinctul 
politic al electoratului roman nu are pe cine viza, daca a vazut ca 
pre§edintele Basescu are acelea§i apucaturi comuniste, o doza 
enorma de badaranie §i incultura, prin care i-a intrecut, cu mult, 
pe antecesorii sai postdecembristi. 

Problema nu e numai aceea ca poporul se simte, pentru a 
nu §tiu cata oara, in§elat, nu e numai aceea ca odata intra^i in UE 
am fost imediat arunca^i in bra^ele dezamagirii, ci ca nici nu ne 
mai place ce pre§edinte avem §i nici nu mai avem vreunul, mai 
acatarii, cu care sa-1 inlocuim. 

Domnul Liiceanu a lansat in media o scrisoare deschisa, 
extrem de patetica, anul trecut, prin care deplangea ca ultimul 
reper moral al Romaniei, doamna Musca, i-a in§elat §i ne-a 
in§elat a§teptdrile, fiind securistd §i apoi 1-a deplans, intru a 
doua, pe parintele Iustin Marchis , pentru aceea§i problema. 

Cand in spatele domnului pre§edinte stau securitismul 354 , 
flota, imixtiunile repetate in treburile subsecventilor §i ie§irile 
violente, cat patetism ne-ar trebui sa avem, ca sa ne manifestam 
dezamagirea fa^a de primul om al statului? 

Daca doamna Mona Musca nu mai e nepatata, pentru ca a 
fost, odata, o informatoare de trei note §i, la fel, parintele Iustin, 
cat de imaculat poate fi pre§edintele? 

Insa grupul intelectualilor, care vrea stabilitate politica in 
Romania (§i noi vrem asta), nu spune deschis ca vor o stabilitate 
pentru ei sj nu o stabilitate pentru toft. 352 A se vedea: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Actualitate/40807/Gabriel-Liiceanu- 
ii-scrie-Monei-Musca.html. Scrisoarea a aparut pe 15 august 2006, in ziarul Cotidianul, 
insa acum nu mai exista pe saitul fostului ziar. 

353 A se vedea: http://www.atheneum.ca/modules/news/article.php?storyid=206. 

354 Faptul ca a fost informator al Securitatii, cf. sursa: 
http://securisti.ro/old/informatori.html. 102 Daca ne-ar durea de Romania ar trebui sa il tragem la rost 
pe pre§edintele Romaniei de toate neimplinirile mandatului sau §i 
apoi sa il elogiem pentru rezultatele sale pozitive. 

Ar trebui sa il intrebam despre agricultura, mediu, 
industrie, salarii, §omaj, saracie, incultura, sanatatea precara a 
poporului §i despre multe altele, daca vrem o Romdnie pentru tofi 
§i o Romdnie afiecdruia. 

Insa grupul intelectualilor vede in pre§edintele Basescu nu 
un genial om politic, cum spun mul^i, ci unul care le-a insu§it 
unele axiome §i, prin care, intelectualii i§i gasesc aderen^a, 
oarecum tangen^iala, la politica actuala a statului. 

Este evident faptul, ca putem scrie, publica, ne putem 
manifesta ideile, dar nu din cauza pre§edintelui Basescu sau 
pentru ca dansul ne da voie sau ne invita sa vorbim, ci pentru ca 
am intrat intr-un sistem social, care nu ne mai permite sa ne 
intoarcem, decat gandirist, spre trecut. 

Pre§edintele trebuie sa dea testul Parlamentului §i al 
referendumului §i, cum 1-am ales pe el pre§edinte, ca un 
compromis al istoriei, daca nu va fi acesta, va fi altul, adica un 
alt compromis al istoriei. 

Numai ca grandomania actualului pre§edinte §i orgoliul 
sau ne-au adus la situa^ia de astazi §i e normal ca starea de lucruri 
sa ii revolte pe mul^i. 

Pentru Romania nu e nicio afacere referendumul, pentru ca 
acesta costa bani §i nicio bucurie enorma, atata timp cat pionul 
lipsa va fi §i el o solufie in extremis. 

Pre§edintele sucomba nu din cauza Romaniei ci din cauza 
atacului la lini§tea ei, la bucuria ei de t ara europeana iar 
scrisoarea intelectualilor nu va dinamiza Romania, intreaga 
Romanie, ci va interesa numai casta noastra, a intelectualilor, pe 
care ne preocupa stabilitatea noastra in cadrul stabilita^ii 
poporului nostru. 

Pe scurt, eu cred ca intelectualii 1-au min^it pe pre§edinte 
prin scrisoare (si asta pentru ca sa i§i gaseasca confortul propriu) 
elogiindu-1 in mod mincinos, fara a-i spune §i defectele pe care i 
le dispretuiesc. 

Daca intelectualii s-au dat cu fostul regim comunist, au 
laudat regimul iliescian, 1-au incurajat pe eel constantinescian dar 103 el s-a dovedit, prin Convenfie 355 , o apa de ploaie, cum vor privi 
apa de ploaie a Alianfei 356 dupa inmormantarea ei finala? 

Oare, pentru versatilitatea noasta, nu ne va considera 
poporul, pe noi, intelectualii, ni§te prostituate morale, dupa cum 
considera clasa politica? 

Mie mi-e teama ca grupul de intelectuali, semnatari ai 
scrisorii de fa^a, au intrat intr-o cursa de §oareci, din cauza careia 
vor fi considera^i nostalgici basescieni pentru cei care se vor ralia 
la viitoarea putere politica romaneasca. 

Insa unii s-ar putea sa nu aiba nimic de-a face cu 
pre§edintele Basescu §i sa fi semnat pentru ca au semnat §i aljii, 
§i a§a, avem pe cei care il lauda §i pe cei care il denigreaza pe 
pre§edinte, iar intre ei sunt cei care privesc spectacolul palpitant 
cu ochi echidistant sau indiferent. 

Eu unul sunt la mijloc. Incerc sa fiu cat se poate de 
echidistant. Vad §i bunele §i relele pre§edintelui, nu elogiez 
trecutul §i nici viitorul in integrum, ci vad binele, deopotriva cu 
raul, stand la masa. 

Pana la urma to^i vom vedea acest lucru, cand istoria se 
sedimenteaza in noi §i pasiunile noastre nu se mai leaga organic 
de interesele noastre sociale. 

Oricum avem nevoie de un pre§edinte §i de intelectuali, 
cum avem nevoie de intreaga ^ara pentru a fi Romania. Numai ca 
fiecare din Romania are dreptul sa se simta al Romdniei 
neimbatandu-se nici de iluzii §i nici numai de teroare. 

Cand stam cu frica, ca sa nu moara, cumva, Romania, 
pentru ca il schimbam pe pre§edintele Basescu sau cand credem 
ca, fara noi, lumea intra in neant, inseamna ca am inceput sa ne 
vedem supradimensionat existen^a §i devenim penibili. 

Exista o mare doza de penibil atat in manifestarile 
pre§edintelui cat §i in pozrjia semnatarilor scrisorii. Conventia Democrata Romdna: http://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C5%A3ia_Democrat%C4%83_Rom%C3%A2n%C4 
%83. 

Alianta Dreptate si Adevar: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alian%C5%A3a_Dreptate_%C5%9Fi_Adev%C4%83r. 104 Relatiile online ale blogarilor ortodocsi Dupa o evidenta 357 statistica a WordPress -ului, 42, 9 % 
dintre cei care citesc Teologie pentru azi ne au in bookmarks- 
urile personale. 

Timp de doua luni de zile, de cand fiin^am, dintre cei 13. 
000 de vizitatori, nu ne-au dat feedback-uri nici macar 30, ca sa 
nu spun mai mult. 

De fiecare data insa, cand am gasit ceva bun la cineva, la 
vreun blogar sau webmaster al vreui sait, 1-am elogiat, 1-am 
introdus imediat in blogroll-ul nostra, desi nu to^i meritau si unii 
nu au nimic de-a face cu teologia ortodoxa sau cu Ortodoxia in 
genere. 

Credem ca acest mod de a te raporta la munca altora este 
un act de generozitate, de bunacuviin^a si de transparent. Daca 
imi place ceva mul^umesc pentru ceea ce primesc. E un gest 
firesc, foarte firesc. 

Platforma noastra face reclama oricarai blogar ortodox 

-7 CO 

care munceste , insa invidia nu ne vede cu ochi buni. Tocmai de 
aceea avem mai mulfi cititori decat comentatori . 

Pentru ca am nrfeles faptul, cum ca, intre noi, ortodocsii 
online, se merge pe tactica clicii, a corporaiiilor deprieteni si pe 
josnicia trocului: te pun eupe blogroll, mapui si tu. 

Astea functioneaza din plin si arata, in mod explicit, ca nu 
pre^uim oamenii ci pre^uim furtul calificat, prefacatoria si 
unilateralitatea. 

Cele mai multe dintre loca^iile ortodoxe, pe care le 
cunoastem, sunt biblioteci formate din furt intelectual. 

Blogarii ortodocsi si webmasterii ortodocsi nu creeaza, 
majoritatea articolelor, in mod special pentru platformele lor, 
adica din generozitate (iar unii nu fac deloc articole ci doar le 
preiau), ci publica pe blog sau in sait, articole pe care le-au mai 357 Un articol din data de 9 februarie 2007. 358 Teologie pentru azi, la inceput, avea o lista enorma cu publicitati, in comparatie cu alte 
medii online. 

Cu timpul am inteles ca nu se doreste comuniunea intre creatorii de online ortodocsi si 
aceasta lista a scazut in mod continuu. 

Si aceasta, pentru ca am considerat ca nu e drept sa-i bagam in seama pe oamenii, care se 
comporta in mod nesimtit la nivel online, cand, onlineul inseamna tocmai bunul simt al 
comunicarii, daca suntem ortodocsi online. 

359 Lucru care s-a perpetuat pe perioada a 4-a ani de online pe WordPress, cat si acum, cand 
am trecut pe domeniu propriu, pe: http://www.teologiepentruazi.ro/. 105 publicat in reviste, pentru care au fost deja remunerate sau le fura 
cu totul de la altii. 

Spre exemplu Credo 360 §i Cre$tin ortodox 361 (unele dintre 
cele mai vizitate platforme ortodoxe 362 ) au, aproape, numai 
articole preluate, iar pe blogul Gruparea Aproape 363 sunt editate 
articole publicate in alta parte, ca totul sa mearga §i mai bine 364 . 

Exemplele pot fi multiplicate, insa ma indispun prea mult 
ca sa le in§ir pe toate. 

Daca unii vin §i se umplu de cuvintele noastre, se 
lumineaza in vreun fel anume, altii vin insa ca sa ne citeasca, 
numai ca sa vada daca nu cumva gre§im cu ceva, pentru ca sa ne 
scoata ochii maine. Adica practica un fel de citit securistic, unde 
nu addncimile textului §i ale omului conteaza ci cat sari sau nu 
sari de nivelul lor de a§teptare sau de pregatire. 

Insolen^a unui astfel de citit merge mana in mana cu 
nesimtirea celor care vin sa arunce, acolo, la §to, vreo insemnare 
de duzina, pentru ca apoi sa ii vezi pe bloguri de cancanuri sau 
porcoase, cum discuta in note extinse. Invidiera noastra se 
masoara in pu^inatatea notelor care se fac la articolele noastre. 

Articolele pe care le publicum aici nu au fost publicate in 
nicio alta parte cu foarte mici excep^ii. 

Noi am colaborat, in prima faza, cu revista online 
Clopotul 365 , am scris acolo la inceput, pentru ca, mai apoi, sa ne 
distantlm de grupare §i sa facem aceasta platforma de unii 
singuri. 

A§a ca aceste articole sunt facute special pentru dv. §i sunt 
o munca personala, dupa munca pe care o avem noi de facut, ca 
preot §i om de teologie si, prin care, ii pre^uim pe cititorii cu bun 
sim^. 

A nu se confunda articolele acestea de pe blog cu car^ile, 
articolele, traducerile noastre §tinu;ifice, cu comentariile teologice 
§i duhovnice§ti pe care le facem §i care sunt aparte de ceea ce 
scriem aici. Aici muncim numai pentru dv., fara sa furam caciula 
din cealalta parte 366 . 360 A se vedea: http://www.credo.ro/. 

361 Idem: http://www.crestinortodox.ro/. 

362 Pe care le gasiseram, in 2006, la venirea noastra la nivel online. 

363 A se vedea: http://grupareaaproape.wordpress.com/. 

364 Adica se autopubliciteaza in mare parte sau preia articole din alta parte si astfel blogul e 
unul de imprumut si nu e o constructie unitard, la care se munceste in mod continuu. 

365 Acum desfiintata. 

366 Insa, pana nu am inceput sa ne editam cartile la nivel online, foarte putini oameni au 
crezut ca vorbim serios. Credeau ca nici nu exista carti dincolo de munca zilnica pe care o 
depuneam la nivel online. Pentru noi a fost socant totusi, ca sa observam cata cecitate exista 
in randul celor care veneau sa ne citeasca. 106 Una e sa preiei un articol bun, exceptional pentru ca e 
foarte bine scris (nimeni nu spune sa nu faci asta in limitele 
decen^ei), dar alta este sa l\\ faci un brand blogistic cu nimic, 
numai cu preluari, adica pe baza de furt intelectual calificat. 

Deci multa ipocrizie, indiferenta, lejeritate la blogarii 
ortodoc§i, care neaga pe marii teologi §i traitori ai neamului dar 
le folosesc operele sau ne dau pagini intregi din vreun Sfant 
Parinte sau Fericit Parinte fara niciun comentariu. 

Binein^eles nu o fac din smerenie, ci din neputinfa de a se 
raporta personal la textele pe care le posteaza. 

In spatele faptului ca ajutd oamenii, un webmaster ca 
Gigel Chiazna 367 , folose§te orice carte tiparita pentru a face 
diverse saituri personalizate, insa la care el nu are nicio 
contribute scriptica, decat pe aceea ca monteaza cadrul saitului 
pe net. 

Proiectul Orthodox Wiki , caruia i-am facut §i ii facem 
reclama, se ocupa §i el cu furtul calificat de informatie, la care nu 
se adauga, decat arareori, nuance personale. 

Adica majoritatea ortodoc§ilor, care creeaza saituri §i 
platforme web, merg pe principiul: noi nu gdndim, cipdstrdm. 

Tocmai de aceea nu ii po^i acuza de nimic pentru ca 
pozifiile personale lipsesc aproape cu desavarsire. 

Maica Siluana Vlad 369 se zbate (una dintre pu^inele) §i face 
cursuri, de una singura, pentru te miri ce persoane cu probleme. 
Dansa munce§te cu smerenie, spune ce are de spus §i se vede 
acest lucru. 

Parintele Savatie Bastovoi a scris §i scrie din experien^a 
personala, cu multa sfin^enie pentru contemporanii sai, dar unul 
ca Lauren^iu Dumitru 371 vine §i preia, al^ii i-au facut un site, nu 
§tiu daca cu sau fara voia lui 312 , insa nimeni nu da ni§te note, nu 
se posteaza afirmativ sau negativ fa^a de el. 

Cu alte cuvinte cine a devenit brand e preluat imediat §i 
vandut la negru pe net. 

Parintele Marcel Hanches , cu car^ile sale, traduceri din 
Sfantul loan Gura de Aur , e piratat de catre to^i, in timp ce 
editura Sofia 31 ' a. instituit embargou pentru Apologeticum 316 , 367 Blogul sau: http://www.chiazna.com/. 

3 A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Pagina_principal%C4%83. 

369 Idem: http://www.sfintiiarhangheli.ro/node. 

370 Blogul sau: http://savatie.wordpress.com/. 

371 Idem: http://laurentiudumitru.ro/blog/. 

372 Pe acesta: http://savatie.trei.ro/, dar, dupa marturia sa, e facut fara voia lui. 

373 A se vedea: http://www.mitropolia-banatului.ro/vechi/page.php?menu=93. 

374 Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Ioan_Gur%C4%83_de_Aur. 

375 Idem: http://www.sophia.ro/index-ro.htm. 107 pentru ca sa nu mai distribuie car^i gratuite, ortodoxe, pe net, 
editate de catre ea. 

In spatele u§ilor inchise ale blogurilor §i saiturilor ortodoxe 
stau ni§te min^i §i ni§te inimi, care ar trebui sa se gandeasca mai 
bine, mai profund, pana unde duce minciuna. 

Putem spune mai multe insa dezamagirea noastra e prea 
mare pentru ni§te oameni, care nu vor sa munceasca gratuit 
pentru al^ii dar vor sa aiba rating mare pe net. 

Atata timp cat nu demonstrezi, in fiecare zi, ca po^i sa faci 

"Kin 

ziaristica cre§tin-ortodoxa pe net, oamenii vor incepe sa ca§te . 

§i nu ma refer la cei care \\\ cauta un nod in papura, ci la 
oamenii a§eza^i, duhovnice§ti, care vor veni din ce in ce mai mult 
pe net, care vor cunoa§te media ortodoxa §i vor aprecia reperele 
ei ca atare. 

Inca netul este populat acum de fiin^e tinere, care sunt 
majoritare §i acestea nu apreciaza, la reala lor valoare, eforturile 
noastre pentru dan§ii. Si aceasta, pentru ca inca nu am in^eles cu 
to^ii, to^i cre§tinii ortodoc§i, ce impact si dinamism are 
informa^ia, venita instant, in casele intregii planete. 

Daca pretui^i ceea ce facem §i daca tot ne citiji regulat din 
lincul computerelor dv. §i a^i in^eles ca noi ne raportam la dv., la 
a§teptarile dv., atunci face^i pasul onestita^i §i spune^i-va 
sentimentele pe blog, ceea ce va caracterizeaza pe dv., ca 
ortodoc§i sau ca oameni de diferite religii, care §ti^i sa bifa^i, cu 
bun simk un demers, extrem de onest, ca eel de fata. 

A§teptam colaborarea dv. scriptica, nu numai citirile dv., 
daca vre^i sa fni ortodoc§ii, care cere^i respect §i infelegere de la 
al^ii. Daca fiecare sta acasa §i rumega ce a spus altul dar el e o 
fiin^a muta, nu a arata ca e un ortodox ci un om las, un om 
indiferent, un om fara coloana vertebrala. 

Daca trai^i credin^a noastra, daca va bucura^i de mantuirea 
care a venit prin Hristos, Domnul nostru, atunci va a§teptam sa 
ne scrie^i §i sa scrie^i pe paginile dv. web, despre ceea ce crede^i 
dv., nu despre ce cred al^ii, sa spune^i inima dv., daca vre^i sa se 
lumineze cineva §i sa fim cunoscu^i cu fidelitate. 

Sa trecem, va rog, de la autism la dialog, de la indiferentd 
mascatd la unitate intre cei care propovaduim credin^a ortodoxa 
§i modul de via^a ortodox! 376 Idem: http://apologeticum.co.nr/. 

377 Am observatr insa, cu stupoare si cu condescendenta in acelasi timp, ca nu se doresc 
lucruri noi, frumoase, mari, ci, dimpotriva, toate lucrurile marete sunt tratate cu dispret si se 
intorc, majoritatea, tot la lucrurile de duzina...cu care au fost invatati sau pe care le cunosc 
de cand se stiu. 108 Altfel, voi inceta, eu, unul, sa mai vizitez loca^ii ortodoxe, 
in care nimeni nu vorbe§te dar toata lumea citeaza. 

§i sper sa mai fie §i arfii, care s-au plictisit de duplicitatea 
de a nu avea opiniipersonale. 109 Despre serpilienii inchipuiti Ma uit 378 , din cand in cand, ca sa ma ingrozesc, nu de alta, 
la emisiunea domnului Lorin loan Fortuna de la DDTV. 

Intr-o emisiune spunea ca unul dintre dumnezeii plantei, 
lumii sau al ^arii noastre este Mihai Eminescu. Apar serpilieni, 
vulturieni...ranguri astrale... in limbajul domnului Fortuna. 

Rugaciuni catre divinitati care de care mai §ocante. Are o 
teologie §i o cosmologie acest domn de te baga in sperieti. 

Domnul Dan Diaconescu 380 a coalizat cativa oameni de o 
dubioasa excelentd, care te naucesc cu ce pot debita. 

Spune doua lucruri normale §i apoi incepe cu cosmogonii 
gnostice actualizate. 

TO 1 

Lupta insa cu Masoneria dar... partea esotericd e partea 
dumnealui. Mdntuirea prin iubire este, la dumnealui, mdntuirea 
prin sexualitate. Oamenii se intrupeaza, sunt avatare. 

Hristos este pentru el un avatar al unui zeu, un avatar 
secundar. Societatea predominant luminoasd...Efectul da Vinci 
este efectul samant.ei, al spermei barbate§ti. 

Mihai Eminescu e omul §oim. Toate insemnarile sunt din 
emisiunea de astazi, 10 februarie 2007. 

As. vrea sa ii cunosc pe oamenii care cred astfel de nebunii. 
Fat.a vorbitorului e intotdeauna ro§ie, flamboaianta. 

Emo^ii toxice. Terapie astrala. Trebuie sa credem in 
extraterestrii, ne spune el. Tofi parazifii nostri sunt efectul 
civilizaiiilor extratereste degradate. 

Pentru el, Sfantul Pavel e unfals slujitor al lui Dumnezeu, 
care a marit, in mod ilegitim, inva^atura lui Iisus. 

Religia ortodoxa este pentru el o religie falsa. 

Nupofi vorbi in numele Sfiniilor, ne spune vorbitorul. 

Domnul Victor Roncea e blocat religios datoritd 
credinfei ortodoxe, spune acesta. El ne ajuta sa ne eliberam de 
crednrfa ortodoxa. 

Alte detalii: Osho 383 e luminos, Stainer 384 a fost serpilian. 

T.QZ 

Platon a fost serpilian. 378 Un articol din data de 10 februarie 2007. 379 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Lorin_Fortuna. Aici gasiti saitul sau: 
http://www.lorin-fortuna.ro/. 

380 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Dan_Diaconescu. 

381 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Francmasonerie. 

382 Blogul sau: http://www.roncea.ro/. 

383 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Osho. 

384 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner. 

385 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Platon. 110 Tot ce bun de la Platon e ca realitatea este o iluzie. 
Sufletul nu e vesnic. El vine din purgatoriu. 

Via^a ve§nica nu este eterna, ci e mai mare decat cea fizica. 
To^i putem ajunge centre dumnezeiesti. Conduce Miscarea 
Civicd Mihai Eminescu. 

Conducatorii omniversului. Fiecare conducator divin are o 
partenera principals la nivel divin. 

Notez §i sunt §ocat de ce poate spune. 

Femeia trebuie sa i§i recapete senzualitatea, sexualitatea, 
creditul astral. Iubire inseamna sex. Exista doar un Dumnezeu 
Unul, dar §i el are o partenera. Noi facem parte din sistemul 
creational nr. 4. 

Numerologie. Agresorii extraterestrii. 

Ziua de 24 e ziua diavolului. Cercetare esoterica. 
Societatea goriliana. 

Dupa 2000 de ani am ie§it din varianta nebenefica a lumii. 
Demiurgul planetei terra. 

S-a rugat pentru Cuza 386 , spunand ca e mason §i vrea sa il 
izbaveasca de cenzura lui existeniiald. 

Pentru rugdciunea finald trebuie sa ai capital spiritual. 
Poarta stelara, care se va deschide in curand, va face din Terra o 
stea pitied de culoare alba. 

Ceva mult mai tare decat atat §i mai postmodern nu se 
poate face. Adica po^i sa debitezi despre planete, zei, molu§te, 
caracatite, stele polare pitice §i inamrfe la infinit §i e§ti un 
esoteric de prima mdnd. 

Repet: as. vrea sa cunosc (pana acum nu s-a apropiat 
vreunul de mine), pe un adept al acestui om, care crede a§a ceva. 

E de-o incredibilitate rara ce aud de la el! 386 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza. Ill A citi la viitor 
387 Paradigma culturii personale a viitorului cred ca va fi 
aceea a standardului personal. Fiecare va avea o cultura 
personala formata dupa criteri proprii in mod majoritar, dupa 
interese proprii, dupa inclina^ii proprii. Vom avea din ce in ce 
mai purine cdrfi in comun, in comparable cu cardie pe care nu le 
vom stii la nivel majoritar. 

Presupun ca viitorul ne va transforma in oameni cu 
biblioteci virtuale imense, unde fiecare i§i va lua ce ii place si ce 
ii convine si informa^ia nu va mai fi o problema inchisa in 
biblioteci cu lacate. Sper. Vreau sa cred ca as a vafi. 

Insa, pe de alta parte, trebuie sa ne inva^am cu o 
mentalitate de oameni, care nrfelegem ca istoria car^ii nu poate fi 
parcursa integral si ca trebuie sa avem in fa^a car^ilor nu 
sentimentul ca ne cocoseazd vastitatea lor ci sa le privim selectiv, 
sa le privim in folosul a cat ne fac sa fim si sa avem o anume 
orientare realistd asupra vie^ii. 

Capacitatea de selec^ie si de adancire a unor probleme 
anume, care ne framanta, ne va face sa fructificam imensa 
informa^ie, o parte din imensa informa^ie de care dispunem. 

Fuga dupa carft, sper, se va transforma in atenfia la 
selectarea carfilor, fara ca asta sa insemne, ca pe acelea pe care 
nu le pre^uim noi trebuie sa le anulam, sa le desfinrfam. Un articol din data de 13 februarie 2007. 112 Intotdeauna ii pova^uiesc pe cei care imi cer parerea in 
domeniul cititului si a modului cum trebuie sa privim informa^ia, 
ca sa nu se teama de car^i, indiferent de ce carte ar fi vorba. 

Cititul mult educa. Cititul mult te inva^a sa vorbesti cu tine, 
sa te problematizezi, sa te clarifici. 

Iar cartea, oricat de demonica, eretica, nastrusnica, 
hulitoare sau pornografica ar fi te face sa tragi o concluzie, 
concluzii duhovnicesti despre modul, starea sufleteasca, scopul, 
animozita^ile si placerile celui care a scris-o, daca citesti ca sa te 
luminezi asupra patimilor omului si nu sa te imbibi de ele. 

Personal, citesc car^i dupa cum privesc oamenii. Citesc 
car^ile contemplandu-le, mirosindu-le seva, respirandu-le. E 
adevarat: multe mi se par foarte gre^oase. 

Pe unele nu le mai pot suporta, pe cand altele ma 
cutremura prin frumuse^ea si sfin^enia lor. Carole sunt ca oamenii 
care le-au scris. Poarta amprenta lor. 

Tot ceea ce noi scriem la nivel online, reprezinta 
literatura, o amprenta a vie^ii noastre. §i cei care au o anume 
configurate interioara vor cauta sa citeasca, intotdeauna, ceea ce 
li se potriveste. Ne abonam la cei care ne plac si ii savuram 
zilnic, de oricate ori putem sa ajungem la scrierile lor. 

Vom avea, in continuare, carji in foaie, ne vor placea 
car^ile de colec^ie dar vom avea, din ce in ce mai mult, car^i 
virtuale. Probabil ca scoala viitorului va include lec^ii si prelegeri 
online in paralel cu cele tete a tete. 

Nadajduiesc la o democratizare cat mai mare a informatiei 
pe masura ce asistam la o profesionalizare mult mai mare a celor 
care gireaza informa^ia, care se include in sistemul conexiunii 
mondiale a internetului sau in oricare alt sistem, care se va 
impune la un moment dat. 

Cu siguran^a, ca vom citi tot la fel de mult si pe viitor. Dar 
vom citi lucruri din ce in ce mai diverse, disparate, pentru ca 
avem si vom avea o informa^ie din ce in ce mai specializata, mult 
mai punctuala. 113 Cdnd ai ochii orbi...(nu cred niciodatd in 
intdmplare cdnd e vorba de sfintenie) Daca un ortodox 388 , care dovedeste ca este un om Drept, 
este hartuit non-stop de media si denigrat iar nimeni nu il apara, 
se numeste ca e un om cu viata sfanta, pe care nici oamenii si 
nici demonii nu il suporta. 

1 4 
i Parintele Daniel Corogeanu 

De ziua hramului manastirii, a doua zi de Rusalii, de Prea 
Sfanta Treime, Parintele Ieromonh Daniel Corogeanu a fost 
decdzut din treaptd inainte de o cercetare prealabila, la ordin si 
nu i s-a permis sa slujeasca Sfanta Liturghie, pe motivul ca a 
ucis-o pe maica Irina Cornici. 

S-a dovedit ulterior ca maica a murit in salvare, spre spital 
si nu din cauza maltratdrii ei de catre maicile manastirii, unde ea 
era una dintre ele, ci moartea a survenit in urma unei doze prea 
mari de insulina, administrata de catre medicul de pe salvare. 

Din emisiunea domnului Dan Diaconescu de la acea data, 
unde toata lumea cu ochii limpezi a vazut simplitatea si 
frumusetea de suflet a parintelui si asezarea interioara a maicilor, 
dragostea lor pentru sora lor adormita, a reiesit ca maica Irina era 
realmente posedata de demoni, ca era foarte slabita, ca demonii o 
oboseau foarte tare si ca maicile doreau sa ii dea sa manance dar 
ea nu putea sau nu dorea sa o faca. 

Ca orice preot si crestin, care a vazut demonizati si stie 
cum se comporta astfel de oameni, stim ca demonii dau puteri 
unor copii sau unor tinere de nici 4-5 barbati in toata firea nu pot 
sa tina pe un demonizat pe loc, pentru ca se agita, blestema, te Un articol din 19 februarie 2007. 114 trage de haine, spune tot felul de blestematii sau e gata sa isi faca 
singur rau. 

Daca nu ii tii bine sau daca nu ii obstructionezi cumva, 
daca nu ii inchizi intr-o camera sau nu ii legi, astfel de oameni 
pot sa faca orice. 

Pe Realitatea TV a fost o emisiune in jurul orei 20 unde 
toata lumea il considera/tf/s preot, sectar, nebun si spuneau ca in 
Biserica Ortodoxa nu sefac exorcizari. 

Si data trecuta, unii dintre colegii preoti, care au dat 
interviuri in presa au spus ca asa ceva, adica exorcizari, citirea 
molitvelor Sfdntului Vasile si ale Sfdntului loan nu se fac in 
Biserica Ortodoxa si ca astfel de ritualuri sunt temperamente de 
ev mediu. 

Ridicolul situatiei iti face inima punga de durere. Daca 
Biserica nu-i vindeca pe oameni de demoni, prin Sfintele slujbe 
ale sale, cine ar putea sa ii elibereze pe oameni de demoni? Un 
medic, un psihoterapeut, un ORL-ist? 

Ma uitam cu groaza la confratii mei, care vroiau sa se 
dezica cu orice chip de parintele Daniel la televizor, ca nu cumva 
Biserica Ortodoxa sa fie acuzata de obscurantism, de fals 
misticism, de bigotism, defanatism religios. 

Insa care sunt faptele pentru care il incriminam? De ce 1- 
am pus la zid mai inainte ca Justitia sa decida si de ce dam 
Justitiei note false despre starea de lucru a Bisericii si despre 
situatia de fapt? 

Parintele Daniel i-a citit Sfintele Moltive, impreuna cu 
obstea sa monahala, unei maici tinere, care facea parte din 
soborul Manastirii si care a venit, de buna voie, la Manastire. 

Oricine se poate face monah, chiar daca are hanidicapuri si 
pacate mari la activ. 

De ce i s-au citit rugaciunile de exorcizare? Pentru ca 
demonii au inceput sa vorbeasca prin gura ei si au facut-o sa fie 
furioasa si o determinau la tot feluri de gesturi scandaloase. 

Nu a fost tintuita pe cruce. Asta este inventie mediatica! 

Ea a fost imobilizata pe doua lemne puse de-a curmezisul, 
luate de prin Manastire, pentru ca sa o tina in loc. 

Ce se intampla cu ea, daca o luau medicii si considerau ca 
are probleme psihicel 

O bagau intr-o camera separata si o puneau in camasa de 
forta. Daca murea la spital si nu la Manastire, adica intr-un 
ospiciu, mai faceau atata tamtam? Nu, cu siguranta nu! Nu mai 
auzea nimeni de ea, pentru ca astfel de oameni mor adesea in 
conditii stranii. 115 Cei care neaga exorcismele si spun ca spasmurile ei erau 
craniene si nu provocate de entitati demonice infiltrate in noi, 
datorita pacatelor noastre, bineinteles ca sunt materialistic care se 
inchina la trup si cred ca omul e numai trup si ca noi nu avem 
suflet si nici demoni nu exista. 

Insa noi avem si suflet, suntem atacati si de demoni, si sa 

5 ~ 5 5 ~ 5 

fereasca Dumnezeu pe cei cei care astazi, in prima zi de post, 1-au 
condamnat pe parintele Daniel la 14 ani de inchisoare pentru o 
crima, pe care nu a comis-o nimeni, si pe toti cei care 1-au acuzat 
si il acuza de tot felul de rautati, sa fie vreodata demonizati, ei 

5 5 ~ 5 ~ 

sau cineva din familiile lor, ca o sa ne explice atunci, cat de usor 
si de repede o scot la capat cu ceea ce simt in ei. 

Toti marii duhovnici si parinti ai Bisericii pot depune 
marturie despre cazurile de demonizati care le-au venit in fata si 

± 5 5 5 

despre giumbuslacurile, de tot felul, pe care demonii le fac cu 
noi. 

Exista inregistrari video, audio, translatari ale vorbelor 
demonilor din cei botezati, cazuri de ex-posedati sau de actual 
posedati, care fac lucruri incredibile pentru cei care casca gura si 
care nascocesc tot felul de rautati. In Romania au fost si sunt 

5 5 

cazuri cu duiumul de posedati de demoni. 

Imi aduc aminte de cazul unui tanar copil, posedat de 
demoni, care, intr-o iarna, intr-un moment de nesupraveghere, s-a 
aruncat in iazul inghetat al manastirii gol pusca si facea baie fara 
sa simta frigul. 

O femeie, care ulterior a devenit sora de manastire si am 

~ 5 

intalnit-o recent in Bucuresti (despre exorcizarile ei, Fericitul Hie 
Cleopa si Parintele Ioanichie Balan au facut o intreaga carte cu 
ceea ce spunea, atunci cand demonii vorbeau prin ea), in 
momentele cele mai sfinte ale Sfintei Liturghii spunea, ca o arde 
prezenta lui Hristos, ca nu mai poate sa suporte in Biserica, ca 
vrea afara, sa piece si o tineau vreo patru-cinci oameni cu 
schimbul, care o stropeau cu Sfanta Agheasma si o sprijineau pe 
brate. 

5 

In momentele de posesie puternica avea o putere asa de 
mare incat ii razbea pe cei 5, care o tineau cu ambele maini, nu in 
joaca, si dorea sa ii ia la bataie pe preoti. 

Cand ieseau demonii din ea, i se schimba vocea si avea o 
voce blanda, frumoasa si incepea sa se roage, find epuizata, 
extenuata de zvarcolirile si contractarile intregii ei fiinte. 

A nega aceste evenimente eclesiale (pentru ca ele se petrec 
in mijlocul Bisericii, cum le vedem si de fiecare hram, aici, la 
Patriarhie, de Sfantul Dimitrie Basarabov, cand incepe cineva sa 116 tipe si sa vocifereze si sa se tavaleasca pe jos) inseamna a sfida 
pe tot omul cu minte la cap si a lupta impotriva oricarei evidente. 

Posesiile demonice incap pe pagini multiple in cartile 
Bisericii, multi Sfinti au trait posesii demonice temporare iar 
daca noi am devenit cu totii iluministi acum si atei, agnostici sau 
liber cugetatori sau, pur si simplu, ne e rusine sa spunem 
adevarul in fata unei societati, care nu sta in adevarul lui 
Dumnezeu, inseamna ca suntem niste ortodocsi ratati, care nu ne 
mai stim identitatea. 

Maica Irina nu mai dorea sa manance. Maicile, surorile ei 
de manastire, au legat-o pe niste scanduri improvizate, pentru ca 
sa nu isi faca rau singura si au ingrijit-o permanent. 

Ii dadeau sa manance si sa bea ca unui om suferind. O 
ingrijeau cu delicatetea pe care numai niste maici ca ele o puteau 
face. 

Unde este aici fanatismul? Daca eu nu mai vreau sa mai 
mananc de astazi si incep sa zbier, sa urlu, sa imi fac rau de unul 
singur, iar rudele si sotia mea ma leaga de pat si ma ingrijesc cum 
pot, imi vor oare raul? Cum sa imi vrea raul cineva, care ma 
iubeste si ii e mila de mine? 

Presa centrala, de la Bucuresti, nu s-a dus la fata locului, in 
afara de OTV, nu a vorbit cu Parintele Daniel si cu Maicile de 
acolo (asa au declarat in ziua cu pricina membrii Manastirii) ci a 
creat mitul celui mai nebun preot posibil, un fel de Dracula al 
Manastirilor, care ar fi facut exorcisme, numai el in toata 
Moldova (s-a insistat pana la disperare, la exasperare acest 
amanunt in acele zile), dandu-se senzatia ca slujbele Bisericii 
pentru cei demonizati ar fi un rau si o inapoiere inadmisibila 
pentru secolul alXXI-lea. 

Lipsa de reactie a majoritatii ortocsilor, care s-a lasat 
manipulata de media, de televiziuni mai ales, cat si depunerea din 
treapta a parintelui, facuta in pripa, mult prea in pripa, a facut sa 
se statuteze o nedreptate strigatoare la cer, drept o reactie corecta 
a autoritatilor statale si a Bisericii, cand nimeni nu a dorit sa o 
omoare pe maica Irina, nici macar medicii de pe ambulanta, ci 
moartea a survenit ca urmare a epuizarii ei imense. 

Desi tocmai astazi, dupa atata vreme (nici nu mai stiu cat a 
trectut...aproape un an), s-a dat o sentinta, care nu e definitiva, 
de condamnare a inculpatilor, acesti oameni au fost judecati mai 
inainte de orice judecata, au fost condamnati public, cu multa 
manie, cu multa razbunare demonica, inainte ca sa fie ascultati, 
au fost condamnati inainte ca sa se faca probele, expertizele 
medico-legale. 117 Nici statul, nici Biserica, nici presa nu au fost bldnzi cu 
acesti oameni, nu s-a mers pe prezumtia de nevinovatie, s-a pus 
semnul egal intre ei si cei mai mari criminali, meat Nutu si Sile 
Camatarul sau Ramaru par mai de gascd si mult mai buni, 
decat niste oameni, care nu au omorat pe nimeni, nu au dorit si 
nu doresc raul nimanui si sunt imediat bagati in inchisoare. 

Adica vine revolutia romana si se trece cu tancul peste 
manifestanti si este bagat un grup la puscarie, stau ce stau si ies 
bazma curata. 

Vin minerii, se linseaza oameni pe strada sau te impusca in 
ziua mare sau se devalizeaza band si se dau 4-5 ani de puscarie... 

Iar pentru niste oameni ai Bisericii, care au facut tot ce s-a 
putut ca sa ajute un om, dar omul ca atare moare si nu e de vina 
nimeni de moartea ei (numai daca nu vrem sa dam vina pe 
Dumnezeu, care a luat-o la El), se dau 14 ani de inchisoare, cat 
pentru doua cazuri de viol sau pentru trei insi care ar face fals in 
declaratii. 

Nedreptatea, sacrilegiul este atat de imens incat nici nu il 
pot descrie. Cu siguranta ca noi toti vom suferi pentru astfel de 
nedreptati impotriva oamenilor lui Dumnezeu. 

Dreptatea umana, cand e oarba, e oribila. S-a facut un mare 
sacrilegiu in acest caz. Cei care stiu ce este acela un sacrilegiu in 
Dreptul Canonic Ortodox, stiu ca ma refer la pangarirea unor 
oameni, care nu au fost tratati pe drept si au fost acuzati de 
lucruri pe care nu le-au facut, dar ei sunt oameni dedicati lui 
Dumnezeu, sunt slujitori ai Bisericii. 

Cu totii ne-am grabit sa acuzam cand datoria noastra era sa 
ii luam in brate pe astfel de oameni. Prin aceasta decadere 
nedreapta din treapta si prin condamnarea acestor oameni ai 
Bisericii, am lezat Biserica in ochii lui Dumnezeu, chiar daca am 
aliniat-o standardelor lumii noastre. 

De ce fel de oameni am curdtit societatea noastra si 
Biserica lui Dumnezeu? Asa arata criminalii: unii care iarta si 
ascuM, care se supun legilor, chiar si cand verdictele sunt 
nedrepte? 

Daca ar fi fost senatorul X si magnatul Y intr-o astfel de 
situatie a doua zi o zbugheau din tara si ii vedeai in Uganda, la 
Polul Nord sau in Norvegia, numai pentru ca sa nu faca puscarie. 389 A se vedea: http://www.realitatea.net/magistratii-le-au-redus-pedepsele-lui-nutu-si-sile- 
camataru_3 11911 .html. 

390 Idem: http://www.libertatea.ro/stire/victimele-lui-ion-ramaru-se-destainuie-la-acces- 
direct-259215.html. 118 Insa noi bagam in inchisoare niste oameni Drepti, pe care 
i-am judecat stramb si pentru care vom plati ca si pentru 
milioanele de avorturi pe care le facem, pentru multiplele crime 
sufletesti pe care le facem prin exemplul nostra prapastios, pentru 
Martirii revolutiei romane, pentru Marturisitorii inchisorilor 
comuniste si pentru orice nedreptate sfidatoare la adresa lui 
Dumnezeu si a omului. 

Nu e nicio intimplare ca a fost depus din treapta de ziua 
Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu, si a fost condamnat, asa, la 
intdmplare, in prima zi a Postului Mare. 

Daca suntem orbi atunci ni se pare ca noi avem dreptate si 
totul e ok. Dar daca vedem bine, daca privim adevaral cu ochii 
inimii, atunci aceasta zi e o zi dubla de post si de penitenta pentru 
membrii Bisericii, pentru ca se face o mare nedreptate impotriva 
unor oameni, care nu au vrat si nici nu vor sa faca rau cuiva. 

Am scris aceaste cuvinte cu inima plina de durere si pentru 
a-mi astampara constiinta, care ma indeamna sa spun adevaral. 

Daca si la recurs vor fi gasiti vinovati si vor face 
inchisoare 391 , am intreaga convingere ca lor le va fi bine, ei se 
vor dovedi oamenii lui Dumnezeu si mai mult, dar povara cade 
peste noi, peste cei care am fost pasivi si nu ne-a durat inima 
pentru aceasta nedreptate. 

Ma voi ruga in continuare pentru acesti frati ai mei si voi 
avea durerea lor in inima mea si stiu ca Dumnezeu nu ne va face 
de rasine. 

Iubirea nu face rani, ci ea le suporta. 391 Au fost gasiti vinovati si acum sunt inchisi pentru nimic. Ce face parintele Daniel in 
puscarie, acum, in 2010? A se citi aici: http://www.ziare.com/actual/eveniment/01-09- 
2010/exorcistul-de-la-tanacu-le-preda-alfabetul-colegilor-de-detentie-986159. 119 Legiferarea prostitutiei nu schimbd definitia 
viciului Salutam pozitia 392 domnului profesor George Pruteanu 393 , 
de pe saitul 394 domniei sale, cat si pozitionarea sa plina de 
demnitate si de adevar pe care a avut-o in aceasta seara, vizavi de 
acest subiect, la TVR1. 

Alaturi de articolul de aici indicam si articolul din 
Cotidianul 395 , semnat de Georgeta Ghidovat si Alexandra 
Olivotto, unde faptele statistice sunt prezentate nepartinitor. 

Sexul pe bani este un apanaj al vietii desfranate si intretine 
libertinajul. Stim cu totii acest fapt. 

Legalizarea prostitutiei inseamna venituri mari la bugetul 
statului, o noua industrie pe piata muncii, o dublare a numarului 
celor care se vor prostitua legal sau ilegal, cat si o imbolnavire 
crescanda a vietii morale a societatii. 

Daca statul devine codosul suprem, femeia este stampilata 
legal ca o marfa vandabila iar clientul nu mai e un om nestapdnit 
sexual, ci un pldtitor de impozite, mirajul sexual al tinerilor va fi 
in crestere iar, de ce nu, optiunea spre sexualitatea tarifatd va 
creste in detrimentul scolii si al culturalizdrii. 

Legalizarea prostitutiei, cat si certificarea casatoriilor 
homosexuale (ambele mizand pe o deturnare fatisa a sensului 
tolerantei) sunt legi care ni se vor impune cu forta, chiar daca noi 
vom cauta sa diminuam impactul lor la nivel constitutional. 

Transformarile vietii romanesti in urma acestei decaderi 
imense la nivel interior vor fi nebanuite. Gradul de tulburare 
interioara a individului va fi naucitor, atata timp cat sexualitatea 
va putea fi cumparata pe bani, aidoma cu painea sau cu varza iar 
sexualitatea va fi considerate numai o dispozitie somaticd care 
aduce placere. 

Familia, viata duhovniceasca, bunul simt, copiii, traditiile 
noastre ortodoxe si romanesti vor fi atacate din plin de aceste 
flageluri institutionalizate, atata timp cat trupul, iubirea, relatiile 
dintre oameni vor fi denaturate de o tot mai vadita coloratura 
sexuald si sexistd mai ales. 392 Un articol din 13 martie 2007. 393 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Pruteanu. 

394 Idem: http://www.pruteanu.ro/6atitudini/2007.03.08-prostitutie.htm. 

395 Idem: 
http://www.cotidianul.ro/legea_prostitutiei_comandament_de_grad_zero_in_ministerul_de 

interne-2276 1 .html. 120 Este evidenta denaturarea relatiilor dintre noi de cand 
pornografia s-a inradacinat in mintile noastre. Peste tot vedem 
insinuari erotice, dorinte nestapanite, gesturi necontrolate, ca si 
cand omul ar fi ghidat numai de sex si singura sexualitatea ar fi 
cea care ne uneste. 

Cand vom vedea lupanarele unele langa altele si pe copiii 
nostri niste oameni debusolati, neimpliniti, care nu mai sunt in 
stare sa isi intemeieze o familie sau sa o continue decat cativa 
ani, ne vom da seama fiecare de rolul distructiv al acestor legi, 
care ne civilizeazd. 

Legile care vor sa legalizeze prostitutia sau relatiile gay 
sunt numai niste eufemisme ieftine ale birocratizarii viciului. 

Statul va castiga bani, noi vom pierde la capitolul sanatatii 
familiei si a societatii, a sanatatii morale si vom lasa in urma 
generatii de oameni, care ne vor plati politele propriilor noastre 
vieti devastate de imoralitate. 121 Subevaluarea internetului, ca mediu de 
comunicare, ne costd 

In spatiul ortodox 396 inca traim cu multa inconstienta vitala 
comunicare a ideilor, a trairilor personale pe cai de acces 
ultraperformante si la nivel global. 

Nu am constientizat inca, in mod eminamente practic si nu 
doar teoretic, dimensiunea globala fantastica a mediilor 
alternative de pe net sau a spatiului de emisie prin satelit. 

Tocmai de aceea in cadrul Bisericii Ortodoxe, fie ea din 
Rasarit sau din Apus, media ortodoxa alternative* este la inceput, 
e in faza de consolidare si fiecare noua baza de date este o 
revolutie mult asteptata, de care beneficiaza toata lumea. 

Si observ cu multa incantare, cu bucurie duhovniceasca, 
cum in Romania, in Grecia, in Rusia, in America, in China, 
Japonia, Anglia, Spania etc., apar nuclee de webmasteri ortodocsi 
foarte constienti de rolul lor si care lucreaza, in mod smerit, la 

5 5 5 1 1 

raspandirea traditiilor, a obiceiurilor si a credintei ortodoxe. 

Desi nu se pricepe prea bine acest lucru la noi, internetul 
este un spatiu de apostolat extraordinar, e spatiul unde toata 
lumea ne poate citi si fiecare poate judeca ceea ce spunem, 
fiecare se poate intalni cu noi in adancimea lucrurilor care ne 
caracterizeaza si poate sa isi regandeasca tot timpul propriile 
pozitiile. 

Fiecare articol scris, fiecare imagine ortodoxa prezentata, 
fiecare replica data unei intrebari e un folos ecumenic, adica 
pentru intreaga suflare de oameni, care are acces la limba in care 
scriem. 

Pe internet doar limba in care scriem ne desparte si nu 
distanta. Cand motoarele de translare a paginilor web vor 
cuprinde cat mai multe limbi in indexul lor, atunci si aceasta 
bariera va fi trecuta. 

Ne vom putea intelege si aprecia reciproc mult mai bine si 
mult mai direct, cum nu o puteam face pana acum si ideile pot 
circula mult mai coerent, mult mai necenzurate. 

Stim: exista cenzura, se instaureaza cenzura in unele state, 
pe motive politice si economice. 

Insa, in acelasi timp, exista diverse subterfugii si metode 
ocolitoare prin care ideile se transmit. Ca vorbim de huburi, ca 
vorbim de saituri cu acees limitat, preferential, ca vorbim de 396 Un articol din data de 23 martie 2007. 122 haze de download sau de grupuri de dialog, toate aceste metode 
de comunicare pot garanta o ajungere facild la datele postate pe 
net. 

Numai ca trebuie sa avem adevdrurile noastre pe net 
pentru ca sa le putem pune in valoare. 

De ce universitatile, bibliotecile noastre cat si cele din 
afara, diferitele institutii sunt refractare la sistemul web? Pentru 
ca democratizarea ideilor distruge unele locuri de munca si 
creaza altele mult mai performante, pentru ca ideile sa circule in 
sistem inchis si cercetatorii liber profesionisti sa nu poata avea 
acces la ele pana nu se inscriu in sistem, pentru ca sa existe un 
monopol al informatiei, care, la o adica, sa fie cenzurat. 

Bibliotecile online sunt vazute cu ochi rau pentru ca dau 
acces oricui la informatiile din ele si informatia pentru toti e 
considerata inca o bombd cu ceas. 

Insa, mai devreme sau mai tarziu, cand institutiile de stat 
sau private isi vor da seama ca aufacut un pas gresit, prin a nu-si 
digitaliza si globaliza informatiile din bibliotecile lor, va incepe o 
cursa a celor care vor face pasi cat mai multi si mai mari spre 
digitalizarea informatiei. 

Ramanerea in urma se plateste intotdeauna. 

Observ in munca de cercetare a tinerilor teologi, colegi cu 
mine de generatie sau mai mici ca varsta, ca au inteles din mers 
rostul mediilor alternative si citeaza in munca lor de cercetare 
resurse web, platforme de tot felul, care nu apareau deloc pana 
acum in cartile noastre teologice. 

Cei care au reticenta in a cita o pagina web credibila si 
onesta raman la ideea preconceputa ca foaia de hartie si textul de 
pe ea auprimatul in lupta cu foaia depixeli. 

Insa important e mesajul, munca de cercetare, enuntul si nu 
platforma pe care e schitat acesta. E important sa vezi un film 
despre o minune, un interviu, o icoana, o floare nu mai stiu de 
unde, pentru ca sa intelegi ca peste tot exista frumusete, ca exista 
har, daca exista credintd si incredere in comunicare. 

De ce comunic? Pentru ca sa te cunosc si sa ma cunosc. 

De ce comunici? Pentru ca vrei sa afli cum se iese din 
singuratate, cum arata lumea de dincolo de tine, ce poti sa inveti 
din ceea ce nu te caracterizeaza inca. 

Iar daca internetul este spatiul unde ideile rele prind 
repede, cum se aprind copacii in padure din cauza focului, de ce 
sa nu se prinda si binele, si frumosul, si mesajul mantuirii? 123 Bineinteles internetul nu inlocuie slujbele Bisericii, nu 
inlocuie asceza noastra, nu inlocuie munca noastra in familia si in 

' 5 

societatea unde existam. 

Dar el faciliteaza marturia mdntuirii, el e mediul mult mai 
vast decat propriul amvon sau decat propriile carti, unde ideile se 
impanzesc peste tot. 

Eu nu imi cunosc cititorii (si mult as vrea sa ii cunosc!) dar 
ei ma pot simti, imi pot simti onestitatea si buna intentie. 

Ei pot intelege ceea ce simt, ce gandesc, ce vreau. Daca ei 
imi comunica ideile lor, atunci si eu stiu ce vor ei, ce gandesc, ce 
simt. Iar daca se realizeaza acest lucru atunci avem un folos 
reciproc substantial. 

Putem sa expunem ideile pe scurt sau in multiple pagini. 

Noi scriem pe aceasta platforma si pe celelalte pe care le 
administram cand putem si cum putem, in mare pripa de multe 
ori. 

Insa o facem in paralel cu munca noastra de cercetare, cu 
cartile la care lucram si care au alt subiect, alt format, alta 

5 5 7 7 

orientare sau se intersecteaza cu ideile de aici. 

Ceea ce putem spune intr-o carte putem sintetiza in cateva 
fraze. Numai sa vrem sa facem acest lucru. 

Daca stim subiectul, daca suntem onesti cu ceea ce stim 

9 7 5 5 

putem sa spunem, in cateva cuvinte, esentialul unei carti, al unui 
film, al unei intamplari. 

Tocmai de aceea nu suntem de acord cu cei care spun ca 
nu au timp sa scrie sau nu stiu ce sa scrie. Daca ai ceva de spus, 
daca ai un crez, o idee, o poti spune in trei fraze. Daca iubesti o 
poti spune simplu sau complicat: treaba e sa iubesti. 

La fel e si cu scrisul: daca ai experience, atunci ai si 
cuvinte. 

Nadajduim ca viitorul sa ne fie partener de dialog, ca 
viitorul sa ne ofere si mai multa atentie spre ceea ce ne uneste. 

Eu cred in adevarul care ii uneste pe oameni. 124 De ce nu se semneazd ortodocsii sub articolele pe 
care le scriupe bloguri si saituri? Pentru ca nu vor sa fie tra§i la raspundere, lua^i la rost, 
interoga^i pentru gandurile lor. Vor sa faca numai rating §i sub 
impresia falsei smerenii ca ii ajuta pe al^ii, nu fac decat sa arunce 
o pata de umbra asupra cita^iilor pe care le aduc in fa^a noastra. 

Eu cataloghez gestul de a prelua un text dintr-o carte, fara 
semnatura celui care 1-a preluat, ca un act de impostura. 

Un text sfant intr-un blog sau sait dubios devine, in mod 
potential, dubios, chiar daca textul a fost preluat cum trebuie. 

Dar de ce preluam texte, daca §i noi avem creier §i inima 
ortodoxe? 

De ce preluam numai textele altora daca vrem sa ne 
adresam unui public actual? 

Blogul §i saitul sunt medii web in care trebuie sa se 
prezinte in mod actualizat Tradi^ia noastra, daca suntem 
con^tien^i ca traim in secolul al 21 -lea §i nu in secolul al 13 -lea 
d. Hr. 

Exista, de asemenea, opinia falsa printre noi, cum ca 
Parin^ii Sfhni ai Bisericii nu isi semnau lucrarile iar urmasii lor 
de astazi trebuie sa faca la fel. 

Insa, dimpotriva, textele Sfm^ilor erau foarte atent 
catalogate §i inventariate textual de catre ucenicii lor, pentru ca 
nu cumva ele sa fie corupte de catre eretici §i pagani. 

Cum altfel s-ar fi pastrat textele lor, daca nu am fi §tiut 
care e textul lui loan Gura de Aur §i care este al lui Isidor de 
Sevillal 

Falsa maimu^areala pe care o vad in media particular^ 
ortodoxa de pe web ma indispune la culme, atata timp cat apar 
textele marilor Paring ai Bisericii, ale marilor teologi ai secolului 
al XX-lea, dar blogurile §i saiturile poarta nume recente. 

Noi facem numai arheologie? 

Nu creem nimic? 

Nu putem sa spunem nimic despre noi, sa comentam ceea 
ce in^elegem? 

Oare in\Q\QgQmfara sa stim ceva? 

In concluzie, cei care nu isj semneaza §i, prin aceast,a nu 
i§i asuma scrierile de la nivel online dovedesc faptul, ca nu 397 Un articol din 12 aprilie 2007. 125 trebuie lua^i in seama, ca nu sunt credibili, atata timp cat lucreaza 
ca ni§te ageamii in spa^iul misiunii ortodoxe al lumii de astazi. 126 Simbolul Bdsescu reiterare a simbolului Iliescu 
(nuanfele simbolului in mentalul public) Presedintele 398 Iliescu 399 a fost simbolul presedintelui din 
popor, care este pentru popor. Presedintele Basescu a fost 
simbolul poporului care lupta impotriva simbolului Iliescu si 1-a 
invins, discutabil, la alegerile din 2004. 

Ca este sau nu constitutional sau moral actul de astazi in 
opinia invinsilor, suspendarea sa din Parlament a avut un cvorum 
corect, constitutional, potrivit Constitufiei in vigoare. 

De ce Piafa Universitdfii devine efervescenta? Pentru ca 
oamenii apara simbolul Bdsescu si nu persoana presedintelui 
Basescu. 

Pe omul de rand nu il intereseaza ca presedintele incalca 
legi, Constitute, ca foloseste agen^iile secrete cum vrea, ca 
masluieste dreptatea si legea, ci pe el il intereseaza ca simbolul 
anti-PSD a fost distrus dQfiarele parlamentare coalizate. 

Se aduna din ce in ce mai mul^i in Piafa si lucrurile pot lua 
o turnura urata. 

Domnul Boc 400 a dat o declarable de presa in jurul orei 17, 
care a instigat, in mod subteran, la violent, in timp ce domnul 
Geoana 401 a chemat pe presedintele Basescu si pe liderii politici 
la calm si la nea^area oamenilor la razmeri^i de strada. 

Vom avea instabilitate in capitala, in ^ara? Ma rog sa nu ne 
facem mai mult rdu decat ne-am facut. Insa oamenii sunt 
inflama^i pentru ca a fost detronat mitul Basescu, simbolul 
Basescu, care, om din popor fiind si luptand pentru popor a fost 
rdpus de mafii. 

Daca as fi sociolog, in aceste momente, as studia impactul 
simbolului public in mentalul oamenilor. 

Daca as fi psiholog as observa adevaratele motive (daca 
pot fi expuse fara patima) ale prostestelor de strada. 

Insa ca duhovnic, privesc degringolada de acum ca pe o 
furie haotica a unei mase de oameni, careia i se detroneaza, peste 
noapte, idolul si se vede fara obiectul adora^iei. 

Nu presedintele, nu persoana lui este importanta pentru 
manifestan^i! Ci ideea de Bdsescu, ideea de presedinte muncitor, 398 Un articol din 19 aprilie 2007. 

399 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Iliescu. 

400 Emil Boc: http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Boc. 

401 Mircea Dan Geoana: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Geoan%C4%83. 127 jucator, dansator, care e ca noi §i care nu ne cere o verticalitate 
prea mare sau niciuna. 

Oamenii protesteaza acum pentru ideea lor de pre§edinte §i 
nu pentru stabilitatea RomdnieV. Din pacate ei protesteaza pentru 
un pre§edinte european, care sa incalce Constitufia, pentru un om 
care sa pozeze dar sa nu realizeze §i pentru un om care sa arunce, 
sa paseze raul, dilema, pe seama altora. 

Solu^ia nu are orizont. Trebuie sa gandim orizontul 
Romaniei de dupa pre§edintele Basescu. 

Probabil politicienii, unii, deja au demarat proiectul noilor 
alegeri. Insa, daca domnul Basescu face aceea§i eroare ca domnul 
Boc de acum trei sferturi de ora, va vorbi despre cum a fost lin§at 
pe nedrept de Parlament, despre jocuri de interese §i despre o 
eventuala noua candidaturd, pe fondul mul^imii care il va 
aclama. 

Insa va veni pre§edintele Basescu in Piafa Universitdfif! 128 Probleme cu cuvdntul dat §i falsele probleme 
de con^tiinfa Ca sa faci promisiuni adevarate trebuie sa ai multa 
constiinia §i, mai ales, sa nu te uifi la ce spun alfii despre o 
anumita persoana. 

Luam prea mult aminte la vorbele rele, la vorbele invidiei 
§i mai pu^in la persoana din fa^a noastra. Prin asta dovedim ca nu 
vedem nimic bun in eel din fa^a noastra, ca nu dorim sa vedem 
nimic bun din principiu, ci doar a§teptam sa auzim ce se spune 
despre el in alte medii §i apoi ac^ionam ca atare. 

Suntem asadar oportunisti §i mxprieteni. 

Din aceasta cauza un cuvant dat, o fagaduin^a e considerate 
eel mai adesea drept o minciuna din start, din fa§a. 

Promite ca vine la o anumita ora §tiind foarte bine ca nu va 
veni deloc. Promite ca va ^ine un secret, ca va fi prietenul tau §i 
in acela§i timp se gande§te daca nu cumva poate sa i^i strice 
reputa^ia. 

Cea mai mare povara a societa^ii noastre e aceea ca 
prietenii sunt eel mai adesea de duzina §i nu de constiinia. 
Tocmai pentru ca nu ac^ioneaza din con^tiin^a omul poate sa i§i 
calce atat de repede §i de ru§inos cuvantul sau. 

Insa calcarea cuvantului dat, a promisiunii nu vine decat 
din lipsa de coloana vertebrala, de con^tiin^a cre§tina autentica. 
Penibilul situa^iilor, in care cei care te-au min^it se intalnesc cu 
tine cand le e lumea mai draga, e o problema sensibila. 

Nu mai au ochi de ridicat din pamant sau mimeaza faptul 
ca le e§ti indiferent. Cum sa le fii indiferentl ! 

Nimic §i nimeni nu ne este indiferent. 

Intalnirile acestea inopinate sunt dureri ale constiiniei, mai 
ales cand tu ai raspuns cu blande^e §i cu clemen^a actului lor de 
tradare. 

Cand l\\ min^i iubirea pentru cineva e semn ca ai inceput sa 
geloze§ti persoana lui §i ai cazut din frumuse^ea §i harul rela^iei 
de prietenie §i de iubire in care te-a pus Dumnezeu. 

Iubirea cere reverenfa fa^a de celalalt sj nu sa te tragi de 
sireturi cu el. Daca iube§ti pe cineva in mod autentic, atunci il 
vezi mai bun decat pe tine §i ca pe unul prin care tu traie§ti, prin 
care inima ta traie§te dialogic, comunional. Iar daca vii ca un 
nesim^it in fa^a lui §i il min^i cu neru§inare, ce constiinia ai tu? 402 Un articol din 24 aprilie 2007. 129 Caci celui care minte i se da de catre Dumnezeu, spre 
mustrarea lui, prieteni care mint §i il mint. Daca faci rau, {i se va 
face rau. Iar daca continui sa faci rau calificat, cu premeditare, 
atunci vei primi dureri peste dureri §i grozaviile Iadului, daca 
mori intr-o asemenea stare. Lucrurile sunt sigure §i nu confuze. 

Care e constiinfa unui mincinos de profesie, a unui tradator 
continuu? Va avea o sensibilitate diluata la pacat tocmai din 
cauza permanentizarii pacatului in fiin^a lui. 

Cei care nu mai simt mustrari pentru pacatele lor e pentru 
ca fac pacate in mod excedentar, prea multe pentru o con§tiin^a 
scrupuloasa. 

Omul incepe sa i§i simta pacatele, sa le con§tientizeze daca 
se prive§te atent, in amanunt, daca ia o pauza de la rele, daca i§i 
face un inventar personal al starii lui. Daca e§ti intr-o continua 
agitate §i intr-un continua be^ie de idei, percep^ii §i senza^ii 
pacatoase e normal sa nu mai vezi care este adevdrul tau 
personal. 

Exista situa^ii in care oamenii i§i fac false probleme de 
con§tiin^a pentru ca sa nu se nevoiasca prea mult sau pentru a nu 
fi sinceri, pentru a nu iubi cu adevarat. 

Cand vine postul cre§tinul lenes. se gande§te daca nu exista 
vreo posibilitate de imbolnavire prin postul care ii sta inainte. 

Cand e sa aju^i pe cineva, sa sfatuie§ti pe cineva, te 
gande§ti in mod fals daca nu cumva 1-ai putea deranja prin sfatul 
tau si renun^i la a-1 mai ajuta. 

Cand vezi pe cineva extraordinar, cand vezi ca un om face 
lucruri bune nu vrei sa il felici^i, sa il bucuri prin admira^ia §i 
iubirea ta pentru ca ar putea sa primeasca in mod rau bucuria ta. 

Ne gandim de treizeci de ori daca e sa ne imparta§im sau 
nu §i ne imparta§im o singura data §i atunci cu raceala, cu sila, 
fara entuziasm. 

Ne uitam la un cadou, dar nu il cumparam, pentru ca s-ar 
putea ca eel care ar fi putut sa-1 primeasca sa nu il fi vrut 
nicidecum. Adica ne facem false mustrari de constiinid §i lasam 
pe planul o mie adevaratele mustrari de constiinid. 

Pentru ca adevaratele mustrari de constiinid constau in 
aceea ca am fost nesim^it, insensibil la frumuse^ea §i iubirea lui 
Dumnezeu §i a oamenilor, am fost libidinos, am fost cartitor in 
dureri, am hulit, am fost bezmetic in alegerile mele, am fost rece 
§i neindurator. 

Aici e creuzetul raului §i al confuziei din noi! Confuzia 
noastra e la nivel moral si mipsihic in mod neaparat! 130 Pentru ca nu ne ^inem cuvantul dat, pentru ca luptam 
impotriva a ceea ce iubim, pentru ca suntem la§i, ipocri^i, 
nestatornici, tocmai de aceea suntem intr-o continua tulburare, 
frica, ame^eala. 

Pacatul ne amete§te §i nu traficul si nici problemele 
curentel 

Pacatul §i neaten^ia, mole§eala noastra la nivelul min^ii, al 
sentimentelor §i al actelor noastre voite na§te toata aceasta 
debandada, tot acest haotic mers inapoi al vie^ii noastre. 

Cine ne indispune mai mult decat noi inline? Cine ne face 
rau mai mult decat noi? 

Daca ne ingra§am sau daca slabim peste poate, daca 
suntem uituci sau insensibili, daca suntem duhno§i sau prieteno§i 
nu e de vina Constituiia statului, Ceau§escu, Iliescu sau Basescu, 
ci proasta gestionare a vie^ii, a timpului nostru. 

Eu nu dau vina pe nimeni pentru ce mi se intampla rau 
decat pe mine. Judecand corect, lini§tit lucrurile nu pot gasi un alt 
dusman mai mare decat propriile mele alegeri. 

Daca aleg prost, am lucruri proaste. Iar daca Dumnezeu 
ingaduie batjocorirea mea, dureri, boli asupra mea, conform 
gandirii experimentate a Tradi^iei ortodoxe, atunci ele sunt pentru 
a ma clarifica interior, pentru a ma indrepta, pentru a ma 
despovara de pacate. 

Boala in Ortodoxie este un pedagog spre Hristos §i nu o 
damnare. Boala i^i arata limitele umanului dar §i urmarile reale 
ale pacatului in fiin^a noastra. §i nu a unui pacat inchipuit ci a 
pacatelor acumulate de la tinere^e §i pan' la batrane^e. 

Pacatul in general e o nerespectare a cuvantului dat la 
Sfantul Botez, ca ne vom dezlipi, ca ne vom lepada de Satana §i 
de tot cortegiul de pacate pe care el ni-1 nareaza la ureche. 

Noi, care credem ca ii manipulam pe al^ii, suntem 
manipula^i in mod lamentabil de dictatorul de con§tiin^a, de 
Satana. 

Daca noi credem ca suntem serviciile secrete, Satana e 
baiatul de la contra-informafii, care te toarna la greu §i crezi ca 
ti-e prieten. 

Satana nu ne e niciodata prietenl Iar cei care ascultand 
invita^ia la rau a demonilor i§i creaza impresia ca prin vinderea 
fratelui, a prietenului merg mai departe, nu fac decat sa i§i bata 
cuie in suflet (caci pacatul e o moarte continua) §i sa se priveze 
de orice inseamna inaintare in bine. 

Marile tradari ale istoriei nu sunt biruinfe ci lasitafi. 
Povara lasitdfii e o povara urata, dizgra^ioasa, pentru ca vezi 131 dincolo de ea pe prietenul tau, care nu te mai poate tine in inima 
ca mai inainte. 

§i daca nimeni nu ne tine in inima, daca nimeni nu se 
gande§te frumos la noi e chinul eel mai mare, avanpremiera 
Iadului, unde nimeni nu se gande§te la altul pentru ca se consuma 
in propria sa durere egoista. 132 Advertising si... manipulare Contactul direct 403 dintre ei §i tine este plin de candoare. 

Noi va oferim...face}i cu noi afaceri la preiuri rentabile... 
suntem oameni cu verticalitate . . . Asta e varianta oficiala. 

Surasuri standard, ochi aten^i, bine fixa^i in ochii tai, nici 
urma de emotie §i de mi§cari interne dubioase. 

Daca ai cazut la o in^elegere cu ei {ei sunt ceilalfi, unii sau 
respectabilii), le create inima si te considera prost, pentru ca 
afacerea e profitabila pentru ei. 

Vor incerca sa faca acte false sau cat mai pu^in dubioase la 
prima vedere. Chestiunile avocate§ti lovesc sub Centura de 
fiecare data §i...iese suta la suta apa. Niciodata nu iese ce 
trebuie, ce este echitabil, ci ceea ce convine. 

Prima intalnire, primele contacte sunt uitate in detrimentul 
unor alte intalniri, care remaniaza mintalul tau, il sclivisesc. Daca 
tu e§ti mai cu bun sim^ mizeaza pe tonuri smerite, pe amenintari 
sau pe promisiuni fara final. 

Daca e§ti dur, atunci se gudura pe langa tine dandu-^i 
impresia ca tu Q§tiputernic, ca tu ii }ii in mdna. 

Afacerea postmoderna, vanzarea sau cooperarea in orice 
domeniu a inal^at minciuna, manipularea §i ipocrizia la rangul de 
arta. Virtu^ile creatine nu intra in calcul mai niciodata. De ele se 
face caz, sunt schimonosite sau de ele se profita. 

Daca te-au putut momi cu ceva atunci te au la mana. 

Cine sunt eil In mod ipocrit spunand: nu §tiu; nu i-am 
intalnit niciodata. 

- De unde §tii atunci ce cred ei despre tine? ! 

- Nu vreau sa spun. . . 

- Deci §tii cine sunt eil 
-Posibil... 

Ambiguita^ile ascund adevaratul miros al lumii noastre. 
Sub pojghi^a ra}ionalita}ii sau a respectabilitaiii se fac cele mai 
teribile crime: impotriva inimii §i a sufletului celor pe care ii 
manipulezi sau impotriva lor in integrum. 

A manipula este un verb industrial, manufacturier. Orice 
element al unei mese sau al unui utilaj le faci cu mana ta, le 403 Articol din data de 30 aprilie 2007. 133 pui unde vrei. Manipulezi bani, oameni, obiecte...Le aranjezi cu 
o diabolica minte pentru ca sa faca ceea ce vrei tu. 

Insa manipulatorul nu §tie gradul in care se mimeazd 
manipularea §i nici motivele pe care le are pentru a face acest 
lucru. 

Demonii, §i ei, cei care ne vand, ne trag pe sfoara, ne pun 
curse pentru un loc de munca, pentru o carte, pentru o semnatura, 
nu §tiu de ce noi rafionam cum raiionam. 

La manipulare noi raspundem cu fe^e mate iar gandurile 
sunt in spate, acolo unde ochii rai nu pot ajunge §i nici demonii 
nu vad nimic, pentru ca ambele categorii de suspecfi mizeaza pe 
faptul ca noi inghiiim momeala, a§a, depro§ti. 

Care este rolul publicita^ii? Minciuna. 

Care e rolul minciunii? Profitul. 

Care e rolul profitului? Iubirea de bani. 

Care e miza iubirii de bani? Impoten^a duhovniceasca. 

Omul care nu poate sa produca cu mintea, cu sufletul sau 
diverse lucruri, le cumpara sau le spoliaza, adica lefura. 

Ce ne face sa ne credem important cand avem numai 
lucruri facute numai de cdtre aliii §i nu de cdtre noil Iluzia 
demonica in care traim. 

De ce ne complacem in ea? Pentru ca nu vrem sa fim 
nimic. 

De ce nu vrem? Pentru ca am in^eles ca se poate sa traie§ti 
§i ca un parazit. 

De ce vrei sa fii parazit §i de ce vrei sa ajungi in lad pentru 
asta? Pentru ca nu avem incredere in talantul pe care ni 1-a dat 
Dumnezeu §i nu vrem sa il lucram. 

Preferam sa fim pro§ti decat sa fim liberi. 134 Despre cum ajungi, in mod oneros, in 
topul blogarilor In primul rand trebuie sa ai racordari duble si triple la 
re^ea. Intri, te bifezi, adica te bagi in seamd de unul singur si De 
ce warn barbatii , cainii sau stelele e in top ten . 

Iti suni 10 prieteni si ei intra pe articolele care trebuie sa 
para cele mai citite, l\\ pui elevii, studentii si confratii ca la 
domnul Patrafosu 401 sa te viziteze sau intra cei pe care i-am 
stampilat de bine sau i-am publicitat la noi pe blog de 200 de ori 
si iti vine sa crezi ca tu scriipentru nimeni. 

De vreo luna de zile asistam, distrati, la o incercare de 
manipulare grosso modo a noastra. 

Dupa cum stim cu totii (ma refer la webmasterii din 
WordPress), platforma noastra bifeaza, in spatele cortinei, numai 
pe cei care au intrat, de undeva, la noi si nu din bookmarksurile 
personale si numai articolul de initiere, articolul in care au facut 
primul pas la noi pe blog. 

Despre cat, ce, cum se citeste sau cat se preia din blogurile 
noastre nu prea putem sa depistam. Feedbackurile de bun sim^ 
sau pingurile apar numai cand omul vrea sa te salute. 

Dar pentru ca sa ne intimideze, cica sau sa ne arate ca 
teologia ortodoxa nu are trecere pe WordPress desi avem sute de 
vizitatori in mod zilnic, intra unul sau doi de 20 de ori pe o 
postare colaterala si ne arata in spatele fe^ei de pixeli, care e 
cdutarea noastra de catre public. 

Insa cautarea e falsa, pentru ca avem o alta evident, care 
ne arata ce s-a citit de fapt. Cititorii ortodocsi nu cauta bloguri 
ortodoxe pentru cancanuri ci pentru noutdfi duhovnicesti in 

. ■ 408 

materie . 

Cei care intra de douazeci de ori pe o postare a noastra, ca 
aceea cu serpilienii inchipuiii sau cu martorii lui Iehova, ne arata 
din ce parte a spectrului vin si de ce au nevoie de rating. 404 Un articol din data de 1 mai 2007. 405 A se vedea: http://deaia.wordpress.com/. 

406 In primele 10 bloguri romanesti din WordPress, datorita vizitelor aranjate sau a scrierilor 
de proasta calitate de pe blog, care nu cer prea multa strufocare mentala. 

407 Primul blog de cancan al pastorului baptist Marius David Cruceru: 
http://patratosu.wordpress.com/. 

408 In timp insa am inteles, ca ortodocsii nostri sunt si ei avizi de cancanuri si mai putin de 
reala si profunda lor teologie sau de problematizari facute de catre specialisti si traitori 
echidistanti. 135 Ii rugam a§adar pe manipulatorii de profesie sa ne creada, 
ca nu mai credem in ce ne spune postfat.a WordPressului in 
materie de cdutare §i de articole citite. 

Cei care am in^eles, cat de cat, cum merg treburile pe aici 
§tim ca un rating bun se face cu muncd zilnicd §i nu cufurturi, 
non-stop, de informafie. 

Noi cautam nu texte ci persoanele care scriu textele. §i 
cand persoanele, care scriu texte, se ocupa cu subiecte^nvo/e sau 
cu bape md-tal, nu mai punem botul la minciuna 409 . 

Speram ca suntem clari. 

Cei care nu demonstreaza ca au ceva de spus se 
autoexclud . 

Nu pot sa am respect pentru un preluator de articole, care 
nu produce nimic cu saptamanile sau cu lunile dar e in top prin 
ma§inatiuni ieftine. 409 Nu mai credem minciunile. Nu le mai dam atentie. 

410 Lucru care s-a intamplat pe parcurs, pentru ca am renuntat sa mai privesc spre oameni, 
care nu aveau nimic de-a face cu creatia online. 136 De ce pledeazd un neoprotestant pentru un luteran 
si rdmdne neoprotestant? Despre certitudinea convertirii 
pastorului Wurmbrand Profesorul neoprotestant 411 de teologie, Marius Cruceru 412 
[speram ca numele sau sa fie eel real 413 ], webmasterul din spatele 
siglei Patratosu 414 , apara persoana convertitului la Ortodoxie 
Richard Wurmbrand 415 pe baza unei marturii pe care o are in 
custodie. 

Din punctul sau de vedere, informatia noastra e 
neadevarata. Din punctul nostra de vedere informatia noastra 
QStefara niciun dubiu. 

Care este miza demersului sau de astazi, in care, in loc sa 
scrie o predica biblica sau sa mai scrie trei postari despre cultul §i 
etosul neoprotestant, ne-a acostat la drumul mare? 

Miza e ca §i pe el, pana §i pe Wurmbrand, Dumnezeu 1-a 
dat ortodocsjlor §i ei nu mai au cu cine sa se laude, ca nume 
notoriu, in Romania. 

Dupa cuno§tin^ele noastre au destui pastori, care pot sa ii ia 
locul §i niciunul dintre ei nu e mistic. Sau mistic inseamna 
altceva pentru dumnealor, §i despre acest fel de afi mistic simtim 
pu^ina indispozitie sa vorbim. 

Cum se impaca de minune un neoprotestant cu un 
protestant §i nu-1 pot inghrfii, ambii, pe ortodox? 

De ce nu se unesc la loc, neoprotestantii cu protestan^ii, 
daca. fratele Richard este al ambelor factum? 

Eu nu il apar pe Richard, ci Dumnezeu il apara. 

Dupa cum a decurs convertirea sa, in mod natural, dupa 
cum s-a apropiat de rugaciune, de spovedanie, de Prea Curata 
acest fiu al Bisericii Ortodoxe e un semn ca §i arfii ar putea sa o 
faca, daca vor Biserica una §i nu biserica de secol 18, dupa 
Iluminismul care separa cerul de pamdnt, litera de Duh §i unde 
tot eel care tine in mana Scriptura crede ca e posesorul harului. 

De cine ne temem sau de unde atata ravna, zel? 

Daca profesorul Cruceru are altfel de dovezi iar noi avem 
marturia unui parinte, de care nu ne temem ca fabuleaza, de ce ar 411 Un articol din data de 7 mai 2007. 412 Aici gasiti blogul sau de acum: http://mariuscruceru.ro/, care e tot la fel de prost ca si La 
Patratosu. 

413 Nu si-a afisat numele pe La Patratosu... ci am aflat numele lui, din intamplare, de pe 
blogul lui Ted Doru Pope. Acesta e ultimul blog al lui Ted Doru: http://dorupope.com/. 

414 Adica: http://patratosu.wordpress.com/. 

415 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand. 137 avea un neoprotestant atata ravna in a-§i apara un dusman, pe 
Wurmbrand,/o^«/ luteranl 

Cand mai sunt neoprotestaniii sau evanghelicii [cum i§i 
spun mai de curand] sinceri cu ei in§i§i: cand au o credinfa aparte 
de luterani sau cand sunt de-a valma, numai catolici §i ortodocsi 
sa nu fie? 

Poate ca maine, profesorul Cruceru i§i va asimila ca 
bapti§ti §i pe suveranul pontif recent adormit 416 , §i pe Ellen 
White 417 sau pe Joseph Smith 418 , daca tot e sa faca front comun 
cu tot eel care nu este in adevdr. 

Insa cei cativa neoprotestanti de pe WordPress joaca un joe 
dublu. 

Problema dumnealor nu este aceea de a-si prezenta modul 
de viafd pe care il au, datinile, obiceiurile, pacatele §i virtutile, 
teologia §i sperant.ele (pentru ca am gasi la ei astfel de articole), 
ci acela de a face contraofensivd blogurilor ortodoxe §i de a 
arata, ca, uite!, intr-o {ara majoritar ortodoxd eel mai iubit sait 
sau blog e neoprotestant, cult/culte care au membrii cu sutele de 
mii in Romania §i nu de ordinul milioanelor. 

Un mod de a gandi copilaresc. Daca au lucruri importante 
atunci sa scrie despre acele lucruri importante §i vor fi aprecia^i 
sau nu. 

Sa ne lase pe noi sa decidem, pe majoritari, daca au ceva 
bun pentru noi sau nu au §i nu sa i§i mai faca rating singuri §i 
nici sa fie agresivi sau duplicitari 419 . 

Noi credem ca informa^ia despre Richard Wurmbrand e 
adevarata, ca a devenit ortodox pe patul mor^ii, ca una care vine 
de la un parinte harismat al Platinei din America. 

Domnul profesor neoprotestant trebuie sa §tie ca noi, 
ortodoc§ii, nu ne revendicam niciodata convertifi ipotetici, 
converti^i care nu ne apar^in §i nici nu ne laudam cu ceea ce nu ne 
caracterizeaza. 

Nu o sa ne laudam niciodata cu domnul Iosif Jon 420 , daca 
ramane ceea ce este acum. 416 Ne refeream la acesta: http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Ioan_Paul_al_II-lea. 
17 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White. 

418 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith,_Jr.. 

419 Dupa 4 ani de online. ..nu s-a schimbat aprope nimic in modul de a se comporta al 
neoprotestantilor romani. Ideea lor fixa e aceea de a face noi adepti si asta e tot ceea ce 
importa in munca lor online, fapt pentru care se travestesc in ce se poarta si vorbesc despre 
ce e la moda...doar-doar sa cada cineva in plasa. 

420 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_%C5%A2on. 138 Nici nu-1 vom ridica pe Martin Luther la, neajunsul 
pentru el, rang de Parinte al Bisericii Ortodoxe §i nici pe actualul 
papa de la Roma 422 , daca adoarme in credin^a pe care o are acum. 

Noi nu ne jucam cu mantuirea §i nici nu credem ca Sfin^ii 
apar de oriunde §i oriunde, ci numai in Biserica lui Hristos, in 
Biserica Ortodoxa. 

Daca mai exista vreo dilemd in acest caz, atunci sa ramana 
o dilemdl Iar daca domnul profesor neoprotestant dore§te, cu tot 
dinadinsul, ca acest adevar, al convertirii lui Wurmbrand sa nu 
iasa la lumina sau sa fie considerat o bazaconie, nu are decat. 

Cu ce ar schimba asta realitatea mantuirii fostului pastor 
luteran? 

Poate ca profesorul Cruceru dore§te sa aprofundeze 
Teologia de care s-a apropiat fostul pastor luteran §i sa se 
converteasca la Ortodoxie. 

Exista apa, pentru Sfantul Botez, §i pentru dumnealui §i 
pentru intreaga sa organiza^ie religioasa. 

De ce nu ar putea sa vada astfel via^a sa pentru viitor, decat 
sa ^ina in mana Scriptura §i sa nu §tie sa o deschisa prin Duhul? 

Mai intai trebuie sa te luminezi, sa prime§ti Botezul, sa 
devii al Bisericii §i apoi mai vorbim, domnule profesor Cruceru, 
urandu-va din partea noastra eel pu^in o noapte bund daca nu mai 
mult. 421 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther. 

422 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedict_al_XVI-lea. 139 Despre Sfinfii lui Dumnezeu in Ortodoxie Mai de-a dreptul fiind spus , un cre§tin ortodox care nu 
se sfnu;e§te, care nu devine Sfant, e un om ratat. 

Sfin^enia unui ortodox reprezinta via^a sa plina de Duhul 
Sfant §i totala racordare interioara la inva^atura §i Tradi^ia 
Bisericii Ortodoxe ecumenice. 

In masura in care \\\ asimilezi tot trecutul Bisericii, modul 
de a vie^ui, modul de a gandi §i de a trai ortodox, urmand 
Sfin^ilor anteriori, facand din pocain^a §i din fapta buna ritmul 
vie^ii tale asta inseamna mdntuire sau sfinfenie. 

Nimeni nu te face Sfant, ci rela^ia ta cu Dumnezeu, in 
Biserica, te sfinieste. 

Orice om care nu a primit Botezul §i nu a intrat in Biserica 
prin Botez, prin Mirungere sj Euharistie este in afara Bisericii §i 
nu poate fi niciodata acreditat ca om credincios sau ca ortodox. 

Orice om din afara Bisericii ortodoxe este un pagan mai 
mult sau mai pu^in, un eretic, un rdtdcit sau un om nerendscut 
prin har. 

Acest lucru poate fi dedus din Scriptura, din slujbele 
noastre, din vie^ile Sfhnilor Bisericii. 

Din aceasta cauza nu putem imparta§i un om nebotezat 
ortodox §i nici nu trecem in calendarul Bisericii oameni care 
apar^in altor Biserici sau religii. 

Fostul pastor Wurmbrand, odata botezat, a devenit 
membru al Bisericii, a fost cuntfit de toate pacatele facute mai 
inainte §i i s-a socotit dorin^a lui de indreptare spre mantuire. 

Credem acest lucru, atata timp cat in Tradi^ia Bisericii au 
fost oameni care s-au mantuit pe patul mor^ii, prin pocain^a, prin 
Botez, ca in cazul discutat sau prin martiriu. 

Fara botezul primit, Richard era un eretic, ceea ce sunt to^i 
din afara Bisericii. Iar ereticul nu este un criminal sau un tdmpit 
in mod neaparat, ci numai un om care se dezice de inva^atura 
deplina a Bisericii Ortodoxe §i ori se rupe de ea ori nu a fost 
niciodata botezat §i a fost dintotdeauna in afara Bisericii. 

Acest raspuns este dedicat domnului Catalin, care ne-a 
intrebat aceste lucruri in comentariul sau 424 . 

Sfin^ii lui Dumnezeu sunt oameni greu de nrfeles de catre 
oricine, pentru a-i in^elege intru catva trebuie ca §i tu sa ai o via^a 423 Un articol din data de 7 mai 2007. 424 Un necunoscut, care a comentat un articol al nostru anterior, care era legat de 
convertirea la Ortodoxie a lui Wurmbrand. 140 curata §i sfanta iar ei nu sunt inlocuitorii lui Dumnezeu, ci 
mijlocitorii in fa^a Lui pentru mantuirea noastra, ca unii care s-au 
umplut din via^a asta de slava Sa §i sunt acum cu El. 141 Dreptul la replica sau raspunsul de noapte al 
Pastorului Conf. Univ. Dr. Marius David Cruceru 
Marius David Cruceru 425 .426 Un email privat , sosit la ora 2 : 2 1 in aceasta noapte, ne- 
a adus o apologie punctuala din partea pastorului David, alias 
Patrafosu (ii recomandam sa i§i puna numele pe sait 427 , ca ;428 oamenii sa §tie cu cine discuta ) la un articol al nostra anterior. 7 429 Pentra ca tonul §i munca de noapte a pastorului David 
trebuie respectate 430 §i pentra ca, in substrat, dansul vrea sa faca 
din blogul nostra o oaza de polemism acerb (ceea ce nu 
admitem), in spatele careia sa dam prea multa atenfie unui cult, 
fa^a de care nu ne manifestam prea multa simpatie, redam aici, in 
mod integral, emailul dumnealui. 

Nu pentra ca ar trebui sau pentra ca apologia dumnealui 
are vreun fundament real, dincolo de scuze, de acuze §i de 
amabilitate, ci pentra a se observa cat zel depune un pastor pentra 425 Fotografia sa a fost preluata de catre noi aici: http://ul.ipernity.eom/8/28/93/2882893.7162f787.l.jpg. 

426 Un articol din data de 8 mai 2007. 

427 Lucru pe care nu 1-a facut... 

428 Pentru ca misiunea sa era tocmai...cameleonismul, imbracarea mpiele de teolog.. .si nu 
spunerea de sine. 429 Scrisorii. 
' O ironie binemeritata...atata timp cat nervii 1-au pus sa ne scrie pana-n zori. 142 persoana dumnealui 431 , cat nu depune pe blogul sau nici pentru 
Iisus Hristos, Domnul nostru. 

Problema de fond, aceea a ralierii, numai de fa^ada, a unui 
neoprotestant cu un luteran ramane inca nerezolvatd. Miza nu e 
Richard, ci miza e superbia proprie a pastorului David. 

Nu ma a§teptam ca teologi §i credincio§i neoprotestanti sa 
aduleze atat de mult un luteran dar sa nu acorde discu^iilor 
teologice niciun credit. 

Daca ar fi vrut dialog inter-eclesial credincio§ii bisericii 
baptiste cu noi ar fi venit la articolele noastre anterioare, nu la un 
articol despre convertirea unui luteran la Ortodoxie, care nu are 
nimic de-a face cu credincio§ii bapti§ti. 

Domnule pastor David, daca ii cunoa^te^i pe Parintii 
Bisericii, venrfi ca sa i ne inchinam lor in Biserica pe care ei au 
slujit-o, sa il cunoa§tem pe Sfantul loan Gura de Aur inchinandu- 
ne la Sfmtele sale Moa§te sau slujindu-i Liturghia §i sa facem 
Teologie innauntrul Bisericii, nu intr-o biserica nascuta din 
ideologizarea Scripturii intr-un context anti-luteran. 

Daca e sa va credem ca afi discutat cu ace§ti teologi 
ortodoc§i, pe care ii precizati in emailul dv. §i ati ramas la fel e 
semn ca v-a^i intors cu mana goala. 

Daca ma pozez langa Turnul Eiffel 432 nu inseamna ca l-am 
creat eu. Iar daca ati stat la masa cu un ortodox, care v-a aratat 
dragoste nu inseamna ca v-a insusit si ereziile, ci a facut un gest 
de eleganfd, ca acesta de acum, in care noi va editam emailul pe 
blogul nostru. 

Cat despre academismul nostru, acela e rezervat lucrarilor 
noastre §tinnifice sau duhovnice§ti, care, §i la dv., §i la noi, nu 
apare inca pe blog. 

Reac^ia dv. va fi calificata de catre cititorii no§tri dupa cum 
vor dori. Insa la articolul acesta, care contine scrisoarea dv. catre 
noi, nu vom admite niciun comentariu al admiratorilor dv. 

Credincio§ii dv. sunt ruga^i de catre noi sa trimita la dv. pe 
blog toate reverberaiiile negative pe care ar fi dorit sa le scrie la 
noi. 

§i acum va prezentam lungul §i muncitul rdspuns al 
pastorului David, asceza sa de noapte, catre noi : 431 Lucru pe care, in 4 ani de online, l-am observat din plin la el si la alti confrati ai sai: 
multa iubire de ei insisi si apologii furioase cu duiumul, atunci cand sunt calcati pe coada, 
cand sunt recenzati la modul negativ, neprilenic.insa, in rest, prea putina munca teologica, 
desi se dau de mari evanghelizatori... si de oameni echidistanti... 

432 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Turnul_Eiffel. 

433 Emailul sau a fost indreptat de catre noi in ceea ce priveste grafia si punctuatia textului 
si s-au operat unele mici modificari in ceea ce priveste formularea continutului scrisorii. 143 Stimate domnule preot doctorand 
Dorin Octavian Piciorus, mai intai doresc sa imi exprim toata aprecierea pentru felul in care 
arata blogul dvs. si pentru harnicia dovedita in intre|inerea lui. 

Urmaresc blogul dvs. cu placere, de catava vreme, si am avut mari 
satisfactn spirituale si nu numai, vazind ceea ce parea a fi o minte deschisd. 

De asemenea, felicitari pentru cursurile online, pentru predicile 
editate, pentru comentariile up to date la diferite evenimente. 

De asemenea, pentru ca nu va lipseste simful umorului. 

Cred ca avetj talent in multe lucruri si un spirit analitic foarte bun. 
Articolul referitor la Mihail Neamtu, realmente, a fost foarte bine 
punctat si a marcat, in mod exact, gindurile pe care le-am avut mai multj 
dintre colegi 434 cu referire la opusculele dansului 435 . 

Ne-am abtmut de la orice fel de atac tocmai pentru ca se putea 
interpreta exact asa cum atj interpretat dumneavoastra interpelarea mea: ca 
un atac din partea unui neoprotestant la un ortodox. 

Regretabil fapt. 

Desi sunt din bunic-tata-fiu baptist, cunosc, destul de bine, mediul si 
teologia ortodoxd iar teologia patristicd nu imi este strdind. 
Am cateva contribu|ii in domeniu. 

Cred ca unele pot fi gasite aici: 

1 . http://mariuscruceru.wordpress.com/articles/ 

2. http://mariuscruceru.wordpress.com/my-books/. 

Sunt profesor de Greacd si Latind si ii citesc pe Paring in 

• • i436 

original . 

Din aceasta cauza nu cred ca se meritd sa va aprinde|i intr-un discurs 
inflamant 437 , care nu demonstreaza practic nimic, inainte de a va cunoaste 
bine interlocutorii 438 . 

De fapt, este explicabil 439 discursul dvs. prin descendenta academica, 
pe linia parintelui David 440 ale carui discursuri inveninate impotriva... 
„sectantilor" sunt cunoscute 441 . 434 Probabil de la Universitatea Baptista Emanuel din Oradea, unde pastorul Marius 
activeaza ca profesor universitar...si acum si ca decan... 

A se vedea: http://www.emanuel.ro/ro.academic.faculty.theology. 

435 Insa, in ultimul timp, d-1 Marius Cruceru a devenit...tot mai prieten cu d-1 Mihail 
Neamtu. 

436 Nu s-a dovedit faptul in 4 ani de zile... 

437 Noi nu ne inflamam niciodata in fata „crestinilor" duplicitari, de alta confesiune...ci fata 
de ei ne manifestam cu aceeasi perversitate fina a „bunavointei" si a discursului „mieros", 
cu care, din belsug, ne trateraza. 

Pastorul Marius, in cele din urma, cred ca si-a dat seama de acest lucru: ca nu ma las 

provocat... ci vreau sa vad pana la ce limite ale nesimtirii.. .merge bdlciul „dialogului" 

interreligios. 

Din acest motiv am si lasat sa curga motivele de reliefare ale comportamentului 

credinciosilor baptist! (adica comentariile lor la noi pe platforma) si am si reactionat, pe 

masura, la multele acte ne nesimtire „subtila" pe care le-au emanat. 

438 Si cum 1-as fi putut cunoaste bine si foarte bine pe pastorul David Cruceru, cand el nu isi 
dadea nici macar numele pe La Patratosu, unde activa, pe atunci, la nivel online? 144 Se vede ca nu sunteti prea obisnuit cu dezbaterea publica si cu interpelarile incomode 442 . 

§tiu ca in mediul ortodox, mai ales fa|a de un preot, astfel de 
comportamente sunt demise imediat. In mediul nostra atat de haituit si 
urat , neoprotestant, dezbaterea este la ea acasa (nu trebuie decit sa 
urmariti articolele mai vechi de pe blogul meu si discutia dintre mine si 
colegul Adonis Vidu 445 ), iar dorintl de cercetare dupd adevdr incurajata 446 . 

t ~ • • t447 

Imi pare rau ca ati reacfionat visceral . 

N-am vrat sa va raspund prea lung pe blog 448 . Nu stiu daca veti edita 
comentariul meu 449 , dar cred ca trebuie precizate cateva lucruri. 

Va raspund, in particular, din respect si din dorinta de a nu va expune public, pentra a va face si mai mult de ras ~ 450 439 Aici a dorit sa lipeasca pe fruntea mea sintagma de fundamentalist religios, de parca a 
vorbi despre invatatura eretica a baptismului, pe texte, inseamna a maslui textele sau munca 
stiintifica teologica, din spatiul ortodox, ar fi tot una cu... genocidul. 

440 Se refera la Arhidiac. Prof. Dr. Petru I. David, al carui nume il vazuse inserat in CV-ul 
nostru si de a carui opera marturisitoare, se pare, pastorul David nu era strain. Puteti 
downloada Sectologia sa de aici: http://www.archive.org/details/PetruDavid- 
CalauzaCrestinaPentruAparareaDrepteiCredinte.Sectologie. 

441 Discursurile si predicile Parintelui Profesor David, pe care le-am audiat cu multa 
bucurie, pe cand era printre noi, aveau in spate nu gargara predicatoriala sau nestiinta 
habotnica ci, dimpotriva, munca pe cartile clientilor, adica munca de cercetare a sectelor 
religioase. Si (stim asta), tocmai de aceea nu era placut...de un baptist, de un mormon, de 
un catolic.pentru ca le spunea in ce cred. ..si care sunt diferentele teologice si bisericesti 
dintre noi. 

442 Merge pe mana preconceptiilor...asa cum spunea dumnealui, cu putin inainte, fara sa isi 
cunoasca partenerul de dialog. 

Mie imi plac dezbaterile publice sau private, cat si intrebarile incomode, daca, la randul 
meu, pot sa fiu si eu agasant de incomod cu eel care ma incomodeaza. 
Adica, daca vrem sa dialogam, atunci nu trebuie sa te oripileze si sa te faca sa renunti la 
dialog nimic din ceea ce, tu insuti, m-ai provocat safiu, vizavi de tine, si sa intreb. 

443 Va juca falsa melodrama a persecutarii baptistilor in Romania de fiecare data, atunci 
cand se va raporta la mine. ..si, pe blogurile sale, va incerca tot timpul sa starneasca 
compatimirea fata de mult persecutata turma baptista din Romania... care, in realitate, s-a 
bucurat de privilegii ceausiste. 

444 Nu, d-le pastor! Dezbaterea e la ea acasa numai in Biserica lui Dumnezeu, in Biserica 
Ortodoxa, unde se traieste si se actioneaza intru harul Treimii. Sa nu confundam dezbaterea 
duhovniceasca autentica cu problematizarile nesfdrsite din afara adevaratei eclesialitati, 
care nu au la baza Scriptura si Traditia intelese si traite in si ca Biserica Ortodoxa. 

445 A se vedea: http://agorachristi.wordpress.com/2008/07/19/adonis-vidu-profesor-la- 
gordon-conwell/. 

446 E incurajata, in cadrele baptismului, numai cercetarea teologica care aduce castig de 
cauza pledoariei baptiste si care minimalizeaza sursele teologice ale altora. Restul este 
ipocrizie, lucru pe care il stie foarte bine pastorul Cruceru. 

447 Visceral a reactionat el. ..si prietenii lui. ..cum vom vedea in alte articole ale 
noastre... tocmai pe tema acestei viscerale fronde resimtite la contactul cu scrierile noastre 
online. 

448 Adica la comentarii... 

449 Dupa cum se observa il editam chiar intr-una dintre cartile noastre... 

450 Pastorul David ne-a scris in mod privat pentru ca spera ca sa indrepte manifestarea 
noastra de sinceritate fata de comunitatea baptista online, mai pe scurt, ca sa ajunga cu mine 
la o intelegere tacitd prin care sa retrag textele scrise impotriva lor. 

Mi-e nu mi-a fost si nu imi este rusine de adevarurile in care cred. Iar cand am scris si scriu 
la nivel online despre adevarurile in care cred si care ma intaresc interior, scriu cu bucurie. 
Iar a scrie despre duplicitarismul credinciosilor baptisti si despre eretica lor teologice. ..e o 
reala bucurie si nu o rusine. 145 Dvs. spuneti: 

a) „Din punctul sau de vedere, informatia noastra e neadevdratd. Din 
punctul nostra de vedere informatia noastra este fdrd niciun dubiu". 

Va trebui sa demonstrati. Detin inclusiv marturia radeniilor, a fiului 
acestuia, care se poate gasi si pe internet. Dupa cum vedeti este din 2006, 
din octombrie si s-a intins repede pe toate foramurile. 

Cum doriti. Din toata dezbaterea asta credibilliatea 451 dvs. are eel 
mai mult de suferit. Nu v-am confruntat in public, cu toate dovezile care 
exista, pentru ca s-ar fi creeat momente penibile. 

A se vedea: 
http://www.formula-as.ro/detaliiopinii.php?id=3471 452 . 

Mihai Wurmbrand [am***@**com], scris la 2006. 10. 20, 17:39:24. 

Titlul: Ferifi-vd de dezinformatori! 

Mesaj: „Ma numesc Mihai Wurmbrand si sunt singurul fiu al 
pastorului Richard Wurmbrand. Datorita tuturor suferint.elor din inchisorile 
comuniste, tatal meu a petrecut ultimii sai 4 ani fund bolnav in pat, in casa 
mea. 

Nici vorba sa se fi deplasat pe undeva sau sa-si fi exprimat vreodata 
in viatl dorint.a de a-si schimba confesiunea crestina. 

Bineint.eles, si-a aratat admiratia fa|a de Sfintii crestinismului din 
toate veacurile si din toate confesiunile, cunoscand cu de-amanuntul via|a 
lor, povestind in multe dintre predicile sale despre ei si urmandu-le curajul 
si exemplul luminos" 453 . 

Iar spuneti: 

„Care este miza demersului sau de astazi, in care, in loc sa scrie o 
predicd biblicd sau sa mai scrie trei articole despre cultul si etosul 
neoprotestant, ne-a acostat la drumul mare? 

Miza e aceea, ca §i pe el, pana si pe Wurmbrand, Dumnezeu 1-a dat 
ortodocsilor si ei nu mai au cu cine sa se laude, ca nume notoriu, in 
Romania. 451 Va dati seama: credibilitatea mea se juca in intregime, prin aceea ca am preluat o 
informatie, acreditata de cineva... despre un luteran convertit la Ortodoxie. 

Numai ca, mai tarziu, am inteles, din spusele sale la nivel online, despre miza strict 
personala a pastorului Cruceru in cazul Wurmbrand. 

Atunci nu intelegeam (pentru ca nici nu era si este de inteles) apologia lui pentru un luteran 
de parca era vorba despre mama sau sotia lui. 

452 Acest mesaj, de-a lungul timpului, asa, periodic, mi-a fost trimis la cate un articol al 
nostru in care aminteam despre Wurmbrand. A fost tot pastorul Marius, au fost altii...cine 
sa le mai distinga zelul comunV. 

453 Ca o constatare deloc lipsita de importanta, mesajul singurului fiu al pastorului 
Wurmbrand e scris tot cu i din / (in original) ca toate celelalte texte ale pastorului Marius 
David Cruceru. 146 Dupa cunostintele noastre au destui pastori care pot sa ii ia locul si 
niciunul dintre ei nu e mistic. Sau mistic inseamna altceva pentru 
dumnealor, si despre acest fel de afi mistic, simtjm putma indispozitje ca sa 
vorbim". 

V-am precizat care este miza. Cultul baptist nu are nimic de castigat 
si nici de pierdut, dar prin demersul dvs. Adevarul are de pierdut 454 . 

Da, mistic inseamna ceva pufin diferit pentru noi. E o chestiune de 
dicfionar teologic. 

De fapt, ca specialist filolog 455 , va asigur ca si in dreptul altor 
cuvinte putem vorbi de arii semantice, adica de mai multe infelesuri. 

Ironia dvs. gratuita fata de altj pastori 456 care, de asemenea, au stat 
prin puscarii sau au fost ucisi in temni^ele comuniste nu isi are nicio 
justificare si este un act lipsit de eleganta si de elementara generozitate 
crestineasca 457 , la fel ca si alte afirmatn pe care le facetj. 

Nu va cer prea mult rafinament 458 , nu? 

Spuneti: 

„Cum se impaca de minune un neoprotestant cu un protestant si nu 
pot inghitn, ambii, pe ortodoxl De ce nu se unesc la loc, neoprotestantn cu 
protestantn daca fratele Richard este al ambelor facfiuni? 

Eu nu il apar pe Richard, ci Dumnezeu il apara. 

Dupa cum a decurs convertirea sa, in mod natural, dupa cum s-a 
apropiat de rugaciune, de spovedanie, de Prea Curata, acest fiu al Bisericii 
Ortodoxe e un semn ca si altn ar putea sa o faca, daca vor Biserica una si nu 
biserica de secol 18, dupa Iluminismul, care separa cerul de pamant, litera 
de Duhul si unde tot eel care tme in mana Scriptura crede ca e posesorul 
harului". Nu in^eleg 459 ratjonamentul dvs. Adrenalina v-a jucat feste aici 460 . Adevarul cu majuscula, adica Dumnezeull 455 Specializare filologica de care ne-a dat prea pu} in... mai spre deloc. ..dovezi concludente, 
din pacate. 

456 Lipsa noastra de rafinament, in conceptia pastorului Cruceru, consta in adevarul ca nu 
tofi care au suferit in inchisorile comuniste sunt Sfinti Mucenici ai Bisericii. Adica un 
baptist inchis pentru ca e baptist nu e un Mucenic al Bisericii Ortodoxe... chiar daca e un 
suferind...si un om chinuit, pe nedrept, de un sistem politic dictatorial. 

Mucenicia tine de credinta si de conduita duhovniceasca ortodoxa pe care o ai si nu tot eel 
care e chinuit in inchisoare e un Sfdnt. 

457 Ai atrage unui baptist atentia sau oricarui alt om din afara Bisericii Ortodoxe, a Bisericii 
lui Dumnezeu, ca organizatia sa religioasa nu are nimic de-a face cu Biserica lui Hristos e 
gestul celei mai mari elegante si generozitati crestine. 

458 Datorita rafinamentului nostru pastorul baptist Marius Cruceru a renuntat la a mai scrie 
online, a stat un timp pe tusa, a revenit cu un alt blog, a scris si pe acesta...tot la fel de 
insignifiant ca si pe primul si a inteles ca nu avem, eu si el (asa cred eu), generozitati 
compatibile... 

459 E adevarat: era imens de greu. Se facea ca nu exista nicio diferenta intre baptisti si 
luterani, de parca vaca arata precum pianul. Si nici nu intelegea de cand e „marea" biserica 
baptista infiintata de curand...si nici cine e marele si insignifiantul ei fondator. 

460 Adrenalina nu cunoaste logica teologica. Eventual adrenalina isi da cu ceva in cap. ..dar 
nu are calmitate teologica. 147 Impartirile 461 dvs. sint schematic-didactice, iar cunoasterea dvs. 462 
despre teologia protestanta si neoprotestanta in ceea ce priveste chestiuni ca 
iluminism, sola Scriptura etc. sunt de domeniul folcloristicii, din cite vad. 
Dezamagitor! 463 

Spuneti: 

„De cine ne temem sau de unde atata rdvnd, zel? Daca profesorul 
Cruceru are altfel de dovezi iar noi avem marturia unui parinte de care nu ne 
temem ca fabuleazd, de ce ar avea un neoprotestant atata ravna in a-si apara 
un dusman, pe Wurmbrand, fostul luteran? 

Cand mai sunt neoprotestanfii sau evanghelicii [cum isi spun mai de 
curand] sinceri cu ei insisi: cand au o credinta aparte de luterani sau cand 
sunt de-a valma, numai catolici si ortodoc$i sa nu fie? 

Poate ca maine, profesorul Cruceru isi va asimila ca baptisti si pe 
suveranul pontif recent adormit, si pe Ellen White sau pe Joseph Smith, 
daca tot e sa faca front comun cu tot eel care nu este in adevar". Aici avem purd retoricd de jurnalist si exercifiu de stif . Daca 
dumneavoastra considerati ca va face bine... 465 . 

Sunt interesante listele dvs. Constat, cu aceeasi uimire 466 , 
dezechilibrul dintre articolul meu, de pe blogul meu si tirada dumneavoastra 
inveninata 467 . 

Cred ca si cititorii nostri au remarcat deja diferenfele 46& . Deja am 
oprit comentarii, care ar fi putut fi considerate jignitoare la adresa dvs 469 . 

Ce sa facem? Este o diferenta intre disputa civilizatd si mica noastrd 
lume de Mitici . 4 ' Impartirea nitre luterani, baptisti, mormoni etc. e statutara, e pe baza de platforma 
teologicd proprie si nu didacticista. 

462 A tras, din nou, concluzii pripite...pe care nu le-a mai reiterat niciodata dupa acest 
moment epistolar, pentru ca si-a dat seama ca eu stiu teologie eterodoxa si ca inteleg, la 
modul fundamental, deosebirea dintre eterodoxie si Ortodoxie. 

Niciodata insa nu mi-a dovedit pastorul David, ca dumnealui a inteles, asa, macar 
didacticist, liniile de forta ale teologiei si ale spiritualitatii ortodoxe...insa a luat lectii de la 
noi in mod constant, pentru ca acesta este si rolul nostru, asumat, la nivel online: acela de a 
exprima si a clarified teologia si experienta ortodoxa. 

463 Nu stiu daca acum se simte si mai dezamagit de sine...decat la inceput...Probabil ca da... 

464 Adevarurile dureroase sunt, in primul rand, autentic de dureroase, de reale...si apoi sense 
si cu stil. 

465 Si un emoticon (era, in original) detestabiL.Da, ne-a facut si ne face bine adevarul spus 
cu putere.. .pentru ca ne deparaziteaza de prieteni nedoriti... 

Ipocritd, diferenta dintre duplicitarul meu articol...si pozitia dv. transanta...a. vrut sa 
spuna Cruceru. 

467 Intotdeauna a cautat inferiorizarea lingvistica a adversarului...cand si-a dat seama ca e in 
pierdere...E una dintre strategiile oratorice slabe ale unui om fara argumente reale. 

468 Orgoliu sprijinit de trupa de clicuitori, infiima de astfel, din dotare... 

469 Nu: a inceput de aici incolo sa inventeze comentatori la el pe blog, care sa scrie 
impotriva noastra si a initiat si condus campanii de denigrare, de tot felul, la nivel online, 
impotriva noastra. 

I se parea ca e civilizat si a dovedit. ..ca e un bdddran si un nesimtit de marcd...iaxa sa il 
forteze nimeni...si, ca el, au dovedit-o multi altii din jurul lui. 148 Ortodoxia nu se apara prin agresivitate gratuitd 471 . Cei care define 
adevarul intotdeauna isi permite sa fie seren si generos 412 . 

Se pare ca dumneavoastra nu sunteti decat inversunat si injectat cu 473 presupozifii impotriva „pocaitilor", pe care nu inten|iona|i sa le negociaii 

S-ar putea sa aveti surprize daca incercati sa iesiti din lumea 
minuscula a unei inchipuite „majoritati" 474 . Spuneti: 

„Insa cei cativa neoprotestanfi de pe WordPress joaca un joe dublu. 
Problema dumnealor nu este aceea de a-si prezenta modul de viafd pe care il 
au, datinile, obiceiurile, pacatele si virtutile, teologia si speran^ele (pentru ca 
am gasi la ei astfel dearticole), ci acela de a face contraofensivd blogurilor 
ortodoxe si de a arata, ca, uite!, intr-o tara majoritar ortodoxd eel mai iubit 
sait sau blog e neoprotestant, cult/culte care au membrii cu sutele de mii in 
Romania si nu de ordinul milioanelor". 

Aici m-ati delectat! 

Deci este un fel de conspirafiQ a neoprotestantilor impotriva 
blogurilor ortodoxe 475 . 

Ha, ha, ha! Curata mdnie a persecutiei. Bravo! De ce va temefi 
domnule Piciorus? De niste minoritaril Cand dumneavaostra, cum bine 
observati, suntefi milionanel 

Se pare ca, pentru dumneavoastra, statisticile si cantitatea conteaza, 
nu consistent si calitatea . 471 Mai apoi si-a dat seama.. .cum se apara si cum se explica teologia si credinta Bisericii 
Ortodoxe pe platforma noastra. Multe dintre afirmatiile sale au fost invalidate de prezenta 
noastra online, unde am aratat ce munca. si cu ce excelenta se apara si se promoveaza 
identitatea eclesiala a cuiva. 

Si ne-a privit atat de mult incat el si altii au inceput sa ne plagieze ideile creative si modul 
dialogic... dar in mod anemic si nu autentic... 

472 Serenitatea si generozitatea sunt pentru prietenii...si nu si pentru dusmanii nesimtiti ai 
credintei ortodoxe. 

Pentru ultimii e ravna si verdele in fata, punerea la punct in mod inteligent si fara drept de 
apel, lucru care s-a petrecut pe Teologie pentru azi cu baptistii romani din jurul lui 
Cruceru...pana nu au mai indraznit niciunul sa se arate la fata. 

Si Cruceru, direct sau mediat...a incercat sa negocieze cu noi... indiferenta fata de dansii. 

474 Si. ..a avut surprize comunitatea online din jurul lui Cruceru, cand a iesit din ghetoul 
ei...la dialogul online al WordPressului, pentru ca au descoperit ca nu stiu sa comunice 
decat in mod nesimtit si obtuz cu un teolog ortodox, pe care il invidiaza cu multa sagacitate. 

475 Nu numai ca au dovedit acest lucru prin ceea ce au facut ulterior, dar au marturisit si 
faptul ca asa se manifesto oricand, ca e o strategie comuna a lor, atunci cand e vorba (ca la 
Mari romani) sa isi voteze pe cei care ii reprezinta. 

Ipocrizia scrisorii de acum (ca de aceea o comentam atat de mult la subsol) a fost devoalata 
pas cu pas in lunile urmatoare...si a fost interesant de dureros sa vedem cum se zbat 
demonii in ei, cum se rafuiesc interior cu noi, de ce orgolii imense sunt condusi... 

476 Si ne-au dovedit baptistii romani, din plin, cum se fuge dupa cantitatea convertirii de 
ortodocsi, oricum ar fi ei, pentru ca numarul sa fie mare si bisericile plantate. Iar, pe de alta 
parte, ne-au dovedit ca au o calitate foarte mare baptistii romani: aceea de a se face 
nesuferiti in stil mare. 149 Partea asta este rizibila 477 . In locul dvs. as scoate-o discret. Se pare 
ca frustrarea 478 faptului ca blogul meu, in ciuda eforturilor dvs., se 
pozhioneaza mai tot timpul in top 10-20, va irita la culme. 

N-am nicio vina 479 . Se pare ca si coreligionarii dvs. acceseaza 
blogurile atunci cand este ceva de spus sau de citit 480 . 

lata situa^ia in urma cu ceva ore 481 . Ce sa facem?! Chiar credetj ca o 
minoritate atat de insignifiantd poate ridica un blog pe 4 482 si al dvs. sa 
ramana, in mod constant, sub 10? 

Putetj avea o bucurie, totusi, pentru ca la growing blogs dvs. suntetj 
pe 6, iar eu numai pe 15. 

Sper, spre marea dvs. bucurie si spre eliminarea frustrdrii care 
transpare deja, situatja sa se schimbe. 

Nu ma intereseaza topurile si locurile din frunte 483 . 

Top Blogs 

The most popular WordPress.com blogs 
are ranked here according to a special formula. 

Romana 477 Numai ca partea asta nu era si nici nu va fi rizibila deloc, pentru ca blogul lui Cruceru, 
cu orice articol insignifiant pe care il scria, chiar daca articolul era doar o poza...era tinut 
intre cele mai bune articole din WordPress-ul romanesc, unde nu putea sa fie 
nicidecum...daca ar fi primat valoarea si cautarile nu ar fi fost trucate. 

478 Marius Cruceru a inceput scrisoarea de fata cu elogierea unor lucruri la noi...care nu s-au 
regasit niciodata pe blogurile sale. Noi am muncit si muncim enrom la nivel online, lucru 
care s-a vazut din plin. 

Si, de aceea, nu am putut fi niciodata frustrati ca facem multe lucruri (esti frustrat cand faci 
putine in comparatie cu altii), ci oripilati de faptul, ca niste baptisti, il tin pe profesorul si 
pastorul lor in top cu scrieri de doi lei, fara ca el (in primul rand) sau ei sa fie consternati de 
acest fapt. 

479 Ba da: toata vina, toata vina de a fi manelizat ideea de blog teologic romanesc pe 
WordPress! 

480 Pentru ca si dintre coreligionarii mei sunt la nivel online, mai adesea, cei de teapa lui 
Cruceru la intelectualitate, munca si bun simt si au aceleasi manifested de turma extremists, 
fapt care ma dezoleaza profund. 

In loc sa vina sa creeze online teologi si intelectuali ortodocsi de valoare vin la nivel online 
tot felul de ageamii, care dau cu mucii in fasole sau scriu la 3 luni odata. 

481 I-a placut intotdeauna ca sa imi arate cea mai mare realizare a lui si a prietenilor sai: 
manipularea multimii de catre o mana de oameni. 

L-a manipulat saracul top pana cand a crapat, dupa care au venit ortodocsii extremisti si au 
inceput si ei sa il manipuleze cu tot felul de subiecte panicarde, de nu s-a mai putut... 
Insa nici baptistii extremisti si nici ortodocsii extremisti nu au facut oua de aur...ci numai 
gargara. O gargara...pe care a luat-o valul... 

482 Pe locul 4 in top 100 ro. 

483 Iar cand a aniversat nu stiu cat, la un moment dat, primul lucru care l-a marturisit public 
a fost acela, ca a facut tot posibilul sd ne intreaca la accesari, bineinteles manipulate... .De 
ce nu si la articole si carti scrise, ca si Iliescu si Basescu au fost sau sunt „cei mai iubiti 
dintre romani" iar saiturile porno sau ziarele de cancan au multe accesari. ..ca si micile 
articole ale lui Cruceru? 

484 Cum arata topul blogurilor romanesti din WordPress. ro in momentul cand mi-a trimis 
scrisoarea... top pe care il va manipula, acompaniat de doar cativa insi, in mod continuu 
aproape. 150 Gramo's World 485 De ce uram barba^ii 486 Terorism de cititoare 48 La patratosu 488 
Un loc pentru chestii drepte intr-o lume curba 

5. 
andreanum 489 

6. 

Little things 

7. BloguLuTeo 490 Presa Romana 

9. 
Una si alta... 

10. Kro$$fire's Blog 491 485 S-a mutat pe domeniu propriu, adica aici: http://gramo.ro/. 

486 Ultimul articol e din 13 septembrie 2009: http://deaia.wordpress.com/. 

487 A trecut pe domeniu propriu: http://www.terorista.ro/. 

488 II pastreaza in mod muzeal: http://patratosu.wordpress.com/, pentru ca sa il mute, pas cu 
pas, in eel de pe domeniu propriu, dar care e cumparat tot pe WordPress.com: 
http://mariuscruceru.ro/. 

489 A trecut pe domeniu propriu: http://andreanum.org/. 

490 A ramas tot acolo: http://bloguluteo.wordpress.com/. 

491 II continua si pe acesta: http://krossfire.wordpress.com/, dar are si unul pe domeniu 
propriu: http://www.krossfire.ro/, unde spune ca se numeste Vlad Stoiculescu si ca are, 
acum, 22 de ani: http://www.krossfire.ro/about-2/. 151 11. 

Teologie pentru azi 
Un blog crestin-ortodox pentru o lume postmodernd dinamicd si 
bulversantd . 

Spuneti: 

„Un mod de a gandi copildresc. Daca au lucruri importante, atunci sa 
scrie despre acele lucruri importante si vor fi apreciaii sau nu. Sa ne lase pe 
noi sa decidem, pe majoritari, daca au ceva bun pentru noi sau nu au si nu sa 
isi mai faca rating singuri si nici sa fie agresivi sau duplicitari" . 

Afirmatja asta poate figura cu succes la rubrica revistei Catavencu: 
„din pu^ul gandirii" 493 . Atunci decided, va rog, odata, ca majoritate despre 
toate lucrurile. 

Se pare ca ati decis, cu succes, si despre homosexuali si despre 
avorturi si despre intrarea in Uniunea Europeans. Atj decis in foarte multe 
lucruri 494 . 

Istoria ne invata ca oamenii nu invata nimic de la istorie. 

Nu vi se pare ciudat ca o tara majoritar ortodoxa merge intr-o 

1 • ~ a • 495 

directje care arata paganizarea . 

Cine a facut cele 16 milioane de avorturi din 1991 incoace? S-or fi 
scapat pe acolo si cateva baptiste cu numele 496 , dar majoritatea nu au fost 
nici penticostale si nici adventiste. O majoritate solida de femei ortodoxe au 
decis „moartea". Sunt sigur ca le auzni la spovedanie. 

Imi pare atat de rau ca in arsenalul dvs. de polemica nu stau 
argumente serioase, dovezi, deductn logice etc. 497 . 

Dumneavoastra avetj doar epitete, ironii fara fineturi, la limita 
impreca|iei..Aproape ca simt anathema gata sa iasa 498 . 

Recunosc retorica. Asta s-a transformat la Ruginoasa 499 in bate pe 
spinarea unor confratj de-ai nostri care se inchinau. 492 Dintre cei prezenti aici in top doar Teologie pentru azi a venit cu un proiect in derulare si 
a uimit prin creatia multiforma prezentata, pe cand celelalte bloguri ori au fost suspendate, 
ori s-au mutat pe domenii proprii si au traiectorii insignifiante. 
Adica doar noi am venit ca sa ramdnem... pentru lucruri importante. 

Din putul gandirii sale, pe bune si nu la modul ironic, nu a iesit nimic pana la urma. 
Cine e de vina de acest lucru? 

494 Si de ele au profitat cu totii...nu numai ortodocsii. 

495 Da, din pacate...insa merge spre acea paganizare occidentala, pe care Occidentul 
eterodox a transportat-o si la noi ca mentalitate si stare defapt. 

496 Pentru ca ortodoxe cu numele. ..sunt majoritatea celor care au avortat. 

497 Despre cultul baptist si despre modul sau de a fi nu ai ce scrie... pentru ca nu e Biserica, 
ci o organizatie religioasa oarecare recenta. Asa ca nu pot fi serios cu...o organizatie 
neserioasa. Oricine poate inventa o biserica... tot la fel de neserioasa ca si cea baptista...iar 
a o trata ca ceea ce este: o creatie umana... inseamna si asa prea mult... 

Ce rost are sa vorbesc despre ceva, care nu are nicio relevanta pentru Biserica Ortodoxa? 

498 Ereticii se exclud de la sine. Nu avem de ce sa anatematizam cultul baptist, pentru ca ei 
nici macar nu sunt eretici de drept, pentru ca nu au iesit din Biserica Ortodoxa. Ereticii sunt 
cei care au cdzut din har... si nu cei care au reiesit dintr-o factiune eretica anterioara. 

499 Imi vorbeste despre ceva particular, trait doar de el si comunitatea lui, despre care nu am 
habar...ca despre un eveniment planetar. A facut-o si alta data si e o expresie a ghetoizarii 152 Inca un argument, ca mai multe lecturi nu inseamna, neaparat, mai 
multa civilizaiie si mai multa informafie nu inseamna, neaparat, mai multa u -500 

cultura ,501 Asta a fost super cu: „sa ne lase pe noi sa decidem" . Deci ,502 muliimea decide adevdrul , da? Corect? Daca ar fi fost asa, in perioada in 
care Atanasie eel Mare se lupta cu Arius, astazi am fi marturisit un altfel de 504 Mdntuitor 503 . Ce bine ca n-a decis majoritatea atunci! 

Din nou mania si lipsa de eleganta va joaca feste 3 " 4 . Pacat! Mare 
pacat! Atata talent pus in slujba unei cauze, care ramine nedemna de atata 
cerneala 505 . 

Spuneti: 

„Noi credem ca informatja despre Richard Wurmbrand e adevdratd, 
ca a devenit ortodox pe patul mortn, ca una ce vine de la un parinte harismat 
al Platinei din America. 

Domnul profesor neoprotestant trebuie sa stie ca noi, ortodocsii, nu 
ne revendicam niciodata convertiti ipotetici, convertni care nu ne apartm si 
nici nu ne laudam cu ceea ce nu ne caracterizeazd" . 

Pute^i sa crede^i ce dori^i. Cred ca sunte^i sincer, dar sincer in§elat. 

Asta este una dintre caracteristicile teologiei noastre 506 : cercetam 
permanent si suntem tot timpul intr-o curiozitate, care ne-a adus si multe 
neajunsuri dar, spre deosebire de ucenicul din Pateric, care se smereste cand 
un Avva ii spune, ca sa-1 testeze ca un pore este vifel (ucenicul admite cu 
voce tare ca ceea ce vede nu este adevdrat facind un act de smerenie), intre 
noi am spune: „Pastore, eu vad ca este un pore, pore vad, pore marturisesc, 
dar sunt gata sa fac ascultare, daca amandoi cadem de acord ca nu v-afi 
pierdut mintile". 

Cam asta este diferen^a. Recunosc ca rafionalismul ne-a facut mult 
rau, dar si multul bine pe care ni-1 aduce raiionalitatea. 

Spuneti: in care se afla, pe de o parte iar, pe de alta parte, a orgoliului ranit ca nu sunt mai evidenti 

decat sunt. 

500 Si au reusit sa ne arate ca nici civilizatia si nici cultura nu ii da afara din casa pe baptistii 

romani. 

S-a facut ca nu intelege sensul propozitiei: sd ne lase pe noi sa decidem daca vrem sa ii 
citim pe baptisti...si sa nu se mai voteze tot timpul, ca sa stea in top si sa ne intre, cuforta, 
sub ochi. 

502 Fiecare, care citeste, din multimea care 1-ar putea citi pe unul... trebuie sa decida daca sa 
te caute sau nu la nivel online. Insa Cruceru si ai lui au vrut sa fie, cu orice chip, in frunte, 
precum paduchele, pentru ca sa se laude cu asta si nu pentru ca sa vorbeasca, cu lux de 
amanunte, despre eretica telogie baptista sau despre ei insisi. 

503 Si iata cum baptistul se da de ortodox, cu o nerusinare demna de premiul Nobel al 
nerusinarii, vorbind despre Sfantul Atanasie eel Mare, care nu apare in nicio comemorare 
baptista. 

504 Nu scriem la manie...iar lipsa de eleganta = tarie de caracter in aceasta situatie. 

505 Insa ne-a trimis scrisoarea de fata la ora doua noaptea... 

506 „Teologia" voastra, care nu are nimic de-a face cu Sfantul Atanasie eel Mare, cu Sfantul 
Maxim Marturisitorul sau Sfantul Grigorie Palama. 153 „Nu o sa ne laudam niciodata cu domnul Iosif Jon, daca ramane 
ceea ce este acum. Nici nu vom ridica pe Martin Luther la, neajunsul pentru 
el, rang de Pdrinte al Bisericii Ortodoxe si nici pe actualul papa de la Roma, 
daca adoarme in credinta pe care o are acum". 

Nici nu cere nimeni asta, stati linistit 507 . Puteti continua exercitiile de 
stil, din nou retorica fara adancime 508 . 

Ca bine atj spus-o cu IluminismuL.Tocmai asta a fost intentja: 
aducerea luminilor spre mase, sa nu mai stea in intunericul pe care il 
poten^eaza un astfel de exercitju zvoneresc 509 . 

Discursul meu nu a avut alta intense decat una pur iluministd, adica 
sa lumindm poporul ca se vehiculeazd o gogorifa. 

E bine ca atj acoperit repede discutk cu alte articole, in felul asta se 
mai distrage atentja 510 . E bine, ca altfel v-atj fi facut consistent de ras. 

Trebuie sa recunosc, totusi, ca atj avut curajul admirabil de a admite, 
prin moderate, articolele mele. Va felicit pentru acesta! 511 

Spuneti: 

„Noi nu ne jucam cu mdntuirea si nici nu credem ca Sfin|ii apar de 
oriunde si oriunde, ci numai in Biserica lui Hristos, in Biserica Ortodoxa. 

Daca mai exista vreo dilema in acest caz, atunci sa ramana o dilema! 

Iar daca domnul profesor neoprotestant doreste cu tot dinadinsul ca 
acest adevar, al convertirii lui Wurmbrand sa nu iasd la lumind sau sa fie 
considerat o bazaconie, nu are decat. 

Cu ce ar schimba asta realitatea mdntuirii fostului pastor luteran?". 

Din nou recidivati. 

In loc de dezbatere civilizata 512 si argumente, in loc de decenta in 
discurs, ce avem? Intrebari retorice, afirmatn hazardate, improvizatn? Sa 
fim seriosi! 513 507 Ideea era, ca noi nu vrem sa ni-l insusim, cu tot dinadinsul pe Wurmbrand, daca nu s-a 
convertit la Ortodoxie... cum o face el cu un luteran, daca a murit ca luteran. Numai ca d-1 
Cruceru se face, ca vulpea careia nu ii place gaina, ca nu intelege... 

Avea impresia, ca daca m-am referit la e/...scriu despre ei...si nu impotriva lorl\ 

509 Adica ateismul iluminist... este un lucru bun pentru mase. ..si pentru Cruceru?!!! Probabil 
nu a inteles la ce m-am referit... 

510 Nu, d-le lenes Cruceru: noi am scris si alte articole, pe langa cele care va vizau... lucru 
care v-a enervat intotdeauna, stim asta, pen tru ca nu ne-ati putut unidirectiona numai spre 
insignifianta dv. congregatie! 

511 Adica ma felicita ca ii public ipocriziile...cu mult bun simt...Mai tarziu insa si-a dat 
seama (insa prea tarziu pentru el, pentru ei...) ca eu fac colectie cu ipocriziile lor.. .pentru 
publicul online, ca sa dovedesc tuturor cine sunt...dar si pentru ca sa transform, tot 
exercitiul nostru scriitoricesc, de la nivel online, in carti. 

De fapt nici el si ai lui si nici ai nostri, multi dintre ei, daca nu toti, nu se asteptau ca sa 
avem o opera scriitoriceasca atat de vasta si sa fim atat de seriosi in tot ceea ce facem. 

512 Noi nu ne-am dorit sa... dezbatem ceva cu Cruceru si ai lui, ci ei au venit ca sa ne traga la 
rost pentru un articol pe care 1-am scris. Poate ca Marius Cruceru dialoga cu propria 
sa...proiectie mentala... 

513 Baptistii lui 2006-2007 aveau un tupeu extraordinar la nivel online si se credeau 
ambasadorii bunului simt, ai civilizatiei, ai eruditiei, ai academismului...pana au aratat ca 154 In felul acesta riscafi sa vorbitj singur! 514 Expediind in acest fel 
dezbaterea autentica, dand dovada de ignoranfa condimentata cu aroganfa 
majoritarului si cu lipsa de ingdduinld, straina (nu de Europa, ca si eu sunt 
anti-european ), ci de spiritul crestin, riscatj sa va ascultatj singur 
monologurile 516 . 

Cu siguranta nu va mai „acosteaza" multa lume. Atunci nu trebuie sa 
va mai miratj, daca intr-o fara ortodoxd blogurile neoprotestante urea in 
topuri 517 . 

Spuneti: 

„Poate ca profesorul Cruceru doreste sa aprofundeze Teologia de 
care s-a apropiat fostul pastor luteran si sa se converteasca la Ortodoxie. 

Exista apa pentru Sfantul Botez si pentru dumnealui si pentru 
intreaga sa organizatje religioasa. De ce nu ar putea sa vada astfel viata sa 
pentru viitor, decat sa tma in mana Scriptura si sa nu stie sa o deschisa prin 
Duhul? 

Mai intai trebuie sa te luminezi, sa primesti Botezul, sa devii al 
Bisericii si apoi mai vorbim, domnule profesor Cruceru, urandu-va din 
partea noastra eel putm o noapte bund daca nu mai mult". 

S-ar putea sa aveti surprize in ceea ce priveste aprofundarea 
teologiei de care credetj ca s-a apropiat pastorul RW. S-ar putea sa avetj 
surprize si in ceea ce priveste hermenutica Duhului... 

Mai vorbim, daca vom avea cu cine. 

Din cite se intrevede, nu prea avem mare nddejde, daca pastrami 
acelasi ton si aceeasi atmosfera 518 . 

(Stiu ca va este greu cu ierarhii si cu libertatea de expresie, din cite 
discut cu al\i prieteni pvQo\i ortodocsi. Ce sa-i facem, sistemul! 519 ). 

Nu-i asa ca este pldcutd melodia propriilor cuvinte si armonia 
necontrazicerii? Sper sa va desfata^i ascultindu-va singur. 

Cat priveste urarea ironica 520 de : „noapte buna, daca nu mai mult", 
ce as putea in|elege mai mult decat „noapte buna"? Ca imi dori^i adormirea 
trupeascdl Adica moartea? 521 sunt niste fomisti dupa imagine si cu ochii dupa prozeliti. De fapt nimic din strategiile lor 
de racolare a credinciosilor nostri, de dinainte de 1989, nu se schimbase... 
514 Ca si cand pana atunci vorbisem cu Cruceru 20 de ani...cand noi ne vazuseram la fata, pe 
online, de vreo 3 zile... 

Eu nu sunt anti-european si nici anti-mondial.. .Eu sunt doar anti-prosti de cad in gropi... 

516 Si Cruceru a incercat, cu obstinatie, de-a lungul timpului, sa spuna ca nimeni nu ne 
citeste si nu ne audiaza platforma, desi atat ortodocsii cat si baptistii au invatat, non-stop, 
atat sa editeze, cat sa si creeze si sa vorbeasca, la nivel online, de la noi. 

517 Intr-o tara ortodoxa, blogurile neoprotestante, in mod trucat, stau in topuri. ..si sunt 
impersonale si facute fara tragere de inima, eel mai adesea (tinand cont de ceea ce ar trebui 
sa fie un blog religios), pentru ca la nivel online, din pacate, nu vin ortodocsii care stiu sa 
scrie si sa faca misiune ortodoxa, ci cei care vor sa fie la moda sau sa faca valuri la apa 
mica. 

518 Adica, spune Cruceru: daca nu ne tratati pe picior de egalitate erezia noastra. ..cu 
Ortodoxia voastrd. Insa cine cu capul pe umeri dintre ortodocsi doreste o prietenie cu un 
eretic.in schimbul mistificdrii credintei lui mantuitoare? 

Aici baptistul este expert in dedesubturile noastre. ..dar le uita pe ale lor si are prieteni 
preoti, fapt pentru care si eu, ar fi trebuit, sa fiu la fel ca aceia... 155 Stiu ca va suna bine . 

Din nou alunecaii spre jocuri de cuvinte, uitand esenfialul. 

Sunt sigur ca ve^i fi felicitat de catre superiorii dvs. pentru vajnica 
luptd impotriva „ereticilor". Va las aceasta satisfaciie minora. 

Am dat acest timp 524 sa va raspund pentru ca eu consider mult mai 
important dialogul civilizat si demn decat „gura lumii" si politicaraia 
eclesiala 525 . 

Stimate preot doctorand, va sugerez sa incerca^i sa va stapiniii nu 
numai discursul ca preot, ci si ca doctorand. 

Ce face^i ca preot priveste Biserica din care face^i parte, dar ceea ce 
face^i ca doctorand t^ne si de Academie, iar aici nu ne pute^i interzice 
accescul chiar asa cum dorni dvs 526 . 

In Academie discursul nu se mai t^ne pe seama faptului ca ne putem 
baza pe huiduiald majoritdiii. In Academie nu se mai poate cu „mineri" ci 
Adevarul 527 . 

Un discurs predicard si lozincard amvonal este de iertat, este 
ideologic, dar un discurs academic schiopatand, acela este de amendat cu 
seriozitate . 

Genul acesta de discurs nu are ce cauta in lumea academicd 
respectabild si nici intr-o societate civilizatd, ce sa mai spunem in gura si de 
pe tastatura unui slujitor al bisericii. 

Sper ca teza pe care o ve^i scrie nu are acelasi tip de susiinere 

529 

precum am vazut mai sus . 

Ca unul care i-am cunoscut, personal, pe parintele Galeriu 530 , am 
cinat, de mai multe ori mancare de post in casa parintelui Coman 531 , am stat 
ore in sir cu parintele Athanasie Negoita 532 la Foisorul de Foe sau la Oxford 
cu Inaltul Iosif 533 , mitropolit al Europei Occidentale, am fost in casa lui 
Kallistos Ware 534 , stiu ca se poate si altfel 535 . 520 E rau sa nu iti dai seama cand cineva e ironic. ..si cand nu e... 

521 Nu: ci va doream si noapte buna (pentru atunci)...si trezire buna (pentru a doua zi si 
urmatoarele. ..)... si trezire spirituala (adica: cu mult mai mult) din erezia in care sunteti! 

522 Aici era un emoticon de neam prost...in orginal. 

523 Nu va doresc moartea, draga Marius, ci viata vesnica! Numai ca dv. va refuzati viata 
vesnica... 

524 V-am daruit acest timp. ..in care v-am scris... 

525 Acum vrea sa fie si afectuos si condescendent... 

Ei, baptistii, sunt niste mart oameni de cultura academicd, ne spunea Cruceru aici, cu 
multa mandrie, fapt pentru care, de-atata academism.. .el si ai lui s-au comportat ca niste 
caramidari, fara prea multa scoala, la nivel online, ne oferind nimic valoros cititorilor. 

527 Problema e ca academismul baptist e tot la fel de existent ca si covrigii cu caini in 
coada...sau vice vers a. 

528 Parca as asculta plenarele Partidului Comunist... 

529 Pana sa editam teza la nivel online, alaturi de celalalte carti ale noastre editate pana 
acum, Marius Cruceru a inteles cat de penibil a fost in trecut...in raportarile sale mucoase 
vizavi de noi. 

530 Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu. 
5 ' Pr. Prof. Dr. Constantin Coman. 

532 A se vedea: http://biserica.Org/WhosWho/DTR/N/AtanasieNegoita.html. 

533 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Iosif_Pop. 

534 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Kallistos_Ware. 156 Am cunoscut oameni mici si oameni mari si am vazut ca numai oamenii mici sunt ingusti si in vederi si la inima . Oamenii mari sunt 
destul de inalfi sa priveasca dincolo, si peste zidurile confesiunilor 537 . 

Am avut impresia ca intalnesc un om cu spirit inalt. Discursul dvs., 
invecinat cupenibilul, m-a facut sa imi dreg parerea 538 . 

Un pic de smerenie 539 n-ar strica din partea cuiva, care stie la fel de 
putine despre interlocutor! 540 cat a auzit din „gura satului" despre fapte si 
oameni. 

Sper, daca reveniti la ganduri mai bune si la o alta atitudine fafl de 
adevar, dialog si discurs, sa mai putem schimba ganduri 541 . 

Va doresc 542 mult succes in activitatea de calauzire a drept- 
credinciosilor spre mantuire, 

mult succes in activitatea academica, 

inspirafie in predicare, 

consistent, consecvenfl si coerenta in scriiturile de pe bloguri. 

Cu respect, 

David 

sau, daca tot va plac prefixele: 

Pastor Conf. Univ. Dr. Marius David Cruceru 543 . 535 Acum nu avem nicio garantie asupra faptului ca asa stau lucrurile, ca i-a cunoscut pe 
acestia toti...Problema e ca a ramas tot la fel ca inainte...daca a ramas tot baptist dar, mai 
intai de toate, a ramas tot la fel de badaran...si de putin muncitor... 

Cum nu te face teolog faptul ca ai multe editii ale Scripturii in computer... sau gasca nu 
ajunge vapor. ..daca pluteste toata ziua pe apa...tot la fel Marius Cruceru nu are niciun folos 
daca se intalneste cu Sfinti sau teologi ortodocsi eruditi...daca ramdne la fel... 
Enumerarile erau numai pentru a-mi lua ochii. Insa noua ne iau ochii persoana si ceea ce 
emana din ea...Daca nu curge, dintr-o viata de om, zeci de carti, studii, sfintenie, alipirea de 
Ortodoxie...nu curge nimic autentic la modul vesnic. 

536 Da, asa sunteti dv., domnule pastor Cruceru: mic la minte si la inima, cu perspective 
redusa! 

537 Da, marii oamenii, oamenii duhovnicesti, vad si dincoace si dincolo de credinta 
lor... numai ca nu fac tdrguieli cu credinta ortodoxa. Principiile ortodoxe nu sunt 
ajustabile... dar sunt impartdsibile . Si noi va putem impartasi din experienta noastra, ne 
puteti fi apropiat, putem manca, bea, dansa, juca fotbal impreuna etc., ca si cu cei pe care i- 
ati enumerat, fara ca prin asta sa credeti ca va si votez erezia. 

Problema e ca nu vreti sa admiteti faptul, ca ortodocsii cu care v-ati intalnit nu v-au spus 
niciunul, ca...vor sa se faca baptisti. Au vorbit cu dv. din curtoazie... dar nu pentru ca erati 
pe aceeasi lungime de unda cu ei. 

538 Nu ati avut impresia. ..ci aveti certitudinea, d-le Cruceru, ca in persoana mea v-ati 
intalnit cu un om rar...pe care o sa il cunoasteti si mai mult in anii care vor urma, cu 
siguranta... 

539 Multa smerenie trebuic.dar si putina sau deloc ipocrizie...ca sa stam de vorba... 

540 Oare mai credeti si acum acest lucru?! 

O singura scrisoare este o expunere de ganduri. ..si nu un schimb de ganduri... T)m\og\x\, 
format din multe scrisori si intrevederi (care nu a existat niciodata intre mine si Cruceru) 
inseamna... schimb... 

542 De aici incolo este ipocrizie...de final... 

543 Noua nu ne plac prefixele, in mod neaparat...dar ne place sa il numim pe om cu munca 
pe care a depus-o cu sine. Iar cand cineva e Preot sau Pr. Prof. Dr. si a ajuns a\c\pe bune si 
nu cupile sauprin slugdrnicie. ..atunci prefixele numelui sunt cartea sa de vizita. 157 Pana aici a fost textul pastorului David. A va ura si 
altceva, domnule David, inseamna a va ura sa va convertifi la 
Ortodoxie. O precizare menita sa va relaxeze. 

Cand vom vedea insa la pastorul David si un articol tot la 
fel de mare si, de ce nu, si mai mare, despre loan Gura de Aur, pe 
care zice ca il studiaza dumnealui sau despre teologia baptista, 
pentru a fi mult mai explicit pentru noi? 544 

Poate ca tocmai acum, in aceasta frumoasa zi de 8 mai, 
ziua de pomenire a Sfantului loan Evanghelistul, domnul pastor 
David a si inceput sa scrie teologie pe blogul sau si mai pu^in 
sarade. 

Dar nu orice fel de teologie ci, dupa cum am auzit: o 
teologie patristicd baptista. 

Spor in toate, domnule pastor si ne vom mai vedea! 544 Daca pastorul Cruceru si ai lui urmareau sa ne dea lectii doctorale despre baptism, de ce 
nu ne-au vorbit despre teologia si etosul lor timp de 4 ani de zile...ci numai despre 
cancanuri? 158 Capcand pentru §oareci sau despre adevdrul 
manipuldrii ratingului luni 


SI 


ani 
Ian 


Feb 


Mar 


Apr 


Mai 


Iun 


4 


Iul 

4 


Aug 

83 


Sep 

39 


Oct 

21 


Noi 

10 


Dec 


2 


Total 


2007 


242 


405 


2008 
9 


13 


3 


2 


9 
7 


a 


5 


12 


20 


12 
6 


106 


2009 
11 


1 


1 


6 


7 
6 


3 


2 


1 


3 


5 
2 


48 


2010 
1 

1 


1 


2 Daca acum cateva zile 545 vorbeam despre cum se mareste, 
in mod fraudulos, ratingul pe WordPress, atrunci cand ai 
coechipieri de click, prin postarea despre R.Wurmbrand, blogul 
nostru a explodat din cauza admiratorilor infocafi ai domnului 
pastor David si prin demersul lor au precizat, in mod elocvent, ca 
in top 10, blogul Patrafosu, ca si cele de deasupra lui, ajung nu 
din cauza informaiiilor de pe ele ci a cancanurilor si a voturilor 
de grup. 

Capcana pentru soared a func^ionat din destul si 
argumentul nostru este irefutabil acum. 

Am dovedit prin acest experiment ca nu ceea ce scrii 
conteaza, ci micile in}elegeri, intersele de grup. 

Nu vin oameni ca sa te citeasca zilnic si sa te aprecieze 
pentru munca ta de pe blog, ci se deschide un articol de 100 de 
ori, ca un blog sa ajunga acolo unde trebuie. 

Nu ne doare ca acest lucru se petrece numai ca el spune 
ceva important despre caracterul acelor oameni. 

Le mul^umim tuturor frafilor baptisti, care ne-au ajutat sa 
demonstram faptul, ca sunt o corporate de clickari si niste 
impostori de duzina. 5 5 Un articol din data de 8 mai 2007, care a enervat foarte rau partida lui Marius Cruceru. 
Imaginea supra reprezinta ratingul articolului din totdeauna si, cu cele 224 de accesari din 
acea zi si luna in curs...articolul a intrat in top, lucru care, mai apoi, cu 3000 de vizite 
zilnice...nu am mai intrat aproape niciodata. 

Asta ca sa constientizati ce inseamna manipulare acum.. .in comparatie cu inceputurile 
blogului in Romania, adica perioada 2006-2007. 159 Parabola musafirului necioplit Cand il invi^i pe cineva la tine 546 §i ii pui masa inainte §i 
vorbe§ti cu el, a^tep^i ca acesta sa §tie sa vada deschiderea ta fata 
de el, ospitalitatea ta. 

Ospitalitatea din toata inima cere din partea ta bun simi §i 
reverenia. Nu po^i sa vii la mine in casa §i sa te crezi stdpdnul 
casei. Musafirul, cand e intr-un spa^iu care nu ii apar^ine, trebuie 
sa nu uite niciodata cine l-aprimit §i din ce motiv. 

Cand intra^i pe blogul nostru, nu trebuie sa uita^i ca sunte^i 
musafirii mei §i ca va pun inainte tot ceea ce pot §i cred eu de 
cuviin^a sa o fac. 

Dv. veni^i la mine, intra^i, insa trebuie sa va descdliaji 
inainte de a intra §i, mai ales, sa nu uita^i ca nu m-aii pldtit 
niciunul pentru ceea ce mdncaii la mine cu mintea, cu auzul §i cu 
ochii dv. 

Ca sa cumpara^i o revista sau sa auzi^i o predica trebuie sa 
va mi^ca^i de acasa §i, mai ales, trebuie sdpldtifi. Pentru a mdnca 
de la noi trebuie numai sa apasa^i pe mouse 541 de cateva ori. 

Am primit in aceste 6 luni de blog tot felul de comentarii 
execrabile, in afara de spamuri de tot felul. 

Murfi musafiri necioplrfi vin §i ma trag la rost pentru ceea 
ce fac in casa mea. Pentru astfel de musafiri nu avem nicio 
satisfac^ie §i pentru comentariile lor avem numai co§ul de gunoi. 

Insa am avut §i bucurii imense de la cei care, in mod privat 
sau public, au §tiut sa pre^uiasca un demers onest ca al nostru §i 
sa vorbeasca elegant, cu bun simj §i in perimetrul articolelor 
publicate. 

Nu am mers vreodata la cineva pe blog pentru ca sa imi bat 
joe de autor, sa il trag la rost pe acela sau sa incep polemici de 
trei zile §i de trei nop^i cu el. 

Cand nu l\\ place ceva pleci §i gata. 

Insa am mers de multe ori ca sa felicit, sa intampin, sa 
mul^umesc celor care muncesc online, care pierd ore §i i§i 
muncesc trupul indelung, pentru ca cineva, oricare, sa intre §i sa 
arunce cu mucii in fasole. 546 Un articol din data de 1 1 mai 2007. 

547 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Maus. 

548 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Spam. 160 Nu dam dreptul nimanui sa fie nesimfit la noi pe blog, 
obscen, sa inceapa certuri ca la u§a cortului §i sa uite faptul, ca el 
este un musafir §i nu gazda. 

Tam-tamul pe care credincio§ii bapti§ti 1-au facut in 
ultimele 3 zile la noi pe blog a fost lamentabil. Daca doreau sa 
imi dea un raspuns puteau sa o faca pe blogurile dumnealor, 
unde pot sa scrie ce ii taie capul, ca noi nu ne ducem sa ii tragem 
la rost pentru ce au spus sau vor spune. 

Daca avem ceva de spus, spunem aici, ca exista foaie 
destula. De aceea ne cerem scuze cititorilor no§tri ortodoc§i 
pentru ca am permis o prea mare fluen^a revan§arda la noi pe 
blog din partea acestora. Nu se va mai repeta. 

La fel, to^i cei care vor sa citeasca ceva, nu trebuie sa 
farame §i libraria la plecare, precum stadionul devastat sau 
bodega. 

Daca vre^i sa citi^i noi va suntem prieteni. Daca vre^i sa 
comenta^i nu trebuie sa ne cere^i sa va §i raspundem, atata timp 
cat majoritatea vin §i spun ceea ce le trece prin cap dar uita sa se 
prezinte, sa spuna cine sunt §i daca au §i ei un loc pe web, ca sa 
mergem sa vedem §i noi ceea ce pot ei, daca la noi fac nazuri. 

Nu e corect sa ai preten^ii sau sa ne faci observa^ii daca nu 
ai eel pu^in 3-4 bloguri sau saituri pe care le intretii in mod 
curent. 

Primim sfaturi, indemnuri etc. de la oameni care §tiu sa 
pre^uiasca munca §i care dovedesc ca sunt cu capul pe umeri, nu 
de la unul care vine la noi cu narile afumate de tuica. 

Parabola musafirului necioplit nu atinge insa pe musafirul 
cu bun simi. Acel musafir, acel cititor cu bun simf e rugat sa 
revina oricand la noi, pentru el ne putem face timp chiar daca nu 
avem, il vom vizita la locul de munca pe web (daca are unul) 
sau il {inem in rugaciunile noastre ca pe o comoara draga noua. 

Insa, fara sa ne repetam, nu dam nicio aten^ie celui care 
mananca cu mana din farfurie de§i are furculi^a sau ragaie in 
timpul mesei desj nu traie§te in cocina. 161 Batranelea e o parte din tinerefe sau din ciclul: 
Lasafi-ne asa cum suntem! 
H 
f 

Am pus fotografia 549 de deasupra intr-un cont al nostru de 
imagini. Am preluat-o de pe un blog romanesc...§i cand i-am 
scris o prescript, acolo, unde am pus-o, am scris (aproximativ): 
„Daca suntem tineri sa nu credem ca nu avem timp sd fim 
bdtrdni". 

Pentru ca majoritatea candidafilor la trafic pun tot felul de 
aiureli acolo, in special, femei goale si asta, pentru ca, 
majoritatea dintre ei, sunt adolescent, a venit un X §i mi-a spus: 
„Ce dracu, ma, nu puteai sa pui §i tu altceva decat bdldriile 
astea?". 

Bdldriile (e semn ca avea nevoie de iarbd verde) erau insa 
doua batrane singure, care stateau la poarta pe o mica bancu^a si, 
probabil, erau singure cue, adica nu mai aveau ajutor la batranete. 

Articolul de fa^a este adresat celor care vor sa ramana asa 
cum sunt, adica neciopliti §i nu vor, cu niciun chip, sa se dezica 
de statutul lor de lepre. 

„A fi o lepra ordinara" este o expresie adanca, romaneasca 
§i ea arata un tip de om, care se ^ine scai de o patima sau o patima 
se tine scai de el precum lepra de om. Un articol din 13 mai 2007. 162 Democra^ia nu permite discriminarea ca eliminare a celui 
pe care tu nu ilplaci. 

A te desolidariza de eretici §i de oameni pacato§i e un 
precept evanghelic, pentru ca sa nu devii §i tu ca ei. Dar a dori sa 
elimini pe cineva cu totul din via^a, a vrea ca cineva sa nu existe 
pentru ca tu nu il placi, acesta e sensul real al discrimindrii, al 
departajarii de cineva §i pe acel cineva il dai mor^ii. 

Moartea e o parte din tinere^e. Moartea e o parte din 
na§terea noastra. 

In Sfanta Icoana, ortodoxa, a Na§terii Domnului, 
Preasfantul Prune Iisus e pus intr-o iesle care arata ca un 
mormant. Gura pe§terii din icoana e neagra, pentru ca e rautatea 
§i intunericul acestei lumi, care nu pot inghi^i Lumina, Care a luat 
trup, Care S-a facut trup, pentru ca sa il indumnezeiasca pe om. 

Nu ma indignd rautatea §i inver§unarea impotriva copiilor, 
a batranilor, a celor cu handicap sau a celor demoniza^i, ci ma 
infiord. 

Aceste glasuri de oameni tineri, care i§i permit sa omoare 
prin vorbe (§i daca li s-ar da ocazia si cufapta; este evident acest 
lucru) au o alura foarte demonica, foarte dezumanizata. 

O femeie goala nu parea o bdldrie, dar o batrana (§i 
individul cu pricina a avut sau are o bunica) nefericita este o 
bdldrie, un rebut pentru el. 

Stau §i ma gandesc de multe ori la genera^iile de acum, 
care i§i distrug via^a cu mare patos...Vreau sa vad membrii 
acestei genera^ii imbatranind, pe patul morjii, vreau sa vad care 
sunt prietenii ultimi ai lor, cine sunt cu ei pana la groapa. 

Tinere^ea §tie sa i§i faca moartea mai aspra §i via^a mai 
dezgustatoare ca nicicand. Miros, de multe ori, vie^ile oamenilor 
§i unele put rau de tot. 

Nu e o solufie sa vrei sa ramai un incult, un patima§, un 
dezaxat. Numai daca dovedim, cu to^ii, mari §i mici, ca avem 
capul pe umeri, ca suntem capabili sa facem minuni ale iubirii in 
fiecare zi, minuni ale con§tiin^ei, ne putem bucura de numele de 
om. Nu mai zic de cre§tin. 

Daca a fi om, cum spune romanul, e lucru mare ( asta in 
accep^iunea omului nerenascut, patimasj a fi cre§tin ortodox este 
o greutate uriasd. 

Insa oricat am fi de pdedtosi, normalitatea incepe cand nu 
vrei sa omori via^a, cand nu vrei sa l\\ omori aproapele, cand nu 
vrei sa farami lumea in care respiri. Cred ca cei care in^eleg acest 
lucru, vor in^elege cum sa isi schimbe viafa §i nu cum sa rdmdnd 
lafel. 163 De ce suntem avizi de murddrie? Am trecut astazi 550 prin fat.a Casei Poporului §i am vazut 
cazematele, aparute din senin, pentru cursele de masini 551 , care 
nu sfideaza pe nimeni, de§i toft le injura. 

Catedrala mdntuirii neamului , care trebuia sa inceapa de 
ca^iva ani, nu are timp sa inceapa, dar incep cursele de ma§ini, 
care au devastat copaci, au modificat traficul, au creat o zona de 
prost gust. 
Sa ne aducem aminte de cei care imbrati§au copacii in i553 Parcul Carol , de cei care infiasera cate un copac, de frica sa nu 
vina Biserica Ortodoxa in Parcul Carol §i sa farame casa 
mortuara de pe colina §i copacii din jur. 

Nu-i a§a ca pe acei copaci din jurul Casei Poporului, taia^i 
pentru cursa ipotetica sau reald de ma§ini sau cei din padurile 
noastre, nu au avut cine sa-i infieze §i de aceea au fost §i sunt 
taia^i in continuu? 

Daca in Bucure^ti caldura e zdrobitoate, fumul de la ma§ini 
e pentru spitalizare. Mirosurile, care mai de care mai 
pestilen^iale, i^i fac cu mana la intrarea in vreo insti^utie a statului 
sau colt laturalnic. 550 Un articol din 15 mai 2007. 551 A se vedea: 
http://www.cotidianul.ro/afacerea_unui_deceniu_de_raliuri_la_casa_poporului-26048.html. 

552 Imaginea infra reprezinta proiectul de acum, din 2010, al monumentalei catedrale, cf. 
sursa: http://www.basilica.ro/ro/catedrala-mantuirii-neamului/. 

553 A se vedea dosarul campaniei: Salvati Parcul Carol! : 
http://www.humanism.ro/pages.php?page=69. 

Remus Cernea, initiatorul acestei campanii mediatice impotriva construirii Catedralei in 
Parcul Carol, va Candida in 2009 la alegerile prezidentiale. A se vedea blogul sau: 
http://remuscemea.ro/. 164 Iarna, cand mai cade zapada, gropile §i murdaria intra sub 
alb. Vara dau nas in nas cu trecatorul nevralgic al capitalei 
Romaniei. 

§i cu toate astea murdaria din noi e groasa in comparable 
cu murdaria de langd noi. Prea comozi, prea confuzi, prea 
utopici: cam a§a arata, prin ochii mei, majoritarii mei concitadini. 

Se vede asta dupa cum merg oameni pe strada, dupa cum 
stau la trecerea de pietoni, dupa cum alearga. Agitata multora 
arata a ratare. §i ratat e§ti cand nu te sim^i bine cu ceea ce faci, 
cu ceea ce e§ti, cu cine ai ajuns. 

Merg pe strada fiind foarte atent la ce vijelios vine in fa^a 
mea. II vad de la 50 de metri ca merge val vartej, cu ca§tile in 
urechi sau plecat in lumea lui §i ii fac loc sa treaca. 

Faptul ca omul, chiar sj cand se grabe§te, nu poate fi atent, 
arata ca e tulbure la minte, ca e tulburat de griji sau de indiferen^a 
cu care ii trateaza pe ceilarfi. 

Am de multe ori ocazia sa intru in mul^ime, sa tree pe 
langa cineva tot la fel de solid ca §i mine sau sa trecem printr-un 
pasaj unde incape numai unul, nu doi. 

§i, cu rare excep^ii, am vazut pe cineva care are bunul sim{ 
sa stea pe loc ca sa tree sau sa ne injelegem din priviri asupra 
gradului de alergare al unui sau al altuia. Cel mai adesea fac loc, 
pentru ca sunt in stare sa te arunce in §tie ce canal sau groapa 
deschisa. 

Nu ma doare mirosul de transpira^ie al omului muncit sau 
alergat. E normal la temperatura si condrfiile noastre vitrege de 
existen^a. 

Insa este inacceptabila murdaria de a fi badaran, de a fi 
toata ziua ba§calios, cancanist, un fluiera in adida§i. I§i are rostul 
§i gluma, §i odihna, §i distrac^ia, §i tot ce mai vre^i. Dar sa dai cu 
degetul prin murdariile altora toata ziua §i sa crezi ca asta e o 
virtute, aceasta e murdaria pe care nu pot sa o suport. 

§i aici nu e vorba de educate (ca neciopliii §ifdra coloand 
vertebrald sunt §i scoliiii §i nescoliiii) ci de modul de a trdi, de a- 
^i construi via^a. 

M-am pus, nu o data, in locul unor astfel de oameni 
nesim^i si indiferen^i la orice durere §i bucurie a altora. N-am 
putut sa rezist 5 minute, sa ma simt §i sa ma comport astfel. Ce 
drama traiesc oamenii ace§tia, care cred ca trdiesc, ca se bucural 
De unde bucurie in murdaria pdnd peste gat? 

Dizgrafiosul capitalei noastre nu e constituit, in primul 
rand, din existenta cer§etorilor, a caini vagabonzi sau a murdariei 
(nici macar a murdariei), ci din aparenta noastra emancipare, 165 aparenta noastra raportare la uzar^e §i legi, aparenta noastra 
fiabilitate sufleteasca. 

Curge prea pu^in prin noi omenitate §i prea multa 
irationalitate. 

Campania pro sau contra Basescu a fost o mostra de 
irationalitate in masa, un fel de a te da cu capul de zid ca sa vezi 
daca e§ti beat sau treaz. 

Nu ma a§tept la lucruri mai frumoase in sj dupa 19 mai. Pe 
fondul ca exista mul^i care se lasa sugestiona^i de speranfa 
iluzorie Basescu, care da impresia ca conduce singur, care ti 
rezolvd pe to^i, de§i nu are niciun atuu esen^ial ca sa mi§te rdul 
spre bine, asistam la speran^e altoite pe manipulare. 

Insa interesul e intotdeauna, la unii, mai puternic decat 
ra^iunea. Ra^iunea de suprafa^a tace inaintea banilor. 

§i noi tacem inaintea noastra. Poate ca §i tacerea o sa 
ajunga un fel de mormdnt ambulant, unde fiecare o sa se planga 
mai inainte sa moara, pentru ca §i a§a nu te mai plange nimeni 
dupa. 166 Despre recenziile de carte §i vorbele de bine De ce enerveaza 54 eel mai adesea recenziile de carte? 
Pentru ca reprezinta pareri personale distante fa^a de ceea ce tu ai 
scris sau improprii modului tau de a gandi. Enerveaza faptul de a 
primii lecfii gratuite sau de a fi tras la rdspundere pentru 
crezurile tale. 

Daca e sa luam ad litteram §i afectiv o recenzie la o carte a 
noastra in^elegem ca nu poate sa ne scrie cineva o recenzie, daca 
nu ne-a intuit §i nu ne-a cunoscut persoana in prealabil. 

Am mai spus-o §i cu alta ocazie: pentru mine nu existd 
nicio carte proastd sau nedemna de a fi citita. Pentru ca, cartea 
nu trebuie valorizata in tunc^e de ce a existat sau nu mai inainte 
de ea sau vizavi de ceea ce stim sau nu stim noi in materie de 
carti, ci in functie de ea insasi. 

Daca recenzez o carte o discut in maniera in care o in^eleg 
§i din punctul de vedere al celui care a scris-o. 

Ma las dus §i contemplu valul interior al textului dar 
punctez lucrurile din punctul de vedere al plusului pentru carte §i 
nu al minusului, al defavorizarii car^ii. 

Recenziile mele sunt intotdeauna generoase, ca §i elogiile 
particulare pe care le aduc autorilor, pentru ca scrisul pentru 
mine nu are morga stachetei de neajuns, pentru care l\\ trebuie nu 
una, ci vreo trei prajini ca sa o treci, ci scrisul este §i trebuie sa 
fie amprenta viefii tale. 

§tiu ca e greu de in^eles §i de armonizat, simful critic al 
persoanei mele la diverse lucruri, aspecte, cu simful generozitafii 
ambundente, prea abundente. 

Insa explica^ia acestui paradox consta in aceea ca eu imi 
reneg o statura de liter at orgolios, care a avut ifosele genialitafii, 
§i care vrea acum sa incurajeze o in^elegere smerita a modului de 
a ne transmite in cuvinte. 

Tocmai de aceea ma uit foarte atent la plusurile unei car^i 
§i nu la micile ei scapari. Sunt avid nu de forme, nu de 
corectitudine gramaticala, nu de idei magnifice dar orgolioase, 
ci de o capacitate frumoas a §i addnca de a vedea lumea. 

Unul dintre motivele pentru care recenzez rar car^i sau ma 
tern sa fac asta este acela ca privesc absolutist lucrurile. 554 Un articol din 22 mai 2007. 167 Nu suport ca cineva sa ma minta, ca cititor, in cartea lui, 
adica sa se propuna mai mult decat este sau sa se erijeze intr-un 
mare muncitor la carte, dar cartea sa fie rodul unei munci frivole. 
Pentru ca in recenzia mea voi incepe, in primul rand, cu ce simt 
in addncul lucrdrii despre autor. 

Cel mai adesea recenziile de carte sunt in mod fals 
laudative §i tocmai de aceea nu au un ^qx fir esc. Miros a frigider 
gol. Se fac intre prieteni, se menajeaza orgolii, sunt supra 
laudative §i nimeni nu le ia in seamna, pentru ca §tiu to^i ca sunt 
mincinoase. 

Insa daca il iei de pe urma pe autor §i prive§ti nu ideile pe 
care le enun^a, ci modul cum ies din fiin^a lui, din ce motiv, cat a 
gandit o anume situate, cat a studiat o anume problema, atunci 
apar marile ru§ini ale autorului, pe care autorul nu prea vrea sa si 
le accepte. 

Sistemul actual de marketing al car^ilor le prezinta ca pe 
ni§te bomboane de aur de care nu te po^i apropia pentru ca te 
orbesc. Designul te capiaza, culoare, vorbe magnifice (daca vor 
sa se vanda cartea)... Dar cand ramai tu §i cu cartea, voi doi, la 
sfat de taina, la masa de scris, §i defalchezi frazele, cuvintele, 
capitolele, cand le iei la intrebat, atunci mitul cdriii se transforma 
in normalitatea scrisului. 

Ca unul care scriu mai zilnic de ca^iva ani buni §i pentru 
care scrisul nu e nici moft §i nici complex, ci un mod de a respira 
§i a gdndi §i a iubi in cuvinte, ideea ca o carte tiparita e mai 
importantd decat un text netiparit mi s-a parut §i mi se pare cea 
mai mare gogori^a. 

Am vazut, de curand, ca se poarta moda articolelor de ziar 
care devin carte. Maine as. putea face, cu articolele din acest blog, 
o ditamai carte 555 §i nu a§ considera ca am facut un mare lucru, 
un lucru mai important decat acela de a scrie zilnic. 

Constatarea mea merge spre ideea, ca omul care se screme 
§i el sa scrie un text, care gande§te numai cand scrie o carte sau 
inainte de a |ine un speech §i nu se problematizeaza tot timpul, 
care nu se obose§te tot timpul sa fie un om frumos §i nu sa para 
un om frumos, crede ca a realizat mare lucru daca s-a vazut inchis 
intr-o carte sau in 10 car^i. 555 Si Bucuria comuniunii (acesta fiind vol. al 7-lea) e colectia de carti personale formata 
din scrisul nostru la nivel online. Ceea ce, pe atunci, era doar idee. ..acum a inceput sa 
devina fapt. 168 Insa cartea, autorii de carte regulari 556 in^eleg, cu timpul, ca 
nu cartea e suma gdndirii tale §i ca nu te po}i bdga intr-o singurd 
carte sau nupoii socoti o carte anume o chintesenid a fiint.ei tale. 

Cartea, a scrie o carte, a scrie mereu carti e o munca care te 
face gand, care te de§urubeaza dintr-o dialectica a emotiei 
dulcege ca ai realizat marea cu sarea daca ai facut o carte, pentru 
ca in fa^a ta stau mereu lucruri pe care vrei sa le spui §i sa le 
gande§ti. 

Un exemplu de om, pentru care cartea nu mai este un favor 
ci o trauma este Paul Goma . A munci tot timpul cu cuvintele, a 
le pune sa spuna diverse lucruri §i in diverse moduri asta 
inseamna sa scrii §i astfel de oameni trebuie recenzafi cu atenfie. 

Insa recenzie pare a fi sinonim cu cenzurd sau cu 
injurdturd pentru eel care nu scrie §i nu gande§te tot timpul §i 
este imediat bulversat cand ai enun^at trei lucruri despre el sau 
cartile sale. De aceea mi-e teama sa recenzez pe cineva la sange, 
pentru ca sa nu imi fac du§mani degeaba. 

Acum, la noi, e o moda ca sa ne du§manim din trei cuvinte. 
Daca primele trei cuvinte pe care le spui cuiva nu ii plac, nu mai 
vorbe§te cu tine toata via^a. 

Eu raman perplex cand cineva vrea sa discutam onest, 
sincer, despre un anume lucru §i dupa un sfert de ora, daca nu e 
de acord cu ce ii spui tu e in stare sa te ia la bataie. De fapt ce 
aparam: adevdrurile noastre sau dorinta ca cineva sa nu aibd 
adevdruri personalel 

Recenzia de carte este o floare rara chiar daca e pe toate 
drumurile. Nu prea vrem sa se §tie despre noi, ci ne aparam un 
blazon inchipuit, format din panza de paianjen. 

De aceea nu prea cred in referinfele §i in laudafiile venite 
din partea oamenilor neone§ti cu ei m§i§i. 

Omul mic de inima nu se poate lauda decat pe el insu§i. Ca 
sa lauzi dezinteresat pe cineva, ca sa remarci adancimile lui 
trebuie sa fii un soi de pasdre rara a bunului sim^ §i a 
generozita^ii, cand a avea aceste caracteristici inseamna sa fii un 
om normal §i nu unul iesit din comun. 556 Care scriu continuu carti, pe fiecare zi. 

557 De aici puteti downloada opera sa: http://paulgoma.free.fr/pagel.php. Date despre sine: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_Goma. 169 Moralitatea disfuncfiei §i viafa Bisericii Problema 558 telefonului confiscat de pre§edinte 559 , vorbele 
de ndduf recuperate 560 de pe telefonul ziaristei, alian^a de 
dubioasa curtoazie dintre PSD §i PD, momentul cand Oreste 561 §i 
Prigoana 562 se ocupa de Apocalipsa 563 §i se disociaza de Biserica 
Ortodoxa iar CNA-ul 564 aten^ioneaza Antena 3 565 ca nu a pus mai 
mult Basescu in imaginile post-referendum... toate la un loc ne 
vorbesc despre crearea unei moralitafi sociale confec^ionata pe 
baza disfunciiilor sociale sau personate §i nu de o moralitate care 
se leaga de o religie. 

Moralitatea noastra mediatizata este areligioasa, 
afilosoficd dar sociald. 

Pre§edintele nu a incdlcat (ar trebui sa se strige §i de 
aceasta data) regulile statutului sau preziden^ial, daca, la o adica, 
s-a pozrfionat in mod discriminativ §i opresor fa^a de o persoana. 

A confisca telefonul din mana cuiva ne inva^a ca e bine sa 
luam portofelul din geanta altcuiva. Iar daca cineva ne opre§te ca 
sa ne intrebe cat e ceasul, trebuie sa ii dam una in nas §i sa-1 
lasam lat acolo. A§a se traduc actele ale§ilor in lumea vulgului! 

Morala disfunciiei este o morald a interesului. 

Oreste, aseara, a auzit ca e bine sa se intrebe despre 
Apocalipsa §i a chemat, pe langa o maica romano-catolica, pe 
arhi-cunoscdtorul Prigoana pentru o discu^ie teologica. 

Pro TV-ul, tot aseara, sub titlul „Impara^ia preotilor" arata 
marile afaceri ale preo^ilor moldoveni, adica cum fac aceia rost 
de bani pentru necesita^ile lor §i ale Bisericii. 

Cand e vorba de preotul ortodox el este discriminat in chip 
§i fel, dar nu am auzit inch faptul, ca e mediatizat un pastor sau 558 Un articol din 23 mai 2007. 559 A se vedea: http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1074070-traian-basescu-confiscat- 
telefonul-unei-jurnaliste.htm. 

Articolul lincat aici e din data de 20 mai 2007 si e scris de Ionut Baias. Jurnalista in cauza 
este Andreea Pana (contul sau de Facebook: http://www.facebook.com/people/Andreea- 
Pana/100000197194605) si ei i-a zis pasarica si i-a luat telefonul personal. 

560 Presedintele Basescu a facut-o tiganca imputita pe Andreea Pana in fata sotiei sale. A se 
vedea sursa notei anterioare. 

561 Oreste Teodorescu: 

http ://www.b 1 tv.ro/index. php?option=com_content&view=article&id= 1 6 :oresteteodorescu 
&catid=4 : vedete&Itemid=24. 

562 Silviu Prigoana: http://www.prigoana.ro/. 

563 Blogul emisiunii la care facem referire: http://codulluioreste.blogspot.com/. 
Consiliul National al Audiovizualului: http://www.cna.ro/. 

565 A se vedea: http://www.antena3.ro/. 170 un preot romano-catolic, un rabin sau un imam pentru ca ar fi 
fost vazut beat, sau pentru ca e curvar sau ho}. 

Sa presupunem ca sunt facu^i din alta esenfa decat cei 
ortodoc§i? §i sa presupunem ca toata tirada informa^ionala nu are 
nimic §ipe nimeni in spate? 

CNA-ul vede numai ce e pldtit sa vada. Cand le-au dat 
amenda Cdrcotasilor 566 pe nimic, CNA-ul s-a solicitat la adresa 
partidei gay, insa CNA-ul nu s-a sesizat niciodata (ne in§elam?) 
cand se da pe post divertisment social, in care unul §i altul se 
imbraca in preo^i §i vorbesc tot felul de hule 567 . 

De cand divertismentul cu preo^i ortodc§i este permis intr-o 
^ara, care nu vrea sa discrimineze pe nimeni? 

Unde sunte^i domnilor CNA-i§ti, la o pauza de masa §i de 
ras, cand X folose§te epitrahilul, reverenda §i potcapul preo^esc 
ca sa trivializeze §i sa batjocoreasca Sfmtele Taine ale Bisericii 
Ortodoxe §i pe preo^ii ortodoc§i? 

Pai daca e permis sa se rada de preo^i de ce nu le este 
permis §i preo^ilor sd-i satirizeze pe to^i ceilal^i, ca drept la 
replica sau ca o contraofensivd elementard? 

Cele cateva milioane de alegatori care 1-au vrut pe 
pre§edinte inapoi, 1-au vazut, probabil, ca pe salvatorul care nu 
face pact cu nimeni, care lupta singur impotriva vantului §i 
ca§tiga. 

Anun^ata §i preconizata alian^a PSD-PD vine §i 
bulverseaza pe cei care urlau impotriva PSD-ului corupt, care nu 
are ce cduta la guvernare. Pentru ca politica e o fata usoard §i 
fdrd principii, admiratorii trebuie sa i§i schimbe §i ei patosul 
dupa morala preziden^iala cu cangrene. 

Ce morala ne conduce? Morala utilita^ii, a ipocriziei §i a 
barbarismului infa§urat in haine moi. 

Adica amoralitatea legald, care sta intre legi de ochii lumii 
§i care face pact de non-agresiune cu underground-ul societa^ii. 

Pai po^i sa conduci vulgul pana nu-1 manipulezil §i po^i 
sd-l manipulezi daca nu e§ti ajutat masiv din nduntru §i din 
afardl 

Moralitatea disfunctiei, moralitatea Romaniei noastre, face 
bine infractorilor. 

Baieiii buni sunt infractorii, ilegali§tii, turnatorii §i 
securi§tii, tor^ionarii iar baieiii rdi sunt cei care nu fura prea mult 566 Idem: http://cronica.primatv.ro/. 

567 Nu am auzit niciodata pana acum, faptul ca CNA-ul a amendat pe vreunul dintre aceia, 
care isi bat joe de vesmintele preotesti si de cultul ortodox in sourile lor umoristice. Tocmai 
de aceea interesele aparate sunt cele financiare si nu cele de imagine sau cele referitoare la 

moralitate. Ill pentru ca nu §tiu cum sa o faca, care iarta, pentru ca cred in 
Dumnezeu, §i ii lasa pe ceilala^i sa ii incalece sau cei care au 
ni§te principii ale lor §i mai cred in ceva. 

§i e normal ca intr-o barbarie a moralei, unde eel mai bun 
§i mai de§tept e eel care e omul cuiva, sa nu prinda modul de 
via^a, smerit, al Bisericii lui Dumnezeu, unde cei ai ei sunt ca 
ni§te miei in mijlocul lupilor. 

Privesc cu aten^ie rostogolirea acestei morale utilitariste in 
sufletele oamenilor. Cei care o accepta ca norma de viaja 
folosesc toate tertipurile pentru a-§i atinge scopurile. 

Daca astazi ^i se cere sa fie curva, omul se face curva. 
Daca maine ^i se cere, ca sa ajungi intr-un post de conducere, sa 
pari sfdnt, nepdtat, omul devine imediat nepdtat. Se imbraca in 
haina moralei ireprosabile peste noapte §i se dezbraca de ea cat 
ai clipi. "Tinta e sa ajungi acolo unde vrei. 

§i morala aceasta emana de sus in jos §i vulgul o prinde 
din mers. Daca avem un pre§edinte cu o morala amor aid, 
interesatd, cum am avea un profesor, un magazioner sau un §ofer 
moral? 

Adica ^i se pare §i ^ie, pana la urma, o ipocrizie sa fii un om 
cinstit intr-o iard a hofilor. §i pentru a nu parea cinstit, omul se 
lasa sedus de morala ilegalita^ii, de morala aparen^ei §i e agent 
dublu, sub acoperire: una e in societate §i alta e acasa. 

§i auzi la televizor: presedintele X a violat-o pe secretara 
lui. Sau: seful armatei s-a sinucis cu arma din dotare, pentru ca 
a fast gdsit cu afacreri tenebroase. 

§i apoi te intrebi: Cum domnule, ca erau niste oameni in 
toatdfirea? Cum au putut sa faca una ca asta?!! 

Da, au putut, pentru ca aveau morala atyibild, morala de 
poza, pentru ca in firea lor erau ni§te §arlatani de duzina, care pe 
ne§tiute §i §tiute filiere au ajuns la conducerea ^arii. 

§i dupa ce moare omul de stat, dictatorul sau marele om 
politic, atunci o editura importanta face o edrfie de lux cu 
amantele pre§edintelui, cu pacatele, bolile §i erorile sale §i 
spulbera mitul omului superb din fruntea statului. 

Toata falsa mitizare din timpul vie^ii e spulberata de 
istorie, care demitizeaza nulita^ile importante ale istoriei. 

Daca alegatorii ar privi la om §i nu la poza lui ar §tii ce sa 
aleagd. Exista insa o categorie de oameni, Sfnuii, a caror via^a nu 
pdleste dupa moarte, ci tocmai atunci intinereste. 

Daca scormone§ti in via^a lor cu Dumnezeu nu dai de 
afaceri oneroase §i de matrapazlacuri ci de fapte inimaginabile de 172 omenie, de rabdare §i de bunatate, pe care lumea din jurul lor nu 
le-au facut pentru ei. 

Morala Bisericii e teologica, vine din teologia Bisericii, 
este o traire a teologiei §i a vie^ii Bisericii. 

Tocmai de aceea nu ne putem schimba morala peste 
noapte, pentru ca cei care sunt oameni smerrfi §i se trudesc pentru 
mantuirea lor sunt, oriunde unde se due, oameni credincio§i, care 
ac^ioneaza ca ni§te credincio§i §i nu ca ni§te diletanfi. §i omul 
credincios se vede din cuantumul de bun sim^, de smerenie, de 
in^elegere a celuilalt, de acceptare a lui. 

Noi mizam pe via^a ca membrii vii §i activi ai Bisericii §i 
ne dezicem de masca moralita^ii mediatizate. §i credem ca nu 
gre§im... 173 Din „inielepciunea" lui Albert Camus sau despre 
filosofia care te duce la streang Lasam 568 Mitul lui Sisif sa vorbeasca despre un alt „mare 
om de cultura §i filosof '. 

Niciun citat nu este corupt §i reprezinta gandirea luminatd, 
de superbia §i degringolada interioara, a romancierului francez, 
care i§i constata propria sa neimplinire §i decadenfd interioara. 

Este un elogiu adus reflectiei egoiste §i atee, care 
incercand sa i§i fundamenteze adevarurile pe raportarea 
individului singular la realitate, sfar§e§te in confuzie, drama 
interioara §i ganduri negre. 

Incep citatele memorabile: 

„Nu exista decat o problema filosofica cu adevarat 
importanta: sinuciderea. A hotari daca via^a merita sau nu sa fie 
traita inseamna a raspunde la problema fundamentala a filosofiei. 
Restul, daca lumea are trei dimensiuni, daca spiritul are noua sau 
douasprezece categorii, vine dupa aceea". 

„Despre sinucidere nu s-a discutat pana acum decit ca 
despre un fenomen social. Dimpotriva, e vorba aici, pentru 
inceput, despre raportul intre sinucidere §i gandirea individuala. 

Un gest ca acesta se pregate§te in adancurile tacute ale 
inimii, precum o mare opera. Omul insu§i il ignora. Intr-o seara, 
isi trage un glon^ in cap sau se arunca in apa. Despre un 
administrator de imobile care se omorase, mi se spunea candva 
ca in urma cu cinci ani i§i pierduse fata, ca de atunci se 
schimbase mult §i ca intimplarea il rosesepe dinauntru. 

Nu exista cuvant mai exact. A incepe sa gdndesti inseamna 
a incepe sdfii rospe dinauntru. 

Societatea nu are mare amestec in acest inceput. Viermele 
se afla in insa§i inima omului. Acolo trebuie cautat. Acest joe 
mortal, care duce de la luciditatea in fa^a existen^ei la evaziunea 
in afara lumii, trebuie urmarit §i in^eles". 

„De vreme ce to^i oamenii sanatosi s-au gandit la propria 
lor sinucidere, vom recunoa§te, fara alte explica^ii, ca exista o 
legatura directa intre acest sentiment §i aspiraiia cdtre neant". 

„Toate marile ac^iuni §i toate marile filosofii au un inceput 
derizoriu. Marile opere se nasc adesea pe nea§teptate, la corful 
unei strazi sau la intrarea intr-un restaurant. 568 Un articol din 24 mai 2007. Date despre Albert Camus aici: http://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus. 174 Tot astfel §i absurditatea. Lumea absurda, mai mult decit 
oricare alta, i§i trage noble^ea din aceasta na§tere lipsitd de 
mareiie. 

In anumite situa^ii, un om care raspunde: la nimic, cand e 
intrebat la ce se gandeste, poate ca doar se preface. Cei iubiji o 
§tiu prea bine. Dar daca acest raspuns este sincer, daca exprima 
acea stare ciudata a sufletului cand vidul devine elocvent, cand 
lan^ul gesturilor cotidiene s-a rupt, cand inima cauta zadarnic 
veriga pierduta, el reprezinta primul semn al absurditdtif '. 

„E inutila orice speran^a de a mai reconstitui vreodata 
suprafa^a familiara §i lini§tita care sa ne aduca pacea inimii. Dupa 
atatea secole de cautari, dupa atatea abdicari ale atator ganditori, 
§tim prea bine ca acest lucru e adevarat pentru intreaga noastra 
cunoa§tere. 

Cu excep^ia ra^ionali§tilor de profesie, nimeni nu mai spera 
azi in adevarata cunoastere. Daca ar fi sa se scrie singura istorie 
semnificativa a gandirii omene§ti, ar trebui alcatuita aceea a 
pocain^elor ei succesive §i a neputin^ei ei". 

„Strain de mine insumi §i de aceasta lume, inarmat doar cu 
o gandire care se neaga pe sine de indata ce se afirma, ce nume 
poarta aceasta condi^ie a mea, in care nu-mi pot afla pacea decat 
refuzand sa §tiu §i sa traiesc, in care setea de a cuceri se izbe§te 
de ziduri care-i sfideaza asaltul?". 

„De la Jaspers 569 la Heidegger 570 , de la Kierkegaard 571 la 
§estov 572 , de la fenomenologi la Scheler 573 , pe planul logic §i pe 
planul moral, o intreaga familie de ganditori, inrudi^i prin 
nostalgia lor, opu§i prin metodele sau scopul lor, s-au inversunat 
sa bareze drumul real al ra^iunii §i sa redescopere caile directe ale 
adevarului. 

Presupun aceasta gandire cunoscutd §i trditd. Oricare vor fi 
fost ambitiile lor, to^i au plecat de la acel univers inexprimabil in 
care domne§te contradic^ia, antinomia, spaima sau neputin^a". 

„Spiritul ajuns la hotarele sale trebuie sa pronun^e o 
judecata §i sa-si aleaga concluziile. Acolo a§teapta sinuciderea §i 
raspunsul"etc. 

Incheiem acest articol cu un peisaj real. Am intalnit intr-un 
oras. al Romaniei 574 pe un fost profesor de Filosofie cu mari 569 Karl Theodor Jaspers: http://ro.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers. 

570 Martin Heidegger: http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger. 

571 Soren Aabye Kierkegaard: http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard. 

572 Un articol al sau: http://adunareapentrufilosofie.blogspot.com/2009/07/normal-0-21- 
false-false-false.html. 

573 Max Scheler: http://ro.wikipedia.org/wiki/Max_Scheler. 

574 Rosiorii de Vede: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Fiorii_de_Vede. 175 dezechilibre psihice spre batrane^e, care merge pe strada §i 
vorbe§te de unul singur. 

Nu gdndirea prea multd 1-a adus aici, ci inver§unarea cu 
care se manifest! impotriva credirrfei! 

Merge pe strada cu un aer marek impunator §i deodata ll 
auzi ^ipand: „Kant e adevarul! . . .Kant e eel mai mare!", dupa care 
incep hulele §i dracuiturile la adresa lui Dumnezeu. 

Filosofia care te aduce la §treang este filosofia care se 
na§te din rdutate §i din luptd cu Dumnezeu pentru a sfar§i in cea 
mai neagra necunoa§tere §i invdrto§are. 

Acest gen de activitate individualists nu este proprie 
gandirii ortodoxe unde adevarul este revelat de Dumnezeu §i e 
talcuit de Sfin^ii Bisericii cu smerenie. 

A gdndi in perimetrul dogmelor Bisericii sau a gdndi 
cultura, filosofia, §tiin^a vremii noastre ca un cre§tin ortodox 
inseamna a gandi toate in iubire de Dumnezeu §i in perimetrul 
experien^elor pe care le po^i proba. 176 M-am gdndit sd protestez „ altfel ": paste-ist C-7C 

Solicit un raspuns din partea dv. §i, mai ales, din partea 
colegilor blogari ortodoc§i. 

VOI PROTESTA timp de o saptamana in urmatoral fel: la 
un articol scris de catre noi, voi copia cate 10 articole de la 
oricare blogar ortodox, care ia texte integrale de la alti teologi §i 
de la Sfintii Paring §i nu face niciun comentariu la ele §i le voi 
pune la noi pe blog, fara nicio citatie de unde le-am luat. 

Protestul nostra este indreptat impotriva acelora care 
confunda munca cu hofia §i Teologia cu strategia paste in our 
blog. 

Nu ar trebui sa se supere niciunul din cauza protestului 
meu daca a fur a de la altul, a prelua sau a-fi impropria ceva, fara 
niciun efort e un lucra. . .normal. 

In functie de feed back-urile dv. voi lua o decizie. 

Este legitim un astfel de protest? 576 575 Un articol din 24 mai 2007. 576 Nu am pus in practica protestul... pentru ca am inteles foarte repede, ca nesimtirea e o 
stare de spirit, un mod de a fi al pseudo creatorilor de online romanesc si ca, intr-o lume de 
impostori. . .a protesta cored inseamna a fi tu penibil... si nu hotii. Ill In §irul gdndurilor ...despre intimitate Dreptul la intimitate este ca si dreptul la plimbare: un 
drept care nu intereseaza pe al^ii. Daca stau acasa si scriu sau ma 
rog sau merg prin pare, via^a mea intima este o sfera in care 
vreau sau nu vreau sa includ pe altcineva. 

§i intimitatea mea nu ^ine numai de casa mea sau de 
familia mea, ci de tot parcursul meu interior, de toate trairile 
mele, pe care le pot avea in public sau in spa^iul privat si de care 
vreau sau nu vreau sa spun nimic. Intimitatea care vorbeste, care 
se destainuie este un favor facut altora. 

Pentru mine a primi un text al cuiva sau invita^ia cuiva 
inseamna a primi din partea aceluia statutul de privilegiat, de 
intim. 

Cand suntem primi^i in intimitatea cuiva nu trebuie sa 
uitam ca statutul de intimi este revocabil, ca el este un dar, un 
privilegiu. 

Am revocat de multe ori statutul de intimitate oferit altora. 
Rela^iile devenisera o barbarie a nesim^irii. Pe premisa ca noi 
putem vorbi liber, ca ne putem destainui, confinden^ii mei 
incepusera sa creada ca pot sa atinga cota insuportabilului. Insa, 
daca nu po^i sa fii la fel de intim cu mine cum pot fi eu cu tine 
statutul de intim pe care ^i 1-am dat cade in desuetudine. 

Gandurile, trairile, scrisul, oftatul, mancatul, 
dormitul...sunt lucruri intime. Ele ^in de mine si le traiesc cu cei 
care sunt intr-un anume grad de interiorizare cu mine. 

Blogul, cartea, manuscrisul car^ii, fotografia personala, 
lenjeria intima, felurile de mancare pe care le prefer, stiloul cu 
care scriu sunt apanajul intimitaiii mele si nu sunt bunuri publice. 

Bunurile publice sunt soselele, vederea exteriorului 
caselor, a cladirilor, apa, aerul, norii, soarelc.Iar ceea ce tine de 
noi devine public numai in masura in care noi dorim, pentru cat 
dorim si cui dorim. 

Am primit in ultimele zile mesaje tenden^ioase, care imi 
spuneau ca blogul nostru, atata timp cat are interfa^a spre public, 
este un bun public. Nimic mai fals ! 

Orice blog este un bun privat si el este un favor, un 
privilegiu pentru cei care il citesc. Blogul meu este ca un muzeu 
in care po^i sa intri, sa vizitezi exponatele in cadrul unui anumit 577 Un articol din 30 mai 2007. 178 orar, dar nu ni este permis sa le atingi (adica sa pui comentarii) 
decat cu acordul nostru. 

De ce? Pentru ca e un bun personal §i nu o moneda pe care 
o gase§ti in intersec^e §i o bagi in buzunar. 

Daca scriu aici §i daca imparta§esc altora diverse lucruri 
asta nu inseamna ca mi-am pierdut dreptul de proprietate asupra 
a ceea ce scriu sau ca am dat tuturor dreptul sa imi dea lecfii de 
gdndire. 

Daca cineva dore§te sa faca comentarii tenden^ioase e liber 
sa o faca pe un blog cu care sa se legitimeze, pe care sa scrie 
negru pe alb numele, profesia, puterea de discernamant pe care o 
are ca sa scrie §i, ca un privilegiu ce mi se acorda, pot citi parerile 
sale despre mine, fara ca eu sa am dreptul sa imi impun punctul 
meu de vedere in intimitatea sa, adica pe blogul pe care il 
conduce. 

Tot la fel, am dreptul sa invit in casa mea oameni pe care 
astazi ii consider prieteni iar maine sa ii invit afara, pentru ca s- 
au dovedit a fi. . .altceva. 

Intimitatea este un favor (repetam acest lucru, ca nu strica) 
§i pe ea o avem prin libera consim^ire. 

Numai ca cititorii, nu pu^ini la numar, care mi-au facut 
observa^ii ca nu le dam dreptul sa ne comenteze articolele, nu 
aveau opinii, cifobii, resentimente sau umori §i nu §tiau unde sa 
le verse. §i mai ales nu §tiau ca un blog este un lucru personal, 
intim, in care primim sa facem conversa^ie cu cei pe care ii 
preferdm §i nu la intdmplare. 

Dv. baga^i in casa tot felul de infractori? Nu prea cred. 

Intimitatea ^ine de bunul sim{ al omului, de inten^iile lui 
bune, de dorin^a de dialog, de aspira^ii inalte. . . 

Intimitatea exista acolo unde exista reciprocitate. Dar daca 
nu vreau sa i^i acord dreptul de afi intim cu mine, atunci nu esti. 

§i nici nu e§ti intim cu mine la nesfdrsit, indiferent de ce 
faci sau nu faci, ci numai daca te dovede§ti ca e§ti un om de 
probitate morala §i intelectuala, ca e§ti o stofa de om care impui 
respect sj admira^ie. 

Problema intimitdiii cred ca e prost in^eleasa in toate 
spa^iile, nu numai in eel virtual. Cei care te vad ca ai devenit o 
persoand publicd cred ca nu mai ai dreptul la intimitate. Nimic 
mai fals! 

Intimitatea e un bun inalienabil §i cei care incearca sa il 
descoasa sunt infractionali§ti. Pentru ca, daca avem dreptul sa ne 
batem joe de intimitatea omului public, atunci avem dreptul sa ne 179 batem joe §i de eel care i§i bate joe de omul public §i ajungem sa 
ne batem joe top, de toata lumea. 

Gardurile mari, u§ile metalice, paza de la locuin^ele private 
spun pentru to^i: Pdnd aid avefi voie sa privifi! §i e normal sa fie 
a§a, atata timp cat e§ti inconjurat de oameni cu care nu ai 
intimitate. 

La sat, unde vecinii se cunosc intre ei §i unde exista 
intimitate, gardurile sunt mici, sunt facute din materiale proaste 
eel mai adesea, pentru ca oamenii i§i respecta reciproc bunurile, 
proprieta^ile. 

Acolo unde este intimitate nu e nevoie de prea multa grija 
la detaliile protocolare. Insa, daca vrei sa ca§tigi intimitatea 
cuiva, nu vii sa o ca§tigi vorbind despre el, ci despre tine. A 
raspunde favorului de afi intim cu cineva inseamna a fi in stare 
sa pop sa rdspunzi cu aceeasi solicitudine. 

Insa, de cele mai multe ori, unul il solicita pe altul mai 
mult, pana intr-atat cat il obose§te. 

Cuplurile care se casatoresc §i in care unul ofera dragoste 
mai mult decat celalalt ajung, la un moment dat, sa se plictiseasca 
reciproc, pentru ca eel care ofera mai pufin i§i simte prezen^a in 
cuplu ca pe una ingrata. 

Oricand incepi sa il gande§ti pe celalalt in termenii invidiei 
§i ai intrecerii, unde intimitatea nu este iubire §i smerenie ci 
luptd de clash, intrecere muncitoreasca, ajungi sa te despar^i de 
el, pentru ca invidia din tine \\\ arata ca tu esti eel mai slab, 
inferiorul §i nu po^i sa supor^i asta. 

Problemele intime se rezolva in intimitate. Duhovnicul nu 
are dreptul sa for^eze intimitatea unui cuplu pe care il spovede§te, 
ci el poate numai sa ii faca pe cei doi sa se in^eleaga, sa se 
analizeze reciproc. Deciziile ultime sunt ale cuplului. 

Nici parin^ii, nici fra^ii, nici rudele, nici prietenii §i nici 
duhovnicul nu trebuie sa aiba ultimul cuvdnt in cuplu. Decide 
cuplul, luand in calcul sau nu pozrfiile celorlal^i, care vor sa il 
ajute. 

Povestea de dragoste a fiecaruia este una intima. 
Marturisirile sacramentale sau de inima sunt bunuri ale 
intimita^ii. Alegerile noastre sunt intime §i de ele vom da 
socoteala in fa^a lui Dumnezeu. 

Cei care vor sa ne ajute intimitatea trebuie sa mearga in 
acela§i sens cu cre§terea noastra interioara §i cu posibilita^ile 
noastre, cu crezurile noastre. 

Eu consider ca a abuza un minor, un adolescent, un batran 
sau un om defavorizat nu inseamna numai a-1 abuza sexual sau a- 180 1 exploata in domeniul muncii, ci inseamna §i al canaliza spre un 
fel de via^a care nu ii e propriu, a-1 sfatui prost in alegerile sale. 

Medicii, avoca^ii, preo^ii, politicienii, psihologii...toti cei 
care au intersectare cu intimitatea oamenilor nu trebuie sa ii 
canalizeze spre ceea ce vad ca nu le este propriu. 

Sunt impotriva mamei, care a fost profesoara §i vrea ca §i 
fml ei sa fie profesor, de§i el are inclina^ii spre cercetari in 
domeniul biologiei. Statutul de parinte sau defrate mai mare nu 
implica §i impunerea cu forfa a propriului lor crez in ceea ce ii 
prive§te pe ceilahi. 

Da, intimitatea e o problema legiferata atat de legi cat §i de 
credin^a §i ea este respectata daca respec^i persoana umana. Daca 
nu dai doi bani pe omul din fa^a ta, daca el nu este o faptura a lui 
Dumnezeu mai inainte de a fi prietenul sau du§manul tau, nu §tii 
cum sa ii respec^i intimitatea sau sa nu ii lezezi dreptul de a-§i 
trai intimitatea dupa cum dore§te. 

In concluzie, tot ceea ce scriu aici imi asum §i nu vreau sa 
dau explica^ii asupra motivelor mele intime pentru ce scriu una 
sau alta. Probabail ca exista un plan editorial de care ma ^in, chiar 
daca pu^ini i§i dau seama de acest lucru. 

Blogul este un bun intim, pentru ca imi aparfine, avand 
deschidere spre public, fara ca aceasta sa insemne ca trebuie sa 
aprob o babilonie de comentarii nastru§nice, tot felul de mofturi 

c-70 

§i farafastacuri pentru ca a§a vrea...«« actor grabit 
sau. . .pacientul englez . 

As. discrimina prin acestea pe omul care cite§te smerit, care 
face sau nu face comentarii, §i nu dore§te sa vada tot felul de 
comentarii rautacioase pe langa pagini de teologie ortodoxa §i de 
punctari critice oneste si de constiinta la diferite derapaje ale 
postmodernita^ii. 

Noi ne asumam lumea despre care scriem, nu consideram 
ca exista lucruri tabu de discutat intr-o lume in care trebuie sa 
dai replici la diferite senza^ionalisme, dar exista lucruri tabu de 
fdcut. 

Din acest motiv nu dam dreptul nimanui sa scuipe in 
intimitatea noastra, dupa cum nici noi nu o facem. Aluzie la titlul piesei, cu acelasi nume, al Laurei Stoica 
(http://www.youtube.com/watch?v=W-av2qVhkyM) si desemnam prin sintagma pe eel 
care vine odata pe la noi, ne scrie un comentariu vai de mama lui, nu ne spune nimic despre 
sine. ..dar vrea sa se vada la noi. 

579 Aluzie la filmul cu acelasi nume: http://www.cinemagia.ro/filme/the-english-patient- 
pacientul-englez-2407/. Numai ca aici pacientul englez e o sintagma negativa, care arata pe 
cei care nu au ce face...cu patimile pe care le au...si vor sa ni le arate si noua. 181 Munca de cercetare teologicd: intre vederea 
sensurilor §i compilarea surselor In munca de cercetare teologica actuala se bat cap in cap 
doua tending majore: prima propune o repovestire a surselor, o 
arhivare a lor pe diferite considerente, cele mai multe 
exclusiviste, pe cand a doua propune o scanare a sensurilor 
interioare a surselor potrivit experien^ei personale. 

§i prima §i a doua modalitate de investigate teologica este 
o modalitate personalista de cercetare a ariei teologice, numai ca 
teologii care i§i propun sa repovesteasca sursele teologice la 
nivelul limbajului nu fac decat sa le inve§manteze intr-un limbaj 
postmodern fara a le trai semnifica^iile adanci. 

Reimprospatarea teologiei sau reconfigurarea ei nu e, in 
esen^a, o problema de limbaj ci una de experienfa. Scanarea 
sensurilor interioare ale surselor, ale Scripturii §i Tradrfiei, ale 
cultului, ale vie^ii creatine presupune experiere personala. 

Asistam insa la o confiscare a sensurilor adanci ale 
Teologiei acolo unde sursele se rescriu la nivel lingvistic, 
schizoidia fiind promovata tocmai de acei teologi care crezandu- 
se posesorii unui limbaj teologic specializat, cred ca au 
preeminent asupra acelora, care traiesc, intr-un mod intim §i 
intr-un lexic scazut, taina credin^ei. 

Limbajul bisericesc, cultic este simplu §i profund in acela§i 
timp. Scriptura are simplitatea care se regase§te la Paring. 

In momentul cand consideram ca teologia trebuie sa fie 
exprimata numai in termeni culturali §\filosofwi §i incercam sa 
punem experien^a Bisericii, cu for^a §i deplin, in cadre care nu ii 
sunt proprii, nu facem decat sa abdicam, in mod con§tient, de la 
evlavia si fiorul smerit al vie^ii duhovnice§ti. 

Ce ca§tigam daca retraducem, la nivel lingvistic, credin^a 
ortodoxa? O vizibilitate mai mare a credin^ei ortodoxe pentru 
postmodernitatea culta §i un pas mai inainte pentru a fi in pas cu 
noi inline, cu via^a prezentului. 

Ce pierdem? Pierdem exprimarea autentica §i smerita a 
credin^ei, sim^ul marturisirii smerite, pentru ca incercam sa 
scriem teologic in mod efeminat §i sa ne adresam numai unui 
mental rastalmacitor de sensuri §i nu unor min^i profund a§ezate 
in via^a Bisericii. 580 Un articol din data de 1 iunie 2007. 182 Nu suntem impotriva rescrierii lingvistice a crediniei 
ortodoxe, cu anumite limite, pentru cititorul de astazi. Pe acest 
blog, cam asta facem: revorbim, in diferite feluri, trairea noastra 
ortodoxa. Aratam ca teologic se poate vorbi in multe feluri, daca 
ai experienta faptului ca atare. 

De la prima categorie de teologi, conform cu teleologia lor, 
re^inem faptul ca munca de cercetare teologicd este si trebuie sa 
fie o rescriere in termeni, in limbaj contemporan, a experienfelor 
crediniei. Insa noul limbaj, limbajul postmodernizat al teologiei 
ortodoxe trebuie sa afirme experience §i nu metafore teologice. 

Daca de la prima categorie de teologi re^inem nevoia de 
redefinire conceptuald, de la a doua categorie de teologi re^inem 
faptul, ca experienta interioard trebuie sa dicteze limbajul 
teologic si nu invers. Experienta ortodoxa trebuie sa aiba 
preeminent asupra limbajului iar limbajul trebuie sa fie unealta 
prin care noi ne exprimam trairile. 

Recitirea surselor ortodoxe necesita o recitire din Bisericd 
a lor §i pentru evlavia Bisericii. Daca dorim sa fim oamenii 
Bisericii, care scriu pentru o lume cu o accelerate marita, nu 
trebuie, in primul rand, sa ne aliniem unei modalita^i §i 
mentality postmoderne de a vedea lucrurile, ci sa ne insu§im, 
traid la propriu §i smerit, boga^ia de via^a dumnezeiasca a 
Bisericii. 

E observabil faptul, ca in masura in care teologii 
reverbalizatori ai mesajului teologic au inceput sa iasa in spa^iul 
public cu volume de teologie scrise postmodern, oamenii de 
cultura §i de §tiin^a au gasit productiv acest demers §i au 
considerat ca §i ei pot manipula limbajul teologic, chiar daca nu 
au o integrare in via^a Bisericii sau sunt in afara ei. 

Astfel asistam la o teologie ortodoxa spoliata la nivel 
lingvistic de filosofi, critici de arta, politicieni, psihoterapeuti, 
vrajitori sau eterodoc§i, care cred ca o bund arhiva de date 
teologice §i o manipulare ideologizata a crediniei ortodoxe este 
un demers ortodox autentic. 

Venirea teologilor ortodoc§i spre postmodernitate a nascut 
un aplomb al lumii secularizate pentru scrisul eteroclit teologic. 

Melanjul teologic, punerea semnului de egalitate intre 
credinia vazuta ortodox §i credinfa ortodoxa vazuta filosofic sau 
a-religios a nascut mentalitalitatea, ca un credincios simplu sau 
un preot ortodox, care merge §i sluje§te in Biserica e mai pufin 
aproape de Dumnezeu decat unul care cunoa§te sursele de la 
masa de scris §i le reverbalizeaza in limbaj postmodern. 183 Prin scriitura noastra cu aer postmodern dar nu §i de esenfa 
postmoderna am incurajat (fara voia noastra) diletantismul 
teologic §i mai ales pe eel expereniial. 

Pentru ca, in fa^a unui public care gireaza imediat limbajul 
sofisticat, doar ambalajul dar este inapt pentru confinutul §i 
veracitatea experienfei, teologul si cre§tinul care se despatimesc 
dar au un limbaj mediu pare un om fixist, care nu abdica de la 
principiile viejii duhovnice§ti §i care nu i§i remaniaza limbajul, 
pe cand eel care face pact de neagresiune cu lumea postmoderna, 
doar in aparen^a, doar la nivel lingvistic, e vazut ca prietenul 
lumii, de§i e tot la fel de inradacinat in opozrfia fa^a de o 
mentalitate seculara. 

§i ajungem la un moment comic §i dureros in acela§i timp. 
Teologii §i slujitorii care vorbesc pe in^elesul oamenilor de orice 
condrfie §i care au aceea§i experien^a cu cei care reverbalizeaza 
postmodern mesajul teologic sunt desconsidera^i nu din cauza 
experienfei ortodoxe, pe care o reprezinta §i o poarta in ei, ci 
pentru ca unii par vetusti iar al^ii par inovatori. 

Insa nici primii §i nici ultimii nu au inventat credinfa ci ei 
au primit-o de la inainta§ii lor, care au primit-o de la Apostoli §i 
aceia de la Domnul. Iar cand au primit-o de la Domnul au primit- 
o intr-un limbaj simplu dar profund de dumnezeiesc. 

Binein^eles omenirea a traversat diferite oranduiri, cadre 
iar omul a trait §i traie§te ample schimbari, modificari ale 
modului in care se raporteaza la credinfa ortodoxa sau la orice fel 
de credinfa. Numai ca in Biserica nu s-a produs (aceasta e 
minunea!) mutafii de experienfei. 

Experien^a duhovniceasca a ortodoxului este in esenfa 
identica cu cea a Sfantului Adam, a Sfantului David, a Sfantului 
Pavel sau a Sfantului loan Hozevitul, atata timp cat orice cre§tin 
mantuit merge in aceea§i Impara^ie a lui Dumnezeu, unde 
vie^uiesc in lumina lui Dumnezeu to^i Sfnuii din toate veacurile. 

Daca percepem interior acest mod de a fi, daca ne sim^im 
madulare vii ale Bisericii §i consideram ca pentru un anumit 
public cititor §i ascultator e nevoie de un limbaj potrivit cu 
mentalitatea lui, atunci acesta e un gest de iconomie al nostru 
pentru acest segment uman §i nu trebuie sa cantonam discursul 
teologic pe un anumit profil uman. 

Teologii care reverbalizeaza credinfa ortodoxa §i vor sa 
faca din ea doar o hrand pentru elite ii neaga prin aceasta 
caracterul universal §i ecumenic. 

Pentru ca, in masura in care teologia ortodoxa devine 
numai teologia doctorilor in teologie §i a hiperspecializa^ilor, 184 care privesc de sus pe omul care traie§te simplu credinja, atunci 
se transforma in ideologie, in stiin0 de casta §i intr-un element 
neeclesial. 

Biserica are nevoie de Sfinfi ultradestepfi §i 
ultraperfomanfi §i nu de oameni informati dar respingdtori. 

Biserica create §i are nevoie de fii §i teologi autentici, care 
sa faca din munca lor de cercetare teologica un mod de sfm^ire 
personala, de asceza §i nu un mod continuu de dilematizare a 
credin^ei, de punere in opozrfie a Sfnuilor intre ei sau a dogmelor 
una fa^a de alta. 

Experien^a, asumarea deplina a modului de a fi §i de a trai 
ortodox, transformarea noastra in fiinfe teologice, care gandim §i 
ac^ionam duhovnice^te, ne permite sa avem un limbaj pe diferite 
paliere de in^elegere, ajustat la publicul din fa^a noastra. 

Intoarcerea la Parinfi propusa in secolul trecut a nascut o 
intoarcere catre Sfinfi numai a unor teologi, care au devenit ei 
m§i§i Sfinfi ca §i aceia. 

Aceasta chemare la o perspective patristica reinnoita a 
teologiei ortodoxe a dat na§tere la traduceri apriate, la studii 
diverse, la un limbaj teologic articulat cu istoria dar §i cu 
momentul, insa a dat na§tere si la un fel de a face teologie foarte 
increzator in sine, care in afara ascezei §i a ascultarii de 
inva^atura Bisericii, s-a erijat in invafatorul Bisericii. 

intoarcerea spre lume pe care o propun reverbalizatorii 
discursului teologic ortodox e mai mult o revan§a in fa^a culturii 
§ i a gandirii postmoderne, careia ii aratam ca putem sa vorbim ca 
ea. Insa pericolul acestui demers e acela ca reverbalizam 
concepte teologice §i nu trdiri duhovnicesti, nu experienfa 
mdnturii noastre personale. 

Venim in fa^a postmodernita^ii in acest demers, nu cu 
sfinienia §i smerenia viefii noastre in Biserica ci cu o 
disponibilitate spre dialog despre probleme, care nu depa§esc 
mentalitatea seculara. 

Reducem Teologia, care nu poate fi cuprinsa, la o suma de 
idei despre ea §i o facem sa para o filosofie pe care to^i §i-o pot 
insu§i, daca ii inva^am termenii pe de rost. 

§i de aici infla^ia de literati §i de oameni ai culturii care 
demitizeazd, cola^ioneaza, neaga sau insulta credin^a ortodoxa, 
pentru ca o vad ca pe o suma de idei cuprinsa in ni§te car^i pioase 
§i nu ca pe un mod de viafa, singurul, care te sfiinfeste. 

Pierdem §i ca§tigam din pasul pe care il facem in fa^a 
postmodernita^ii de din afara de Biserica. 185 Exista ortodocsi postmoderni dar §i postmoderni seculari 
§i intre unii §i al^ii e o mare prapastie. 

Pentru ca discursul teologic autentic, in cadre 
postmoderne, nu vrea sa se piarda intr-o mentalitate edulcoratd ci 
sa trezeasca la credirrfa §i la pocain^a §i nici nu spune ca se poate 
trdi ortodox in afara de cuviinia §i v/a/a smeritd in Bisericd. 

Pozi^ia noastra personala este aceasta: sa vorbim numai in 
perimetrul experien^ei proprii §i a muncii noastre de cercetare §i 
sa ne comportam ca oameni, care sunt madulare vii ale Bisericii 
§i nu ca instigatori la rafuiala cu Biserica §i nici la a da lec^ii 
Bisericii. 

In momentul cand incepem sa ne certain cu oamenii §i sa 
judecam oamenii §i nu zVfez'/i fife principiu, discursul nostru 
teologic se devalideaza de la sine, devenind unul sectar, unul 
care nu are in vedere invdidtura la nivel holistic a Bisericii ci 
numai un segment din ea. 186 Strategia porno: „ lasd imaginile sd te convingd ce 
sdfaci" CO 1 

Titlul articolului de fa^a este derivat din eel al editorului 
de la Wired News 582 , Steve Friess 583 , care spunea ca stategia 
porno se bazeaza pe ideea consumului liber de imagini porno pe 
net, pentru ca sa-i convingi pe poten^ialii cumparatori ai 
produselor sub licen^a. 

Facand un rezumat al articolului semnalat, Steve ne spune 
urmatoarele: 

Industria porno a inva^at lec^ia pe care industria muzicala 
refuza sa o asculte: pirateria nu este o lume murdard, ci 
dimpotrivd. Compania Hunter a dezvoltat un anume fel de 
software care permite utilizatorilor de internet sa poata pirata, 
prin intermediul sistemului de file sharing, materiale diverse. 

§i ideea e urmatoarea: daca 15% dintre cei care pirateaza 
vin §i cumpara produse software cu licen^a, atunci profitul este 
rezonabil. 

Conducatorul acestei companii crede ca trebuie sa urmam 
dorin^elor oamenilor §i ca, daca incercam sa schimbam ceva din 
ceea ce ei vor, nu or sa aleaga produsele pe care le punem la 
vanzare. 

De aceea: „Ei nu cumpara produsele pentru ca nu au bani 
sa o faca. Dar daca tot exista acest haos [pe net], atunci trebuie sa 
incercam sa facem din el un haos frumos". 

§i atunci ne livreaza pornografie in mod gratuit pentru ca 
sa putem, in cele din urma, motiva^i adanc de oferta, sa 
cumparam §i unele produse pe care ei doar le publiciteaza. 

Daca Steve Friess ne vorbe§te de o stategie de marketing 
reald a webmasterilor care introduc pornografie pe net §i despre 
faptul ca aceasta strategic asigura o vanzare bund a produselor 
porno, indiferent de rata piratarii filmelor pentru adul^i, Daniel 
Terdiman, ne ofera un studiu , pe baza datelor de cautare oferite 
de motorul de cautare Google, in care se concluzioneaza faptul, 
ca operatorii web, care insereaza materiale porno, §i-au dat seama 
ca blogurile sunt un mediu propice §i facil pentru a raspandi 
materiale pornografice. 581 Un articol din 4 iunie 2007. 582 A se vedea: http://www.wired.com/. 

583 Idem: http://www.wired.com/techbiz/media/news/2003/01/57348. 

584 Idem: http://www.wired.com/techbiz/media/news/2004/08/64422. 187 Tocmai de aceea, in ultimii doi-trei ani s-au inmultit 
numarul de bloguri porno in detrimentul saiturilor porno, care 
nu mai sunt updatate deloc, ci se insceneaza numai o 
reactualizare fictiva a imaginilor, prin rularea acelorasj fotografii 
dintr-un sait in altul sau in interiorul aceluia§i site. 

Numarul constant de spamuri porno pe care le-am primit §i 
le primim in spatele blogurilor noastre ne-au reliefat faptul, ca se 
trimit, in mod automat, la un articol, intr-o secven^a orara anume, 
acelea§i urleuri spre pagini porno. In concluzie, ca exista 
modalitdfi automate de trimitere, repetata, a acelora§i mesaje §i 
indica^ii de pagina. 

Dintre cele 7 mii de spamuri inregistrate de catre platforma 
noastra, aproape 90% sunt trimise din spatele a doua ip-uri: unul 
care ne trimite imagini porno §i altul care ne trimite reclame la 
medicamente. 

Faptul ca pirateria porno, ca §i cea software, este in floare 
§i ca cenzura pirateriei este scazuta nu este o intdmplare, ci un 
plan de atragere §i mai mare a clien^ilor. 

Marile companii ce produc software prefera sa dea anumite 
programe free pentru ca produsul lor sa fie, chiar §i ilegal, in 
computerele noastre. La fel fac §i casele de produc^ie ale filmelor 
pentru adul^i. 

Insa mai presus de asta, strategia porno are in vedere 
schimbarea paradigmei civilizafionale, lucru aflat in plina 
desfa§urare. 

Sexualizarea persoanei, atomizarea ei, transformarea ei in 
obiect pozat de aproape, la zonele genitale, accentul pus pe trairi 
trucate, intr-un cuvant toate amanuntele filmografice au rolul de a 
deveni un mod de viafd real. 

Femeia iese din tiparul de mama, de sotie, prietena sau 
sora §i trece in registrul de obiect al excita^iei noastre, al falsei 
noastre dezinhibari. 

Imaginile porno au acela§i efect ca §i drogul injectat in 
vena: ele asigura, pentru cateva clipe, ore, nevoia noastra de 
adrenalina, de excita^ie. Insa daca ei sunt pirafii, noi suntem cei 
cazu^i in plasa propriilor lor afaceri. 

Pe de o parte, consumi pornografie sau o cumperi iar, pe 
de alta parte, tu nu mai e§ti stdpdn peste tine pentru ca ai nevoie 
de droguri. §i daca incepi cu droguri slabe, adica cu sex §i 
perversiuni cate de cat „normale" ajungi in scurt timp la 
mancarea fecalelor sau la torturi sexuale. 

Din propriile noastre cercetari asupra tendin^elor 
filmografiei porno am tras concluzia, ca deja gustul pentru sexul 188 normal a degenerat foarte mult §i acum se cauta extremele: sexul 
intre parteneri tineri §i cei foarte batrani, intre cei foarte ura^i §i 
cei foarte frumo§i, intre rase §i mentality diferite. 

Daca in planul in life se mizeaza pe o universalizare a 
obiceiurilor, pe unificarea lingvistica §i teritoriala, in plan 
underground, se mizeaza pe mixtura intre tot felul de tending §i 
abordari exclusiviste. 

In schimbarile caracteriologice ale romanilor de dupa 
revolu^ie se observa ca libertinismul vizual a creat o abordare 
extrem de senzualista a vie^ii oamenilor. Daca abuzul de mancare 
duce pe fiecare zi la supraponderalizarea romanilor, vizualismul 
pornografic duce la o stare de excitafie continua a popula^iei. 

Excita^ia care nu beneficiaza de satisfac^ie, de actul sexual, 
se manifesto ca agresivitate §i isterizare interioara. Cei care nu 
muncesc §i peripatetizeaza cu mintea prin internet §i televiziune 
sunt excita^i de atata stat, pe cand cei care muncesc prea mult 
cauta refularea intr-o rdbufnire sexuala. 

Filmul american, in care eroul, indragostit pana peste 
poate, intra si o dezbraca in for^a pe eroina principals, chiar in 
u§a apartamentului ei, unde face cu ea sex, este cli§eul acestei 
sensibility care nu mai are bariere. De fapt nu mai se vorbe§te 
despre a vrea sa facem sex, ci despre o pornire intima de 
necontrolat. 

Nu noi facem sex, ci sexul este eel care ne domina. §i 
sexualitatea nu mai poate fi controlata, pentru ca omul sta mereu 
in aceasta stare de excitafie, de degringolada mentala sexuala §i i 
se pare nefiresc sa nu profite de o partidd cu cineva. 

Nu cred ca mai trebuie sa insistam prea mult (de§i trebuie) 
asupra modului cum imbracamintea din filmele porno §i gesturile 
sexuale ale actrrfelor au devenit bun comun al societa^ii noastre. 

Pantofii, hainele, bijuteriile, gesturile sunt sexualizate §i 
cei care sunt in breasla curvarilor de profesie respecta codul 
tacerii cand domnul sau doamna da de infeles ceea ce vrea. 

De aceea nu e o poveste de adormit copiii sa aten^ionam pe 
cei ai Bisericii, ca este incompatibil comportamentul sexualizat 
cu mersul la slujbd. 

Intr-o carte a noastra , foarte controversatd pentru cei 
care vor sa se amageasca cu faptul ca pericolele din jurul nostru 
sunt purine, am aratat ca solu^ia impotriva sexualizarii vie^ii sau a E vorba despre Lumea postmoderna si depersonalizarea omului, pe care am editat-o la 
nivel online in 2009 si pe care o puteti downloada de aici: 
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/lumea-postmoderna-%C8%99i- 
depersonalizarea-omului/. 189 satanizarii ei este proiectul dintotdeauna al Bisericii: curaiirea de 
patimi. 

Numai daca in^elegi ca impotriva raului nu se lupta cu 
cuvinte ci cufapte zilnice de deparazitare de rau, po|i sa ir^elegi 
diferen^a dintre ideologie §i asceza. Ideologia porno vrea ca omul 
sa devina o prelungire a propriului sex. 

Via^a Bisericii vrea sa devenim oameni in care sa nu mai 
viem noi, sa nu mai traim noi §i sa nu mai traiasca in noi omul 
pacatos, patimile, ci Hristos sa traiasca intru noi. 

In fa^a strategiei porno, care este un iconoclasm, o lupta 
impotriva adevaratei in^elegeri a dragostei §i a omului, trebuie sa 
punem teologia icoanei §i sa vedem toate lucrurile §i pe oameni 
ca ferestre care ne vorbesc despre mare^ia lui Dumnezeu. 

Daca ramanem la imaginele porno ale genitalita^ii pierdem 
din vedere ansamblul fiin^ei umane, care nu are numai trup, ci 
este un trup insufleiit de catre sufletul nostru. 

Imagologia porno reduce pe om la trup sau, mai degraba, 
la sexualitate. Icoana ortodoxa arata ce este menit omul sa fie: un 
suflet care stapane§te, prin Duhul, peste propriul trup. 

De aceea cred ca e nevoie ca in perioada urmatoare sa 
clarificam anumite probleme spinoase ale societa^ii noastre, aici, 
pe blog, din punctul de vedere al teologiei §i al vie^ii Bisericii. 

Nadajduim ca Dumnezeu sa ne mai ofere ceva timp pentru 
aceste studii, pentru ca exista multa confuzie in randul multora. 190 De unde tentaiia sinuciderii la tineri? Probabil 586 ca sunte^i la curent cu cele doua tinere de 
astazi, gemene, care s-au sinucis, prin spanzurare, in parcul din 
Cluj, imbra^isandu-se una pe alta. 

Celalalt s-a aruncat de la etaj. In vreo doua luni s-au 
mediatizat numai cazuri de tineri sinucigasi. 

De unde tentaiia mor^ii, a aruncarii in gol, a suprimarii 
vie^ii? 

Raspunsul meu: filme, jocuri, mod de via^a in care moartea 
nu este o usa spre Rai, ci o curiozitate pe baza careia vrei sa 
bravezi. 

Cei care au prezentat stirea sinuciderii celor doua surori de 
astazi vorbeau despre sinuciderea lor ca de un mod de 
atenfionare a celorlalfi. Tinerii vor sa fie auzrfi, asculta^i. . . 

Vor sa fie si ajutaff! Eu cred ca majoritatea vor sa fie 
numai remarcafi nu si ajutafi. Daca cineva vrea sa fie ajutat, sa 
fie indrumat in via^a, intreba pe mama, pe tata, pe frate, bunic, 
ruda, profesor, citeste, se informeaza, nu dispera peste noapte. 

Ce ar fi ca to^i sa dam bir cu fugi^ii si peste noapte sa nu 
mai munceasca nici cei de la electrica, nici cei cu apa, nici cei cu 
gazele, nu telefon, nu metrou, nu tren. . . 

Unde ajungem cu o astfel de gdndire negativistal 
Greutatea vietii e impreunata cu bucuriile vie}ii. Dar ca sa ai 
bucurii trebuie sa rabzi pentru ele, sa transpiri, sa faci un efort, 
care sa te faca sa te bucuri in mod demn si nu parsiv de munca ta. 

Cele doua erau fiice de intelectuali si inva^au la un liceu cu 
profil umanist, daca re^in bine. Nu aveau niciun motiv sa se 
spanzure si totusi au facut-o. Un altul s-a sinucis tocmai dupa ce 
ii spusese mamei sale ca are planuri de viitor: dorea sa 
munceasca in strainatate. 

Sa scoatem insa din plan caldura de afara, anturajul, 
curiozitatea, vreo boala psihica, decep^ia pasagera pentru pasul 
sinuciderii. Se sim^eau gof! Singurf! 

Ce l\i da insa stabilitate interioaral 

Astazi am calatorit ceva zeci de kilometrii si langa mine 
era o batrana oarba, saraca, cu doua paini in sacosa. Imbracata in 
negru dar fara niciun miros de transpira^ie, atenta, linistita, cum 
s-a urcat asa s-a si dat jos: fara sa deranjeze pe nimeni. 586 Un articol din 5 iunie 2007. 191 Dansa avea motive sa se sinucida sau nu? Dar cei care au 
fost intemni^i pentru credin^a, care erau tot la fel de tineri ca 
cele doua §i au stat 15-25 de ani la pu^carie, aveau motive sa se 
sinucida? 

Sinuciderea e o problema de necredinfa. Cei care se 
sinucid nu sunt stabili emo^ionali pentru ca nu au credin^a, care 
sa le lumineze via^a. Literati, filosofii, arti§tii simuleaza 
sinuciderea in arta... numai ca arta este un drum paralel cu via^a. 

CO-7 

Daca confuzi dezgustul artistic al lui Cioran pentru via^a 
cu luatul beregaiii, atunci nu ai in^eles ca arta propune, insa nu te 
poate convinge sa l\\ suprimi existen^a. Tu te autoconvingi. §i te 
autoconvingi pentru ca nu stii ce e viafa. 

Cine vrea sa moara de mana lui nu i§i sa seama ca e un 
analfabet in fa^a a ceea ce inseamna viaja. 

Via^a nu inseamna numai sa ai sanatate, sa ai bani, sa \\\ 
mearga afacerea bine, sa ai pe masa un kilogram de salam §i doua 
de ceapa, ci inseamna un spa^iu in care tu te pregate§ti pentru 
ve§nicie. 

Via^a e un dar pentru ca e o pregdtire pentru bucuria 
eterna. Daca te sinucizi nu scapi de viafd, ci dai peste chinul 
vieiii vesnice. 

Sinuciderile din ultimul timp sunt un sistem de alarma 
declan§at pentru a ne edifica asupra nivelului de deteriorare 
zilnica a credin^ei noastre. Fiecare om are o credin^a a lui, mai 
mare sau mai mica in Dumnezeu, intr-o for^a, intr-o idee, in sine, 
in parin^ii lui, in te miri ce. 

In momentul cand nu mai crezi nici in Dumnezeu, nici in 
tine, nici in prietenii tai, daca nu mai vezi decat negru in fa^a 
ochilor, atunci traim un mare cataclism. 

Pe to^i cei care citesc aceste randuri ale noastre ii 
indemnam sa stea de vorba serios cu prietenii lor, care au astfel 
de tending §i daca le au ei, atunci sa se gandeasca, de o mie de 
ori, la ceea ce fac. 

Pune^i in balan^a via^a de acum, cu bunele §i relele ei, cu 
vesmicia Iadului. Imagina^i-va numai o clipa ce inseamna sa 
suporta^i o durere, oricare, mutiplicata la un milion. 

§i imaginandu-va toate astea, tot nu ve^i avea Iadul, chinul 
pe care ni-1 cream cu mana noastra ascultandu-i pe demoni, care 
ne imping la a scoate din noi primul dar al lui Dumnezeu: viafa. 587 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran. 192 Complexul Romexpo: un spafiu prea mare pentru 
literatura romdnd BookFest 2007 e un fel 588 de a vorbi despre ceea ce detesti. 
Ma explic imediat. 

Am avut astazi panorama, deloc intortocheata, a starilor de 
spirit a autorilor de carte sau a editorilor. Prea enerva^i, prea 
stresa^i, prea aten^i la imagine, prea avizi de pertinenfd, de 
credibilitate, de§i car^ile expuse sunt sub^iri, ambalate frumos 
dar, in marea lor majoritate, sunt incremeniri in proiectul 
interior. §i asta voi explica. 

Cum adica, domnul Gabriel Liiceanu, cu care m-am 
intersectat in priviri (eu coboram scarile, dumnealui vorbea la 
microfon, §i parca ne cuno§team de undeva. . .) detestd cultura? 

Am vazut multe nume celebre ale literaturii contemporane 
pe la standuri sau in treacat. . .in imaginea cdldtorului grdbit. 

Cum ar detesta cultura? Pentru ca in fiin^a dumnealui, 
ochii inimii mele au vazut nervozitate, lehamite de oameni, de 
comunicare, adica de cumparatorii propriilor car^i editate de catre 
dumnealui. 

Daca nu ai timp sa-i prive^ti cu aten^ie pe patronii de 
carte, ri§ti sa crezi ca se confunda cu cartea pe care o cumperi §i 
pe care au editat-o. 

Sau daca nu iei aminte la detaliile car^ii ri§ti sa crezi ca 
daca a primit vreun premiu sau daca a primit Nobelul, autorul cu 
pricina face numai oud de aur. Nu, nu face numai oua de aur, ci 
ambalajul marfii, numita ireveren^ios carte, e de a§a maniera 
livrat incat ^i se ascund detaliile importante. 

M-am oprit la nivelul 1 al cladirii. La nivelul 1 erau 
editurile cu rating, nu neaparat cu valori monumentale. 

La nivelul doi erau editurile de jumdtate, pe cand la nivelul 
3 era nivelul unde puteai cdsca in voie, pentru ca acolo erau 
edituri din specia pdsdrilor colibri. 

La nivelul 1 , dand de un coleg de breasla 89 , m-am oprit la 
o discu^ie despre premiul Nobel, unde toata lumea era interesata 
de enervare sau era interesata sa piece, pentru ca §tiau, deja, 
partitura. iss Un articol din 7 iunie 2007. 
589 Mihail Neamtu. 193 Era un fel de a o mia repetrfie a filmului: De ce bat 
clopotele Mitica? 590 , in care ai inva^at si gesturile cele mai 
elementare ale personajelor. 

Adica, se dezbatea dilema, cine o sa ia premiul Nobel 
dintre: Mircea Cartarescu 591 , Andrei Codrescu 592 , Mircea 
Ivanescu 593 , Norman Manea 594 si Mircea Horia Simionescu 595 , in 
literatura romana? 

Unul dintre eia spus ca literatura romana este o literatura 
minora. Adica e mica pentru ca s-a scris pu^in sau e mica pentru 
ca nu avem niciun om mai de vaza, pentru ca sa scrie in aceasta 
^ara? 

Chestiunea cu minora e un fel de manie de a te denigra de 
unul singur, de a te face prost mai inainte de a ^i-o spune altul. 

In ceea ce ma priveste cred ca fiecare neam, mai salbatic 
sau mai civilizat are o literatura majora, o literatura 
reprezentativa, in care autorii vorbesc despre lucruri importante 
despre fiin^a acelui neam. 

Gradul de realitate, de reprezentativitate a scrierilor unui 
neam reprezinta pentru mine o imagine semnificativa a multora 
dintre caracteristicile vie^ii si ale gandirii acelor oameni. Chiar si 
cele mai subiectiviste scrieri au o mare obiectivitate, pentru ca 
fiecare scriere este, in mod inevitabil: obiectiv-subiectiva. 

Exista lucruri despre care scrii si pe care le vad si le cunosc 
si al^ii dar le scrii in modul tau personal. Dragostea sau toamna 
de care vorbeste Cartarescu sunt realita^i si pentru mine si pentru 
Creanga 596 , si pentru Catalin Crisan 59 si pentru Gigi Pistol: 
tractorist de profesie. 

Nu po^i sa pui monopol pe curci, fazani, mun^i, gingasie, 
eroism, dragoste si sa crezi ca numai tu po^i sa scrii despre astea 
toate. To^i putem scrie despre toate lucrurile. Daca nu exista 
niciun lucru in comun intre mine, ca scriitor, si dv., ca cititori, de 
ce sa mai cumpara^i cartea? Mai bine cumpara^i salam sau cirese 
de iunie. 

Asta cu literatura minora a fost prima gogori^a pe care nu 
am mai auzit-o de mult (se pare ca mi se facuse dor de minciuni 
sau de exagerari, ca sa le zicem mai frumos)...si dupa ea a venit a 590 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/De_ce_trag_clopotele,_Mitic%C4%83%3F. 

591 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_C%C4%83rt%C4%83rescu. 

592 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Codrescu. 

593 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Iv%C4%83nescu. 

594 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Norman_Manea. 

595 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Horia_Simionescu. 

596 Ion Creanga: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83. 

597 Una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale: Daca pled 
(http://www.youtube.com/watch?v=7UPzsvS7vzE): 194 doua: poezia e un cal mort, adica e o mi§care tactica gre§ita, daca 
vrei sa iei premiul Nobel. 

Scriitorii pe care ii auzeam mi-au dat impresia unei 
lehamite §i neincrederi sfa§ietoare in ceea ce faceau. Adica, daca 
ei nu se apreciaza pe ei m§i§i, de ce i-as. aprecia eu, care nu scriu 
§i nici nu citesc, ci ma ocup de fotbal? 

Am cumparat doua car^i, am primit pliante §i m-am uitat 
de mai multe ori la cupola imensa sub care erau atatea edituri, 
editurile ^arii mele, care aveau un aspect mortuar la infa^i§are, 
dezolant, nu ca pentru sarbatoarea cdrfii, ci ca pentru ingropatul 
carfilor. 

Am privit cu atenfie interiorul editorilor §i scriitorilor pe 
care ii vedeam. M-am uitat cu aten^ie la tinerii care nu aveau 
nimic de-a face cu cartea dar aveau de-a face cu paza car^ilor, la 
cei care mancau un hamburgher bagand nasul in cate o carte §i la 
cei care cumparau car^ile pentru ca cineva le elogiase. 

Am avut impresia acuta ca se cumparau titluri, nume §i nu 
un autor, pe care il descoperi acum, bagand nasul in cartea lui, 
fara sa te ui^i la ce a spus altul despre el. 

Cand cumpar o carte cu adevarat (§i nu pentru ca am 
nevoie sa fac un studiu sau sa scriu o carte de pe urma studiilor 
pe car^i) nu ma intereseaza ce a spus X sau Y despre el, despre 
autor sau carte. 

Poate sa fie mama lui Nobel, sa fie laudat de to^i acel 
autor, daca la examenul critic al min^ii §i al inimii mele, in doua- 
trei minute, nu ma convinge acest om, rasfoind cartea sa, ca 
trebuie sa il cumpar, atunci pun cartea la loc §i gata. 

Examenul critic al car^ii se face intr-un minut, maxim in 
trei. Daca ai ochiul format, daca §tii ce cau^i, daca nu l\\ place sa 
fii min^it la con^inut §i nici la pret, nu te la§i pacalit. 

Da, daca citeam astazi prima carte din via^a mea, luam tot 
ce vedeam. Insa la stadiul de acum al fiin^ei mele car^ile se iau 
dupa munca §i corectitudinea acelora care le-au facut. 

Nu ma intereseaza ca acea carte nu are frumoasa coperta, 
ca are 60 de pagini sau 2000 de pagini, nu ma intereseaza ca 
despre autor se spun numai inep^ii din invidie sau din 
necunoa§tere, nu ma intereseaza cine a editat-o sau daca a cazut 
jos de trei ori §i e murdara pe margini. 

Ma intereseaza ca sa vad in con^inutul car^ii munca, 
transpira^ia §i marinimia de suflet a autorului sau a traducatorului 
§i sa am bani ca sa o pot cumpara, sa fie pe buzunarul meu. 

§i de ce am sim^it ca sunt car^i, majoritatea, ale unor 
oameni incremeniii in proiectl Pentru ca am mai citit din aceia§i 195 autori §i vad ca incep sa se repete, sa se citeze, sa se 
autoreferen^ieze in car^ile urmatoare. 

Adica devin celebri cu o carte, doua, muncite §i pe urma 
spoliaza succesul pe care 1-au avut. Pentru mine testul de 
sinceritate al unui autor sau traducator e acesta: daca scoate doua 
fituici dupa un torn de 300 de pagini e semn ca nu e scriitor sau 
traducator curent, ci e scriitor numai pentru ocazii speciale. 

E ca in muzica: una e sa can^i §i cand e§ti ragu§it §i cand 
nu vrei §i cand nu ai chef §i alta e sa can^i numai cand te sim^i 
bine §i i^i vine in buzunar banul gros. 

Este observabil faptul, ca ori se scrie carte serioasa pentru 
vreun examen, fun^ie sau portofoliu §i in rest reeditari, 
recalcitrari, rememorari, ori a§a scrie mereu. 

Iar daca scrii mereu se vede, pentru ca scrii §i mult §i bine, 
dar un bine egal, un bine egal in fiecare carte §i nu unul inegal. 

Cine scrie mult §i are cercetari reale, si nu inchipuite, se 
vede ca inainteaza, ca se cizeleaza continuu. El nu epateaza, nu 
vrea sa se intreaca cu altul, ci vrea numai sa se cunoasca pe sine 
scriind, sa se imboga^easca interior in mod continuu. 

BookFest 2007, probabil, va avea multe vanzari de carte, 
unii vor fi foarte entuziasmati de eveniment, al^ii vor mima 
evenimentul §i vor bifa ca au fost pe acolo, al^ii nu vor veni 
deloc, ci vor sta tolani^i in pat §i arfii nu vor auzi niciodata ca 
exista §i a§a ceva. 

Insa scriitorii care scriu pentru cititori, scriitorii care nu se 
simt bine cu ei, care nu simt ca se implinesc real cu ceea ce fac, 
vad altcumva literatura, decat ca pe o lehamite sau ca pe o ratare 
in care persista? 

Privind in urma, paradoxal, ca unul care m-am dezis de 
pierderea de timp a literaturii de dragul literaturii, ma vad astazi 
in situa^ia de a face o teologie cu rochie literara, pentru cei care 
valorizeaza foarte mult cartea, produsul literar dar nu §i omul 
care il face. 

Cartea nu este un monument la care trebuie sa ne 
inchinam, ci ea ne duce spre cunoa§terea autorului §i a noastrd. 

Ea este un instrument, o cale catre ceva §i nu insdsi calea. 

Daca confuzi cartea cu calea, §i crezi ca daca cite§ti ceva 
§i re^ii cateva pasaje, atunci ai §i trait ceea ce a trait autorul, 
atunci ar fi fost mai bine sa cumperi semin^e de floarea soarelui, 
sa le decojesti bine, ca sa nu faci apendicita §i sa stai la umbra. 
Serios. 

E mai bine sa nu citim daca tot vrem sa infelegem prost 
ceea ce citim. 196 In rest sau in incheiere, sa va duce^i la targul de carte §i sa 
uita^i ceea ce am scris aici, sa cumparati cartea de care ave^i 
nevoie §i sa va bucura^i. 

Daca va bucura^i, va bucura^i §i in locul editorilor §i 
scriitorilor de carte, care nu se bucura, prea mult, de ceea ce fac. 197 Parabola frigiderului §i alte conotafii ale 
imaginilor parabolice ale Bisericii Frigiderul 598 e o lume ermetica, care nu permite caldurii de 
afara sa intre. Ciorba, ro§iile, ouale, cire§ele, carnea de pore, o 
sticla de vin §i drojdia stau la un loc. Fiecare fel de mancare sau 
de bautura sta impachetat, pus la locul lui §i nu se cearta intre ele. 
Cand vrei sa introduci altceva in frigider sau cand se ia curentul, 
mancarea §i bautura dinauntru se strica, se altereaza. 

Biserica e vazuta ca trup al lui Hristos de catre Pavel (I 
Cor. 12, 27; Efes. 4, 15-16), ca un organism, e vazuta ca un pom 
crescut dintr-o saman^a de mu§tar (Mt. 13, 31-32), e ca o farina 
(Mt. 13, 24) sau ca un navod (Mt. 13, 47), insa toate aceste 
imagini nu ne due la concrete^ea a ceea ce este Biserica ci spun 
ceva despre Biserica §i despre Impara^ia lui Dumnezeu. Fiecare 
imagine parabolica suprinde o nuania a realita^ii Bisericii §i a 
Impara^iei. 

Biserica e ca un fare, daca oile cele bune sunt cei mantui^i, 
Sfhnii §i El este Pastorul eel bun (In. 10, 1-16), e poporul eel 
mdntuit (Evr. 4,9) §i putem sa o vedem in multe feluri, de ce nu, 
§i ca un frigider, care pastreaza nealterate trupurile §i sufletele 
noastre prin harul lui Dumnezeu. 

Fiecare om are o anumita treapta de in^elegere, de cre§tere 
duhovniceasca. Fiecare om se pastreaza intr-o anumita treapta 
daca sta in legatura cu Hristos Dumnezeu, Cel care pastreaza pe 
fiecare in harul Sau §i nu poate fi mai mult decat este la un 
moment dat. 

Alimentele pastrate la rece nu se strica, dupa cum oamenii 
care se pastreaza in credin^a una a Bisericii nu se mole§esc de 
focul patimilor, de caldura de afara. 

Acum, cand vara ne dogore§te puternic, toata lumea ar 
vrea sa intre in frigider, la racoare, sa avem aer ca briza marii sau 
la slujbe sa avem condrfiile unei participari din care sa lipseasca 
multa transpira^ie. 

Insa parabola frigiderului vorbe§te despre aceasta lume 
inchisa §i deschisa in acela§i timp care e Biserica, ne vorbe§te 
despre intrarea prin Botez in Biserica §i nu printr-un alt mod §i de 
iradierea Bisericii asupra celor din afara ei, care reprezinta 
chemarea lui Dumnezeu pentru cei din afara u§ii Bisericii. 598 Un articol din 9 iunie 2007. 198 „Eu sunt usa" (In. 10, 9), ne spune Domnul nostru. Intrarea 
prin usa este inevitabila, daca vrei sa fii in staulul Bisericii sau in 
frigiderul Bisericii, care ii ^ine pe to^i intr-o via^a buna. 

Cineva imi poate reprosa ca imaginea frigiderului ne 
vorbeste despre o via^a mumificata, inghe^ata in Biserica si ca nu 
poate fi acceptabila pe de-a-ntregul. 

Da, o imagine parabolica nu este o imagine care poate fi 
acceptata pe de-a-ntregul, ci numai o nuan^a a ei este 
semnificativa. 

Vi se pare ca Biserica e un staul, un grajd sau o miriste? 
Cand Domnul a folosit aceste imagini pentru Biserica sau 
Impara^ie a vrut sa arate ca Biserica e ca un staul, pentru ca e o 
comunitate de oameni, care se aseamana si au lucruri in comun si 
este ca o miriste, pentru ca cei credinciosi se hranesc din solul 
aceleiasi inva^aturi sau din harul acelorasi Taine. 

Iar Biserica e ca un navod ce prinde tot felul de pesti, 
pentru a arata ca ea cuprinde pe to^i, chiar daca, prin voia lor, unii 
pesti se arunca afara din navodul Bisericii si al Impara^iei sau 
neghina se strange, se face snopi si se arunca in focul eel nestins. 

Imaginile parabolice au fiorul iconic al vie^ii Bisericii. In 
aceste imagini, Domnul si Sfin^ii Scripturii ne arata ca imaginea 
ne poate ilustra nuan^ele unei realita^i care intrece imaginea. 

Sfmtele Icoane nu ne vorbesc despre un eveniment 
filmografic, redat grosier, realistic, ci despre evenimente vazute, 
in acelasi timp, dumnezeiesc si omenesc. 

Imaginea iconica ne transpune intr-o lume divino-umana, 
in modul de a fi al Impara^iei si ne da sa in^elegem ca orice 
imagine parabolica despre Biserica nu este pur umana, ci ca 
trebuie privita, mereu, divino-uman. 

§i, ca sa privim divino-uman Biserica, ca trup, pom, farina, 
navod, staul, popor sau ca frigider, cum propunem noi acum, 
trebuie sa avem in calcul ca realitatea umana luata ca imagine 
trebuie sa aiba unita cu ea realitatea dumnezeiasca, care face din 
Biserica sa fie, mereu si in orice situate, divino-umana. 

Daca Biserica e vazuta numai ca institute umana, condusa 
de catre mai multi patriarhi, de sinoade locale, in care sunt cateva 
zeci de milioane de credinciosi, imaginile parabolice sunt in^elese 
in cheie sociologicd. Sociologia numara oamenii si vede 
institu^iile in raportul lor fa^a de stat. 

Daca Biserica e numai o institute umana, atunci e normal 
ca erorile, tergiversarile credin^ei sa fie la ele acasa, pentru ca 
fiecare isi impune punctul de vedere si credin^a nu mai are 
obiectivitate, ci devine opura speculate subiectiva. 199 Iar daca Biserica e o institute ca spitalul, §coala sau 
parlamentul §i ea nu se aliniaza mi§carilor sociale §i politice in 
integrum, e normal ca ea sa fie considerate inapoiatd §i ca un 
factor de stagnare inadmisibil. 

Insa problema nerezolvabila in niciun sistem politic, 
economic sau social e aceea ca Biserica este in timp §i maipresus 
de timp, ca ea are fundament divino-uman §i ca este ireductibila 
la o institute sociala a statului. 

Biserica e o lume inchisa, cum e §i Impara^ia, pentru ca in 
ea nu se poate intra oricum §i nu stai oricum in ea. Dar ea este 
deschisa in acela§i timp §i lumii §i ve§niciei, pentru ca energia ei 
vine din afara lumii, de la Creatorul universului §i de la 
fundamentul Bisericii §i ea ii cheama pe to^i la sine. 

Biserica e inchisa, pentru ca modul de intrare in Biserica e 
unic, se intra numai sacramental, prin cele trei Taine ale 
imbisericirii (Botez, Mirungere, Euharistie) §i cre§ti in harul lui 
Dumnezeu numai prin implinirea poruncilor §i prin despatimire, 
dar e, in acela§i timp, deschisa, pentru ca ea ii prime§te pe to^i cei 
care vin §i este pentru to^i lumina lumii spre via^a ve§nica. 

Biserica, ca §i frigiderul, e o lume inchis-deschisa. Este 
inchisa, pentru ca trebuie sa stai §i sa te pastrezi in acela§i har, in 
acela§i mod de a gandi §i a ac^iona, adica in modul divino-uman 
al Bisericii dar, in acela§i timp, ii prime§te pe to^i cei care vin, pe 
cei care sunt sara^i cu sarea credin^ei, pentru ca sa ii pastreze 
nestrica^i de vatamarea ar§i^ei patimilor. 

§i fiecare membru al Bisericii se pastreaza in harul lui 
Dumnezeu daca se simte impreuna cu ceilal^i, daca rezoneaza cu 
ei §i daca nu considera o impietate compania celorlahi. 

Din parabola frigiderului ar trebuie sa re^inem ca harul lui 
Dumnezeu ne sus^ine §i ne tine pe to^i, cum line frigul alimentele 
proaspte in frigider §i ca nu trebuie sa ne para rau ca unii sunt 
mai sus in Biserica §i al^ii mai jos, sau unii sunt mai sus cu 
in^elegerea §i arjii au o in^elegere mai joasa, atata timp cat 
frigiderul pastreaza nealterate atat fructele din catul de jos §i 
patrunjelul, cat §i carnea din partea de sus, din congelator. 

Imaginea semintei ajunsa pom ne arata ca Biserica ii 
umbre§te pe to^i, ii line pe to^i sub umbra sa, imaginea pomului 
format din saman^a de mu§tar, avand, iata!, ceva in comun cu 
racoarea frigiderului. Pomul, ca o umbrela, ca o cupola, ii 
umbre§te §i ii racore§te pe to^i, chiar §i pe cei care sunt pasari 
rapitoare sau neghina. 200 Problema daca intre Biserica §i Impdrdfie se poate pune 
semnul de egalitate a fost rezolvata de-a lungul Tradi^iei Bisericii 
intr-un mod experen^ial. 

Impara^ia lui Dumnezeu e privita in Biserica Ortodoxa pe 
mai multe paliere de realitate. 

Impara^ia lui Dumnezeu e vazuta ca: 

1 . totalitatea celor manturfi, a Sfin^ilor din cer; 

2. ca Raiul lui Dumnezeu, in care Sfmfii stau intr-o lume 
ce are comuniune directa cu Dumnezeu; 

3. ca prezen^a Sfantului Duh in fiin^a noastra sau a Treimii; 

4. ca realitate care sala§luie§te in membrii Bisericii actuale 
dar care nu e limitata la realitatea vazuta a Bisericii, fiind, ca §i 
Biserica, o realitate divino-umana. 

Insa participant la Imparafie sunt vazu^i, in mod regular, 
ca membrii reali ai Bisericii Ortodoxe, fara sa excludem de aici 
pe oamenii pe care Dumnezeu ii poate mantui, dupa voia Sa §i 
prin rugaciunile membrilor Bisericii. 

Tocmai de aceea a vorbi despre membrii Impdrdiiei lui 
Dumnezeu inseamna a vorbi despre membrii Bisericii, care se 
dovedesc a avea o via^a de sfm^enie. 

Numarul membrilor Impara^iei este §tiut numai de catre 
Dumnezeu, atata timp cat mdntuirea sau sfinfenia este realitatea 
care are loc in intimitatea dintre El §i Sfm^i. 

De aceea, cand vorbim despre aspectul nevdzut al Bisericii, 
despre realitatea ei tainica, vorbim despre prezen^a lui Dumnezeu 
§i a iradierii Sale de via^a facatoare, de prezen^a Stapanei noastre, 
a Puterilor cerebri §i a Sfm^ilor in via^a Bisericii. 

Biserica, fiind trupul lui Hristos, le une§te pe cele din 
ve§nicie cu cele din timp §i le tine la un loc. Slujbele Bisericii nu 
sunt slujbe facute numai pentru ochii oamenilor §i pentru pere^ii 
iconiza^i ai Bisericilor ci sunt slujbe la care participa §i privesc 
to^i Sfnuii §i Ingerii, Dumnezeu Insu§i, caci Biserica nu e inchisa 
in timp §i spa^iu, ci e deschisa ve§niciei §i in ea este ve§nica 
Imparafie a lui Dumnezeu, care transcende lumea. 

Daca Biserica e privita ca prezen^a Impara^iei in lume sau 
ca realitate divino-umana, atunci erorile oamenilor Bisericii nu 
mai sunt cuantificate ca erori ale Bisericii, ci ca erori personate 
ale unor membrii ai Bisericii, pentru ca Biserica nu e formata 
numai din cei care se vad ci §i din cei care nu se vad, dar carora 
ne rugam continuu. 

A vorbi de Biserica retrograda, invechita, incapabild sau 
decdzutd inseamna a lupta impotriva existen^ei §i a prezen^ei lui 
Dumnezeu in Biserica §i a rosti o hula prosteasca, prin care ii 201 cerem lui Dumnezeu sa Se alinieze propriilor noastre ganduri 
reduse. 

§i iara§i reiau gandul parintelui John Breck 599 , dintr-un 
articol anterior, spunand ca Biserica nu se ocupa, in primul rand, 
cu ameliorarea viefii, sl sanata^ii, cu justi^ia sau cu 
compatibilizarea sa cu modele timpului, ci cu punerea si 
repunerea noastra continud in raporturi reale cu Dumnezeu, in 
bra^ele lui Dumnezeu, pentru a ne schimba dupa schimbarea 
vesniciei si nu a timpului. 

Imaginea parabolica a pomului, a cdmdrii de nuntd sau a 
farinei sunt imagini, in aparen^a, imobile. 

Realitatea imobilita^ii Bisericii, de care se face atata caz im 
mentalitatea seculara, reprezinta rdmdnerea ei in aceea§i 
Tradrfie, in acelea§i Taine, in acelea§i obiceiuri pe care le-a 
primit §i care sunt credinia mdntuirii noastre. 

Insa imobilitatea vie^ii Bisericii este o imagine vazuta din 
afara ei §i nu dinduntrul ei. Din launtrul Bisericii imobilitatea 
credin^ei si a Tradi^iei este foarte mobila, foarte dinamica, pentru 
ca este intrupata in oameni vii §i nu inghefafi. 

Imobilitatea, stabilitatea credin^ei, unitatea acelora§i 
dogme, sarbatori, Taine, slujbe §i tradrfii este traita intr-un mod 
personal, la diferite grade de intensitate personala dar §i 
comunitar. 

La o slujba, fiecare traim bucuria pe care o avem pentru 
evenimentul divino-uman al sarbatorii dar §i bucuria de a fi cu 
al^ii sau pe care o imparta§im cu ceilal^i coparticipanti la slujba. 

Fiecare Liturghie este un eveniment obiectiv insu§it in mod 
subiectiv-obiectiv §i comunitar. Eu ma bucur de slujba, dar ma 
bucur de ceva care are o realitate divino-umana §i de aceasta 
realitate divino-umana se bucura §i colegul meu coslujitor cat §i 
credincio§ii din fa^a noastra. 

Daca vorbim de imobilism in via^a ortodoxa vorbim despre 
ceva care nu existd. Iar daca vrem standarde mai presus de 
posibilitajile reale ale oamenilor sau de disponibilitatea ralierii 
lor la Biserica, atunci vorbim despre o Biserica de domeniul 
fanteziei sau al idealului §i nu de Biserica reald. 

Biserica reald are oameni mai pacato§i sau mai Sfin^i, are 
saracie mai multa sau mai pu^ina, are ispite §i prigoane de toate 
tipurile, pentru ca e formata din oameni cu slabiciuni, din oameni 
care cad §i se ridica §i a caror putere e Dumnezeu. 599 A se vedea: http://orthodoxwiki.org/John_Breck. 202 Fervoarea vie^ii duhovnice§ti este datorata prezen^ei lui 
Dumnezeu in noi §i cu noi. Nu suntem §i nu putem fi al^ii doar 
daca ne inchipuim ca suntem, ci numai daca luptam cu noi zilnic 
ca sa ne despatimim. 

§i despatimirea presupune dinamism, mobilitate maxima a 
persoanei care influen^eaza intreaga comunitate sau are un impact 
§i mai mare in Biserica. 

O carte duhovniceasca, a unui traitor ortodox §i persoana 
acestuia nu dinamizeaza numai pe trei oameni, ci un numar 
imens de oameni. 

Consecin^ele imparta§irii cu Hristos, consecin^ele 
rugaciunii personale, ale postului, ale milosteniei noastre nu 
poate fi cuantificabile, daca cei care le implinesc in via^a lor nu le 
marturisesc sau le vom in^elege abia in momentul Judeca^ii de 
apoi, cand vom vedea efectele reale ale vie^ii §i ale istoriei asupra 
tuturor. 

A§a ca via^a tainica a Bisericii, cum se zbate fiecare sa se 
mantuiasca, cum se sile§te, cum rape§te fiecare Imparajia este o 
taina a vie^ii cu Dumnezeu §i ea este expresia dinamismului 
Bisericii, care nu apare, mai deloc, in recenzarile critice ale 
Bisericii, pentru ca ele au rolul de a denigra §i de a submina, 
intr-un mod juvenil, fundamentul de nezdruncinat al Bisericii. 

In fiecare anotimp avem nevoie de frigider §i, mai ales, 
vara, pentru a fi in antiteza cu cuptorul defoc al caldurii. Cei care 
se tern de caldura fizica sa-§i imagineze atunci ce inseamna/ocw/ 
eel nestins al ve§niciei, adica insuportarea slavei divine de catre 
cei pacato§i. 

Pentru ca astazi avem de-a face cu manifesta^ia gay iar, 
langa ea, cre§tinii ortodoc§i a pus imaginea focului cazut din cer 
la Sodoma §i Gomora (Fac. 19, 24), parabola frigiderului da o 
senza^ie de sedpare tuturor, ca ceta^ea Toar pentru Sfantul Lot 
(Fac. 19, 22). 

Avem nevoie de o libertate plind de libertinaj ca sa ne 
pierdem libertatea mdtuiriil Avem nevoie de un mod de viafd 
pervertit pentru ca sa ne sim^im oameni? 

Insa intr-o lume plurala, oamenii aleg sa fie ca ei sau ca 
Dumnezeu. §i mul^i aleg, din pacate, sa fie ca ei in§i§i. 203 Duminica Sfinfilor romdni, parada gay, grindina §i 
un pic de solilocviu Dupa ( Duminica tuturor Sfiniilor, Duminica Sfintilor 
romdni ne-a amintit cine suntem, cine ne sunt stramo§ii §i ce 
distant interioara este intre noi §i ei. 

Daca stramo§ii no§tri Sfinti purtau aceste pamanturi §i pe 
oamenii care locuiau pe ele in rugaciunile lor, majoritatea celor 
de astazi denigreaza crezul acestor oameni Sfinti, spre propria lor 
puerilizare. 

Sfintele Moa§te ale Sfiniilor romani sunt hrana §i intdrirea 
Bisericii noastre iar rugaciunile lor ne sunt scut §i apdrare de tot 
felul de rele. 

Nu §tim numarul Sfiniilor romani. Noi ii cinstim doar pe 
cativa, insa numarul lor este mare. 

Intr-o astfel de zi traiesc un sentiment de adanca 
dezamagire §i de bucurie in acela§i timp. Sunt dezamagit de 
precumpanirea pacatului in contemporanii mei §i sunt bucuros de 
cei care, astazi, au cinstit, prin bucuria participarii la slujba, pe 
stramo§ii lor. 

Dupa cum spuneam §i alta data, nu Sfiniii au nevoie de 
cinstirea noastrd, ci noi avem nevoie de intimitatea cu ei si de 
ajutorul lor. Avem nevoie si de rugaciunea fatl de ei dar §i de 
recuperarea vietii lor. 

Avem nevoie de studii exhaustive la vietile Sfintilor 
romani (ca studiul acesta al parintelui profesor Mircea 
Pacurariu 601 ), de strangere a datelor despre ei, dar trebuie sa 
avem o atentie sporita §i asupra acelora, care acum i§i sfmjesc 
viat.a, pentru a nota §i a pastra tot ceea ce ne vine de la ei. 

In lumea noastra, unde putem pune in format electronic 
imense date despre viat.a lor, ar trebui ca vietile noilor Sfinti, 
contemporani cu noi, sa cuprinda zeci de DVD-uri cu imagini, 
predici, mostre din locurile unde au trait, cartile pe care le-au 
scris, diverse interviuri. . . 

La fel ar fi trebuit sa fie §i vietile Sfiniilor care au ajuns la 
noi. S-au pierdut §i se pierd prea multe date despre Sfiniii no§tri, 600 Un articol din 10 iunie 2007. 601 II puteti downloada de aici: http://www.esnips.com/doc/5de935ce-72cf-4a51-8d3f- 
ed480b73 1 37b/Parintele-Pacuraru,-Sfintii. 204 prea multe car^i, prea multe lucruri de adancime §i de mare 
intimitate care ne-au venit de la ei. Sau daca ajung pana la noi, in 
loc sa le interpretam cu fiasco, supunere, ne arogam dreptul sa 
vorbim de sus in fa^a lor. 

In criticismul nostru ireveren^ios fa^a de car^ile Sfin^ilor §i 
ale Scripturii ascundem propriile noastre indoieli §i propria 
noastra superbie. 

Una dintre marile rele pe care le fac teologii de profesie 
credin^ei e aceea de a transforma credin^a dintr-o realitate a 
mdntuirii intr-o realitate a speculaiiei §i a neincrederii. 

Insa in aceasta zi, observam ca Biserica ii cinste§te pe 
Sfm^i, pe Sfhnii reali §i nu inchipuifi, adica nu pe to^i cei care au 
apar^inut Bisericii vreodata. 

Faptul de a fi ierarh sau preot, ministru sau teolog nu te 
absolva de faptul de a trait autentic credin^a ortodoxa. §i cei care 
sunt cinstrfi de catre Biserica §i constituie marturia reala a 
Bisericii sunt Sfiniii §i nu teologii sau ierarhia luatd in genere. 

§i avem astfel, Sfnui fara prea multa pregatire §colara, 
femei sau barba^i, copii, domni sau preo^i, ierarhi sau solda^i, 
monahi Sfnui, de la unii neramanand ceva scris §i nici macar 
vreo parte din trupurile lor. 

Insa to^i au ceva in comun: via^a traita in Biserica 
Ortodoxa §i adanca evlavie §i curate a vie^ii lor. II Una dintre intrebarile pe care o putem pune comunita^ii 
gay din Romania sau de oriunde e aceea: daca cunoa§te vreun 
Slant ortodox homosexual? 

Adica, daca e compatibila pervertirea sexuala cu viafa 
duhovniceascd. 

Binein^eles e superflua intrebarea pentru ca minorita^ile 
sexuale au un program socialo-politic §i nu religios. 

Fundamentarea pe care Acceptuf 02 o are se regase§te in 
perimetrul drepturilor omului, elogiate §i aparate de catre statul 
democratic. 602 A se vedea: http://accept-romania.ro/. 205 Insa drepturile omului sunt interpretate intr-o maniera 
seculara §i cele stipulate constitutional nu sunt, in totalitate, de 
sorginte crestind sau de addnca umanitate. 

Astfel dreptul la via^a, la apararea sanata^ii personale, la 
constituirea unei familii, la educate, protejarea intimita^ii sau a 
liberta^ii de con§tiin^a sunt drepturi deplin umane §i au 
fundament cre§tin. 

Numai ca dreptul la perversitate, numita, eufemistic, 
diversitate sau dreptul de a avorta sau dreptul de a te sinucide 
sau dreptul de a-fi incinera trupul, toate subsumate dreptului de 
a te folosi de tine si de capacitdiile tale in mod discrefionar, 
reprezinta drepturi derivate dintr-o mentalitate decazuta §i 
necre§tina. 

Parada gay a fost fundamental ieri pe baza acestor 
principii seculare necre§tine, fiind gandita ca un atentat planificat 
la bunul simj al majoritarilor §i ca o exhibare neavenita a unei 
intimita^i, care nu ne interesa in mod neaparat. 

Pentru mofturile sexuale a nici 150 de oameni a fost nevoie 
de 700 de oameni ai for^elor de ordine §i de cheltuirea unei sume 
de bani considerabile din capitalul fmanciar public 603 . 

Ca §i in cazul sectelor implantate in Romania, §i 
comunitatea gay i§i cere drepturile in forfa, in perimetrul 
legisla^iei seculare, de la ni§te oameni care nu le imparta§esc 
op^iunile in mod fundamental. 

Avem o legislate care ne cere o conduitd cosmopolitd, 
plurala de la to^i, cand popula^ia acestei \2lv\ este majoritar 
orientata spre un anumit standard de via^a: crestin-ortodox §i 
heterosexual. 

Standardul cosmopolit de via^a al legisla^iei seculare a 
Romaniei este dezavuat de standardul de via^a al majorita^ii 
locuitorilor Romaniei. §i pe fondul acestei schizofrenii a 
raportului dintre ce vrem §i ce se vrea cu noi, apar tot felul de 
cereri ciudate si neconforme cu noi §i suntem pu§i in fa^a faptului 
sa acceptam aproape orice. 

Dezortodoxizarea acestui pamant este planuita cu metoda. 

Ca §i in cazul islamului sau a hinduismului §i Ortodoxia, 
ca fundament autentic, costitutiv al unei na^ii, incearca sa fie 
dislocata, efeminata, diluata in chip §i fel. 603 Aveam trimitere catre un articol din Jurnalul National, unde se vorbea despre costurile 
enorme suportate de catre Primarie pentru paza arondata paradei gay din Bucuresti. Insa, 
cum Jurnalul National, in mod nepermis, halucinant chiar, si-a sters arhiva, nu va putem 
indica articolul la care ne-am raportat la momentul respectiv. 206 De aceea atatea campanii de presa negative, oameni care 
scriu, din interior sau din exterior, impotriva ei, minarea 
continua a oricarei incercari de prezentare autentica a credin^ei 
ortodoxe. 

Tezele de doctorat facute in ultimul timp pe seama 
teologiei Fericitului Dumitru Staniloae, ca sa dam un singur 
exemplu, aparute cu precadere in mediul protestant §i 
neoprotestant 604 , ne-au aratat ca s-a incercat diluarea unui reper 
al Ortodoxiei romane§ti, a teologiei sale ca atare, pentru ca el sa 
nu aiba aura unui om cu o teologie iluminatoare pentru neamul 
sau. 

Tezele doctorale eterodoxe, care s-au scris despre el, au 
avut drept scop prezentarea locurilor slabe ale teologiei §i ale 
vie^ii sale, dintr-o perspective teologica improprie modului in 
care Fericitul Dumitru §i-a trait §i §i-a scris teologia. Ill Cand a inceput aseara ploaia §i grindina care imi batea in 
fereastra, m-am gandit la acela§i lucru ca §i Tiberiu Lovin 605 . Dar 
nu mi-am pus problema, daca rugaciunile Bisericii au adus 
ploaia, acea ploaie, ci am fast convins de acest lucru. Sunt lucruri 
pe care le sim^i, in^elegi ce vor sa ni spuna, daca ai ochi de vazut. 

Cand Ingerul 1-a anun^at pe Sfantul Lot despre distrugerea 
ceta^ilor Sodoma §i Gomora,i-a spus: „Grabe§te dar §i fugi acolo; 
ca nu pot sa fac nimic pana nu vei ajunge tu acolo!" [Fac. 19, 
22]. 

Ingerul nu putea sa faca nimic pana cand Sfantul nu pleca 
din locul unde erau pacato§ii nepocarfi, care trebuiau pedepsrfi 
pentru rautatea §i pacato§enia lor extrema dar §i spre pilda 
noastra. 

Incercarile teologilor gay de a scoate din aceasta pedeapsa, 
a focului din cer, motivul central al pedepsei §i anume relafiile 
homosexuale, nu au ca§tig de cauza in fa^a exegezei patristice, 
care a precizat acest lucru cu secole in urma. 

Pacatul, oricand §i oricum ar fi legiferat nu devine mai 
puiin pacat. 604 Nu vrem sa mai dam nume.. .pentru ca ne indispune ideea... 

605 A se vedea: http://lovinpress.wordpress.com/2007/06/09/homosexuali-plouati/. 207 Pentru Biserica Ortodoxa nu numai rela^iile sexuale anale 
sunt pdcate, ci §i rela^iile sexuale orale, masturbarea, poligamia, 
zoofilia, incestul, violul, rela^iile sexuale cu cineva cu care nu te- 
ai casatorit sau cu o persoana casatorita. 

Insa ieri, daca nu a cazut foe, a cazut ghea^a din cer, ca 
indemn spre pocanrfa §i spre venire in fire. IV Solilocviul e vorbirea cu tine insu^i despre lucruri 
esen^iale. Pentru ca nu mai avem timp sa vorbim cu noi inline, 
vorbim prea u§or despre toate lucrurile. Cercetarea de sine pe 
care ne-o cere Dumnezeu este un solilocviu despre noi cu El, in 
fa^a Lui. 

Cine sunt eu si ce trebuie safac? Cum sunt eu in fata lui 
Dumnezeu? Ce rdspuns voi da eu la dreapta Ta judecatd, 
Doamne? Ce sunt eufara Tine? Aceste intrebari sunt intrebdrile 
esenfiale ale solilocviilor autentice. Cei care se intreaba despre ei 
in§i§i trebuie sa se intrebe in fa^a lui Dumnezeu. 

Ce rost au toate ce se intampla cu noi? Ce vrei Tu, 
Doamne, Dumnezeul meu, sa ne inveti din ceea ce se intampla cu 
noi? 

Astfel de intrebari ne fac sa ne revenim in fire, sa ne 
deparazitam de temperamente sectare sau gay, de politicianisme 
revan§arde §i de mondenita^i de duzina, §i sa ne gandim la lucruri 
cu adevarat importante. 

§i singurul lucru important, cu adevarat important, e cum 
sa ma mdntuiesc si sa trdiesc frumos in fata lui Dumnezeu si a 
oamenilor. Daca §trfi raspunsul corect la aceasta intrebare atunci 
sunte^i fericifi. 208 Uitarea memoriei §i mitul raiiunii Inva^amantul romanesc 606 are grija de mumificarea 
memoriei. Memoria, transformata intr-o sintetica §i frugala 
apercep^ie a istoriei, ne transmite, aproape, numai miresme 
moarte. 

Memoria istoriei din manuale sau din rememorarile 
festiviste ale trecutului sufera de lipsa de entuziasm, de criticism 
fad §i de lipsa de valoare recuperatoare pentru contemporani. 

In loc sa sim^i ca \\\ retraie§ti istoria sim^i ca \\\ aduci 
aminte despre o lume de la care nu mai po^i inva^a nimic §i care 
nu are nimic de-a face cu tine. 

Receptarea istoriei tinde sa nu mai fi in^eleasa ca o 
pdstrare a unei tradifii, a unui mod de a fi ci, mai degraba, ca un 
timp pierdut, gol de semnifica^ii curente, nereprezentativ pentru 
noi. 

Suntem rup^i de istorie, plutim pe un bloc de ghea^a 
analizat doar la televizor, in mod senza^ionalist §i nu avem o 
prospeciie a viitorului. §i e normal ca atunci cand nu ne mai 
leaga nimic de trecut, de memoria trecutului, sa nu avem nicio 
afiliere la prezent si sa ne ingrozeasca viitorul. 

De§i batem moneda memoriei ne complacem in uitare. 
Uitarea e preferata studiului recuperator. Studiul recuperator 
redeschide rani. Studiul prezentului na§te antipatii acerbe. 

Gandirea viitorului na§te utopii §i ilaritate. §i toate acestea, 
pentru ca memoria §i uitarea se supun mitului raiiunii, aparut din 
neant, atunci cand in locul unei mentality, in care Dumnezeu era 
arhiprezent, s-a instaurat o mentalitate in care omul e central. 

Statutarea ilegitima a omului ca punct central in univers, 
privirea lui sub aspect fals-umanist la nivelul societa^ii, grija 
constitu^ionala pentru poftele §i tabieturile sale puerile au dus la 
o societate fara transcendent, la o insula a nelini§tii intr-o mare 
de necunoscute §i la o excesiva grija pentru aparen^e. 

Mitul raiiunii pure a aparut cand s-a detronat persoana 
Pantocratorului, a lui Hristos din istorie §i din lume. 

Raiiunea pura sau voinia de dominare au devenit idolii 
unor oameni prea goi de in^elegere §i de har ca sa fie sensibili la 
ei m§i§i. 606 Un articol din 16 iunie 2007. 209 De aceea asistam la o elogiere constanta a capacita^ilor 
cognitive, a vitezei de reac^ie, a vitezei de dominare §i de 
segregare a min^ii de restul trupului §i de restul capacita^ilor 
suflete§ti ale omului §i de lumea in care traie§te, pentru ca, acesta 
e sloganul: mintea trebuie sa domine. 

Ra^iunea purd, matematicd sau dubitativ-reflexivd este 
expresia unei ontologii robotizate, mecanice. 

Toate uneltele pe care omul le face iau in calcul 
mobilitatea creierului, vad in membrele trupului ni§te biete reac^ii 
instinctuale, care se supun raiiunii conducdtoare. 

Insa ratiunea sau inteligenta dominatoare, care are 
preeminenid asupra materiei este vazuta intr-o perspective liniara 
§i mundana, care nu are nimic de-a face cu ve§nicia. 

Mitul raiiunii care se indoie§te, care cauta, care 
matematizeaza totul, care se absolva pe ea insa§i se vede astazi in 
fa^a unei violence nestapanite a oamenilor, a unei sexualita^i 
exacerbate, a ocultismului §i a consumismului alarmant, care nu 
au rigoarea cenzurii mintale. 

Inconsistent mitului raiiunii, care se bazeaza pe 
autonomia sa fa^a de Dumnezeu §i de intregul om §i de comos e 
intr-un faliment galopant, care ne afecteaza pe toji. 

Memoria, nemaifiind realo-personala, adica obiectiv- 
subiectiva, devine o materie interpretabila in fa^a inteligeniei 
fundaiioniste. 

Inteligenta omului postmodern §i despiritualizat se crede 
fondatoarea unui alt fel de via^a, cu totul nou, care nu mai 
prive§te spre trecut si nici spre viitor ci spre agresiva lupta 
cotidiana a existen^ei. 

Existen^a, privita ca separata de nevoile reale ale omului, e 
supusa de ratiunea fondatoare (de aceasta ra^iune luciferizata) 
unui sistem de existen^a a-tradi^ional, tehnologizat, caruia omul 
nu poate sa ii faca fa^a mult timp. 

Ideea vacan^ei, a mersului in natura, a relaxarii, a 
concediului nu apar^in raiiunii tehnologice sau hiperspecializate. 

Odihna, remunerarea, intimitatea, drepturile personale 
diverse sunt resturi ale mentalitajii tradi^ionale, religioase §i nu 
aparjin vieiii ca tehnologie in exces. Via^a tehnologizata deplin 
este via^a care nu are nevoie de nimic in afara de performance 
economico-sociale. 

Insa mentalitatea postmoderna nu este o aparijie din senin 
ci este o mentalitate eterodoxd, fundamental pe divor^ul 
volitional dintre minte §i inima, minte §i trup, om §i cosmos, om 
§i Dumnezeu. 210 Acest mod de a fi al lumii seculare este o fundatura a 
gandirii omului areligios, care vede via^a personala ca pe o 
existen^a banala, repetitive, fara nicio fmalitate. 

In comparable cu viziunea despre om a Bisericii Ortodoxe, 
ca fiin^a unica §i nerepetitiva, persoana, in ideologia 
postmoderna, este un individ, un numar, o cifra banala. 

Tocmai de aceea o taiere cu creionul a cifrei sau mutarea 
ei din cadrul legalita^ii in eel al ilegalita^ii se face foarte u§or. 

Mitul ra^iunii pe care se fundamenteaza via^a seculara 
contemporana este o supunere a indivizilor fa^a de legi, mai mult 
sau mai pu^in arbitrare, create de un grup de oameni cu 
legitimitate politica. Coercrfia e mai puternica decat actul liber, 
pentru ca fundamentul unei astfel de existence sociale nu e bazata 
pe libertate ci pe constrdngere. 

Legea care il constrange pe omul discre^ionar ne da sa 
vizualizam modul de a gandi al acelora, care au creat sistemul de 
conducere al statului. 

Daca omul uita sa i§i plateasca taxele, atunci legea 
impersonala ii aduce aminte. Statul, o create ambigua §i 
mitologizata in mintea oamenilor, e greu de reperat §i de tras la 
rost. 

Pe de o parte, alegem pentru ca reprezentam fundamentul 
statului dar, pe de alta parte, ne vindem dreptul de proprietate 
asupra noastra unui grup restrans de oameni, care fac ceea ce vor 
cu libertatea noastra de alegere. 

Pentru ca individul, acest numar infim al masei nu este 
vazut ca o persoana ci e contorizat la modul impersonal, votul 
sau e analizat impersonal §i la modul abstract, legile vizeaza o 
privire generala asupra acestor indivizi, pe cand fiecare individ 
riposteaza §i cere o in^elegere personalista a cauzei §i a existence 
lui. Conflictul omului cu statul, dupa parerea noastra, vine din 
neacceptarea tratarii vie^ii lui la nivel impersonal §i abstract. 

Revolta personalimului impotriva impersonalismului este 
revolta miniii personate impotriva miniii pure, abstracte. Legile 
nu ii vizeaza pe oamenii reali ci pe oamenii inchipuili, pentru ca 
mintea purd e o fantezie de laborator §i nu are nimic de-a face cu 
realitatea diversa §i personala a oamenilor. 

Cand omul se plange autorita^ilor ca nu are cura^enie pe 
strada, ca vecinii fac zgomot sau ca e in§elat la ghi§eu, cerandu-i- 
se §paga, el se plange de tratarea lui ca un numar indiferent, 
neglijabil. 

Talk-show-ul prinde la public, prinde §i ghicitul in car^i, §i 
mesageria erotica, oamenii au nevoie de psihologi, de preo^i, de 211 psihanali§ti, de juri§ti care sa se ocupe de ei, pentru ca sunt satui 
de legi si de atitudini care nu presupun interrela^ionarea. 

Cand trebuie sa platesti telefonul sau intretinerea nu te 
intreaba nimeni daca ai sau nu ai bani, daca vrei sau nu vrei sa 
platesti, daca vrei sa fi tratat cumva, ci {i se cer banii, sunt 
numara^i, primesti o chitan^a si po^i sa mori la iesirea din cladire. 

Sunt interesa^i de dosarul tau, de cazierul tau, de banii tai, 
de cum ara^i si nu de cine esti, de ce vrei, de ce ai nevoie. Rolul 
preotului, al medicului sau al juristului este esen^ial in buna 
desfasurare a vie^ii oamenilor, in pastrarea lor ca fiinie personale, 
ca. fiin}e cuprobleme unice. 

Nu exista oameni cu probleme generate ci numai cu 
probleme specialel 

Teologia ortodoxa striga de veacuri faptul, ca omul este un 
unicat ce nu se poate subsuma unui sistem, unei ideologii, unei 
mase dar nici nu poate fi singularizat, in mod format, fata de 
ceilal^i. 

Falimentul intern al legita^ii, al statului, al postmodernita^ii 
e acela ca sunt sisteme fara suflet, fara grija reala de oamenii 
reali. Sunt sisteme facute de oameni orgoliosi si atei, care au 
stipulat ca nu mai avem nevoie de Dumnezeu ca sdfunciiondm. 

Insa statul in care Dumnezeu nu este fundamentul sau si 
unde omul nu este vazut ca o fiin^a care traieste si lucreaza prin 
Dumnezeu e un esec. 

Degringolada noastra interioara este rezultatul esecului 
uitarii, al memoriei si al ra^iunii demolatoare. Nu am putut si nu 
putem sa uitam sau sa facem abstrac^ie de Dumnezeu, de 
unicitatea noastra si nici de vesnicie. 

Uitam ceea ce vrem dar ne aducem aminte si de lucruri pe 
care am vrea sa le traim si acum. Fanteziile placerii postmoderne 
sunt formate dintr-o insula pustie cu de toate, dintr-o via^a traita 
in exces, e o aspirate dupa lumi pure, virginale, neatinse de 
poluare, de rautate si de stricaciune. 

Uitarea nu ne uita. Memoria ne aduce aminte. Iar ra^iunea 
noastra purd e plina de ira^ionalitate, de satanism si de 
antiumanism. 

In numele umanismului oamenii mor, sunt ucisi pe capete 
in conflagra^ii iscate de setea de putere si de resurse economice, 
natura se degradeaza continuu, omul traieste mult mai pu^in, 
omul e mult mai singur, omul e mai decazut ca niciodata, omul e 
mai neimportant ca niciodata. 

Esecul tuturor filosofiilor si al ideologiilor e acela ca sunt o 
inlocuire ingratd a vieiii cu Dumnezeu. 212 E§ecul lumii noastre e unul doctrinaro-moral. Nu are 
verticalitate §i nu are remedii reale. 

Verticalitatea lumii este viafa cu Dumnezeu iar remediile 
lumii secularizate de astazi constau in revenirea la viafa liturgicd 
§i indumnezeitoare a Bisericii Ortodoxe. 213 Strangularea discursului §i lipsa de perspectivd Discursul presupune 607 ac^iunea de a te dispersa, de a te 
intinde intr-o problematica, pentru a capta ater^ia unui public. 

Cuvantul, potrivit etimonului sau latin (discursus,-us), nu 
presupune o liniaritate a mesajului, ci o plurivalenia de 
semnificafii care se substituie unei a§teptari. 

Discursul e o manifestare personala in fa^a unei mase de 
oameni care a§teapta un mesaj. Discursul trebuie sa exprime 
mesajul § i nu sa-l dilueze sau sa-lfaca abscons. 

Mesajul politic, cultural, teologic, economic, daca se 
incearca sa fie criptizat cu tot dinadinsul nu ajunge decat sa fie 
strangulat §i oprit ca sa ajunga la public. 

§i strangularea discursului apare, eel mai adesea, acolo 
unde se incearca exerciiii de stil §i nu comunicarea unui mesaj. 

Mesajul care prinde la public este mesajul care are 
perspectiva, care te educa. 

Asist, fara simpatie, la crearea unui nou limbaj de lemn, 
academicist §i fals-specializat, in care emotiile §i durerile tind sa 
se cerebralizeze continuu iar intelec^ia sa devina o constanta §i 
haotica perspectiva imaginativa. 

Daca durerile §i emo^iile noastre sunt incadrate in aceasta 
moda discursiva intr-o perspectiva fals-intelectualista, 
intelectualizarea gandirii tinde sa se transforme intr-o suma de 
clisee ale imaginaiiei. Astfel, ce vreau §i ce simt se scriu cu 
morga intelectuala, dar ce gdndesc inseamna de fapt ce imi 
imaginez. 

Insa cerebralizarea discursului e aparenta, pentru ca mintea 
autonoma se joaca cu imagini §i este captiva imaginaiiei. 

Gandirea sanatoasa, teologica, doxologica este inlocuita cu 
o fastuoasa, baroca glosologie despre orice lucru nesemnificativ. 

Perifericul e ridicat la rangul de mare enun^ iar esen^ialul 
devine un subiect de dezbatere ironic. Noua limba de lemn a 
intelectualilor este^i te lasa insa rece cand numeri gandurile 
discursului, solu^iile §i coeren^a interioara a scrisului lor. 

De ce se gandesc sa inlocuie perspectiva §i substanfa 
comunicarii cu o efeminata dorin^a a stilizarii comunicariil 

De ce prefera un om, care dore§te sa ne educe, sa ne 
vorbeasca frumos fara sa ne vorbeasca §i adevarat sau sa ne 
in§iruie cuno§tin^ele sale lingvistice fara sa ne ofere §i soluiiil 607 Un articol din 22 iunie 2007. 214 Noua ni se pare ca acesti oameni sufera de maladia 
sclipiciului, a etichetei. Daca aceasta moda a limbajului de lemn 
intelectualist va prinde teren e pentru ca dorin^a de distance, a 
celor care il creeaza, fa^a de vulg se doreste a fi subliniata cu 
putere. 

In loc de adevaruri hranitoare, mantuitoare, primim 
increngaturi nesa^ioase de vorbe, de idei aruncate cu grebla, de 
strangeri de gusa ale emotiei si de uzmiri neintrerupte, de sfor^ari 
neintrerupte de a se fundamenta pe neant. 

Dincolo de o nesanatoasa ocupa^ie cu literele si cu 
semnifica^iile lor se observa o rupere a acestora de experien^a 
faptelor, a lucrurilor, de firescul rela^iilor inter-umane. 

Imi este dat de multe ori sa vad cum un doctor sau un jurist 
sau un scriitor nu pot sa vorbeasca pe nrfelesul omului din fa^a 
lor, pentru ca nu vor sa isi iasa din puturoasa rigoare a 
blazonului. 

Prefera sa dea defini^ii inva^ate mecanic decat sa explice 
niste lucruri la modul simplu. Un astfel de discurs, in care se 
urmareste ramanerea, cantonarea in modul nostra de a fi si de a 
gandi arata un dispre^ total fa^a de cei carora le conferen^iem. 

Insa discursul inseamna iesire inspre al}ii, chiar alergare 
spre cei care ne asculta. Te intinzi spre to^i pentru ca sa ii 
imbntfisezi pe to^i. 

Caci discursul este incadrat conferen^ierii, lui confero, care 
inseamna a purta impreund cu alfii niste adevaruri, niste realita^i. 

Daca conferen^iem, daca ^inem discursuri in fa^a oamenilor 
trebuie sa avem bunul sirrrf sa vorbim si sa ne manifestam potrivit 
cu modul lor de in^elegere. 

Privitul de sus nu este o inven^ie a ^aranului, a nescolitului 
ci a scolitului care abia a muscat din painea cunoasterii si crede 
ca stie in ce consta cunoasterea, experien^a. 

Perspectiva are smerenie si se demonstreaza ca fiind 
smerita. Cand nu te erijezi, cu obstinate, in formator de opinie, 
dar, in fapt, esti un formator autentic, smerit, de fiin^a, de 
launtricitate, dovedesti ca specializarea profesionala si lingvistica 
nu sunt lucruri in sine ci instrumente pentru apropierea de 
oameni. 

Dar cand instrumentele apropierii devin zidurile care ne 
separa pe unii de al^ii atunci perspectiva dialogului, a 
comunicarii, a dragostei e spanzurata in propria noastra fiin^a. Iar 
noua nu ne plac spdnzuraiii ci oamenii care se imbrdiiseazd, 
pentru ca au cuvinte cu care sa se ^ina in bra^e. 215 Mi s-a sugerat ca „e rau sa ai certitudini" sau 
Colegiul Nona Europd e pe Strada Plantelor, nr. 21 
Ierom. Prof. Dr. Alexander Golitzin' 608 Conferint.a 609 parintelui profesor Alexander Golitzin 610 , 
publicitata anterior 611 , a fost decepfionanta, binein^eles, din 
punctul nostra de vedere. 

A fost o reiterare a unor lucrari deja afirmate de catre 
Sfin^ia sa, alaturi de statornicia in neadevarari neacceptate de 
con^tiin^a Bisericii. 

Insa, sa incep aici cu lucrarile care mi-au placut: apa rece, 
intr-un pahar mic, dublu, un scaun negra confortabil §i zambetul 
condescendent al domnului Andrei Ple§u, cand i-am spus 
parintelui Alexander, ca opinia sa despre Sfantul Dionisie Fotografia sa e cf. sursa: http://www.quotes.orthodoxwiki.Org/Image:Fr.-Golitzin-l.jpg. 

609 Un articol din data de 25 iunie 2007. 

610 A se vedea: http://www.quotes.orthodoxwiki.org/Alexander_Golitzin. Articole ale sale 
online gasiti aici: http://www.marquette.edu/maqom/. 

611 Cf. http://bastrix.wordpress.com/2007/06/18/rev-prof-alexander-golitzin-conferentiaza- 
in-romania-saptamana-viitoare/. Dr. Mihail Neamtu ne-a trimis invitatia spre publicare. 216 Areopagitul 612 are marca de Melanchton 613 §i nu de Parintii 
Bisericii. 

§i mi-a mai placut ceva: intermedierea lingvistica a 
colegului Mihail Neamfu, care a mai ciupit din prestant.a mea, 
pentru ca sa il onoreze pe invitatul nostru. 

De ce sa nu imiplaca o conferint.a in limba engleza, despre 
subiecte teologice gata preparate, rdsjudecate [la noi se spune: 
rasuflate] §i pentru care nu s-a facut nicio munca de cercetare 
prealabila? 

Vreo 30 de minute parintele profesor Golitzin, 10-15 
domnul Dr. Silviu Bunta 615 , 5 intrebari, din care una domnul 
Neamfu 616 , alta un profesor greco-catolic 617 , care ne-a citit blogul 
[chiar azi !...], a treia a subsemnatului, a patra a unui coleg mai 
tanar iar a cincea [care au fost de fapt trei] a domnului Petre 
Guran . 

Intrebarile colegilor de intrebat au fost neinsidioase, au 
fost confortabile. A mea, din pacate, a starnit o dezamagire 
pitoreasca. 

Care a fost intrebarea? Dupa ce 1-am anunt.at pe parintele 
Golitzin, prin intermediul colegului Mihail, ca are o optica 
defectuoasa, ca sa nu spun mai mult, despre Sfantul Dionisie 
Areopagitul, i-am spus ca Tradrfia Bisericii il marturise§te pe 
Sfantul Dionisie Areopagitul drept Pdrinte apostolic, traitor in 
secolul I §i nu in secolul al Vl-lea, cum sustine Sfintia sa §i ca, 
daca il eliminam pe Sfantul Dionisie din secolul I, nu se mai 
poate lega in^elegerea teologiei slavei din Scriptura [subiectul 
conferhrfei sale] cu teologia mistica a Bisericii. 

Cam atat am apucat sa ii spun, pentru ca am devenit 
deranjant. Cand am devenit deranjant [nu aveam reverenda pe 612 A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Dionisie_Areopagitul. Puteti sa downloadati 
editia romaneasca a operelor sale, in traducerea Parintelui Profesor Dumitru Staniloae, de 
aici: 

http://www.4shared.com/file/25 1 1 33393/c040df77/Sfntul_Dionisie_Areopagitul_Op.html. 

613 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Melanchthon. 

61 Am vrut sa spun nesimtirea cu care m-a tratat, pentru ca marturiseam adevarul Traditiei 
Bisericii vizavi de persoana si opera Sfantului Dionisie Areopagitul, Teologul eel prea mare 
al Bisericii. 

Consternarea mea a fost imensa, cand am vazut ce putea sa spuna un profesor de Teologie 
si un ieromonah al Sfantului Munte Athos despre Sfantul Dionisie Areopagitul, ca si cand 
nu ar fi citit niciun rand dintr-o scriere a Sfantului Maxim Marturisitorul, a Sfantului Marcu 
al Efesului sau a Sfantului Grigorie Palama, ca sa afle iubirea si fidelitatea acestora fata de 
Sfantul Dionisie Areopagitul si prea marea sa teologie. 

Care preda la Universitatea din Dayton: 
http://ratemyprofessors.com/ShowRatings j sp?tid= 1035251. 

616 Mihail Neamtu: http://www.mihailneamtu.com/. 

617 E vorba de Lect. Dr. Alin Tat. 

618 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_Guran. 217 mine si tricoul de pe mine ma putea arata si fierar betonist la o 
adica], domnul Plesu m-a privit condescendent, cu umor benign 
iar colegul de conferen^iat, Dr. Bunta, care a vrut sa imi dea o 
lec^ie de engleza, mi-a spus in engleza si nu in romdnd, limba sa 
de bastina, ca nu sunt asa de important si nici subiectul nu e de 
asa manierd incdt sd continui 619 . 

Domnul Silviu Bunta a zambit satisfacut, eu am zambit 
satisfacut ca sunt tratat ca un prost si, binein^eles, ochii lor m-au 
caracterizat drept un bdiat simpatic, un necunoscut nebdrbierit si 
cam insolent, care imi permit sa le stric vara ideaticd sau somnul 
care nu naste monstri. 

Domnul Plesu, care nu are organ pentru misticd, a fost 
intimidat de tricou sau poate de insolenia mea si nu si-a dat 
seama ca intrebarea mea vine din constiinid teologicd si 
preoieascd si nu din macinat frunza la caini pe strada Plantelor, 
nr. 21. 

Confra^ii [unii ma cunosteau] au zis sd iasd ortodocsi la 
apelul discriminarii si al non-dialogului si sa ma faca sa 
par. ..inoportun sau. ..tun. 

Asa ca a trebuit sa reascult placa falsa arhistiuta, in care 
parintele Golitzin, urmand pe fratele Melanchton, fratele lui 
Luther, Martin Luther 620 , a ajuns la concluzia ca Sfantul Dionisie 
este un parinte imprecis al Bisericii din sec. al Vl-lea, pe 
urmatoarele supozi^ii: 

1: nimeni nu a vorbit despre Sfantul Dionisie pana la 
Sfantul Maxim Marturisitorul; 

2: exista un pasaj din Plotin intr-o scriere a Sfantului 
Dionisie; 

3: exista un text in opera sa dintr-un parinte ortodox din 
secolul al IV-lea. 

Folosind preconcep^iile criticii istorice, parintele Golitzin a 
facut din eel mai mare mistic al Bisericii, din omul care a vorbit 
prima data dupa Apostoli, de Liturghia Bisericii, de Tainele 
Bisericii, de ierarhia Bisericii, de vederea lui Dumnezeu si de 
ierarhiile ceresti, cu comentariu apriat si e normativ pentru 
Biserica, din acesta zic, a facut un om dubios, un plotinian, un 
om obscur. 619 Problema dumnealor era insa alta: eram unul, care nu apartineam grupului lor (adica nu 
ma cunosteau si ei nu sunt dispusi spre dialog cu necunoscutii)... si pe care 1-au considerat 
un ageamiu in aceste probleme (pentru ca au un orgoliu atat de infl or it... incat cred ca doar 
grupul lor poate mesteca asemenea probleme, care, in fapt, sunt probleme teologice curente 
si pentru toti ale Traditiei Bisericii Ortodoxe). 

620 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther. 218 Binein^eles ca Sfin^ia sa s-a prevalat de faptul ca si alfii au 
sus^inut inep^iile cu pricina. §tiam §i noi asta. Tocmai de aceea 
inima ne plange cand scriem acum, pentru ce fel de ortodoc§i 
avem §i cum apdrd ei adevarul. 

E ca §i cum as. spune ca Eminescu a trait in secolul al 4-lea 
§i pentru asta sa il iau la rost, pentru ce a folosit pe scriitorii de 
dinaintea lui, adica pe cronicari, pe filosofii germani, pe 
pa§opti§ti §i preromantici. 

In studiile Sfin^iei sale nu ne-a convins ca a facut o 
cercetare acrivica asupra teologiei §i a posterita^ii Sfantului 
Dionisie, ci s-a raliat la ideea aparuta in secolul al 17-lea, cum ca 
Sfantul Dionisie e dubios. 

Daca parintele profesor Golitzin vrea sa mearga cu critica 
literara pana la capat si sa nu gandeasca cu constiinfa Bisericii ci 
cu mintea insului singular atunci trebuie scos din calendarul 
ortodox Sfantul Dionisie Areopagitul, sa nu mai fie pomenit la 3 
octombrie de intreaga Biserica Ortodoxa, sa se scoata din orice 
edrfie critica Epistolele sale, daca el se da ca ii cunoa§te pe 
Timotei §i pe Ierotei din epoca apostolica dar nu ii cunoa§te, sa 
fie tiparita opera lui ca Pseudo-DionisiQ §i ca neapar^inand 
Bisericii §i, odata cu asta, sa se scoata din orice Dogmaticd faptul 
ca exista 9 cete ingere§ti, ca exista preo^ie cu trei trepte din 
primul veac apostolic §i Sfmtele Taine. 

§i daca e sa mergem cu critica literara pana la capat atunci 
intreaga Scriptura e ambigud pentru ca exista tradi^ia iahvistd §i 
tradi^ia elohimicd in Facere, exista vreo 4 autori pentru Isaia, in 
Evanghelia dupa Matei sunt interpoldri, Apocalipsa nu apar^ine 
canonului Scripturii ci in locul ei era Pdstorul lui Hernia, 
Liturghiile nu apar^in celor trei ci numai trei fragmente...§i toate 
celelalte inep^ii aparute pe teren teologic in Apus §i Rasarit, 
pentru ca sa fim la moda. 

§i, mai ales, trebuie sa scoatem paginile din Vie^ile 
Sfhnilor §i din car^ile de cult despre Sf. Sfin^it Mucenic Dionisie 
Areopagitul, adica despre eel de aici 621 , pentru ca sunt toate false, 
dupa cum spun teologi recenfii. 

De ce, in Paris, cea mai mare catedrala e inchinata lui Saint 
Denis? 622 Care Dionisie? Nu e vorba despre altul, ci despre 
Sfantul Dionisie Areopagitul, care a fost episcopul martir al 
Parisului. 

Cum va fi catalogat articolul nostra de fa^a? 
Fundamentalist §i bdddran. 621 A se vedea: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie03.htm. 

622 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis. 219 Eu, ca teolog ortodox §i cercetator al Sfinjilor Paring, nu 
pot sa citesc cored Tradifia din cauza ochelarilor de cal ai 
evlaviei §i ai iubirii pentru Sfir^ii lui Dumnezeu. 

Nu sunt distant, nu sunt critic fa^a de surse §i nici insolent 
fa^a de ele. Eu nu am bunul obicei sa imi bat joe de Sfm^i §i sa ii 
corectez. 

Cred ca sunt un om bolnav: am evlavie, nu ma las 
manipulat de orice zicere §i am §i certitudinile Bisericii de partea 
mea. Nu vreau sa fiu in ton cu scientia de ultima ora §i ma 
incumet, intr-un mod proste§te, sa mai cred ce spun colbditele (ii 
place mult lui Mihail Neam^u acest cuvant) Viefi ale Sfinjilor §i 
ale Parin^ilor. 

Colegiul Noua Europd, ofostd casd nationalizatd refdeutd 
pe bani elvejieni [imi spune un participant la eveniment], e avida 
de oameni in pas cu timpul §i nu de preo^i rdmasi cu evlavia in 
inima. 

Dar membrii ei se ocupa cu Teologia [ups, eroare!] de§i 
sunt filosofi sau liber vorbitori iar eu, ca teolog §i preot al 
Bisericii trebuie sa nu ma bag acolo unde al^ii nu au organ [e 
citat din domnul Ple§u], organ pentru misticd. 

Sa fie oare vreo similitudine intre Strada Plantelor §i 
gdndirel Sau intre Plante §i Tufe de Venecia? 

Binein^eles ca e o adevarata magarie, o adevarata sfidare 
aplombul meu imbecil §i, imi retrag, respectuos, retoricele 
intrebari. 

Asta cu retrasul pdrerilor §i cu autocritica e un prost 
obicei intelectual sau pseudo-intelectual pe care 1-am inva^at din 
mersul meu pe la intelectuali. 

Insa fiecare dezva^ are §i un inva^ 623 . 623 Concluzia articolului nostru e insa dureroasa: cei care spun ca apara teologia si viata 
Bisericii, eel mai adesea, sunt marii falsificatori ai acestora. Insa pe ei nu ii intereseaza 
durerea mea enorma pentru acuratetea teologica, care asigura mantuirea fiilor Bisericii 
noastre. 220 Tirania majorita}ii vs. monopolul celor pu}ini Votul popular 62 ^ e considerat a fi unul dintre mijloacele 
uzuale democratice prin care o idee sau o cutumd se impune ca 
realitate politico-sociald. 

Alegem ralierea noastra la un conglomerat politico- 
economic, ne alegem pre§edintele, ne alegem Constitufia, ne 
alegem modalitatea prin care un politican poate accede la un 
portofoliu parlamentar. 

In aparen^a, majoritatea conduce, are puterea, decide. La 
capatul opus al majorita^ii sunt cei pu^ini, care de^in controlul 
politic, financiar, legislativ, care sunt sau nu sunt intotdeauna in 
parametrii legalitajii dar care manipuleaza intreaga ordine sau 
dezordine sociala. 

Cei mul^i sunt o for^a tocmai cand i§i incalca statutul de 
ceta^eni ai statului de drept, ca in cadrul revolutiei, al 
mineriadelor, al loviturii de stat sau al declan§arii unui razboi 
civil sau armat §i aceasta pentru pu^in timp. 

Ceta^enii dispersal nu constituie un pericol prea mare 
pentru ordinea de drept. Organele de coercive ale statului intra in 
panica cand oamenii se aduna, cand se grupeaza, cand incep sa 
aiba o direc^ie foarte ferm prezentata. 

Cum poate coexista majoritatea cu minoritateal Ce fel de 
parghii exista intr-o societate §i cum se intretin ele, pentru ca sa 
existe legalitate? 

Frica de lege sau implicarea for^elor de ordine nu explica 
in intregime linistea sociala, care este insasj substan^a legalita^ii, 
a traiului in parametrii legii. Ceta^enii unui stat trebuie sa aiba 
racordari mult mai adanci intre ei decat o legislate comuna. 

Parghiile lini§tii sociale, pe care cred ca se bazeaza linistea 
Romdniei, sunt unitatea lingvisticd a majoritdiii, fondul religios 
§i cultural al acesteia, relaiiile de rudenie sj de viziune asupra 
exist entei comune. 

In Romania, legalitatea regimului democratic nu sta, in 
mod preponderent, in lege ci in cutumele vie^ii interioare §i 
sociale ale romanilor. 

Exista ordine acolo unde exista bun sim^ mai intai §i apoi 
lege. In comunita^ile mici sau medii legalitatea coercrfioneaza 
numai pe unii membri ai societa^ii cu precadere, recunoscu^i ca 
elemente turbulente. 624 Un articol din 2 iulie 2007. 221 Recidivi§tii §i infractionali§tii minori sunt pu§i intr-un 
index aparte, atat pentru organele care sus^in legitatea cat §i 
pentru comunitatea unde ei se afla. 

Memoria comunita^ii refine imaginea unei crime, a unui 
viol, a unui deces dubios petrecut in arealul ei §i sanc^ioneaza pe 
viitor astfel de acte neomene§ti mai intai §i apoi ilegale. 

Romania inca gande§te omene§te legea, aspectul legal al 
comportamentului uman §i aceasta e un lucru foarte bun. Cand 
vom ajunge sa implinim legea fara sa ne gandim la oameni, la cei 
pe care ii sanc^ionam prin intermediul ei, ajungem sa traim o 
via^a lipsita de rela^ii fire§ti, umane. 

Cine sunt cei pufini §i cum putem sa decidem impotriva 
lor, cand ei sunt infractionali§ti? Majoritatea are sentimentul ca 
acestia sunt intangibili. 

Uneori se mai intampla §i reversul acestei situa^ii. Numai 
ca majoritatea nu poate decide in mod legal vizavi de minoritatea 
asupra careia planeaza suspiciunea de ilegalitate, ci numai 
forurile judecatore§ti pot decide sanctiunile. 

Va fi intotdeauna un rdzboi tacit intre cele doua tabere dar 
§i o conlucrare in limitele firescului. 222 Batrdnefe, chiciul apei colorate, flori, tehnologie 
cu cifru Cat de peiorativ 625 este apelativul babol E o baba 
nenorocitd, o hoascd batrdna, spune tanarul de langa ea. 

Cuvantul hoascd vine din limba ucraineana, de la hasca §i 
e denumit de un anume dic^ionar drept un cuvdnt popular 
peiorativ, care desemneaza pe ofemeie batrdna §i rea. 

Sinonime: hdrcd, hoancd, hoanghind. 

Parintele profesor Vasile Raduca 626 ne vorbea la un 
moment dat despre sinonimul boanghind. 

Baba neonorocitd este intotdeauna suma tuturor 
deficienfelor nesuportate de catre tineri: batrane^e, boala, 
neputin^a. Cand vrei sd anulezi pe cineva in discursul tau ii 
inventezi deficient sau ii maximalizezi erorile. 

Batranii sunt cei mai defavoriza^i oameni ai societa^ii, cei 
mai pu^in stima^i, din cauza preconcep^iei ca ei sunt debransafi 
de la realitate. 

Insa ei traiesc cea mai dura realitate: realitatea indiferen^ei, 
a nesim^irii celorlal^i, a lipsei de ajutor. Stau la coada la 
medicamente pe scaunele, primesc pensii mizere, sunt plini de 
neputin^e, de ofuri, de doruri neostoite. 

Tanarul, care trece ca un tanc pe langa un batran, este o 
calamitate pentru societate. Nesim^irea, lipsa de simpatie pentru 
eel de langa tine, e cea mai mare cangrena a societa^ii noastre. 

Uratul din oameni e mai urat decat uratul spalat de catre 
firmele de igenizare. Bucure§tiul e saturat de batrani for^i sa 
cer§easca de catre divers^ mafioti, de batrani uita^i, de batrani 
care i§i doresc moartea, pentru ca via^a lor e mult prea scumpd §i 
amard. 

Protec^ia batranilor pe cai legale este inca de domeniul 
proiectului. Batranii sunt discrimina^i nu pentru ca au lucrat 
cdndva §i acum nu mai pot sd lucreze, ci sunt discrimina^i de 
catre cei tineri, pentru ca ei cred ca omul e o masind care nu se 
stricd niciodatd. 625 Un articol din 3 iulie 2007. 626 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Vasile_R%C4%83duc%C4%83. 223 Luandu-se la intrecere cu ma§inile tehnologice, oamenii au 
inceput sa gandeasca numai in parametrii performaniei §i nu ai 
vieiii reale. De aceea avem o via^a traita mecanic, functional §i 
nu in ritmul firesc al inimii, al vieiii lini§tite, calme. 

Proiectam asupra celorlal^i membri ai societa^ii aceasta 
viziune mecanicista, mi§carea extrem de rapida cu care ne inva^a 
tehnologia de ultima ora §i uitam faptul ca noi nu suntem ma§ini, 
ci oameni. 

Boala, neputnrfa, necazul, durerea, nelini§tea sunt cele care 
ne aduc cu picioarele pe pamant §i ne spun ca noi nu putem fi 
oamenii performaniei daca nu ramanem, totu§i, oameni. 

Tanarul o denigra pe bunica lui pentru ca avea nevoie sa se 
duca sa joace un joe pe computer. De aceea doamna in varsta, 
bunica lui, era o baba nenorocita. 

Femeia nu se mi§ca atat de repede ca el, ca mucosul de nici 
20 de ani. §i, cu siguran^a, ca aceasta bunica hoa§ca, a fost cea 
care 1-a crescut §i 1-a facut mare. Insa tanarul e in puterea varstei 
§i nu gande§te inca in termenii recuno§tin}ei. Mai e, totu§i, timp 
ca sa devina un batrdn carat de cdtre alfii. Astazi, 3 iulie 2007, mi-a fost dat sa vad unul dintre cele 
mai mari chiciuri proiectate pentru centrul capitalei noastre: din 
ci§melele via Casa Poporului curgea apa colorata, apa ro§ie, 
galbena sau albastra, de credeai ca e§ti in fa^a plagilor din Egipt, 
cand apa se transforma in sange. 

Era o priveli§te dezolanta, lugubra. Ce mi-a fost bestivalul 
de mai ieri, care m-a lasat cu un gust sordid, dar care a incdlzit la 
inimd pe to^i rokerii, acela§i lucru mi-a fost §i apa colorata din 
fantanile arteziene, colorata din doua motive evidente: ca sa nu se 
mai scalde oamenii fara adapost in ea sau florarii sa nu o mai 
puna la flori. 

Nu §tiu cui ar trebuie sa mulfumesc §i pentru aceasta 
traznaie, insa noi nu mergem niciodata inapoi cu tampeniile ci le 
continuam pana in panzele albe. 

Pentru ca noi nu coloram numai apa, ci desfundam §i toate 
§oselele, taiem apa sau lumina in mijlocul verii, ne inghesuim in 
mijloace de transport precum verzele, aruncam gunoiul in 
mijlocul strazii §i ne uitam la el cu o curiozitate artisticd, nu 224 avem bani dar ii fumam §i ii bem tot timpul §i facem in a§a fel, 
incat nici noi §i nici cei de langa noi sa nu se simta bine. Ce mai inseamna sa cumperi astazi flori? 

O florareasa supraponderala are o anume solute cu care 
strope§te florile §i acestea se men^in verzi pana cand le cumperi. 

Ce fac florile acestea super-ierbicizate cand le pui in 
glastra ta? Incep sa cante hip hop, cu siguran^a, sau manele. 

Frumusete perisabila. Daca vrei sa faci floarea sa fie eternd 
ea te va inva^a ca timpul e scurt. 

Cunosc, am inceput sa miros profesoarele dupa maldarul 
de flori pe care le au, cateodata, in bra^e. §tii ca e profesoara, 
pentru ca florile, unele, sunt mai de vaza, altele mai pu^in 
galante, dupa bugetul fiecaruia. §i ele au o bucurie pe care nu §i- 
o pot disimula cand se vad cu braiele pline de flori. 

Am trecut pe langa o ma§ina in care erau aruncate trei 
coroane. Erau pentru o inmormantare. 

Braiele pline de flori ale profesoarelor contrasteaza 
profund cu aceste coroane de inmormantare. 

Tocmai ma intalnisem cu un coleg preot care imi spusese 
ca are o inmormantare. Bucuria §i triste^ea, via^a §i moartea se 
saruta in fiin^a noastra. 

§i, pana la urma, care mai este astazi rolul florilor, in afara 
de acela de a-Ji semnala faptul, ca viafa e scurta §i ifi scapa 
printre degetel Tehnologia din raft contrasteaza cu vanzatorul care ma 
intreaba: ce dor esc? De ce trebuie sa doresc ceva? Nu pot doar sa 
ma uit? Sau cum as. §ti ce imi doresc, daca nu privesc, mai intai, 
exponatele cu aten^ie? 

Intrebari banale, indiferente, fara datele psihologiei 
clientului. Daca marii magna^i in afaceri, la inceputurile lor, ar fi 
fost tot la fel de indiferenfi fa^a de clien^ii lor ca patronii §i 
vanzatorii romani, acum erau pe strazi. 225 Marfa sta pe raft iar vanzatorul te prive§te cu dispre^. La el, 
cumpdrdtorul, este numai eel care are bani sa cumpere acum, pe 
loc nu §i poteniialul cumpdrdtor. 

Psihologia vanzatorului roman de IT este extrem de 
mioapa: el te cuantifica dupa imbracamintea pe care o ai pe tine. 
Insa imbaacamintea nu are nimic de-a face cu portofelul. 

Toata aceasta animozitate a vanzatorului fa^a de poteniialul 
client vine din aceea ca el nu este un vdnzdtor specializat ci unul 
aflat in treabd. 

Noi avem nevoie de specialisti in vdnzdri §i nu de 
numdrdtori de bani. 

Cand m-as. duce la un intrebator din acesta ca sa cumpar un 
hard, un stick sau o camera de luat vederi, el ar trebui sa §tie din 
ce e format fiecare obiect in parte, sa §tie cum functioneaza, cum 
se repara, cum se inventeaza altul mai bun. 

Vanzatorul pe care eu mi-1 doresc trebuie sa fie un om cu 
facultate speciala, cu studii aprofundate in domeniu. Ca a§a, §tiu 
§i eu sa citesc instructiunile de folosire, ca asta e mufa §i aici se 
apasa §i nu am nevoie de indrumdtori de duzind. 

§i, pentru ca nu avem oamenii de care avem nevoie, nu 
avem vanzari prea multe sj nici rela^ii prea bune intre vanzatori §i 
clien^i. 

Ori incearca sa te in§ele, §i i^i dau un aparat ultrauzat de 
catre ei, ori te fac sa te sim^i prost pe banii tai. 

De aceea, de multe ori, incerc sa gasesc unul mai cu cap, 
ca sa putem vorbi §i nu tinerei fara studii §i fara nicio pregatire, 
care au inva^at cum se manipuleazd obiectul, dar nu §tiu din ce e 
compus obiectul. 

Sau, poate, cer iara§i prea mult. . . 226 Sintagma „ intelectualii lui Bdsescu " §i discufiile pe 
tema ei Am urmarit 627 cu perplexitate cearta, discu^iile §i articolele 
pe tema suportului afectiv [!] acordat pre§edintelui de catre 
societatea civila. 

La inceput am avut de-a face cu o sus^inere imprecizata, cu 
un entuziasm ante §i post-electoral, pentru ca, mai apoi, sa avem 
de-a face cu o incercare de ideologizare post-factum a persoanei 
§i a contribuiiei pre§edintelui Basescu la democratia noastra 
incipienta. 

Articolele recente despre sintagma luata in discutie 
dovedesc o tending vadita de idealizare, de hiperbolizare a 
eroului inventat din cauza mandatului sau preziden^ial. 

Cei care i§i pun credibilitatea in joe vor, prin acest demers, 
sa acrediteze ideea, ca pre§edintele Basescu este in a§a fel o 
prezenfa dominatoare asupra starii de fapt a Romaniei, incat altul 
mai bun nu a fast §i nu va maifi. 

Artificiul hiperbolizarii eroului insa nu ^ine mai mult decat 
mandatul preziden^ial, daca autorul nu dovede§te ca afacut ceva. 

Pozrfionarea noastra vizavi de teama in discutie e una de 
mare circumspec$ie. 

In cazul politicii unui stat §i a actorilor ei publici e bine sa 
gande§ti lucrurile dupa ce sistemul §i eroii ies din scena politica 
§i dupa ce ai toate datele pe care viitorul {i le pune la dispozi^ie. 

Daca nu iei o anume distania, distan^a reflectiei, intri 
foarte u§or in vartejul detestarii pre§edintelui cat §i in acela al 
hiperbolizarii sale. 

E bine sa ai o distania de refleciie, pentru ca sa vezi §i 
bunele §i relele sale, pentru ca altfel e§ti ori contra, ori pentru el, 
fara sa mai fii in stare sa dezaprobi ceea ce nu e benefic pentru 
Romania in politica sa §i sa subliniezi realizarile mandatului sau 
ca atare. 

In cele ce urmeaza vom cita mai multe fragmente, din ziare 
diferite, care au in prim plan sintagma din titlul nostru. 

no 

Pe 19 iulie 2007, domnul Horia Roman Patapievici 
discuta in Evenimentul zilei despre opinia publica favorabila 
pre§edintelui Basescu. 627 Un articol din 19 iulie 2007. 

628 Articolul a fost sters din arhiva ziarului. 227 Dumnealui se dezicea de faptul ca ar fi intelectualul de 
curte al presedintelui: 

„De pilda, afirmatia ca eu as fi intelectualul lui Basescu 
pentru ca presedintele m-a numit la ICR este implauzibila din trei 
motive: pentru ca trecutul meu nu e de om servil 629 ; pentru ca nu 
sustin dupa numirea mea la ICR decat pozitii care sunt in deplin 
acord cu luari de pozitie anterioare numirii mele; in fine, pentru 
ca niciodata nu m-am luptat pentru dobandirea vreunei functii 
publice, iar pe cele pe care le-am avut le-am ilustrat cu onestitate, 
in spiritul serviciului public (contrariul ar trebui dovedit)". 

D-l Adrian Severin 630 si d-na Renate Weber 631 sunt 
chestionati critic de catre autor vizavi de pozitiile pe care le au 
fat.a de presedintele Basescu, cazand in fat.a examenului sau critic 
atat argumentele rasiste ale d-lui Severin cat si 
antidemocratismul ideologic stipulat de d-na Weber. 

D-na Miruna Munteanu , in ziarul Ziua , din 3 iulie 
2007, ii compara pe „mercenarii lui Nastase" cu „intelectualii lui 
Basescu". Evaluarea dumneaei vizavi de cele doua tabere este 
urmatoarea: 

„Primii erau discreti. Isi ascundeau, pe cat posibil, 
legaturile cu puterea. Mimau echidistanta. 

Fidelii actualului presedinte isi exhiba cu voluptate 
devotamentul. Se intrec in apeluri si adeziuni 634 . Isi asuma cu 
mandrie relatiile privilegiate cu Cotroceniul. 

Este, evident, mai cinstit asa. Mai putin demna de cinste 
este, insa, pretentia lor de a vorbi in numele unei generice elite 
intelectuale. 

Aroganta enuntului ia de multe ori forme ilare in scrierile 
unora dintre membrii de vaza ai suitei prezidentiale. Care se simt 
indreptatiti sa decida cine sunt intelectualii natiei si cine nu - 
dupa criteriul straniu al apartenentei la grupul aplaudacilor lui 
Basescu". 

Autoarea crede ca miza presedintelui nu este aceea de a 
avea susiindtori din partea paturii culte a Romaniei, ci rolul 
intelectualilor pro-preziden^iali e acela de a se constitui intr-un 629 Poate ca ati inceput sa fiti servil... 

630 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Severin. 

631 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Renate_Weber. 

632 Contul sau din Facebook: 
http://www.facebook.com/people/Miruna-Munteanu/100000172058178. 

633 Intreaga arhiva a ziarului Ziua a fost stearsa de la nivel online. 

634 In media. 228 „grup de presiune, aparent apolitic, care sa-i arunce mingile la 
fileu. Exact dupa reteta ONG-urilor lui Adrian Nastase 635 . 

Vechile retete nu se demodeaza. Brusc, dupa o vizita de 
lucru semiclandestina la Neptun, intelectualii pro-prezidentiali au 
decis sa lanseze o mare dezbatere vizand rescrierea Constitutiei - 
prea stramta pentru ambitiile actualului lider de la Cotroceni. 

Dezbatere oportuna, insa marcata de un amanunt straniu: 
mai toti invitatii proveneau din aceeasi tabara. 

Un alt detaliu interesant: nici unul dintre cei care si-au 
asumat acest ambitios protect nu are vreo competenta in 
domeniul dreptului constitutional. 

Multi (daca nu majoritatea) erau pana mai ieri adepti 
infocati ai republicii parlamentare. Acum s-au indrdgostit subit 
de modelul francez si cer puteri executive pentru presedinte. 

Numai prostii nu se schimba - ne explica amabil Traian 
Ungureanu 636 . Prosti fiind, desigur, toti cei care nu cred in 
providentialitatea lui Traian Basescu. 

Acestia nu pot avea pretentia sa participe la gdndirea 
publica pe care editorialistul favorit al Cotroceniului pare sa 
creada ca o incarneaza". 

D-l Cristian Patra§coniu 637 , in edi^ia din 7 februarie 2007 a 
Cotidianului se intreba daca nu cumva au innebunit intelectualii, 
care nu vad ca majoritatea oamenilor urla ca presedintele a 
innebunit. Un articol scris in momentul apari^iei petiiiei 
intelectualilor. 

In Revista 22, din 6-12 iulie 2007, d-l Andrei Cornea 
vorbea despre indignarea acelor editoriali^ti care au scris la 
adresa 

Jntelectualilor lui Basescu si, mai ales, a faptului ca unii 
dintre acestia au fost invitati la Neptun si transportati acolo cu 
avionul prezidential. 

(Cei mai indignat, la modul sarcastico-ironic, sub acest 
raport s-a aratat, cred, Cristian Tudor Popescu, in Gdndul din 28 
iunie.) 

Insa problema pe care aceasta indignare, chipurile iesita 
din inimile prea democratice ale presei, o omite aproape cu totul, 
cu o pudoare ce-i arata partizanatul si resentimentele, este nu de 
ce intelectualii seplimbd cu avionul lui Basescu, ci pur si simplu 
de ce are Basescu intelectualii 635 Si opinia autoarei s-a dovedit corecta in timp... 

636 Blogul sau: http://traianungureanu-tru.blogspot.com/. 

637 A se vedea: http://www.cotidianul.ro/intelectualii_lui_basescu-21735.html. 

638 Idem: http://www.revista22.ro/de-ce-are-basescu-intelectuali-3855.html. 229 Fiindca, sa fim bine intelesi, nenumarati jurnalisti, oameni 
de afaceri, prieteni, prietene etc. s-au plimbat in toti acesti ani cu 
avioanele si elicopterele demnitarilor statului - cazul eel mai 
notoriu fiind plimbarile lui Omar Hayssam 639 cu Ion Iliescu 640 - 
si indignarea jurnalistilor a avut, de obicei, sonorul dat la nivelul 
unei soapte de amor". 

La intrebarea de ce are presedintele Basescu intelectuali, 
autorul raspunde: 

„de ce oare are Basescu intelectuali, iar Geoana , 
Tariceanu 642 , Iliescu, Voiculescu 643 , Nastase 644 , 

Constantinescu 645 , Becali 646 si alti oameni de seama etc. - nu. 

' 5 5 

Raspunsul e nerusinat de simplu: diferenta minima dintre 
Basescu si ceilalti e ca primul eel putin e capabil deocamdata sa 
creeze si sa intretina o speranta; aplicat celorlalti insa, chiar si 
cuvantul speranta suna dogit. 

Altminteri, nu mai intelegem nimic: caci oferta de patroni 
dotati cu avioane cu 99 de locuri, cu vile de lux si dispusi sa 
distribuie emolumente atractive cui ii flateaza satisfacator e la noi 
maricica si diversificata!". 

5 

Exemplele pot continua: unii sunt vehement impotriva, 
al^ii sunt vehement susfinatori ai pre§edintelui, unii sunt apatici 
§i doar pu^ini reflecteaza distant asupra situa^iei. 

Ceea ce ma perplexeaza pe mine nu este ce face §i ce nu 
face pre§edintele Basescu, ci lipsa de obiectivitate a ambelor 
tabere virulente. 

Cei care sunt pro Basescu dintre intelectuali admira unele 
fapte ale pre§edintelui dar le ignora aproape total pe cele care 
sfideaza pe toata lumea. Intelectualii anti-Basescu §terg cu 
buretele orice lucru bun al pre§edintelui §i vad in mandatul sau 
numai caren^e. 

Luate la rece personalitatea §i biografia pre§edintelui nu il 
arata pe pre§edinte a intelectual §i intelectualii pro-Basescu nu se 
pot mandri cu studiile superioare ale pre§edintelui, cu titlurile 
sale academice sau cu descoperirile sale stiiniifice. 

Omul Basescu nu este un om cultural §i nicio mare figurd 
publicd. Omul politic Basescu a aparut din neant, ca solute de 639 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Omar_Hayssam. 

640 Blogul sau: http://ioniliescu.wordpress.com/. 

641 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Geoan%C4%83. 

642 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%831in_Popescu-T%C4%83riceanu. 

643 Saitul sau: http://www.danvoiculescu.ro/. 

644 Blogul sau: http://nastase.wordpress.com/. 

645 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Constantinescu. 

646 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/George_Becali. 230 ultima ora la alegerile din 2004 §i adeziunea fa^a de el a 
intelectualilor a aparut din considerente de restauratoare a 
demnita^ii noastre, in urma dezicerii sale politice de comunism. 

El este ova^ionat, in primul rand, pentru acte sale politice §i 
nu pentru calita0e sale umane. 

Meteorismul d-lui Iliescu, al domnului Constantinescu, va 
fi urmat de meteorismul d-lui Basescu, cu siguran^a, §i cand se va 
petrece asta va fi ideologizata public o alta imagine confec^ionata 
ad-hoc. 

Miza pe pre§edintele Basescu este o miza temporara. 

Intelectualii pro Basescu au tot dreptul sa felicite actele 
restauratoare ale pre§edintelui Basescu, insa e de bun sim{ sa nu 
faci un geniu dintr-un om comun §i sa nu-1 idealizezi pe nedrept. 

Cand privim in urma §i vedem idealizarea lui Ceau§escu 
sau a lui Hitler ne da seama de gradul de penibil pe care il traim, 
cei care suntem aten^i la omul Basescu §i nu la masinaria 
prezidenfiald, care il are, in prim plan, pe actualul pre§edinte. 

Cand s-a citit huiduitul act de condamnare a comunismului 
s-a spus ca alocu^iunea nu ii apar^ine pre§edintelui in totalitate 
sau deloc ci este crea^ia unui intelectual, a autorului car^ii Rdsul 
Patriarhilor, adica a lui Teodor Baconschi. 

De fiecare data auzim ca pre§edintele are consilieri de 
imagine §i consultant de specialitate atunci cand ia o decizie 
publica. 

J inand cont de cateva indicii de necunoscdtor ca acestea, 
in ce consta atunci valoarea personald a politicii basesciene? 

Este pre§edintele Basescu un om cu viziune dar fdrd 
caracter, atata timp cat i§i incalca promisiunile la tot pasul sau 
este o marionetd, care joaca asa cum i se dicteazd? 

Raspunsurile la asemenea intrebari nu se afla imediat. 

Cercetarea istorica §i arhivele actualei politici statale vor 
dovedi, in timp, ca am trait momente cu ^yqcMqxq fascinante sau 
deplorabile. 

Insa sintagma „intelectualii lui Basescu" §i lupta pe seama 
ei nu are in vedere solufii reale pentru Romania ci, mai degraba, 
exercrfii de imagine artificiale, care nu reabiliteaza, credem noi, 
nici imaginea pre§edintelui §i nici pe aceea a intelectualului 
roman. 

Pentru ca strategia de imagine urmare§te sa monopolizeze 
discu^ia pe cine e pre§edintele si cine sunt intelectualii §i ce rol 
joaca ei in societatea noastra, dar pensionarii mor de foame, 
sanatatea publica e deplorabila, justrfia intarzie sa faca justice, 231 agricultura involueaza, marile fabrici nu mai incap pe mul^ii 
§omeri iar oamenii sarmani peregrineaza pentru o via^a mai buna. 

Valoarea sintagmei: „Sa trai^i bine!" este egala cu valoarea 
sintagmei: „Intelectualii lui Basescu". 

Daca via^a nu e mai buna, ce rost are ca mulfi intelectuali 
sunt entuzia§ti de un pre§edinte, care promite §i chiar fine vie 
speran^a? 

Daca paturii largi de intelectuali nu u merge mai bine, ce 
rost are sa ne iluzionam gratuit, daca numai unei parfi a 
intelectualilor ii merge mai bine? 

Nu incerc sa fiu pesimist ci, dimpotriva: incerc sa vad daca 
miroase cevafrumos in entuziasmul venirii la rampa a elitelor. 

Insa, poate, o sa infloreasca ceva frumos, nu numai sa 
miroase cevafrumos, in curand. 

Ii mul^umim, deocamdata, pre§edintelui Basescu ca a votat 
actul majorarii pensiilor, de§i 1-a semnat cu durere in suflet. 

E o durere bund, domnule pre§edinte, pentru 6 milioane de 
oameni, care vor mai mult de la statul roman, dupa o via^a de 
munca, de cele mai multe ori, salahorica! 232 Despre ocultdri oculte 
La 647 inmormantarea 648 lui Adrian Pintea 649 am aflat ca el a 
fost un mason de frunte si catolic in acelasi timp. Tot la 
inmormantare, la inmormantarea lui Florian Pitis aflam ca el a 
fost purtatorul de cuvant al masoneriei romane dar crestin- 
ortodox. 

Cu siguran^a, d-1 Pitis a fost mason, dar nu si crestin- 
ortodox. Ieri am aflat ca si Virgil Iant.u pune mdna la inimd 
si ca e tot mason. 

Va puteti intreba cum de a fost slujit la inmormantare un 
mason de catre preo^i ortodocsi. Milostivirea noastra, trecerea 
noastra spre iconomii extreme estre proverbiala, atata timp cat 
noi lasam in cimitirile noastre sa fie ingropa^i to^i ereticii si Un articol din data de 7 august 2007. Articolul citat initial: http://www.formula-as.ro/reviste_616_ 
a fost sters din arhiva revistei Formula AS. 
6 9 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Adrian_Pintea. 
650 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Pitti%C5%9F. 1 77 adrian-pintea.html, Articol eliminat: http://www.formula-as.ro/reviste_590 177 virgil-iantu.html. 

A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Ian%C5%A3u. 233 paganii, impotriva prescriptiilor noastre cultuale §i slujim §i 
sinuciga§ilor cat §i celor care ne dracuiau pana mai ieri, lasandu-i 
pe toti in mila lui Dumnezeu. 

Ce am putea face mai mult pentru astfel de oameni? Daca 
am fi duri, daca am fi potrivit acriviei canonice, daca am fi dupa 
invdidtura noastrd, adica cu rigoare, nu ar trebui sa lasam vreun 
eretic sau vreun apostat sa fie ingropat in cimitirele noastre, care 
sunt sfintite §i sunt ale Bisericii lui Dumnezeu. 

A§a cum evreii nu il lasa pe un neevreu ca sa fie ingropat 
in cimitirele lor §i toti le respecta regula de viaja, tot la fel, regula 
Bisericii Ortodoxe este aceea de a nu lasa pe un eretic sau pe un 
pagan sdfie ingropat langd ortodocsi. 

Insa noi ne milostivim de toti §i stam langa to^i, nu numai 
in timpul vietii ci §i dupa moarte. Nu suntem, cu alte cuvinte, 
oculfi, ascunsi, insa de noi se ascund mulfi. 

Sorin Frunzaverde 653 se declara mason 654 dupa moartea 
PFP Teoctist dar este membru al Adundrii Nafionale Bisericesti a 
Bisericii Ortodoxe Romdne. 

Incepe sa ne apuce o teama inexprimabila. La cine mai 
trebuie sa ne a§teptam ca este mason, satanist sau pagan sub 
ve§minte clericale? 

La moartea Preafericirii sale, ca la orice praznic de la 
Patriarhie, metodic, au urmat la §tiri: imbranceli, ^ipete, 
inadvertence... 

Nu a fost nicio inadvertenfd mediaticd la inmormantarile 
recente ale celor doi masoni aminti^i mai sus. 

Nu a fost prezentat la TV niciun gest anapoda al 
participan^ilor la inmormantare, de§i se putea gasi un actor 
scarmandu-se in nas sau vorbind la mobil §i razand sau pe o 
batrana impiedicandu-se. 

Nimeni nu a gre§it gradele pe care le aveau cei doi §i cand 
a vovbit fratele Olimpian 655 despve fratele Pitis nimeni nu a suras 
la auzul unor astfel de apelative de ev-mediu. 

Astazi a aparut §tirea ca sunt 6000 de masoni in Romania 
§i ca ei ocupa roluri importante in societatea democrats. Ce rol 
tainic au? 

De ce nimeni nu ii interogheazd pe ace§ti domni §i de ce 
nu traiesc intr-un mod impropriu relaxarii ideatice postmoderne? 
De ce sunt discrefi'? De ce nu punem semnul egal intre satanism 653 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sorin_Frunz%C4%83verde. 

654 Idem: 

http://www.memo.ro/news/sfantul-sinod— masoneria— dusman-al-lui-dumnezeu,24974. html. 

655 Olimpian Ungherea: http://ro.wikipedia.org/wiki/01impian_Ungherea. 234 §i masonerie §i nu observam ca ocultul nu este benefw pentru cei 
mul^i? De ce nu exista transparent? 

Unde sunt carele de reportaj §i reporterii intempestivi care 
sa ceara dezvrajirea templelor masonice §i sa dea negura la o 
parte, pentru ca sa vedem oameniil 

Am vrut sa vizitez, intr-o diminea^a, un templu mozaic din 
Bucure§ti §i portarul, ortodox [a§a mi-a spus el], mi-a interzis sa 
intru in curtea templului, daca nu imi pun acoperamantul acela, 
special, pentru barba^i, pe cap. 

I-am spus ca eu, ca preot ortodox, nu cred in acest obicei 
mozaic §i ca, daca mi 1-as. pune, nu ar simboliza nimic pentru 
mine. 

§i ortodoxul nostra nu m-a lasat sa intru. M-am uitat in 
ochii lui: pareau turba^i...Si am plecat, bineinteles, cu o fa^a 
crispata. 

Cu siguran^a, daca intra intr-o Biserica Ortodoxa, acest 
portar ortodox, nu era tras de nimeni de maneca. 

La fel mi s-a intamplat intr-un cimitir evreiesc §i apoi intr- 
un cimitir luteran: mi s-a spus ca nu pot sa intra. Scurt. Fara nicio 
explicate. 

E§ti imediat chestionat sau e§ti urmdrit sistematic. De ce 
ocultam, de ce ne ocultam cultul sau misxarea religioasa, 
filozofica, daca nu e nimic necurat la mijloc? 

Urmaresc, de acum fara stupoare, toate fentele mediatice, 
toate distorsionarile de imagine ale Bisericii Ortodoxe §i am 
observat ca nu trece o saptamana fara sa vad pe sticla un preot 
care a mai facut ceva, fara un ierarh care face, fara un monah 
care are probleme cu cine §tie ce lege. 

Insa noi nu §tim, mai nimic, despre cine conduc 
televiziunile, despre cine lucreaza in ele, cum au ajuns acolo, 
cine sunt ace§ti oameni, ce credin^a au, ce sanatate psihica au, ce 
antecedente au. 

Stam in fa^a televizorului §i inghi^im tot pe§tele ce sare din 
plasa. Insa eu am prostul obicei sa ma intreb: §i care e rostul 
stirii? Cat bine sau rdu face aceastd stire? Pdnd unde, pe cine 
loves te stirea? 

Intrebarile mele sunt identice cu cele pe care le am in fa^a 
cutiei de pe§te sau a carnii de pore pe care vreau sa o cumpar din 
supermarket. 

Pu^ini §tiau ca Pintea, Piti§, Franzaverde sunt masoni. §i 
aflam, deodata, acest lucra. In momente cheie. 

Legitimarea de tip mason e ca legitimarea de tip decorafie: 
tofi vor sdfie eroi. Eroii cui? 235 Va veni cineva §i imi va spune ca nu stiu eforturile pe care 
lefac masonii pentru prosperitatea . . . Da! 

Fiecare facem tot feluri de eforturi. Insa depinde pentru 
cine §i in ce scop. Masoneria, avalan§a neoprotestanta, etosul 
gay, satanist, relaxat...nu au, in mod evident, rolul de a 
consolida credin^a ortodoxa in Romania §i de-ai adanci pe 
romani in tradi^iile vie^ii lor de secole. Ei vin cu altceva, ocult 
adica primejdios, satanic adica impachetat frumos. 

Moartea alba: e un nume poetic dat drogurilor. Metafora 
insa e dureroasa. Asistam la alteritdii care ne displac §i vizavi de 
care nu putem sa ne manifestam decat. ..amiabil. 

Moartea sufleteasca a romanilor, moartea prin negarea §i 
relativizarea interioara a credin^ei ortodoxe, a credinjei mantuirii, 
este o moarte alba. Cum sa ma manifest altcumva fa^a de aceasta 
moarte decat rugandu-ma §i predicand impotriva ei? 

Insa, baie^ii ace§tia care se cred destepfi, confunda 
bundtatea §i smerenia noastra cu imbecilitatea §i, pe cat noi 
suntem de primitori, pe atat §i ei vor sa ne incalece. 

Nu voi fi insa nici acum melodramatic. 

Credin^a ortodoxa crede in puterea lui Dumnezeu §i in 
purtarea Sa de grija fa^a de noi, care e mai puternica decat toate 
cursele diavolilor. De§i pare imposibil sa scapi, sa te mantui, 
intr-o asemenea lume corupta, curvara, totu§i nu to^i cre§tinii 
ortodoc§i au ingenuncheat in fa^a lui Baal. 

Noi surprize? Probabil ca da! Insa vom avea sj noi purtdri 
de grija ale Stapanului nostru, care nu-Si uita turma Sa cea mica. 236 Vi separe caputefi? 
Falsul entuziasm al fal§ilor webmasteri scade pe fiecare 
zi pana in momentul cand renun^a, pur §i simplu, la a mai scrie, 
pentru ca i§i dau seama caeo mare diferen^a intre a vrea §i a 
putea. Entuziasmul scade pentru ca nu e real. 

Daca vrei doar sa te dai in stamba, daca vrei doar sa 
epatezi sau sa l\\ faci publicitate ieftina, te la§i, cu timpul, de 
jurnalismul online pentru ca nu ai in tine sinful social al daruirii, 
al gratuitafii. 

Scrisul, ca §i predicatul, au nevoie de oameni de voca^ie, 
de oameni care sunt vorbire, care sunt dialog pentru ca a§a sunt 
ei, nu pentru ca se uzmesc, se opintesc din greu sa scoata doua 
articole frivole, trase de par, emoticonate din greu §i cu spa^ii 
largi intre fraze. ' Un articol din data de 1 1 august 2007. 237 Fal§ii webmasteri sunt webmasterii extremelor: acum sunt 
in top, acum nu ii mai vezi, pentru ca ce scriu §i prezinta ei este 
doar sclipici. Sclipiciul, frate, ca §i siliconul sau chitul de la 
geamuri e trecator. 

Comentatorii anonimi se Strang ca ulii acolo unde este 
ceva mediocru. Toata lumea cunoa§te, toata lumea i§i da cu 
parerea, toata lumea rade de autor, dar nimeni nu i§i asuma 
responsabilitatea de a primi o replica de la tine. 

Pentru comentatorii de ocazie avem un sfat: sa i§i faca 
pagini web, unde sa scrie cat mai zilnic §i unde sa ne invite §i pe 
noi sa comentam, dupa ce, la noi, §i-au aruncat balele §i noroiul. 

§i o sa comentam cu accea§i bundtate. 

Se pare ca exista oameni carora nu le place frumosul, 
binele, sfin^enia §i incearca, din rasputeri, sa manjeasca tot ce se 
poate. Adica sa manjeasca, sa deteste, sa-i batjocoreasca pe 
Sfhni, patria, familia, ordinea, sa i§i bata joe de toate. 

Cui prodest? 

La ce ne folose§te sa fim atdt de haini cu noi §i cu cei de 
langa noi? 

Chiar a§a, nu mai avem niciun gram de masura, incat sa ne 
purtam cat de cat civilizat, de cu bun simf intre noi? 

Am primit cele mai tocsune comentarii saptamana asta, de 
la tot felul de anonimi generici. 

Nu fti spun nimic despre ei dar te trag la rost pe tine. 

Pentru ce trebuie sa dau raportul cuiva pentru ceea ce 
scriu? 

Cine ne urmare§te, probabil, §i-au dat seama ca nu suntem 
oamenii extremelor dar §tim sa avem cuvinte drese cu sare acolo 
unde capul sta sa bubuie de atata nesim^ire. 

Ca la un facut, WordPress-\x\ a inceput sa con^ina, in 
primele 100 de pozitii ale topului, foarte multe bloguri scrise de 
catre credincio§i bapti§ti, care sunt deghiza^i in pacifisti de 
duzina. 

Tot ca la un facut, primim comentarii o^ioase de la ei ori de 
cate ori ne exprimam punctul de vedere ortodox fa^a de probleme 
eterodoxe. Foarte pu^ini scriu negru pe alb cine sunt §i ce vor 657 . 

Despre unii am aflat 658 ca sunt pastori, teologi, 
profesori. . .despre ahii nu §tim nimic. 

Fiecare are dreptul la opinie. Fiecare e liber sa scrie ce 
crede. 657 Si acum acest fel de cameleonism e in floare. Pastori sau teologi eterodocsi pozeaza in 
creatori de online fara culoare religioasa, cand ei au venit in mod angajat la nivel online. 

658 Si am aflat accidental, urmarindu-le discutiile intre ei. 238 Ii incurajam chiar sa scrie §i sa vorbeasca despre credin^a, 
cultul, modul de via^a al lor, despre persoana lor, despre 
frumusetea lor. . . .despre tot ce ii caracterizeaza. 

Insa nu pot sa in^eleg de ce vin sa ma traga la rost pentru 
credinta mea vizavi de credinia lor? Ce ar trebui sa spun ca preot 
ortodox: Venifi fraiilor baptisti, apdruii din neant de 200 de ani, 
pentru ca intre noi si voi nu existd nicio diferenfd? 

Nu am gasit pe niciunul dintre blogurile eterodoxe, care au 
venit sa ne concureze masiv, nicio manifestare teologica 
planificata, creata exclusiv acum §i pentru mediul online. 

Dimpotriva, folosesc repere majore ortodoxe, motive 
teologice ortodoxe pentru a le denigra sau interpreta fantezist, 
alaturi de repere proprii. 

Pozrfia noastra personala fa^a de teologia eterodoxa e clara: 
nu incurajam nicio idee sau practica cultuala, care nu are de-a 
face cu mo§tenirea Bisericii una. 

Nu avem nimic cu persoanele lor, cu ace§ti teologi 
eterodoc§i ca atare, fie ca e vorba despre Marius Cruceru 659 , 
Aurel Mateescu 660 , Adonis Vidu 661 , Ted Doru Pope 662 sau 
Claudiu Dobra 663 . 

Nu i-am cunoscut personal §i nici nu avem nimic de 
impact cu niciunul dintre ei. Insa, de fiecare data ne pozi^ionam 
fa^a de credinia lor ca fa^a de o credinia strdind §i fantezistd in 
multe puncte teologice, fara ca prin aceasta sa vrem sa 
extermindm pe vreunul dintre ei sau credinia lor. 

E eel mai onest lucru cu putin^a sa n;i exprimi punctul de 
vedere §i credinia personala, increderea personala. Pe cat vom 
vorbi mult mai profund §i mai propriu despre credinia, etosul §i 
modul nostra de via^a, pe atat ne vom cunoa§te reciproc, ne vom 
cunoa§te mult mai bine § i vom avea numai de ca§tigat. 

Insa, daca un webmaster eterodox scrie maine despre Cina 
Domnului sau despre eshatologie, din punctul de vedere al 
credin^ei sale, sa ma due eu sa il trag la rost sau sa il denigrez 
pentru ce sus^ine acesta e cea mai mare nerozie, atata timp cat el 
e baptist, adventist sau mormon §i nu ortodox. 

Insa mesajele negative pe care le primesc §i care nu au 
nimic de-a face cu ceea ce scriu §i cred, §i care i-au imediat calea 
nimicului, a neantului, imi cer sa cred §i sa scriu altfel de cum 
cred eu. 659 Blogul sau: http://patratosu.wordpress.com/. 

660 Idem : http://aurelmateescu.wordpress.com/. 

661 Si-a sters blogul de aici: http://adividu.wordpress.com/. 

662 Avea unul in WordPress, apoi s-a mutat aici: http://dorupope.com/. 

663 L-a sters: http://blogulmeu.ro/dobra. 239 In Biblioteca Teologica 664 , in al doilea blog al nostru din 
WordPress, am publicitat de la teologi eterodoc§i pana la 
oculti§ti, de la scriitori pana la politicieni §i oameni media, fara 
sa schimbam textele, opiniile, crezurile lor. 

Pentru ca ne intereseaza, pentru a ne cunoa§te, nu ceea ce 
ne apropie, ci tocmai ceea ce ne desparte §i de ce ne desparte 
ceea ce ne desparte. 

Scriu aceste randuri pentru ca m-a obosityocw/ dublu al 
acestor webmasteri eterodoc§i la adresa noastra, prin care ei nu 
ca§tiga nimic §i nici nu ne intimideaza cu ceva. 

§i, mai ales, scriu aceste randuri, pentru ca sa ii indemn sa 
se concentreze asupra a ceea ce sunt §i a ceea ce vor, pentru ca 
cititorii no§tri, cei atat de divers^, intrand pe un blog ortodox, pe 
unul baptist sau pe unul penticostal, sa vada reacfii vii de la un 
ortodox, de la un baptist §i de la un penticostal. 

Daca nu suntem in stare sa ne pre^uim, in mod reciproc, 
munca dar sa ne observam §i deficien^ele, atunci nu ne vedem 
sensul in spatiul online. 

Deci nu punem la zid oamenii ci crediniele lor §i 
atitudinile lor defectuoase, pe care le observam prin intermediul 
credin^ei ortodoxe si a bunului sim^. 

Pastorul baptist Marius David Cruceru vrea sa lanseze un 
curs de greaca 665 , chiar daca nu e un curs nou, ci unul ^inut la o 
universitate baptista din Romania 666 §i pentru care el a primit 
deja bani. Cum sa fim impotriva acestui proiect? 

Pastorul baptist Doru Pope are o mul^ime de file audio, ca 
§i pastorul "Ton, pe care le-am publicitat imediat ce le-am gasit. 

Daca le-am publicitat nu inseamna ca sunt de acord cu 
con^inutul lor, ci am respectat insa munca depusa in folosul 
comunitatii online. 

Domnul Claudiu Dobra, teolog penticostal sau domnul 
doctor Adonis Vidu, teolog baptist, au diferite studii teologice 
puse spre download. 

Pentru ce trebuie sa ma apuc acum sa scriu impotriva 
acestor texte §i proiecte, daca ele urmaresc prezentarea propriei 
lor teologii? Cum ar putea sa scrie ei ca ni§te ortodocsi, daca sunt 
baptisti sau penticostalil 

Insa, cand am scris despre ceea ce cred eu, ca ortodox, 
despre altii, au venit o mie §i-o suta de comentatori 664 E vorba de: http://dorinfather.wordpress.com/. 

665 La care a renuntat in mod jalnic. 

666 La Universitatea Baptista din Oradea, unde el e profesor. A se vedea: 
http://www.emanuel.ro/. 240 neoprotestanti ironici, zeflemi§ti, tulburati pana peste poate, 
necitind prescript de sus, de pe blog: e un blog ortodox §i nu 
unul neoprotestanti 

Oricine vine la noi pe blog §tie cu cine are de-a face 667 . 
Toate articolele noastra poarta o semnatura a cuiva, blogul e 
ortodox in mod raspicat, sunt publicitati oameni carora li se 
spune identitatea §i care pot fi reperaii. 

Atunci de ce atata tevaturd cand ne comunicam parerile? 

Nu m-am dus pe niciun blog eterodox ca sa imi bat joe de 
ideile teologice expuse acolo, chiar daca imi displaceau profund. 
De ce? E opinia dumnealor sj dan§ii vor da socoteala, in fat.a 
dreptului Judecator, pentru ea. 

Insa, pe paginile noastre personale scriem ceea ce credem 
noi, din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe si ca ni§te 
crestini ortodocsi. Iar daca am da, cu totii, dovada de civilitate, 
nu mai zic de fried de Dumnezeu, am §tii sa ne raportam onest 
unii fatl de ceilarfi. 

Am tinut in mod expres sa scriu aceste randuri pentru ca 
oamenii sa rdsufle usurafi. Nu ne razboim cu niciun eterodox, 
homosexual, satanist, pagan, mason, pentru ca am avea ceva, in 
mod personal, cu ei, insa negam orice minciund §i falsificare a 
adevarului pe care ace§tia o aduc vie^ii cu Dumnezeu din punctul 
de vedere al Tradi^iei §i al vie^ii ortodoxe. 

Cum mi-ar sta mie, ca preot ortodox sau cum as. putea sa 
stau, ca ortodox, cu fundul in 10 luntre? Daca sunt ortodox nu 
pot sa fiu baptist, satanist sau mason in acela§i timp, pentru ca 
lucrurile se exclud unele pe altele. 

De aceea, cu bun sim^ §i cu responsabilitate pentru ceea ce 
spunem, ne vom pronun^a §i de aici incolo in limitele con^tikrfei 
noastre despre diverse lucruri din afara Bisericii, fara ca prin 
aceasta, cineva, sa se simta condamnat la rug de catre noi. Daca 
respectam parerile altora, mai ales atunci cand nu ne convin, de 
ce nu suntem acceptafi ca atare? 

Celor care vor sa se bage singuri in seama pe mai departe 
§i care fac comentarii aiuristice scrierilor noastre, le promitem, de 
fiecare data, ca le vom §terge comentariile cu mare drag. 

Cei care vor sa spuna ceva §i vor sa aduca o critica 
constructiva, sa imboga^easca informa^iile din textele noastre, sa 667 Pentru ca CV-urile noastre sunt la vedere. A se vedea: 
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-dr-dorin-octavian-piciorus/ si 
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-prof-lic-dr-gianina-maria-cristina-piciorus/. 241 ne felicite sau sa ne incurajeze o pot face cu cea mai deschisa 
inima. 

Insa nu ne permitem faptul, ca noi sa muncim pentru 
aceasta construe^ de bun sim^ §i dumnealor sa ne piarda timpul. 

Noi cerem: mai multa transparent §i bun simp. 

Vi se pare ca pute^i? 668 Nu, n-au putut! Nu au fost nici mai transparenti si nici mai simtiti. Insa au recunoscut, 
chiar si fara vrerea lor, diferenta dintre munca si onestitatea noastra si cameleonismul lor 
steril. 242 Ideile pre-concepute/avortone §i recursul monoman 
la subiectivism Maxima 669 nr. 202 a lui J.W.Goethe 670 e un bun exemplu 
de idee preconceputa, de idee desfigurata de o experience 
subiectivista: „Nu suport predicile. Cred ca am inghitit prea 
multe in tinerete" 671 . 

Corectivul nostru la aceasta afirmatie este urmatorul: „Nu 
ai suportat predicile pentru ca nu ai ascultat niciodata o predica 
dumnezeiasccT . 

Pentru a ne forma o idee despre ceva anume trebuie sa 
dorim, in mod neaparat, acest lucru §i sa traim in atmosfera a 
ceea ce ne preocupa. 

Ideea preconceputa este ideea nascuta pe sfert sau pe 
jumatate, reie§ita dintr-o experience neinregistrata deplin, netraita 
la propriu. 

Cele mai multe apostazii de la credint.a ortodoxe, care mi- 
au fost marturisite personal sau despre care am auzit aveau in 
central lor o neracordare reala la experien^a adanca a Bisericii 
Ortodoxe. 

Mai inainte ca sa cunoasca §i sa traiasca ca ortodoc§i, 
urmand cu adevarat Sfm^ilor lui Dumnezeu §i nu traind dupa 
ureche Ortodoxia, apostazii no§tri s-au orientat spre sisteme de 
gandire necre§tine sau eretice, care le-au promis, fara §tirea lor, o 
aplatizare a cautarilor reale ale con§tiin^ei §i o imensa neimplinire 
duhovniceasca. 

Comunismul a reu§it in Romania, paradoxal, in loc de o 
implementare a sistemului de gandire materialist §i ateu, o 
perspective deista asupra lui Dumnezeu, o perspective deista 
nebuloasa, unde fiecare necredincios sau liber cugetator are un 
Dumnezeu al lui, care nu are nimic de-a face cu Biserica 
Ortodoxa, cu sacramentalitatea ei §i cu con§tiin^a morala. 

Cred ca urmarile cele mai dramatice ale comunismului, 
care se reflecta in modul de receptare al vie^ii ortodoxe sunt 
privatizarea rela^iei cu Dumnezeu §i deta§area noastra de 
sacramentalitatea Bisericii, adica de Sfintele Taine. 

Pentru ca Dumnezeu e perceput ca lipsit de revelare, de 
transparent iar Biserica Ortodoxa e vazuta ca o institute care nu 669 Un articol din 17 august 2007. 

670 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe. 

Cf. Johann Wolfgang Goethe, Maxime §i refelcfii, col. Eseuri, trad, din lb. germ, de 
Gheorghe Ciorogaru, prefaja de Sergiu Salajan, Ed. Univers, Bucuresti, 1972, p. 47. 243 produce nimic pentru societate, la modul grosier al produced, 
omul relativist al momentului, cu toate ca e botezat ortodox, nu 
considera ca ii aduce vreun folos personal rela^ia sacramentala cu 
Dumnezeu, prin Biserica Sa, crezand ca e de ajuns inchiderea 
intr-o subiectivitate plina de incertitudini. 

Inseminarea masiva atee §i eterodoxa in spa^iul romanesc a 
dus la relativizarea nevoii prezerrfei harice §i sacramentale a lui 
Dumnezeu in fiin^a noastra. 

De§ertarea omului de har, golirea sa de via^a dumnezeiasca 
este rodul separarii lui de Biserica §i a neprimirii Sfmtelor Taine. 
Relativizarea nevoii de a te spovedi, de a te imparta§i, de a-Ji 
sfin^i casa, 1-a facut pe omul ame^it ideologic al momentului sa 
nu §tie cum sa mai iasa din marasmul sau §i din cercul inchis al 
patimile care colcaie in el. 

Inainte sa plec in scurta mea vacan^a, un credincios baptist, 
ba chiar doi, mi-au spus ca vechimea Bisericii nu conteazd. 

Iara§i avem de-a face cu o idee preconceputa, mai bine-zis, 
cu o inepiie. 

Daca Biserica nu vine de la Hristos in mod neintrerupt nu e 
Biserica Sa, pentru ca Biserica Sa nu are discontinuitate istorica, 
harica sau sacramentala. 

Organiza^ia religioasa baptista nu e §i nu poate fi niciodata 
Biserica lui Hristos, pentru ca nu are nicio continuitate cu 
Biserica lasata de Hristos Dumnezeu Sfm^ilor Apostoli. 

Orice om intreg la minte poate in^elege ca Biserica lui 
Hristos e Biserica ce vine de la El, care a pastrat Tradi^ia §i 
Scriptura Apostolilor §i a Prorocilor, Sfintele Taine §i slujbele 
biserice§ti, credin^a §i modul de via^a ortodox pana astazi §i nu o 
organiza^ie religioasa aparuta din senin dupa 18 secole de la 
punctul initial, formator, al Bisericii lui Hristos. 

Daca nu conteaza ca Biserica cre§tina e de 2000 de ani, 
atunci oricine poate sa-§i infiinieze o Biserica §i sa o puna pe 
seama Sfin^ilor Apostoli. 

O incopciere fantezista cu Biserica a acestei organiza^ii, 
dupa un ocol de 18 secole, e cu totul implauzibila, §i 
preconcep^ia aceasta fantezista a credincio§ilor bapti§ti este 
identica cu aceea a fondatoarei adventismului, care vorbea despre 
o eclipsare aproape totald a Bisericii pana in vremea ei, numita 
foarte pompos dar utopic: tragedia veacurilor. 

Fara doar §i poate orice facfiune sau sectd care s-a rupt sau 
se va rupe din Biserica Ortodoxa sau care a aparut din ruperea de 
organiza^ii religioase deja cazute de la trupul Bisericii prin 
schisma §i erezie vor milita pentru o viziune diferita, 244 subiectivista vizavi de realitatea §i mostenirea Bisericii lui 
Hristos. 

Intrebarea noastra legitima, va avea, probabil, un raspuns 
pozitiv: In cazul unei diziden^e, care ar rupe cultul baptist din 
Romania in doua, va conta doctrina recenta sau cea afirmata 
timp de 200 de ani? 

Ideea reformarii Bisericii in Occident, in secolul al 16-lea, 
credem noi, conform cercetarilor personale, a fost una de sorginte 
culturalo-filosoficd §i nu teologica in primul rand. 

Reformarea teologica a Bisericii catolice urmarea, a§a cum 
s-a §i vazut, o demitizare, o erodare §i o transformare a Bisericii 
catolice §i a modului de via^a occidental intr-o formula sociala 
adogmaticd. 

Reforma nu a vizat viafa Bisericii ci doctrina ei. Tocmai 
de aceea Luther si urma§ii sai s-au repezit sa inrfieze opere 
dogmatice conforme cu noua viziune restrictive pe care au 
implementat-o. 

Reforma nu a readus Biserica la simplitatea apostolicd 
dupa cum nici Romantismul nu a intors lumea cre§tina la etosul 
pagan greco-latin. 

Reforma a destructurat §i a minimalizat via^a Bisericii 
catolice in punctele cheie, care aveau o continuitate efeminata cu 
Biserica Ortodoxa, transformand intregul con^inut dogmatic 
initial al Bisericii in iluzorii fundamente teologice interpretate 
subiectivist. 

Daca sinodalitatea sau sobornicitatea dogmelor Bisericii 
una reprezenta o marca a veridicitafii §i a unitdiii experien^ei 
eclesiale, Reforma va fi o a doua apostazie marcanta a istoriei de 
la cre§tinismul primordial spre o repaganizare utopica a lumii, 
dar dorita, de mul^i, pana astazi. 

§i ma intorc la aforistica goethiana, citand urmatoarele 
fraze: 

128. „...comparandu-ne cu antichitatea §i privind-o cu 
toata hotararea de a ne forma dupa ea, avem sentimentul ca abia 
atunci devenim, cu adevarat, oameni" 6 2 . 

Cine nu il lasase pe Goethe sa fie om §i 1-a ajutat, in acest 
sens, intoarcerea la antichitate? Binein^eles: cre§tinismul 
romano-catolic... 

131. „E de netagaduit ca spiritul a incercat sa se elibereze 
prin Reforma; rena§terea antichita^ii greco-romane a starnit 
dorin^a arzatoare spre o via^a mai libera, mai in^eleapta, mai plina 672 Idem, p. 36. 245 de gust, dorin^a care n-a fost mai pu^in favorizata prin aceea ca 
inima cauta a se intoarce la o anumita stare naturald simpld, iar 
imagina^ia sa se concentreze in acest sens" 673 . 

Cand via^a nu avea gust §i nu exista simplitatel Raspunsul 
este acela§i. 

Ceea ce Luther dorea in sec. al 16-lea, dorea §i Goethe in 
sec. al 18-lea: o intoarcere ideala, utopica in trecut. 

Anistorismul acesta s-a perpetuat in cadrul oricarei secte 
sau organiza^ii religioase. 

Luther visa la o utopica restaurare a. unei antichitdii 
crestine, pe cand Goethe visa la o tot la fel de utopica restaurare 
a antichitaiii greco-latine. 

Pe ce se bazau ganditorii de secol 1 6, atunci cand vorbeau 
despre crestinismul primarl La ce fel de viziune asupra Tradrfiei 
§i a vietii Bisericii se raportau? 

Oricare ar fi raspunsul in aceasta situate un lucru e sigur: 
Reforma a fost un fiasco teologic daca ne referim la recuperarea 
a ceva din atmosfera Bisericii una, fie ea ante-niceene sau post- 
sinodale §i a avut §i are pana astazi urmari devastatoare 
pretutindeni. 

Relativismul teologic de^an^at, subiectivismul, 
megalomania in spa^iul teologiilor de tot felul a atins cote 
nesperate. 

Ambi^ia lui Luther - o figura extrem de trista pentru istoria 
Bisericii - deloc diferita de a lui Arie 674 sau Eunomiu, a avut in 
plus fa^a de cei doi numai avantajul sustinerii politice §i a 
tiparului, fapt pentru care teologia sa eretica a rezistat in timp. 

Fac^iunea catolica §i cea protestanta au edulcorat, in trepte, 
intreaga boga^ie dogmatica §i de experien^a a Bisericii in a§a fel 
incat s-a ajuns astazi la o imagine total anacronica a Bisericii in 
viziunea noastra postmoderna. 

Cunoa§terea identitara a ortodoc§ilor este §i ea deficitara. 
Cei care cunosc §i experiaza credin^a ortodoxa, cat se poate de 
autentic, sunt pu^ini in comparable cu ortodocsii in general. 

Tocmai de aceea se confunda sfinienia credinfei §i a 
Bisericii Ortodoxe §iputerea ei mdntuitoare cu pdcatele noastre. 

Insa credin^a ortodoxa este credkrfa statutata sinodal in 
cele 7 Sinoade Ecumenice, in Sinoadele locale, in car^ile Sfm^ilor 
Paring, in car^ile de cult §i nu este un mod de gdndire speculativ 
al unor oameni rup^i de intregul gandirii istorice a Bisericii. 673 Idem, p. 37. 

674 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Arius. 246 E normal sa apara cugetari subiectiviste care sa surprinda, 
in mod fantezist, istoria §i realitatea Bisericii, atata timp cat noi 
recenzam credin^a §i via^a Bisericii nu in func^ie de Sfm^ii lui 
Dumnezeu, care au trait-o §i s-au sfin^it prin ea, ci in fun^ie de 
orice ignorant botezat ortodox. 

Ideile preconcepute apar din cauza unei experience 
ideologizate. Atunci cand vrem ca adevarul sa fie intr-un anume 
fel si sa nu aiba nimic de-a face cu istoria §i experien^a comuna a 
Bisericii, atunci nu mai urmarim sa ne pliem, in mod smerit, pe 
gandirea §i via^a Bisericii, ci inventam moduri subiectiviste de 
percepere a lor. 

Goethe se entuziasma de descoperirile §tiin^ifice ale 
secolului sau ca §i contemporanii no§tri. Orgoliul nostru 
stiinfifico-tehnologic a crescut insa enorm, atata timp cat noi 
vrem sa facem „trup adevarului" conform propriilor noastre 
dorin^e. 

Insa indepartarea noastra de via^a Bisericii Ortodoxe §i de 
fluviul de via^a ve§nica al Prea Sfintei Treimi, care ne vine prin 
Sfintele Taine, ne arata ca drumul subiectivist al postmodernita^ii 
§i nihilismul ei sunt sortite e§ecului. 

Noi traim nu intr-un secol in care se elogiaza triumful 
cunoasterii, ci in unul in care inmormantam zilnic cunoasterea 
totala, duhovniceasca §i adevarata cunoastere stiiniifwd a lumii 
sub un morman de preconcep^ii. 

Nu §tiu cat va dura aceasta inmormdntare frivold a 
cunoasterii si a experieniei, insa §tiu sigur, ca nu fac parte dintre 
cei care separa viafa duhovniceasca de cea stiiniifwd, care separa 
istoria de prezent, ca nu fug de prezent nici in viitor §i nici in 
trecut §i ca nu vad nicio eclipsare a Bisericii Ortodoxe in trecut, 
in prezent sau in viitor, pentru ca e Biserica a§ezata pe temeliile 
credin^ei Apostolilor, ale carei por^i nu vor fi biruite de nimic §i 
de nimeni. 247 Despre publicitatea pe blog si dialogul 
neconventional Inca 675 nu s-a in^eles de catre to^i ca a fi pe net nu 
inseamna a fi usor reperabil. Trebuie sa te publicitezi §i sa fii 
publicitat pentru ca sa fii u§or de gasit. 

Avand obiceiul generos de a baga in seama pe tot omul 
care munce§te §i de a-1 stima prin publicitarea pe care i-o fac, am 
avut surpriza sa constat ca unii webmasteri considera publicitatea 
pe care le-o fac 676 drept unfurt de pe blogurile §i saiturile lor. 

Ca sa te publicitez, ca cineva sa fie curios de tine, trebuie 
sa ii arat mostre cu ceea ce faci tu. De aceea am decis, la un 
moment dat, sa prezint cititorilor no§tri detalii semnificative din 
blogurile §i saiturile pe care le publicitam, pentru ca oamenii sa 
doreasca sa le caute. 

Daca eu intru pe o pagina, ce crede webmasterul cu pricina 
ca trebuie sa fac? Daca gasesc articole interesante mi le salvez, 
imi salvez lincurile, fotografiile, descarc filele audio §i video... ca 
de aia omul mi le-a pus pe tava. 

Blogul §i saitul sunt medii online de promovare a unor 
persoane, a unor idei, a unor credinje. Daca ne promovam §i 
promovam persoane/personalita^i, cum de nu suportam atunci ca 
sa fim publicitafi fara complexe? 

Fiind inva^at sa darui informa^ii, articole, car^i, fara sa cer 
ceva in schimb, am fost surprins sa primesc mai multe emailuri, 
care ma atenfionau, mai mult sau mai pu^in voalat, ca mi-am 
facut rating cu informa^iile lor, culmea, cand eu ii publicitam pe 
ei. 

A publicita pe cineva nu inseamna a-i fura informafial A 
publicita inseamna safii generos §i muliumitor fa^a de al^ii. 

Furtul de informaiie inseamna sa ifi asumi ceva care nu ifi 
aparfine. Insa in niciun caz nu se nume^te furt, plagiat sau 
escrocare a cuiva faptul de a ilustra cu doua file audio sau cu 
doua fotografii o locate web unde e§ti trimis sa intri. Speram sa 
se nrfeleaga acest lucru! 

Pe cititorii neaviza^i de bloguri [pentru ca ei nasc cele mai 
multe disensiuni] ii rugam sa observe categoria sub care este 
inscris articolul sau tagurile pe care le are. 675 Un articol din data de 17 august 2007. 

676 Adica, din generozitate, faceam articole de publicitare ale altora luand anumite articole 
ale lor si citandu-le sau vorbind despre ele, pentru a imbia si pe altii ca sa citeasca aceste 
locatii. 248 Daca un articol e inscris la §tiri, la categoria §tiri, atunci 
eu nu imi asum ca al meu ceea ce publicitez ci materialul de 
acolo e publicitar, se constituie in recomandarea noastra. 

Noi publicitam bloguri, saituri, portaluri care au atingere 
cu scopul blogurilor noastre §i moderam comentariile decente §i 
la subiect. 

Pe viitor vom comunica mai mult, daca se dore§te, in 
perimetrul comentariilor, insa nu cu oameni care vorbesc obscen, 
care nu au ce face sau ne detesta mai mult decat poate sa suporte 
pagina noastra. 

Comentariile §i lincurile de relafie fac parte din toaleta 
comunicarii, sunt suporturi pentru relaiii §i nu inlocuie relaiiile. 

Rela^iile se formeaza cand vii §i rji asumi identitatea pe 
care o ai, credin^a, profesia, specializarea personala §i vorbe§ti de 
la nivelul tau. 

Nu epata^i atunci cand dialoga^i! Frfi dv. in§iva, pentru ca 
sa prindeti gustul personalizant al comunicarii! Dialogul de tip 
blog e nonconven^ional, destins, intim, insa este §i trebuie sa fie 
ghidat de bunul sim{. 

Daca vrem sa ne porcaim, sa ne tutuim sau sa ne 
lamentam, putem sa o facem pe chat cu prietenii. 

In sistemul blog comentariile raman §i vorbesc despre 
caracterul nostru integru sau diletant, despre personalitatea 
noastra §i uneori vorbesc prea mult. 

Pana acum nu am moderat prea multe comentarii, pentru 
ca ori erau prea laudative ori prea jegoase. Cele prea jegoase 
erau injuraturi §i calomnii la drumul mare, unii dintre ei lasandu- 
§i §i adresa lor, ca sa po^i, eventual, sa ii injuri §i tu. 

Deci vom publicita in continuare pe altii, pana s-or prinde 
to^i ca e nevoie de intrajutorare ca sa fii pe net, sa fii regasibil, 
vom da drumul la comentarii §i vom discuta mai mult cu cititorii 
no§tri §i vom incerca sa fim, mana in mana, deopotriva, §i cu 
adevarul §i cu bunul simf. 249 Sa luam aminte la strategii de marketing 
predicatorial! Studiu de caz: ,,misiunea" baptista 
din Romania (inn ^"78 

Va vom prezenta , direct de la sursa [prietenii stiu de 
ce], cum arata domnii care cred, ca Romania mai trebuie sa fie 
inca odata evanghelizata, pentru ca aici ar fi doar. ..teren arabil. 

Cu ceva vreme in urma 679 , veneau surorile si frafii cu 
Biblii [nu cu Sfinte Scripturi, ci cu Biblii] sub brat,, tiparite in 
romana in regiuni necunoscute ale globului 680 §i te intrebau, 
printre altele: De ce se imbraca preofii in reverende? 

Dam fotografia 681 , care pro vine din surse sigure: 
677 Un articol din data de 20 august 2007. 

678 A se vedea: http://maleahi316.wordpress.com/. Cei care isi asuma acest blog de misiune 
baptista sunt urmatorii: 

Pastor Florin Negrut, MA. . Biserica Crestina Baptista din Pestis, 

Pastor Marius Cruceru. Ph D. Biserica Crestina Baptista 'SfTnta Treime' din Alesd 

Pastor Florin Opris. Biserica Crestina Baptista "SfTnta Treime' din Alesd 

Pastor Qtniel Veres, M. A. Biserica Crestina Baptista ^Golgota' din Topa de Cris 

Pastor Viorel He. M. A.. Biserica Crestina Baptista 'Sion". Oradea 
Date cf. sursa: http://maleahi316.wordpress.com/about/. 

679 In timpul comunismului, dar si dupa revolutia din 1989, in primii ani dupa... 

680 Lucru perpetuat pana astazi, desi neoprotestantii se dau de oameni atenti si iubitori cu 
textul sfant. 

Adica ei fac Scriptura cum vor, o editeaza unde vor si nu poti sa tragi pe nimeni la rost, 
pentru ca aceste Scripturi ale lor sunt ca tigarile de contrabanda: le consumi, dar nu stii nici 
cine le-a facut si nici cine castiga de pe urma lor. 
Sunt Scripturi netimbrate, neasumate, fara prescriptii editoriale. 

681 Fotografia infra e cf. locatiei: http://maleahi316.files.wordpress.com/2007/06/botez- 
marca-l.jpg. 250 Pastorul baptist, care oficiaza „botezul" celor imbraca^i in 
alb are. . .reverenda furata de prin imprejur, adica de la ortodocsi. 

Dar ce simbolizeaza roba de pe dv. d-le pastor? 

Cine v-a spus ca primii cre§tini se imbrdcau in alb? 

A^i pus §i dv. Sfanta Cruce pe Biblii §i pe bisericile dv.? 

La ce bun, daca e un simplu instrument de torturd al 
romanilor? 

A^i furat sarbatori ortodoxe de la noi. 

La ce bun? ! 

Nu va enerva^i ca va intrebam! 

Sunt intrebari legitime. Sa mergem insa mai departe! Va prezentam cum arata un 
raport de misiune baptistd in Romania, tara ortodoxa de 2000 de 
ani. 

Raport de misiune baptistd, 9 august 2007 . 

Prin harul mare^ al Domnului Isus, am fost binecuvantaji, 
noi, studen^ii de la Universitatea Emanuel, impreuna cu tineri de 

/TOT 

diferite varste din biserica pastorita de fr . Marius Cruceru, din 
Alesd 684 , un total de 21 de tineri, ca §i in acest an, sa putem fi 
parte in lucrarea de slujire a celor pentru care El §i-a dat via^a . 

A§adar, misiunea noastra, a echipei destinate sa slujeasca 
in Oltenia, la Scornicesti, a inceput printr-o sesiune de training in 
evanghelizare sus^inuta de fratele David Tippit (SUA) 686 , la 
Beius. 

In data de 12 iulie, joi, intreaga echipa ne-am deplasat la 
Beius, la cofetaria „The Bridge", care ne-a fost pusa la dispozrfie 
de proprietarii acesteia pentru a ne desfa§ura activitatea. 682 Text cf. cu sursa: http://maleahi316.wordpress.com/2007/08/09/raport-misionar-din- 
oltenia/. Diacriticele si corectura textului ne apartine. Nu am schimbat insa nimic din 
elementele de stil si de redactare confesionala ale autoarei. 

683 , 
684 683 Fratele A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%9Fd. 
685 A se observa modul cum autoarea hiperbolizeaza importanta misiunii baptiste in Oltenia 
cat si increderea ei ca e o evanghelizatoare, ca in Scriptura, a Romaniei. Naivitatea 
ghetoizata si halucinanta parere buna despre ei insisi coabiteaza in persoanele baptistilor 
romani, mai ales la cei tineri. 

Adica dupd model american. 
687 Pentru ca si ei sunt baptisti, nu?! 251 Acolo 1-am intalnit pe fratele David §i am avut, pentru 
inceput, un timp de cunoa§tere reciproca, §i partake unii cu al^ii. 
Ne-am familiarizat cu proiectele desfa§urate §i am lucrat fiecare 
dintre noi la formarea unei piscine destinate copiilor de la 
orfelinatul din Beius. 

A doua zi, vineri, am avut din nou timp de partake 
impreuna, ca echipa, avandu-1 ca lider pe fr. David Tippit, am 
vizitat orfelinatul §i ne-am bucurat de timpul petrecut impreuna 
cu copiii de acolo. 

In urma binecuvantarii primite prin rugaciune, am pornit, 
sambata, cu doua microbuze spre Sconicesti, ajungand seara, la 
centrul cre§tin, unde urma sa stam in aceasta perioada a misiunii. 

Fratele misionar din aceasta zona, Iosif Varan, era eel care 
avea sa ne coordoneze pe intreaga perioada. A§adar dansul ne-a 
impar^it in echipe, duminica pentru a sluji la bisericile din zona: 
Scornicesti, Bircii, Oporelu Beria, Icoana §i Floru, Valea Merilor, 
unde fiecare dintre tineri au slujit fra^ii prin imbarbatare §i 
Cuvant proaspat 689 din partea Domnului. 

Intreaga saptamana care a urmat a fost destinata sa acopere 
o arie cat mai larga a Olteniei. A§adar luni am avut ca obiectiv 
familiarizarea cu ora§elul Scornicesti, vizitand centrul ora§ului. 

Din nou am fost impar^i in echipe §i am mers prin ora§, 
pentru prima zi de evanghelizare personala. Pentru timpul de 
seara au fost invita^i ^inerii cu care discutasem la diferite sporturi 
la sala de sport din centra, pentru a ini^ia relafii de cunoa§tere cu 
ei, in vederea imparta§irii Evangheliei, mai apoi . 

Urmatoarea zi, mar^i, am inceput evanghelizarea propriu- 
zisa in satul numit Poboru. Aici, avand in vedere contextul in 
care se gasea intreg satul, faptul ca, de o aumita perioada de timp, 
nu aveau deloc apa, modul nostra de a interac^iona cu oamenii a 
fostunul diferit 691 . 

Am intrat in sat ca premergatori, anun^and satenii ca va 
veni o cisterna cu apa, deci sa-§i pregateasca vasele necesare 
pentru a colecta apa. 688 Marius David Cruceru. Deci au adus o prospetime invatatoreasca... celor din Oltenia. 

690 A se observa logica prozelitismului baptist: vin tineri, din alta parte, necunoscuti, la 
Scornicesti pentru ca sa ii invite, pe tineri ca ei, la sala de sport, chipurile pentru fotbal sau 
baschet, cand scopul lor era acela de atragere a lor la sala de sport pentru a-i indoctrina 
potrivit organizatiei religioase baptiste. 

691 Insa ei stiau deja ca acei oameni nu au apa, ca sunt saraci...si tocmai de aceea au venit cu 
apa la ei. Nu au venit ca sa propovaduiasca si apoi si-au dat seama ca nu au apa si au cautat 
sa ii ajute ci, dimpotriva: ei au venit cu apa si cu materiale prozelitiste, pentru ca stiau ca 
oamenii au nevoie de apa. Mai putin de baptist! hulpavi...de convertiri. 

Cine insa le-a dat voie sa faca asta in satul Poboru, pentru ca, cu siguranta, comunitatea e 
una de ortodocsi? 252 Au fost doua cisterne cu apa, care au circulat prin intregul 
sat, iar noi vesteam Evanghelia §i cantam laude Domnului §i 
cantari de chemare 692 , in timp ce oamenii primeau apa, atat de 
mult dorita. 

Pentru timpul de seara au fost invitati, cu toti, ca sa ne 
bucuram impreuna, la caminul cultural, de un program sustinut 
de tinerii misionari §i de doua mesaje biblice in final 693 . 

Miercuri ne-am oprit in satul Oporelu Beria, unde, din 
nou, ne-am divizat in echipe §i am pornit in directii diferite 
pentru a cuprinde cat mai mult [spatiu din localitate] in vederea 
evanghelizarii personale 694 . 

Tot aici am vizitat §i un frate destul de nou in credintl, 
pentru care ne-am rugat §i 1-am imbarbatat §i am fost totodata 
fiecare incurajati sa auzim marturia dansului 695 . 

Mai apoi am vizitat un om care avea dorintl arzatoare sa-L 
urmeze pe Domnul Isus, §i ne-am rugat §i 1-am incurajat, 
deasemenea. 

Revenind in Scornicesti, seara ne-am intalnit cu tinerii din 
centru la un campionat defotbal organizat, incheiat cu un mesaj 
evanghelistic, indreptandu-ne apoi spre centru ora§ului, unde am 
cantat, incercand sa abordam tinerii de acolo 696 . 

Ziua de joi a fost destinata evanghelizarii in Bircii, satul 
unde este o biserica baptista vie, pastorita de fr. Nelu Maior. 

Aici am avut un timp de partake, impreuna, in biserica, in 
urma caruia am pornit prin sat impreuna cu tineri din biserica 
locala. Seara, fiind zi de inchinare cu intreaga biserica, am 
participat, ca echipa, fiind invitati satenii cu care vorbiseram, 
fratele David Tippit avand un mesaj evanghelistic. 692 Gesturi de un penibil desavarsit. Oamenii aveau nevoie de apa iar ei cantau imne in mod 
interesat. Si aceasta, pentru ca niciunul dintre gesturile neoprotestantilor vizavi de crestinii 
ortodocsi romani nu sunt dezinteresate, ci urmaresc, cu o obstinatie oarba, trecerea 
ortodocsilor, prin orice mijloace, de partea lor. 

693 Dupa cum se observa din descrierea autoarei, nu i-a interesat deloc modul de viata si 
mesajul locuitorilor din Scornicesti, ci ei au venit, din Bihihor, ca sa le spuna ce doreau ei. 
O evanghelizare autista, pentru ca, de fapt, e vorba despre manifestari in forta, facute cu 
bani si vizand scopuri precise, indiferente fata de profilul si de viata oamenilor de undeva, 
pentru ca scopul lor e numarul de prozeliti si nu ridicarea nivelului de cunoastere, de viata, 
emanciparea intregii populatiii de undva, daca, cu adevarat, aceia ar fi inapoiati religios, 
cultural, economic. 

694 Deci au venit undeva, deodata, neanuntati ne nimic si au cerut oamenilor de acolo, intr- 
un mod agasant, ca sa ii asculte si sa ii urmeze. Cat fanatism si cata naivitate in acelasi 
timp, sa crezi ca, intr-o zi, tu poti revolutiona, schimba o localitate intreaga! 

695 Desi autoarea noastra cred ca e tdnara (daca era studenta pe atunci) limbajul folosit aici 
de catre ea e unul de tip comunist, un limbaj artificial si mentalitatea pe care o exprima e 
una de propagantist de partid, care se lauda, intr-un mod inept, cu ce facea peste zi. 

696 Intr-un mod agasant, bineinteles. 253 Vineri am reu§it sa. cuprindem, pentru evanghelizare, doua 
sate §i anume: Icoana 697 §i Floru. Din nou am fost impar^i in 
echipe cat mai echilibrate §i impreuna cu ca^iva tineri localnici 
am pornit in direc^ii diferite pentru evanghelizarea satenilor §i 
totodata imbarbatarea unor fra^i membrii in biserica locala. 

Seara ne-am intors in centrul Scornicestiului, unde am 
organizat o seara de film cu mesaj cre§tin, s-au cantat cantari 
impreuna cu tinerii din biserica din Bircii §i s-a discutat cu unii 
dintre tinerii prezen^i acolo. 
Sambata a fost ziua de relaxare pentru fiecare dintre noi, 
in care am vizitat, impreuna cu intreaga echipa, casa lui Nicolae 
Ceau§escu 698 , dupa care a urmat un pranz pe care 1-am avut, 
impreuna, la padure. 

Seara a fost timpul in care fratele care ne-a fost lider §i bun 
prieten in tot acest timp, fratele David (Cruceru n.n.), a avut 
pentru fiecare dintre noi cuvinte de apreciere, luandu-§i astfel 
ramas bun, urmand ca a doua zi, diminea^a, sa piece. 

Ziua Domnului, duminica, a fost petrecuta de fiecare dintre 
noi in biserici diferite, fiind din nou impar^i pe echipe pentru a 
sluji in cat mai multe biserici. 

Seara intreaga echipa a fost prezen^a in Bircii pentru a sluji 
§i a imparta§i, impreuna cu fra^ii de acolo, experience dobandite 
pe parcursul acestui timp de misiune. Deci evanghelizau niste sate, care, chiar si prin numele lor arata credinta ortodoxa pe 
care o au. 

698 In fotografia supra, cf. http://www.click.ro/actualitate/din_tara/Scomicesti-Ceausescu- 
Ziua-nastere-marcata 891510938.html. 254 Dupa inchiarea in biserica, fr. Nelu Maior a dorit sa afle 
opinia fiecaruia dintre membrii echipei cu privire la lucrarea din 
Scornicesti, care sunt puctele tari §i ce ar trebui imbunataiit, 
a§adar a fost o seard deschisd, in care am imparta§it unii cu arfii 
experience din misiune. 

Ioana Dancu, studenta UEO Deci evanghelizarea incepe de la cofetarie, trece prin 
orfelinat §i ajunge la Scornicesti [probabil sa aduca un omagiu d- 
lui Ceau^escu, care le-a dat privilegii bogate], la Scornicesti unde 
nu existd evanghelizare §i unde oamenii de acolo sunt ostrogofi 
sau chinezi. 

Daca pentru un miting \\ se cere aprobare legala, pentru o 
evanghelizare mica, care e in afara legii statului roman, nu se 
cere nimic. Deci o actiune ilegala, mereu ilegala.. . 

Insa domnii primari §i oficialitatile, daca sunt cu culoare 
neidentificatd primesc bani sau inchid ochii iar daca sunt din 
congregate deschid portile evanghelizdrii cu multa incantare. 

Domni§oara studenta Ioana Dancu a uitat, din gre§eald sau 
din vitezd, sa spuna ce credinfd aveau cei pe care ei i-au 
evanghelizat cu for^a, cu apa §i cantece din scripca. Ace§tia sunt evanghelizarii ostrogo^i din Scornicesti §i 
din imprejurimi 
Pentru ca se face abstractie de faptul ca acesti evanghelizati, de fapt, sunt crestini 
ortodocsi, care sunt despartiti de Biserica lui Hristos, pentru ca factiunea eretica baptista sa 
aiba, la statistics, mai multi adepti. 255 
fP_d 


Mt3 


; 4' 


i 
•- 


r m 


i I 256 
Dupa cum se observa 700 , oamenii sunt cutremurafi de atata 
credin^a, veni^i din convingere ca sa bea apa...si sunt saraci. . . 

Un motiv in plus ca sa aduci, in masini luxoase, cumparate 
din afara, niste produse si bani, cu provenienta de maxima 
transparent si sa pari un. . . inger salvator. 

O mica sugestie: daca dorrfi sa ii convingeti de faptul ca va 
pasd de ei muta^i-va in comuna lor si pune^i mana pe sapa alaturi 
de ei. Altfel o sa va vizualizeze mental, in continuare, ca pe Gigi 
Becali, care da cu banii in stangas si in dreapta pentru ca are, dar 
nu std in mizeria lor. 

Baronii baptisti se intorc acasa fara nicio amenda, intra in 
jurisdic^ia canonica a altora cu o nesim^ire extrema, dau cateva 
tone de apa si zece Biblii [nu: Sfinte Scripturi] si apoi scriu 
cronica evanghelizdrii, crezandu-se Sfantul Pavel din Tars, care 
strabatea intreaga Europa, Africa si Asia cu piciorul si barca si nu 
cu masini de lux si nici cu bani dubiosi. Fotografiile supra sunt cf. : 
http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/07/100_5274.jpg; 
http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/07/100_5268.jpg; 
http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/07/100_5307.jpg; 
http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/07/100_5202.jpg; 
http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/07/100_5292.jpg. 

Fotografiile au fost facute pentru ca sa fie prezentate, in mod ostentativ altora, pentru a-i 
convinge ca si altii au trecut la credinta lor. Ele sunt dovezi misionare pentru viitoarele 
strategii de evanghelizare. 257 Daca vre^i sa §ti^i despre „martirii" bapti§ti cititi. . .aici 701 702 Dorim sa §tim [interes personal] daca acest domn are 
703 dosar de turnator sau nu, daca a fost disident sau nu §i cum a 
plecat la studii, daca se poate. 704 Asta pentru ca pe PFP Teoctist toata lumea 1-a facut cum a vrut. Cat Qfolclor §i cat e adevdr in aceasta carte? 705 

M~ 


Nou la Editura Faclia { 


/jJ&iLiri. ISTORIA BAPTl^riLOR 

din Romania is56 1989 

Trei volume 5 i l^Odeanide istorfe baptista 
TnlT-o singura carte de peste 900 de paginf 
S3 ALEXA 
iPOPOVICI 701 A se vedea: http://maleahi316.wordpress.com/2007/06/01/martiri-ai-bisericii-din-turcia/. 

702 Fotografia infra e cf. http://patratosu.files.wordpress.com/2007/03/oti.jpg. E vorba de 
Pastor Dr. Otniel Bunaciu, actualul presedinte al Uniunii Baptiste din Romania. A se vedea: 
http://www.providenta.ro/despre.php. 

La Securitate. 

704 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Teoctist_Ar%C4%83pa%C5%9Fu. 

705 Cf. sursa: http://patratosu.files.wordpress.com/2007/05/poster.jpg. 258 lata si cum arata echipa de misionari straini venita la 
Scornicesti ca sa ii misioneze [vorba unui tanar baptist de aseara] 
pe romanii ortodocsi 706 . 
Probabil singurul lucru pe care il stiu despre Romania 
e. . .Dracula §i...Ceau$escu, ca tot sunt ei la Scornicesti. 

Primarul de la Scornicesti ce hram poarta? 

Ce stiu baie^ii si fetele astea zambitoare despre 
sensibilitaiile si durerile poporului roman? 

Le-a vorbit in engleza? Cred ca au in^eles tot oltenii. Pentru cei carora le place rockul, dumnealor au nevoie de 
trupe hard-rock. 

Se observa in poza 707 : 
Fotografia infra e cf. sursa: http://maleahi316.files.wordpress.com/2007/05/echipa- 
misionari.jpg. 
707 Idem: http://bb3alesd.files.wordpress.com/2007/05/fratii-slovaci-la-alesd.jpg. 259 In Romania, fiecare are dreptul la o credinfd a lui, are 
dreptul la organizare proprie, la constituire de cult, daca au 
membrii indeajuns de mul^i, la fair play... 

Insa exista o luptd furibundd in a nefura credincio§ii sau 
nu? 

Avem de-a face aici cu o evanghelizare sau cu trecerea 
peste orice limitd legald §i de bun simt? 

Imaginaii-vd cd maine ma due sa evanghelizez, cu doua 
microbuze cu steme patriarhale, incarcate cu dolari §i cadouri, 
intr-o comunitate baptisa din Oradea, care e. . .„pa§nica". 

Cu ce fel depdine §i deflori o sa ma primeasca? 

Au dreptul sa fie recalcitrant cu mine sau nu? 

Cum se nume§te cand te duci undeva cuforfal 

Cum se nume§te cand te faci ca e§ti frate cu Dumnezeu, 
dar mergi cu dracul 

Cum se face ca se due numai in comunita^ile sarace §i unde 
vad ca exista mici probleme cu preo^ii ortodoc§i sau oamenii sunt 
pasivi §i nu zic nimicl 

Ac^iunea dumnealor este identica cu a florareselor din 
Bucure^ti. 

La fiecare con; de strada era o „florarie" ambulanta, ie§ita 
din trotuar, sj niciuna nu avea autoriza^ie. 

-7AQ 

Astazi gheretele au fost ridicate cu for^a iar unii invocau 
faptul ca s-au dus la Dan Diaconescu, la televizor, ca sa-i lase pe 
mai departe acolo. Adica unde dai si unde crapa. 

Dumnealor se due §i i§i monteaza /Zoran'a misionard acolo 
unde vad ca oamenii tac din gurd. Asta nu inseamna ca e §i legal 
§i e §i de bun simt, domnii mei! 

Cred ca e de ajuns pentru aceasta seara. 

Va uram sa ave^i puterea sa va ruga^i in lini§te §i sa 
medita^i la ce inseamna delicateie de suflet. 

Daca crede^i ca e bine, ca §i ortodoc§ii sa vina in forfd sa 
va evanghelizeze, da^i-ne mesaje de adeziune. 

Insa cred ca va fi cu ira §i cu abnegatio in excesum . 708 Dar acum au reaparut la loc, tot pe aceleasi locuri...Si tot ilegale... 

709 Lat. ira, irae = manie. 

710 Expresie latina: negare din plin. 

Cred ca va va enerva articolul meu din plin (cu alte cuvinte) dar veti nega, cu obstinatie, ca 
activitatile dv. misionare sunt, de fapt, actiuni prozelitiste ilegale, facute fara bun simt. 260 Anagramul ,,Bastrix" §i o scurtd istorie pentru cei 
interesaii de statistici 71 1 

Trebuie sa dam explica^ii vizavi de anagramul prin care 

719 

se ajunge la loca^ia noastra , pentru a nu mai fi scris cu 
majuscula 113 . 

Mai inainte de data de 6 decembrie 2006, cand am dat spre 
folosin^a publica blogul nostru, am avut un plan riguros, pe care 
il urmarim metodic. 

De aceea anagramarea bastrix a fost aleasa mai inainte ca 
sa existe celelalte bloguri colaterale. 

Dupa un timp am observat faptul ca bastrix era un anagram 
folosit de ca^iva americani, despre care nu am stiut si nu stim 
nimic in continuare. 

Ce insemna bastrix pentru noi? 

L-am format din doua cuvinte latine si astfel a aparut o 
sintagma. 

Primul cuvant latin este basis, -is. 

Al doilea cuvant latin este: matrix, matricis. 

Basis inseamna baza, fundament, platforma, suport, 
adica. . .pamdntul nostru principal pe web. 

Matrix inseamna, pe de o parte, mama iar, pe de alta parte, 
registru, lista, tabel, adica... acest blog va fi matricea, punctul 
initial pentru celelalte bloguri ale noastre. 

Asa ca am luat de la basis pe bas si de la matrix pe trix. 

§i fmalul explica^iei: bastrix [fara majuscula] = blogul 
principal, platforma principals web condusa de catre noi. 

Cred ca totul e clar acum. 

Pe blog se afla CV-ul webmasterului acestui blog. El nu e 
o persoana fictiva ci una reala. Mai rar gasim transparent 
aceasta pe alte bloguri, undefictivii reali pot spune orice le trece 
prin cap. 

Teologie pentru azi e un blog ortodox creat, de la cap la 
coada, de subsemnatul si de so^ia mea, alaturi de al^i colaboratori 
ocazionali. 

E un blog teologie, cultural, informativ-formativ, in acelasi 
timp transant si binevoitor, echilibrat si cu mult bun simf. 711 Un articol din data de 22 august 2007. 

712 Ne referim la locatia fostului nostru blog principal: http://bastrix.wordpress.com/. 

713 Cum faceau, in batjocura, baptistii. 261 A aparut in seara lui 6 decembrie 2006, de Sfantul 
Nicolae 714 , cand aveam, deja, vreo 200 de articole pregatite §i un 
plan de bataie lunga, imbogatit continuu cu idei venite din mers. 

A intrat din prima zi in topul celor mai bune 100 de bloguri 
romane§ti ale WordPress-ului de unde nu a cazut niciodata , 
rezistand acolo fara ajutoare ilegale, fara prietenii de clic §i fara 
prea multa publicitate binevoitoare din partea altora, ci numai 
prin munca, bun simf §i inteligenid. 

Avem aici cateva elemente probatoare, oferite de statistica 
WordPress: Rata bloguluipe luni 

decembrie 2006: 1654 de vizite 

ianuarie 2007: 9970 

februarie 2007: 6578 

martie 2007: 9808 

aprilie 2007: 6579 

mai 2007:10.421 

iunie 2007: 7979 

iulie 2007: 9854. 

august2007, pana la aceasta data: 14.285 Cei care nu vor sa creada cifrele fara probe ajutatoare, pot 
sa adune datele de deasupra pentru ca sa le dea 77. 125 de vizite, 
cat e acum 116 sau mai mult decdt atdt. 

Blogroll-ul nostru, lista cu publicita^i a blogului, a 
cunoscut diverse fluctuafii, unele in functie sj de nesim^irea 
acelora pe care i-a deranjat publicitarea noastra. 

Astazi avem, spre publicitare, pe langa cele 12 pagini 
colaterale personale, lucrate la diverse nivele, alte 178, daca am 
numarat bine, pagini personale sau de institute. 714 Un blog romanesc dedicat siesi: http://sfnicolae.wordpress.com/. 

715 Pana la data la care scriam acest articol. Cand a inceput marea manipulare baptista si 
extremist ortodoxa nu am mai ajuns niciodata, aproape, in primele 100 de bloguri ale 
WordPressului romanesc. 

716 Cat arata widgetul de monitorizare a ratingului pe care il puteau sa il vada toti. Numai ca 
acela monitoriza cdte intrari (doar atat) s-au facut pe blog si nu si cdte s-au citit sau cat 
timp s-a stat, la nivel online, pe platforma noastra. 262 Bineint.eles ca doar un numar infim de webmasteri pe care 
ii publicitam ne au §i dumnealor in blogroll, adica in lista de 
prieteni. 

71 7 

Dupa cum se poate observa din partea dreapta , nu i-am 
pus numai pe-ai nostri, nu am fost retrograzi §i nici rduvoitori, 
nu am fost exclusivisti §i nici toriionari, ci am publicitat oameni 

718 

care se straduiesc sa prezinte ceva altora . 

Avem 25 de categorii distincte in care ne pronuntlm, in 
care sunt incluse 915 articole [6 decembrie 2006-22 august 2007] 
§i 420 comentarii. 

Dupa cum §trfi, tratamentul nostra fatl de comentarii §i 
fatl de comentatori e unul cam dur, pentra ca cerem bun simf §i 
eleganfd §i astea nu se cam mai cultivd, lucrari care explica 
numaral mic de comentarii. 

Nu cred ca avem timp sa va numaram §i cate semne am 
scris, ca intr-un blog concurent 719 , insa fiecare articol e pastrat in 
diverse forme electronice §i am putea face, foarte u§or, §i acest 
calcul. 

§i, cu siguran^a, tot ce am scris pana acum pe blog, ajunge 
ca sa faci vreo 30 de car^i de tipul celei Despre urd a domnului 
Gabriel Liiceanu, care e o carte... masivd, totalizatoare. 

Sunt 44 de iconuri publicitare pe pagina noastra §i 5 pagini 
de sine stdtdtoare, cu zed de articole si trimiteri la diverse 
locaiii, care nu sunt contorizate in randul celor 915 articole, 
dintre care, o pagina, confine Cursul nostru de Teologie Misticd 
Ortodoxa 120 creat, in mod exclusiv, pentra sistemul online §i 
facut in graba dintre pauzele noastre de masa. 

79 1 777 

Aici ne vede^i vizitatorii reali, cat §i aici . 

Avem un blog scris in limba romana, cu purine articole in 
engleza §i franceza pana acum, insa acestea sunt ^arile din care au 
venit vizitatorii no§tri, de cand avem prezentul tracker. 717 Widgetele blogului erau pe partea dreapta si acolo aparea blogrollul nostru cu cei pe care 
ii publicitam. 

718 Dar vazand nesimtirea groasa a partenerilor de online am scuturat foarte mult lista 
noastra de prieteni si de publicitati, fapt pentru care mai avem doar foarte putini in aceasta 
sectiune. 

719 Marius Cruceru a avut nesimtirea sa ne spuna si care este... numarul de semne, adica cate 
litere a scris el pe blogul sau. 

720 Acum e aici: http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-dr-dorin-octavian-piciorus/curs- 
online-de-teologie-mistica-ortodoxa/ si aici: http://www.teologiepentruazi.ro/category/curs- 
online-de-teologie-mistica-ortodoxa-continuare/. 

721 A se vedea: http://extremetracking.com/open?login=dorin7. 

722 Idem: http://www. maploco. com/view. php?id=l 154330. 263 Romania 


13161 84.36% 
United States EJ 951 6.10% 


Spain m 168 1.08% 
Moldova, Republic of H 


143 0.92% 
Germany L_J 


139 0.89% 
Canada 


139 0.89% 
Italy D 


139 0.89% 
France ' > 


100 0,64% 
United Kingdom ^j 


91 0,58% 
H 
Austria ^ 


70 0.45% 
Sweden t3 


58 0.37% 
Belqium LI 


42 0.27% 
Switzerland L-J 


39 0.25% 
17] 
Australia ^ 


36 0.23% 
Greece \=J 


27 0,17% 
Hungary LZJ 


23 0,15% 
Netherlands «J 


21 0,13% 
Israel B 


20 0,13% 
Norway «£" 


17 0,11% 
Finland *3 


14 0,09% 
Bulgaria LJ 


12 0,08% 

264 Bulgaria 


H 


12 


o.oa% 


Portugal 


■ 


11 


0.07ft 


Ireland 


D 


11 


0.07% 


Europe 


m 


10 


0.06% 


Turkey 


m 


9 


0.06% I 


Brazil 


■ 


g 


0.06% . 


Ukraine 


n 


e 


0.05% 


Russian Federation 


■ 


8 


0.05% 


Denmark 


a 


7 


0.04% 


Czech Republic 


L_l 


6 


0.04% 


Serbia and 
Montenegro 


a 


6 


0.04% 


Japan 


m 


6 


0.04% 


Cyprus 


i i 


6 


0.04% 


Satellite Provider 


a 


5 


0.03% | 


Macedonia, the 
Former Yugoslav Rep 
of 


□ 

ublic 


5 


0.03% ] 


Poland 


u 


4 


0,03% | 


Cote D'lvoire 


a 


4 


0.03% j 


Luxembourg 


a 


4 


0.03% 


Slovenia 


u 


4 


■ 

0.03% 1 265 Lebanon 


m 


3 


0,02% 
H 

Mexico 
B 


3 


0.02% 


India 


□ 


3 


0.02% 


Argentina 


□ 


3 


0.02% 


Thailand 


S 


3 


0.02% | 


Peru 


Q 


3 


0,02% 
Colombia 


a 


2 


0,01% 
Algeria 


E 


2 


0,01% 


Jamai ca 


■ 


2 


0,01% 


Palestinian Territory, 
Occupied 
2 


0.01% 
South Africa 


H 


2 


0,01% 
Saudi Arabia 


■ 


2 


0,01% 


El Salvador 


i 


2 


0,01% 


China 


■ 


2 


0,01% 


Guatemala 


H 


2 


0.01% 


Lithuania 


□ 


2 


0.01% 


Albania 


E 


2 


0.01% I 


Estonia 


m 


2 


0.01% 
Venezuela 


m 


2 


0.01% 
Qatar 


m 


2 


0,01% 

266 Burkina Faso 


2 0,01% 


P.lorocco 1 1 


2 0.01% 


New Zealand ' 


2 0.01% 


Chile ^" 


2 0.01% | 


United Arab Emirates !■ 


1 0.01% 


Egypt ^3 


1 0.01% 


Hong Kong ^ — > 
Dominican Republic BM 


1 0.01% 
1 0.01% 

1 


Slovakia i^i 


1 0.01% 


Philippines LZ 


1 0.01% 


Jordan ^Q 


I 

1 0.01% 


Azerbaijan U_J 


1 0.01% 


Croatia ^3 


1 0.01% 


Vietnam l^M 


1 0.01% 


Senegal 


1 0.01% 

1 


Korea, Republic of USA 


1 0.01% 


Nigeria 


1 0.01% 


Georgia ED 


1 0.01% Aceasta statistica nu este insa nici pe de parte cea completa 
pentru ca am instalat acest motor statistic pe data de 19 iunie 
2007. Teologie pentru azi My Account: Code / Edit / Support flfo URL: http ://b astrix . word press, c om Counting since: 1S June 2007 / 19:17 Current report: 31 Mar 2010 / 12:32 Summary Totals and Averages Unique Visitors Day | Week | Month | Hours of the Day | Days of the Week Incl. ExcJ. Reloads Day | Week | Month > Geo Tracking Country | Continent On the Map hew Last 20 / 1000 | Worldwide | StreetLevel Zoom | Filters System Tracking Browsers | Operating Systems | Screen Resolutions | Screen Colors Referrer Tracking 1 Last 20: Unsorted | Email | Searchengines | Queries | Usenet | Harddisk Referrer Tracking 2 Totals: Sources | Searchengines | All Keywords | All Website Referrers 267 Statistica de mai sus acopera n umai perioada: 19 iunie-22 
august 2007 §i nu 6 decembrie 2006-22 august 2007. 

Am primit mesaje de sus^inere in mai multe limbi, unele 
indescifrabile pentru noi, dar cu fotografii de bun augur. 

Am §i uitat numarul canalelor profesioniste care ne 
publiciteaza. Am fost copia^i §i suntem copia^i in continuare. 

Multe bloguri au aparut numai ca sa ne faca concuren^a sau 
pentru ca sa ne instige verbal. 

Celor care ne-au mul^umit pentru prezen^a §i ne-au 
incurajat le mul^umim inca odata. 

Mul^umim tuturor celor care ne-au vizitat, indiferent de 
parerea pe care §i-au facut-o despre noi. 

Blogul nostra a aratat §i va arata faptul ca se poate sa scrii, 
in mod dezinteresat, pentru oameni pe care nu-i cuno§ti, dar pe 
care ii po^i folosi duhovniceste §i cultural in diverse moduri. 

Orice articol de pe blogul nostra nu s-a nascut §i nu se 
na§te din frivolitate, ci dintr-o prevedere care folose§te celui 
atent. 

Preotul ortodox, ca tot cre§tinul ortodox §i ca tot omul, are 
voie §i chiar i se cere sa vorbeasca despre credin^a sa, despre 
parerile §i cuno§tin^ele sale, in perimetral unei bune cumin^enii, 
drese cu sare, din cand in cand. 

In faza actuala suntem inca la nivelul de 10% din proiectul 
pe care il avem in suflet. Vor fi multe surprize frumoase, daca 
Domnul ne da via^a, timp §i luminare dumnezeiasca ca sa il 
punem la dispozrfia dv. 

Insa ceea ce ave^i in fa^a dv. nu are nimic de-a face cu 
programul teologic pe care il \qs in spatele scenei, cu cdrfile mele 
stiinfifice, cu interpretdrile la Scriptura, la Sfnnii Paring, cu 
traducerile §i comentariile mele la cultul ortodox sau la avalan§a 
de anomalii a lumii postmoderne. 

Numai tangential atingem probleme pe care le dezbatem in 
alte car^i. 

Aici avem idei §i norme pentru cititoral online, pe cand in 
car^ile noastre avem criteriologia discursului pentru tipar. 

Aici ave^i date concrete despre munca noastra §i nu laude. 

Viitoral nu va fi amuzant, ci unulfoarte serios. 

Amuzamentul lui pierde vara §i inamiciiia cred ca trebuie 
sa dispara de pe blogurile §i saiturile care vor sa fie tratate ca 
serioase §i cred ca trebuie sa ne apucam de lucrari, care sa 
ramana in arhiva online a romanilor. 

Decide^ dv. cum §i de ce. 268 Articolul cu care ne-a gratulat 723 fratele 724 David 
Cruceru §i comentariile aferente: un model 125 de 
dialog interreligios Vom reda 726 in acest articol (si il vom comenta la subsol) 

777 

articolul Credinta adevarata...stie sa puna pe blogroll al lui 
Marius David Cruceru, cat si comentariile aferente lui...pentru ca 
e o lectie aplicata de psihologie. 778 

Hai ca m-am lamurit. . .Gata ! Am int.eles acum, in sfir§it, 

77 Q 

care este durerea cea mai mare a d-lui Dorin . 

-7TA 7^1 

Trist §i...da^i-mi emetiralul , va rog! Daca n-aveti, va 
rog sa imi dati o punga. . .Am rau de blog! 732 . - ,733 

sta! Va rog! Sa nu facem mizerie pe aici, ca uite-aici in git imi 
Ce s-a intimplat? 

H"IA 7^S 

Bastrix a auzit de prietenul nostra Ionatan . 

I-a scris o poezie 736 . 

Ma abtin de la a deveni critic literar in cazul asta. S-ar 

7^7 

putea ca omul safifost sincer in momentul acela, daca inspirat 
n-afost 738 . In mod ironic spus. 723 

724 Ibidem. 

725 Ibidem. 

726 Un articol din 23 august 2007. 

~ 7 Cf. sursa: http://patratosu.wordpress.com/2007/08/23/credinta-adevarata-stie-sa-puna- 
pe-blogroll/. 

Autorului nostru i se parea un lucru anormal sa aiba bun simt...tocmai de aceea nu i se 
parea normal sa te publiciteze, daca tu il publicitezi...Si avea si pe cine sa publiciteze in 
cazul nostru, daca tot ne-a copiat pas cu pas... 

28 Textul lui Marius Cruceru si al comentatorilor lui va fi corectat dar nu se vor inlocui 
marcile sale principale: f din /-ul incapatanat si amprentele confesionale. 

729 Se refera la persoana mea. 

730 Persoana mea 1-a consternat. ..prin invidia pe care i-am produs-o. De altfel, justificata... 

731 A se vedea medicamentul, folosit intens, de catre Marius Cruceru: 
http://www.sfatulmedicului.ro/medicamente/emetiral-drajeuri_9761, pentru ca, in mod 
metaforic, sa iti spuna (ce delicat!) ca...ii vine sa vomite cand te vede sau te aude... 

732 El nu prea a scris pe blog sau nu a scris de obicei...tocmai de aceea si raul, greata la un 
efort intelectual mai mare... 

733 
734 733 Va dati seama cata sensibilitate avea/ are la cuvintele mele?! Le citeste cu stomacul.. Nu putea sa imi pronunte numele de atata indignare... dar imi transforma anagramul 
blogului (abia scrisesem articolul despre anagram...) in numele propriu. 

735 Ionatan Pirosca: http://ionatan.wordpress.com/. Aici isi da tot numele: 
http://www.ionatanpirosca.net/. 

736 Adica pe cea de aici: http://bastrix.wordpress.com/2007/08/22/exista-dureri-aproape/. 269 Ionatan i-a raspuns frumos intr-un comentariu scurt. 

Sunt impresionat si i}i multumesc. 

Dincolo de orice culoare e vazul! 

Dupa care urmeaza urmatoarea milogire 740 asezonata cu 
laudd de sine : „Domnule scriitor, ca unul care, acum 10 ani, am lasat in 
urma vreo 80 de carti de literatura pentru a ma dedica teologiei 
ortodoxe §i, ca preot ortodox, ca Pdrinte, care trebuie sa vad de 
deasupra oamenii, de sus, de la indliimea iubirii §i nu a 
frivolitdfii, §tiu sd vdd oamenii §i, mai ales, pe cei care scriu 
poezie. 

Pe dv. v-a impresionat gestul meu iar pe mine m-a 
impresionat durerea dv. 

Daca vre^i sa ma impresionati §i dv. pe mine, atunci face^i 
gesturi de uimire §i la dv. pe blog, in felul urmator. 

Uitati-va la mine in blogroll-ul ortodoc§ilor, a blogurilor 
ortodoxe, uitati-va pe fiecare blog in parte §i, blogurile care va 
plac, pune^i-le la dv. in blogroll, unde nu este niciun ortodox ci 
numai baptisti. 

La fel ar trebui sa faca orice blogar baptist: sa puna bloguri 
la blogroll §i sa le comenteze, nu doar pe cele care sunt ale lor 
sau ale prietenilor lor, cipe acelea care meritd. 

Merged pe meritocraiie §ipe muncd §i nu pe parteneriatl 

Cutremura^i-ma §i dv. cu gesturi! 

Credin^a autentica §tie sa cutremurel 

Inspaimanta^i-ma §i dv. cu fapte de inima mare §i nu de 
inimd mica. 

Cred ca a^i in^eles tot ceea ce am scris. Sunt sigur de 
asta" 742 . 737 Chiar asa am si fost, sincer cu el, pentru ca Ionatan Pirosca se dadea de grav bolnav pe 
atunci. ..cu mari handicapuri, pentru ca, mai apoi, sa il vad foarte activ si scriind abitir pe 
bloguri, desi imi spusese ca abiaputea sa isifoloseasca mdinile. 

738 Pentru ca Marius Cruceru le are cu poezia...desi, dupa propia sa marturie, nu a scris 
poezii. 

739 Adica mie mi-a raspuns frumos. 

740 Cu nesimtirea sa perena, Marius Cruceru a insinuat aici ca m-as fi milogit la Pirosca si la 
baptistii lor, cat si la el insusi, sa ma puna la blogroll, cand problema pe care eu am enuntat- 
o era bunul simt: nupoti sa md tratezi cu indiferentd, daca eu te tratez cu simpatie. 
Numai ca ei ma tratau cu indiferentd la vedere, tocmai pentru ca ma invidiau si nu stiau 
cum sa scape de mine, pentru ca aveau preconceptia ca doar ei sunt creatori de online. 

741 El credea ca ma laud, ca nu as fi scris literatura... lucru de care s-a convins mai apoi, cum 
nu era convins nici de faptul ca scriu teologie sau ca scriu carti in definitiv. 270 Am redat intocmai comentariul. 

S-ar putea sa se stearga intre timp , dar deja a fost vazut 
de mai mul^i „clicari bapti§ti" 744 . 

74S 

Combinati asta cu acest articol (pentru cei interesati de 
„statistici" in traducere libera: rating), §i adunati, impartiti, 
masurati, cintariti §i vede^i ce rezulta. 

Nu-s. cum se face ca tot nu mi-a trecut! 746 ...Am rau de 

747 748 

blog! Dar eel pu^in a meritat . Acum ne-am lamurit . 

Am sa fac §i eu un pustiu de bine, daca asta il bucura pe 
Dorin. A§a ne invat.a Cristos: sa biruim raul prin bine. Am sa il 
pun pe blogroll 749 , daca asta i§i dore§te eel mai tare de la un 
baptist. Uite chiar acum fac asta! 750 

Sper ca, in sfir§it, sa fie mul^umit 751 . Ii voi ruga pe toji 

7S9 

prietenii sa il puna in bloggroll , vom face o conspiratie de 
clicari 753 , un „parteneriat", ca de obicei 754 , ca sa il facem pe om 
sa se simta bine. 

Doamne, apara-ne §i paze§te-ne, ca a§a ceva n-am mai 

-7CC 

auzit §i citit pe bloguri pina acum! Dar pot eu §ti ce-i mai bine 
pentru om, daca el asta vreal Sa lucram la ratingul domnului 
Dorin! 

Update! 742 Insa nu m-a inspaimantat niciun neoprotestant cu bunul sau simt sau cu marinimia sa. Si 
prin asta am spus totul... 

743 Nu a fost sters intre timp... 

744 M-a citat cu ceea ce 1-a durut intr-un articol al meu anterior. 

745 A se vedea: http://bastrix.wordpress.com/2007/08/22/anagramul-bastrix-si-o-scurta- istorie-pentru-cei-interesati-de-statistici/. 

746 Adica a luat emetiralul sa vomite sau nu, probabil a vomitat din cauza mea...si iar ar mai 

dori sa vomite. ..Probleme mari cu stomacuL.dar si la suflet... 

A meritat sa ma citeasca sau considera ca merita...sa scrie despre mine? Nu pot sa stiu 
cat de profund gandeste Marius Cruceru. 

Vrea sa spuna ca s-a lamurit in ceea ce priveste ce vreau eu de la mediul online si de la 
ei, in special: rating si safiu pus la blogroll. Acum, privind aceste ineptii, oricine isi poate 
da seama, ca daca doream rating si publicitarea altora, nici nu mai scriam impotriva lor, nici 
nu mai scriam atat de mult si nici nu imi mai dadeam opera pe gratis. 

749 Si m-a trecut, pentru o vreme...pana cand a explodat mania baptista in el... 

750 De la un baptist eu ceream si cer: CV-ul lui pe blog, transparenta si bun simt, sa 
vorbeasca despre ceea ce il defineste, sa nu se dea mare la apa mica... si, daca ai bun 
simt...pui si la blogroll. 

751 Da, am fost extrem de multumit: n-am mai dormit 3 zile si 3 nopti... 

52 Nu au facut-o niciunul, pentru ca sunt inchisi in fundamentalismul lor. 

753 A se vedea: http://bastrix.wordpress.com/2007/05/08/capcana-pentru-soareci-sau- 
despre-adevarul-manipularii-ratingului/. 

754 Si au tot facut, pana in zilele noastre, clicareli pe fiecare mic articolas al lui 
Cruceru... pentru a fi de un penibil desavarsit. 

755 O luare in ras a rugaciunii...sau o rugaciune ironica... 271 Renunt. 756 la primele patru locuri!!! Sa il ducem pe Dorin 
mai in fa^a! 

Hai ca am pus A. Bastrix ca sa fie primul din lista! Cruceru 757 : Si acum comentariile la articol pe primul blog al lui 1 . Eu cred ca i-ati facut pana acum multa reclama 758 , iar el 
nu s-a lasat mai prejos scriind mereu articole ca sa atraga atenfia 
noastra, jignind cam pe toata lumea. 

§i daca autorul acestui blog se voteaza de unul singur, oare 
cine 1-a ridicat in top pe domnul Piciorus, cand a scris acele 
articole? 759 

A inceput Pdtrdjosul sa se joace dea click-urilel j760 » by simplulgand August 23rd, 2007 at 12:59 pm 
2. Draga Simplugind, daca asta doreste omul, asta trebuie .761 sa i se dea . Cum interpretezi alfel comentariul asta? 

M-am gindit sa il ajutam ca sa iasd in fata si, in acelasi 
timp, sa fie lasat in pace 161 . Nu stiu daca este permis sa te rogi 756 Cum sa renunti la ceva...ce nici nu stii cum se produce? Ratingul normal se produce 
firesc: vin, cand vor si cum vor, oamenii, privesc.si articolul se urea. 

Insa articolele lui Cruceru (gura pacatosului...) nu s-au urcat in top in mod natural... ci 
dirijat. Aici are dreptate! 

Asta am afirmat si noi in mod constant: blogul lui Marius Cruceru a avut, de la un moment 
dat, un rating manipulat si pe el s-a facut putina si proasta creatie online, cum nu ar fi 
trebuit sa existe la un profesor universitar, fie el si baptist. 

757 Si acestea corectate de catre noi si cu diacritice, acolo unde ele lipseau. 

758 Unde: intre baptisti? 

' 9 Cei care au intrat sa le citeasca, indifferent daca ei erau ortodocsi sau baptisti sau 
altceva...pentru ca noi nu am manipulat niciodata ratingul. Pe noi ne-a interesat sa cream si 
nu sa fim iubiti pe nimic. 

760 A se vedea: http://simplulgand.wordpress.com/...un anonim pana la capat (pentru noi), 
dar un cunoscut al lui Marius Cruceru. 

761 Adica sa ma voteze ei ca sa fiu in top...Numai ca lui Cruceru nu i-a fost rusine (mirabil!) 
sa vina in fata noastra cu trei surcele de creatie, desi e profesor de clasice, mare decan, 
mare doctor, mare pastor. 

762 De cine: de credinciosii si pastorii baptisti, care mi-au trimis comentarii ca la usa 
cortului si care veneau, doar la un semn, al lui Marius Cruceru? 272 pentru cineva ca sa ii creasca ratingul, dar sigur putem face ceva 
pentru asta 763 . 

Dati un click la mine, dam doua click-uri la bastrix, ca sa 
se implineasca dorintele lui Dorin. 

Speram ca este o miza mai mare decit asta 764 . De asta mi- 
am revenit 765 foarte greu aseara. 

»by patratosu 66 August 23rd, 2007 at 1:25 pm 
3. Ionatan a dat o replica poetica adevarata 761 ', dupa cum 
era de asteptat, in rubrica lui: Poezia de zi cu zi. 

Sper sa va pricepeti pu^in la poezie ca sa realiza^i „rasaritul 
de alta culoare" piroscian: Dincolo de orice culoare 

e Vazul spuneam, 
care Vaz mananca, 
fierbin^i, oasele iubirii 
sau inghetate pe obraze, 
lacrimi. Poate ca nu... 

Poate ca un drum nu e drum 

e pulbere. 

Doar locul de lasat urma, 

stanca umbrei, 

cata e si atat... 

Durerea talpii de a pluti. 763 A facut insa ceva sigur... pentru a fi obstructionat de a mai apare in top...nedandu-si 
seama ca oamenii au inceput sa vina, din ce in ce mai mult la noi, nu pentru top, ci pentru 
ca articolele mele si vestea ca sunt la nivel online s-a impanzit, tocmai pentru ca eram peste 
tot si cream, la modul serios, continut de online. 

Adica ei au pazit topul, ca sa nu mai fiu acolc.dar nu au putut sa pazeaza si motoarele de 
cautare, care ne arata prezenta peste tot. 

764 Adica spera ca eu sa fi venit la nivel online pentru lucruri mai mari decat pentru rating 
si evidenta publico.. A avut dreptate: noi am venit la nivel online ca sa formam pe viitorii 
oameni ai Bisericii si sa dam marturie despre cum se traieste ortodox in postmodemitate. 

765 Cu alte cuvinte a trait o deceptie imensa (va dati seama cefurtuna am stamit in inima 
omului?!), cand si-a dat seama ca sunt ahtiat dupa clicuri si dupa iubirea baptista. 

766 Idem: http://patratosu.wordpress.com/. 

767 Adica: cat de subtil e Pirosca pe langa mine! 273 Nu te chem in rasaritul meu 

de alta culoare, 
nici in plutirea talpii 
mele-n dureri 
doar undeva, la marginea 

Vazului ca pleoapa, 
care se face pasare sau alt vis 
cand se lasa... 

Preotului Dorin P[iciorus] 
»by adamaica August 23rd, 2007 at 1 :59 pm n Adamaica, decripteaza-ne §i noua mesajul lui Ionatan! 
Eu ma pricep doar la greaca §i latina, la poezie n'prea.Tu 
e§ti mai acomodata cu universul lui Ionatan? 769 
Un comentariu la poezia lui? 

»by patratosu August 23rd, 2007 at 3:02 pm * 77ft 

Am pregatit un comment. . .dar ma atyin . Deocamdata. 
»by Ionatan 771 August 23rd, 2007 at 3:05 pm 768 A se vedea: http://adamaica.wordpress.com/. O alta mare anonima... 

769 Adica pe primul comentator il stia, il stia si pe Pirosca, Marius Cruceru, cat si pe cea 
care a creat Adamaica. .In concluzie, comentatorii lui Cruceru, majoritatea, erau si sunt de- 
al casei... si nu asa, ca la mine, un necunoscut din lumea mare, care imi scrie un comentariu. 
Atunci devine logic si pentru cine nu 1-a urmarit pe Cruceru in actiunile sale nesimtite, ca 
cei care il ridica in top nu sunt cititori care il gdsesc pe Cruceru si il lubesc si il admird 
pentru ceea ce scrie sau afla ca este omul ca atare, ci pentru ca il cunosc deja. 

770 De ce trebuia sd se abtind Pirosca.. .daca facusem, fata de el, un gest frumos, la care nu 
se astepta? Care era defectul meu: ca spusesem adevarul despre ei si despre mine? Pai 
baptistii asta faceau: se faceau ca nu ii publicitez. ..iai eu am scris multa literatura. 

Erau lucruri arhivizibile...si nicio ponegrire a cuiva...Si acum se pot vedea aceleasi lucruri: 
baptistii au la blogroll numai baptisti, ortodocsii numai ortodocsi...aproape. Asta, desi se 
due si urmaresc pe multi altii... 

771 A se vedea: http://ionatan.wordpress.com/. 274 
Iara iese la lumina samariteanul milostiv din 77? 

dumneavostra . Eu cred ca i-a^i facut mai mult ran domnului Dorin, de fapt 77^ 

Bisericii Ortodoxe . E drept: bastrix are de ca§tigat, dar BOR nu\ 

Am dat lincul de la Bastrix 174 unor prieteni ortodocsi, dar 

77S 

ortodocsi adevdrati, nu dupd ureche , persoane care intreaba 
preotul despre orice afirmatie fac, persoane care chiar vor sa §tie 
in ce cred 776 ...§i ghici ce [au zis]?: au ramas surprin§i de parerea 
domnului Bastrix despre neoprotestanti: „la voi se refera?". 

Au rama§i surprin§i de cat de jos poate ajunge un preot §i 
cate mmcixmi frumoase poate sa spuna 777 . 

Lumea se treze§te §i nu mai face ce zice preotul, ci se mai 
uita §i la ceface acest preot . 

Nu mai traim in anii HO 779 , atunci cand se credea orice 
imaginafie disperata a preotului de a-§i „salva" turma (sau leafa, 
care vre^i dumneavoastra), gen stinsul luminii 780 §i altele 781 . Adica marea mdrinimie a lui Cruceru. 73 Cel de acum, Lucas (nume fictiv), vrea binele Bisericii Ortodoxe Romane, pe care eu, va 
sa zica, as fi dezonorat-o prin prestanta mea online, tocmai cand eram unul dintre cei mai 
echilibrati si activi, in mod benefic, promotori ai ei. 

E si asta o forma de perversitate majora, ca unul, care toata ziua denigreaza Biserica 
Ortodoxa, un baptist... sa se dea de iubitor al ei, mai iubitor cu Biserica mea decat eu 
insumi. 

774 Scris cand cu majuscula, cand fara...dupa cum se observa... 

775 Deci un baptist stie care sunt ortodocsi adevdrati si care nu. Argumentul utilizat aici e 
unul de intimidare a mea, in sensul ca ei construiesc o afirmatie contra mea, cu presupuse 
sau reale opinii ale unor ortodocsi impotriva mea, in speranta ca eu ma pierd cu firea...sau 
abdic.cand mi se aduce atdt nor de mar turii... adica o parere, doua, reale sau false a unuia 
sau la mai multi despre o alta afirmatie a mea. 

776 Cei care au un asemenea atasament fata de credinta ortodoxa si o constiinta atat de 
scrupuloasa, din experientd proprie si nu imaginard spun asta...nu au prietenii reale, 
trainice, cu ereticii. 

Asa ca Lucas e o fictiune de toata frumusetea...si comentariul sau nu are consistenta 
interioara. 

77 Din nou nu se sustin afirmatiile...pentru ca un ortodox scrupulos, cu constiinta smerita, 
nu ii judeca pe preoti si ar fi fost de acord cu mine in ceea ce am spus despre baptistii 
online si nici nu ar face unpad amiabil cu baptistii impotriva unui ortodox. 
778 Asta da: e mentalitate baptista! 

79 E un baptist in varsta, indurerat de cata constiinta am. Unul de 20-30 de ani nu amintea 
de perioada anilor '70, pentru ca nu ar fi avut nicio relevanta despre el. Trebuie sa aiba eel 
putin 70-80 de ani eel care a scris comentariul. 

780 Printre tinerii anilor '70-80 se ducea povestea, din gura in gura, ca adventistii (iata ca si 
despre baptisti se spunea asta), odata pe an, sting luminile in adunarea lor si ca au relatii 
sexuale la intamplare unii cu altii. La aceasta mitologie (care poate avea vreun gram de 
adevar pana la urma) se face referire aici. 

781 Care altele? Existau, real, nu imaginar si altele pe care le fdceati sau le facetil 275 Imi pare rau 782 , dar cred ca d-1 Dorin face mai mult rau 
decat bine Bisericii Ortodoxe. 

Cu umilint.a 783 , 
Lucas. 
(Luck as...) 

»by Lucas August 23rd, 2007 at 3:13 pm 
Eu, in mod sincer, apreciez sinceritateal 784 

Nu stiu daca domnul Dorin mai vrea sa creasca in top atata 
timp cat, se pare, ca nu face prea mult bine Bisericii Ortodoxe 78 
sau poate ca asta nu e asa de important pt. el ... 

Deci: la multe click-uri! Sa vada toti „cat de jos poate 

787 

ajunge un preot" . 

»by simplulgand August 23rd, 2007 at 3:23 pm 82 Asadar, pana la final, eel care e baptist... e indurerat de soarta Bisericii mele, pe care eu 
as dezonora-o prin ceea ce fac. Insa punerea mea langa Biserica mea e o alaturare 
constituita ca un argument de constiinta pentru mine, care ar fi trebuit sa ma determine, sa 
nu mai spun adevarul despre baptisti. ..chiar daca el e adevarul gol-golut. 

Deci problema nu era ca eu as fi facut sau fac ceva prin care nu mai merit safiu ortodox, ci 
tocmai pentru ca am spus adevarul despre baptisti, acest lucru m-a facut sa fiu mai putin 
ortodox, paradoxal, decat inainte. 

83 Numai ca autorul nu a fost deloc umilit. ..ci bandit. Nu a dat lincul catre blogul sau, nu a 
spus cine este si a si plasmuit adevaruri, care nu se potrivesc cu viata reala. 

Si sinceritatea mea ar consta in aceea ca: sunt mort dupa rating dar, mai ales, dupa votul 
baptistilor si prietenia lor. E si asta un mod de a te autohiperboliza si a te transforma intr- 
un mare dorit...pe care nu il doreste nimeni. 

785 Reitereaza argumentatia anonimului de deasupra avand intentia sa ma prezinte ca pe 
unul care aduc un mare deserviciu imaginii Bisericii Ortodoxe. 

Numai ca, Cruceru, a creat motivul pentru care eu as fi de blamat (vreau numai rating... dar 
scriu articole mai multe decat mai multi baptisti la un loc) si un altul a preluat argumentul 
(?!) si m-a facut o imagine falsa a Bisericii, tocmai pentru ca vreau rating. 
Insa la un an de blogging, Cruceru va spune tocmai asta: m-am bucurat sa il intrec la rating 
pe Dorin\... Si, prin asta, nu a devenit deloc indezirabil pentru baptisti... ci decan. Decanul 
micilor si banelelor articole online. 

786 Aici incearca sa discrediteze munca noastra online, facand abstractie de imensul efort 
(ce sa mai spun acum!) facut de noi la nivel online. 

87 Si cat de jos. ..am ajuns, pana la urma, de nimeni nu mai indrazneste sa se mai arate la 
fata, dupa ce au inceput sa imi vada cartile la nivel online si, implicit, sa inteleaga faptul, ca 
nu m-am laudat niciodata cu lucruri imaginarel 276 
§i eu cred la fel, Lucas! 788 

Cred ca el oglindesjte 789 , la ora asta, eel mai bine 
diferenfele despre care vorbeam cu dl. CNI 790 , diferenta dintre 
„Ortodoxia autentica" §i anumifi reprezentanfi ai BOR. 

Pacat, trist! 791 

Am inteles ca, drept reaciie la acest articol, a scos din 
sertare corespondent dintre noi, pe care a afi§at-o pe blogul 
dinsului. 

A mai facut-o o data, §i cu mine, §i cu arfii. AM strategic 
care se intoarce impotriva dinsului, din pacate 792 . Ma tern ca §i-a 
pierdut complet simiul ridicolului . 

Nu retractez nimic din ce i-am spus atunci 794 §i esenta a 
fost: dulcegdreala §i pseudo-impdedciunea de circumstantd nu 

-7QC 

acopera lipsa regretului §i a unei autentice confruntdri de idei . 8 De ce nu ar fi acest Lucas un confident al lui Marius Cruceru, care sa ii 
/?oar?e...gandurile, cele atat de patrunzatoare, in comentarii? 

89 Negativizarea mea capata noi accente...si devin oglinda decaderii Bisericii Ortodoxe, un 
element care nu fac parte din Ortodoxia autentica, din care, se pare ca CNI (Consiliul 
National al IpocrizieiT), prietenul lui Cruceru face parte. ..iar Cruceru, un baptist 
ortodox. ..dar niciodata ortodox, cunoaste mai bine Ortodoxia autentica in comparatie cu 
mine. 

Cineva real sau inventat, care se dadea de ortodoxul care scrie la baptistul Cruceru pe 
blog. Bineinteles, de atata transparentd cata a dat dovada Cruceru la el pe blog, pe primul 
blog, unde nu-i apare nici numele, totul e fictiv si fictionalizant de la un capat la altul, 
domnii pot fi doamne iar ortodocsii, prieteni cu Cruceru, pot fi si sunt baptisti sadea (dupa 
caracter, exprimari si lipsa de contact real cu mentalitatea si viata ortodoxa), bdrbati sau 
femei, dupa cum trebuia sa fie comentariul, indiferent de sexul lor real. 

Iarasi sunt depldns de catre Cruceru. Pacat, cu alte cuvinte, ca am potentc.dar nu imi 
plac ereziile baptiste! 

Daca mi-ar fi placut, poate ca as fi fost cooptat in cercul de prieteni ortodocsi ai baptistului 
Cruceru. Si, in timp, am cunoscut (de la distanta insa...) cercul de prieteni ortodocsi, 
diletant si avid de bani si de evidenta publica, ca si cercul de baptisti al lui Cruceru. 

92 Din fericire, intotdeauna aceasta strategie, aceea de a spune pe fata, cu probe, mitocania 
sau cameleonismul oamenilor, a lamurit de asa maniera lucrurile...incat au devenit foarte 
dare. 

793 Sau pacat ca nu are ca noi, baptistii, un simt al cameleonismului atat de ridicat, incat 
ridicolul sa ni se para unfel de lauda la adresa noastra. 

794 Nici nu mai puteai sa o faci... 

95 Regretul meu trebuia sa fie concretizat in faptul de a sterge articolele mele impotriva 
baptistilor, care sunt foarte corecte si de bun simt iar confrutarea de idei ar fi trebuit sa 
constea in lasarea, de catre mine, a oricarui baptist ca sa vina sa ma comenteze. 
Insa eu nu i-am cerut niciodata sa stearga articole scrise la adresa mea si nici sa stearga 
comentarii indreptate impotriva mea, desi putea sa aiba bun simt (daca este execedentar la 
dumnealui) si sa procedeze astfel de la sine. A scris ceea ce a crezut de cuviinta si noi.. .la 
fel. 

Sfarsitul lui La Pdtrdtosu insa a fost adus tocmai de avalansa de comentarii pe care a 
inceput sa o cenzureze...si care ii erau ostile. Atunci si-a dat seama ce inseamna sa 277 Dinsul a continuat sa atace, sa traiasca in neadevar, fara sa 
revina sau sa i§i ceara scuze pentru cele spuse despre protestanti, 
neoprotestanti, Wurmbrandt etc 796 . 

A incercat, dupa cum vede^i din cele doua scrisori, o 

7Q7 

impdcaciune de culise , pe care am refuzat-o, daca in public 
continua sa ne spurce in toate felurile. 

Cumplita duplicitate! 799 

Pe la spate prieteni, pe fa^a suntem atacati in toate felurile •800 §i batjocorrfi ca la u§a cortului 

„Publicul (taliban) nu trebuie dezamagit ,,801 •802 Pocarfii sint pocaifi, dar nu fraieri §i blegi moderezi un blog...si ce rau e sa il lasi pe oricine ca sa isi faca mendrele pe pagina ta de 

online. 

796 Lui ii pasa numai de Wurmbrandt, despre care, la un moment dat, ne-a spus ca 1-a ajutat 

pe tatal sau (daca imi aduc bine aminte)...si de aceea atata iubire fata de el. Acum de ce as 

retrage eu, ca ortodox, adevarurile spuse despre neoprotestanti si protestanti, cand toata 

munca online a lui Cruceru si a confratilor lui e de a rade, pe sub mustati sau la vedere, 

despre orice umbra provocate Bisericii Ortodoxe? 

Insa tupeul baptist al lui Cruceru, infatuarea lui si, in acelasi timp, puerila lui raportare la 

mine s-a vazut din plin, pe masura ce ii infirmam, pas cu pas, ideile preconcepute vizavi de 

persoana mea. 

97 O, vai!... Realitatea reala e aceea ca a fost o banala ironie la adresa sa, pe care nu a 
sesizat-o. Nu le-a sesizat nici pe altele, asa ca nu e o situatie unica... 

Acum ce as fi castigat din aceea, ca marii baptist! ai lui peste, nu mai imi scriau comentarii 
rautacioase? Ii ceream cine stie ce compromis, ce averi sau uniuni de Biserica? 
Cruceru e un megaloman innascut (de aceea e naiv) si a facut intotdeauna din tantar 
armasar...cand era vorba de ironii, ironii pure la adresa sa, din care nu doream nimic... 
Si asa puteam si le-am sters din plin comentariile...si am lasat, cand am vrut, pentru 
distractie, pe unele dintre ele. 

In esenta nu i-am cerut nimic. ..pentru ca nici nu eram certati... si nici nu ne-am impacat 
vreodata... pentru ca nu a fost nicio relatie reala intre noi. El s-a bagat in viata mea de unul 
singur, printr-un comentariu, mi-a ridicat mingea la plasa, am jonglat pe tema asta...si asta e 
tot! In cele din urma cred ca si-a dat seama. Poate ca si-a dat seama ca a fost un simplujoc 
toata melodrama pe care am facut-o pe seama lui si a credintei sale. 
798 Adica sa spuna ce crede Biserica Ortodoxa despre erezia baptista. 

19 Am jucat tot la fel de duplicitar ca si dialogicul meu: Cruceru. El a dat tonul 
cameleonismului si eu am jucat pe acelasi ton cu dumnealui, dupa expresia: cui pe cui se 
scoate. 

Cum as fi putut sa fiu sincer cu un cameleon? Nu as fi dat dovada de multa naivitate, daca 
nu as fi vorbit oii, cu mutra de lup, in acelasi fel ca ea? 

800 Eu am facut-o numai cu cuvantul si v-am spurcat, ca la usa cortului cu adevarul si nu cu 
minciuni ticluite... Cruceru o face si cu cuvantul si cu fapta, pentru ca in misiunile lui de 
evanghelizare nu mai are deloc moaca de dialogic... ci trece la denigrarea Bisericii Ortodoxe 
si la racolare de ortodocsi. 

Care e mai hot dintre noi, maestre Cruceru: tu, care ii scoti pe confratii mei din Biserica 
mantuirii si ii duci in lad sau eu, care ii invat sa vada in tine pe lupul cu nas pseudo- 
academic si sa fie credinciosi Traditiei Sfinte a Bisericii una? 

801 Iar publicul taliban, pentru academicul Cruceru e Biserica Ortodoxa Romana. 
Pocaitii (in cazul lui Cruceru: baptistii) nu sunt pocditi, adica metanoici, ci inselati de 

demoni si eretici si, de aceea, nici nu cred ca sunt fraieri/ blegi la nivel social ci, 
dimpotriva: descurcdreti si preaafaceristi, cand vine vorba de bani, de invarteli, de excursii 
dar nu si descurcdreti in ceea ce priveste mantuirea. Acolo sunt fraieri, chiar 
handicap >afi... la domeniul mantuirii, pentru ca stau in afara Bisericii lui Hristos. 278 Nu am timp de pierdut cu astfel de derapaje din spatiul bunului simf §i din sfera intelepciunii minimale . 

Dumnezeu cu mila! 804 

Dar eu tot am nevoie de emetiral! 

S-ar putea sa fie de la bila, de la ficat, de la o indigestie sau 
de la o „enteroblogita". Nu §tiu. 

Niciun atac asupra mea nu mi-a cazut a§a de rau 806 ca 
penibila milogeala 807 redactata mai sus. 

»by patratosu August 23rd, 2007 at 3:25 pm 
Am citit cu atentie comentariul parintelui Dorin §i nu am 
vazut nicaieri solicitarea lui de a fi trecut bastrix-ul in 
blogrollurile neoprotestantilor. 

Scrie negru pe alb: 

„Uitati-va la mine in blogroll-ul ortodoc§ilor, a blogurilor 
ortodoxe, uitati-va pe fiecare blog in parte §i, blogurile care va 
plac, pune^i-le la dv. in blogroll, unde nu este niciun ortodox ci 
numai bapti$ti. 

La fel ar trebui sa faca orice blogar baptist: sa puna acolo 
blogurile §i sa le comenteze, nu doar pe cele care sunt ale lor sau 
ale prietenilor lor, ci pe acelea care merita". 803 Deci tot el e maestrul nesimtirii...cat si maestrul bunului simt si plin de intelepciune, 
adica capra si varza, lumina si intunericul, negru si albul s-au contopit pana la desfiintare in 
persoana sa. 

Eu muncesc toata ziua, vine si ma elogiaza pentru ce fac eu si el nu face (desi el ar fi 
trebuit, ca profesor, sa faca de trei ori mai mult decat mine la nivel online, nu?!), dar cand ii 
spun adevarul despre sine si despre credinta lui, adevdrul Bisericii despre acestea si nu al 
meu, deodata devin un element nociv, de parca, pana atunci, crezusem altcumva sau de 
parca el era o fata nepatata in relatie cu credinta Bisericii mele, baptist sadea fiind el. 

804 Iarasi sunt deplans si lasat la mila lui Dumnezeu. Problema e ca eu ma lasasem in voia si 
in mila lui Dumnezeu cu mult inainte, ca pastorul Marius sa o faca in mod fariseic. 

805 Probabil avea stari de greata de la mancarea multa... 

806 Deci eu ii scrisem lui Pirosca...si Cruceru a crezut ca blogul lui Pirosca e blogul sau? 
Probabil avea ceva defectii si de vedere...sau poate ca blogurile baptiste sunt in comun, in 
devalmasie. 

807 Revine la pseudo teza primordiala a articolului: eu sunt avid numai de rating. ..dar scriu 
mai multe articole decat Cruceru si nici nu pot fi manipulat, infricosat, temperat de nicio 
iubire baptista excedentara. 

808 Da, pentru ca ea nu exista! 279 Deci ceea ce il roaga pe respectivul 80 J e sa se uite in 
blogrollul ortodox de pe bastrix §i daca va gasi un blog ortodox 
interesant sa dea legatura spre el. 

Parintele Dorin are un stil mai pretenfios de a se exprima, 

3, totu§i, un stil ch 
de mai sus. Parerea mea! dar are, totu§i, un stil cla/ 10 . Cred ca. ai exagerat 811 cu articolul s»by Irina 812 August 23rd, 2007 at 3:48 pm 
Irina, ce bine ar fi sa fie asal Daca ar fi asa, acu' tree 
articolul asta in privat. 

Ma tern ca to^i am infeles acela§i lucru . 

Ma tern ca este vorba de blogurile multe pe care le 

Q 1 A 

administreaza Dorin . 

Din pacate nu este prima iesire a pr. Piciorus. in direc^ia 
asta. 

Acest comment vine intr-un context mai larg, in care a 
spumegat 815 prima data cind un blog baptist a avut tupeul sa 
devina vizibil etc 816 . 809 Pe Ionatan Pirosca, la care scrisesem comentariul, pe care comentariu, Cruceru, il 

considera ca l-a vizat (?!). 

810 Adevarat! 

811 Cruceru nu a exagerat. ..ci a incercat sa ma intimideze, impreuna cu gasca lui si sa ma 
discrediteze pe motive mai mult decat utopice. 

Daca, spre exemplu, as fi fost avid de rating si numai asta as fi dorit, daca eu aveam, inca 

de atunci, aproape triplu articole pe blog in comparatie cu Cruceru nu era normal sa fi avut 

si rating, daca ratingul nu ar fi fost manipulat? 

Cum de s-a putut la inceput si nu s-a mai putut de la un moment dat sa fiu in top, daca am 

creat si mai mult continut de online si vizitatorii mei reali erau si multi si mai diversi si din 

mai multe state ale lumii, lucru pe care Cruceru nu ni l-a aratat niciodata? 

Pentru ca el a vorbit intotdeauna despre numarul de vizite de pe blog (pe care le manipula 

din plin) dar nu ne-a aratat niciodata cati sunt, de unde vin si cat stau la el pe blog cititorii 

lui. 

O poate face si acum, post factum, numai ca nu are curajul sa o faca, pentru ca am observa 

ca sunt cativa si ca acei cativa...au facut si fac sa para ca sunt. ..cm miile. 

812 A se vedea: http://dulcecasa.blogspot.com/, blogul Irinei Constantinescu, singurul 
comentator crestin ortodox al articolului de fata si cinstit cu adevarul. 

Adica Cruceru e constiinta universald a omenirii...si toti inteleg ceea ce intelege si el. 

814 In fraza de aici, Cruceru isi exprima temerea (reala pentru el, dupa formula: hotul se 
feme de hoti), ca eu as fi avut, in administrare, mai multe bloguri de cat afirmam, in mod 
explicit, ca am. Insa nu am avut niciodata si nici nu am bloguri secrete, adica unele in care 
sa ma fi dat de anonim sau de altul. 

Tocmai de aceea, cand Bogdan Starceanu si-a facut blog si a pus RSS-urile mele pe el, 
Cruceru si ai lui au crezut ca e tot blogul meu. 

815 A spumegat. ..se zice la cai. Adica sunt un cal naravas, care nu ma las momit de nutretul 
baptist... ci spumeg I ma ardt infricosdtor impotriva baptistilor. 280 o i n SIR 

Ce sa mai pierdem timpul! Daca urmaresti involutia 
articolelor dinsului, de prin aprilie-mai incoace 819 , pe aceasta 
tenia 820 vei descoperi ceva recurent: „noi sintem buni, de 
apreciat, dar neoprotestantii au facut o conspirafte si ne ia fata" 

~±„ 821 

etc. . 

Daca ve^i aseza lucrurile in contextul mai larg si ve^i citi, 
cu rabdare 822 , cele scrise de domnul Piciorus s-ar putea ca grila 
hermeneutica prin care ati citit comentariul dinsului sa fie 
sensibil modificata. 

»by patratosu August 23rd, 2007 at 4:09 pm 
Este inepuizabil 823 , Ionatan asta! 

§i daca, uneori, i-am spus ca se repeta, tot are rezerve sa 
ne uimeasca. 

Nu stiu ce comentariu a pregatit Ionatan, dar ce am int.eles 
eu citind dedica^ia lui pentru d-1 Piciorus este ca il cheama 824 

o j c 

aproape de Vdz, nu de culoare . 

816 Sa devina vizibii. .si anonim in acelasi timp. Daca vizibilitatea sa ar fi fost una reala si 
daca oamenii si-ar fi dat numele si ar fi muncit, in mod onorabil, zi de zi mi-ar fi fost 
indiferent ca e baptist, stilist, mormon sau adventist. 

Pe mine m-a enervat duplicitatea baptista de la nivel online. ..si nu erezia baptista, pe care o 

cunosteam, in linii mari, in prealabil si nu ma deranja deloc. 

Tocmai de aceea nici nu am scris, in mod combativ, despre alte invataturi eretice la nivel 

online: pentru ca nu ma intereseaza minciunile lor. 

Eu am spus adevarul Bisericii mele despre baptisti pentru ca au avut tupeul sa ma 

indispuna. Daca nu intrau, fara preaviz in viata mea si daca nu ii vedeam, tot timpul in top, 

putin imi pasa de ei si de alti o mie de eretici, tot la fel de fantasmagorici ca si ei. 

817 Sunt o pierdere de timp. .At care Cruceru se ocupd. ..Problema mea e de ce Danion 
Vasile, Savatie Bastovoi, Laurentiu Dumitru etc., de pe online, ortodocsi, nu au avut marele 
privilegiu de a fi luati in vizor de catre eL.ci doar eu. Ma simt privilegiat pe nedrept si, in 
acelasi timp, imi pare rau ca nu s-a dus si peste ei baptistii si insusi Cruceru, constiinta 
universald, ca ar fi vazut ce moderatie, cu adevarat, au ortodocsii exfremisti. 

818 Cand am inceput sa scriu despre Cruceru. ..am inceput sa involuez (?!), paradoxal, cand 
eu am scris tot la fel de mult si de bine. 

819 Se refera la anul 2007. 

820 A baptistilor. 

821 Da, chiar asa! 

Deci Cruceru m-a contextualizat...si m-a citit cu rabdare. .As aceea are o experientd 
bogata in ceea ce ma priveste. 

823 Pentru ca e de-al nostru, baptist... 

824 Pe mine, ma, m. 

25 Adica ma cheama aproape de Dumnezeu, de Cel care ne vede pe toti (ca si cum, pana 
cand sa ii scriu eu lui Pirosca eram satanist si nu preot ortodox) si nu de confesiunea/ 
culoarea baptista, ca sa ma confesionalizeze. 

Cata iubire pe un baptist: ma cheama aproape de Dumnezeu dar nu vrea sa mdfacd baptist, 
desi el ramane baptist si nu vrea sa se apropie de Ortodoxie, ca sa II vada pe Dumnezeu! 281 Este limpede pentru oricine: Dumnezeu nu mai este doar 
Ochiul atoatevazator. Deci trimiterea nu mai este doar la o parte 
concreta a trupului, ci este chiar forfa care face viu ochiul, este 
Vdzul. 

De aceea, indiferent de ce culoare are rdsdritul nostru - 
cred ca „nostru" se refera la cei ce cred intr-un anume fel 826 - 
invitatia lui Ionatan este „pe marginea Vazului", pe marginea lui 
Dumnezeu, nu in contemplarea unui rasarit intr-un anume fel 
colorat 827 . E superb! 828 

Sau poate numai eu ma bucur copilare§te 829 . Mai nou am 
devenit, din critic, „profesor de poezie" 830 . ►by A.Dama August 23rd, 2007 at 4:15 pm * Murfumesc A. Dama! 

Ai in^eles §i ai explicat in mod exact poezia. Daca e cineva 
care are nelamuriri cu privire la fiecare vers in parte, sa vina cu 
intrebarea pe blogul meu. . . 

Comentariul despre care pomeneam nu are legatura cu 
poezioara asta §i editarea lui depinde de evenimente 831 : se poate 
foarte bine sa renunt. la el, a§a cum se poate transforma intr-un 
articol pe blogul meu. 

Voi lua hotararea maine dupa masa. Atunci, daca a ft baptist nu inseamna nimic (si e adevarat: nu inseamna decat erezie si 
Iad)...de ce nu se fac toti baptistii ortodocsi, daca confesiunea nu conteazal 
826 Ortodocsi fiind ei sau baptisti. 

Adica sa fim fara culoare confesionala...dar sa ramdnem sau sa ne facem baptisti. Am 
inteles, pana la satiu, acest mesaj cameleonic al baptistilor romani, acest adevar pentru 
fraieri, cand confesionalizarea la baptisti e ca fusta de pe tiganca sau ca maghiara pentru 
unguri. 

Noi sa iesim din cadrul credintei ortodoxe, sa vorbim pe teren neutru (adica in purgatoriu, 
un neutru tot la fel de inexistent ca purgatoriul) iar baptistii sa se faca ca au teologie si 
experienta religioasa, cand nu vin de la Hristos, nu au nici dogme, nici teologie, nici har si 
nici deschidere spre dialog. 

Adica s-a intalnit hotul cu prostul... si ar fi vrut ca pros tul sa fiu eu... 

28 Adica e superb relativismul dogmatic si duhovnicesc al ortodoxului, imi spune anonima 
comentatoare. Adica superb de demonic... 

: ' 19 De poezie? De teologie? De Dumnezeu? Vai, doar ea se bucura copilareste, adica sfdnt 
iar noi nu ne bucurdm deloc. 

830 Sau o fata cu...o falsa bund parere despe sine. 

831 Adica tine de ceea ce raspund eu. Si eel care nuputea sa scrie si era in stare avansatd de 
boala, deodata, nu numai ca nu pare bolnav. ..dar vrea sa se ia si la tranta cu tine. 282 ►by Ionatan August 23rd, 2007 at 5: 10 pm 
Frate 832 David, 

Oil 

eu cred ca ma iubi^i foarte mult §i de aceea o sa-mi 
trimiteti §i car^ile dv. 834 , care nu au mai ajuns, pentru ca era un 
colet foarte mare . 

E o ini^iativa buna , aceea de a ma vota tot timpul, de a 
ma citi, nu pentru ca sunt mort dupa cititori oarecare 831 ci, pentru 
ca, s-ar putea sa si stim sa scriem, pe de o parte, §i sa fim si 
captivanfi, pe de alta parte. 

Daca observam ceva interesant la dv., captivant, percutant, 

OTQ 

admirabil, extraordinar, il vom cita imediat , chiar daca cire§ul 
[§ti{i dv.] se va pleca prea mult intr-o parte 839 . 

A§a ca stafi pe fazd §i observa^i ceea ce o sa-mi placa la 
dv. Ceea ce o sa-mi placa o sa fie foarte evident. La fel §i ce o 
sa-mi displaca. 

Din scrisorile noastre doua nu rezulta ca am vrut sa fac 
tdrguieli cu dv. [Asupra ce m-as. fi targuit? Asupra Casei 
Poporului? Asupra casei mele? Asupra casei dv.?], ci ca imi 
doream sa se termine odata cu uraganul de vizitatorf 40 care il 
aparau pe W[urmbrandt] 841 . 

Ceea ce am scris la noi pe blog e ceea ce credem noi 
despre dv., despre credin^a, despre biserica dv. §i despre alte 
subiecte. 32 Dupa cum spuneam: cand cineva joaca cu mine teatru...mie imi place sa joe rohxlprim in 
cadrul sau, chiar daca ma enerveaza si ma dezgusta enorm acest lucru. Si Cruceru e pentru 
mine: Fratele David, pentru ca asa le place sa isi spuna, baptistii, intre ei, chiar daca 
relatiile dintre ei nu au, majoritatea, prea multe in comun cufrdtietatea reald. 

833 Prima lingusire...a orgoliului fratelui Cruceru, un „fin" si „profund" psiholog al 
sufletului omenesc. 

834 Care nu au mai venit niciodata... 

835 Aluzie la cat nu a scris (nu la: cat a scris) profesorul baptist Cruceru. 

836 Trebuia sa raspund falsei mele probleme ticluita de catre el: aceea ca sunt mort dupa 
rating si doar atdt. 

837 Asa, ca dv., frate Marius... 

838 Lucru care nu s-a petrecut prea des, din pacate... 

839 Aluzie la un articol al sau...caruia i-am uitat acum amanuntele... 

840 O hiperbola care sa le aline orgoliuL.desi ei erau cdtiva si nu cat oastea lui Baiazid, la 
Rovine in campii... 

841 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_Wurmbrand. 283 Ce scrieti dv. despre noi reflecta pozitia dv., evident libera, 
fa^a de noi. 

E foarte clar! 

Noi avem pozifii, dv. aveti pozifii. §i daca eu nu va cer sa 
va schimbati pozitiile teologice sau comportamentale, nici dv. nu 
aveti de ce sa imi cereti acest lucru. 

Speram sa va tineti, totusi, de cuvant §i sa ma iubifi: tot la 
fel de mult . 

Parintele Dorin, 
care va stimeaza 843 . Ps: Nu am ajuns inca sa va iubesc in mod special, dar fac 
totposbilul sa se intample asta . 

»by bastrix 845 August 23rd, 2007 at 6:25 pm Nu cred ca vrei sa dai socoteala, Patratosule, de „orice 
cuvint" 846 spus in articolul asta de pe blog. 

L-ai vazut expus §i 1-ai ars . 

Daca-1 ierta-i, oare cine ci§tiga? Asa te-ai racorit dar 
ai incalzit atmosfera 850 : „Asa-i trebuie!", „S-a dat pe fata!", 
„Huooo! Acum §tim cine e". 

Nimeni, cred, dintre cei care au citit „dialogul" pe care 1-a^i 
avut nu 1-a indreptafit veodata pe domnul preot Dorin 851 . 

Dar acum cind tu zici: „il batjocoresc cit sunt eu d&frate al 
lui" §i impotriva agumentelui: „ba a noastra ca-i mai veche", cred 
ca rdspunsul lui trebuie sa te faca sa retragi acest blog . 842 Evident: tot o ironie la adresa unei afirmatii dintr-o scrisoare a sa, in care spunea ca ma 
iubeste mult.. .chiar daca nu se poate intelege cu mine. 

843 Adica va tine la distanta...si care afirma, ca si dv., stimate in sus, stimate in jos, cuvant 
care nu exprima nimic in cele din urma. 

844 A se vedea nora 842. 

845 Comentariul meu, cu legatura spre blogul nostru principal de la acea vreme: http://bastrix.wordpress.com/. 

846 Prima nuanta evanghelica la comentariile articolului de fata...unde se face aluzie la 
faptul ca vom da seama defiecare cuvant iesit din gura noastra in fata Dreptului Judecator. 

847 Adica m-aplesnit cu un articol Marius Cruceru. 

848 A doua nuanta evanghelica a comentatorului de fata, care vrea sa ne aduca aminte. ..ca 
aici, totusi, suntem printre cei care cunosc Scriptura la modul literal si nu profund. 

849 Ti-ai varsat...rav«a ta de baptis... 

850 Pentru ca baptistii nostri abia asteptau ceea ce le place lor eel mai mult si mai mult: sa 
rdda de ortodocsi chiar si cand sunt penibiti. 

851 Siguranta 100%. Avem o alta constiinta universald sau (pentru ca scrie tot cu f din /) s-ar 
putea sa fie tot Cruceru sub numele de Dan. 

852 Si l-a conservat...pana la urma... 284 §tiu: el pune in evidenfa 85i pe oricine ii scrie: „atentie: 
credincios baptist". Si: „atentie" se citeste cu susu-n jos: pentru 
ca e eretic... 

Faptul ca i-ai promotionat munca ar fi avut o rdsplatd 
vesnica, daca ai fi facut-o „in ascuns" , Sidica.fa.ra a te remarca. 

»by dan 855 August 23rd, 2007 at 6:56 pm 

Si daca nu i-ai trimis cartile promise, atunci ia repede o 
cutie §i scrie-i adresa §i pune un colet, nu doar cu ce te-ai obligat 
ci §i cu ceva pe deasupra, ca sa compensezi intirzierea 856 ... 

Multumesc Adamaicei pentru cheia poemuluL.Toti vrem 
sa gustdm dar la unii papilele ne sunt cam roase de texte 
administrative. 

j»by dan August 23rd, 2007 at 7:02 pm 
qc*7 

Dane, niciodata nu mi-a trimis adresa! Cartile sint 
pregatite demult . Doar adresa de email am. Prin email nu se 
poate trimite o cutie de carti 859 . Nu? 

Voi reveni! 

*patratosu august 23, 2007 at 8:16 pm Domnule Dorin Picioru§, Am primit comentariul dvs. cu oarecare retinere . 853 Comentarorul e ironic cu mine... dar corect. 

Asa si facem: il puneam in evidenta pe eretic. ..dar spunem ca e eretic. Adica il publicitam 
ca eretic si nu ca ortodox pe eretic. Cum puteam sa fac altfel? 

854 A treia referinta evanghelica a comentatorului. 

855 Un alt anonim celebru al baptistilor sau o fata noua a lui Cruceru? 

856 Cata bunavointa neimpartasita...pana la urma! 

57 Trebuia ca sa ii dau adresa, numere de telefon... adica tot ceea ce trebuia pentru ca sa fiu 
batut la cap deprieteni baptisti. 

58 Or mai sta si astazi pachet?! Insa cred ca la flatat faptul ca ii cer cartile. ..desi el s-a oferit 
sa mi le trimita...si nu 1-a fortat nimeni sa o faca. Insa poti sa promiti cat vrei...daca nu ai de 
gand sa dai ceva cuiva. 

59 Mi le putea trimite in format PDF. ..daca tot suntem in secolul digitalismului electronic. 
860 Eu 1-am scris cu multa deschiderc.cz. fata de unpriete iubit... 285 Va spun si de ce. 

Pentru ca dupa acele scrisori schimbate intre noi in mai 
[2007], ati continuat cu atacuri si mai virulente impotriva mea si 
impotriva fratilor mei de credinja. 

Asta ma face sa primesc cu oarece scepticism 861 
comentariul de mai sus. 

Dar imi fac inca o data curaj si sper ca, de data asta, 
cuvintele sint autentice si sentimentele reale . 

1 . Despre carti, va rog inca o data sa imi trimiteti o adresa 
fixa sau o cutie postala la care sa va pot trimite coletul. Prin 
email nu se poate trimite 863 . 

2. Multumesc pentru cuvintele de apreciere 864 . 

3. Nu cred ca voi putea sa ramin indiferent la vorbele 
aruncate impotriva credinciosilor din confesiunea mea . 

Impotriva mea nu prea mai conteaza. Cam tot ce s-a putut 

866 

spune s-a spus . 

4. Obisnuiesc sa ma tin de cuvint . 

5. Daca considerate de cuviintl, voi trece pe privat 868 acest 
articol. 861 E un lucru bun. La fel am primit si noi toate mesajele de la dv., domnule Marius 
Cruceru. 

862 Da, sunt tot la fel de autentice si reale sentimentele si cuvintele mele ca si ale dv. Numai 
autentice si numai reale... 

863 O mica ironie...Se pot trimite multe prin email: din dragoste pentru mine mi le trimiteai 
in format PDF sau le scanai... 

Insa problema era sa vada unde stau si nu sa imi trimita cartile... Lucru pe care 1-a aflat 
printr-un prieten, pe care 1-a trimis la mine. ..si pe care eu 1-am primit, ca si cand nu mi-as fi 
dat seama/ie cine reprezintd. 

864 Erau false... 

865 Joaca cartea iubitorului de baptisti, de confrati...dar se astepta de la mine ca sa stau 
impasibil la marlaniile sale online, tocmai in zile sfinte si de mare grandoare pentru 
Ortodoxie, cand Cruceru gasea sa maraie, sa conteste, sa ridiculizeze Sfinti, persoane, 
evenimente, comemorari... 

866 Nu se spusesera inca lucrurile principale despre persoana lui Marius Cruceru. 

867 Nu, nu obisnuiti sa va tineti de cuvant! 

868 Pentru cei care nu stiu, in sistemul de blog WordPress, se pot scrie si edita articole care 
pot fi tinute in mod privat sau care pot fi vazute, cu parola, doar de unii. 

A trece un articol pe privat inseamna ca il scoti de sub ochii cititorilor si el sa nu mai fie 

vazut de nimeni care citeste blogul tau, fara ca prin asta tu, autorul lui, sa il stergi din arhiva 

proprie. 

Si oricand doresti, acel post privat poate deveni \mu\ public... do&x in cateva secunde. 

Insa noi nu i-am cerut niciodata lui Cruceru sa isi retraga articole si comentarii scrise la 

adresa noastra (el: da!). ..pentru ca pe noi ne-a interesat sa aratam caracterul lor, modul cum 

se comporta ei cu adevarat, cand li se spun adevaruri crude. ..fapt pentru care am incurajat 

astfel de exprimari sau le-am dat ocazia sa isi dea in petec sau sa isi spuna inima vizavi de 

ortodocsi. 

De ce? Pentru ca stiam ce sta dincolo de cuvintele cameleonic de frumoase. Stiam cum 

actioneaza, cum vor sa te timoreze, cum te lauda ca sa taci si sa nu mai vorbesti despre ei, 

cum se autoinvita in viata ta, cum starnesc polemici din senin, cum se dau de pedanti si de 

sfinti. ..dar totul e de fatada. Si articolele facute de catre noi au aratat, pas cu pas, cine 

sunt. ..si nu cine vor sa arate ei ca sunt... 286 Deocamdata sper sa primiti mesajul meu 869 . 

»patratosu august 23, 2007 at 8:32 pm 

Bastrix 870 incepe sa-mi placa mai mult 871 . 

Am in^eles cum pot sa-mi face blog si sa am si audienfa: 
„copii articolele lui Patratosu". Iar la rubrica evanghelizare 1-as 
ruga sa-mi posteze anunt.uri si fotografii cu tema: 

Q-7T "" 

„Evanghelizare in Moldova" , nu numai la Scornicesti. 

Sigur ii va creste audien^a 874 . Am avut si eu un 
comentariu...insa mai functioneaza cenzura in zona lui 875 . 

» libiu august 23, 2007 at 8:45 pm Am scris-o si pe blogul „dansului" 876 : Bastrix nu reprezinta 
preotii ortodocsi 877 . Exista si preoti ortodocsi deschisi 878 . L-am primit cu draga inimd. 

870 Alt anonim, care imi foloseste acronimul blogului...drept nume propriu. 

871 Incepe sa ii placa de mine...pentru ca am luat, de pe doua bloguri colaterale ale lui 
Cruceru, datele articolului prezentat anterior in aceasta carte, despre misiunea de 
evanghelizare de la Scornicesti. 

Adica te indragim... daca nefaci publicitate. Numai ca publicitatea pe care eu le-am facut-o 

s-a dovedit, in cele din urma, foarte daunatoare pentru misiunea de evangehlizare a 

Romaniei, lucru pe care, unul dintre rivalii lui Cruceru i 1-a reprosat acestuia (rivalii lui sunt 

numai de la Bucuresti?!), la sfarsit de blog: ai trenat, timp de 2 ani de zile, evanghelizarea 

Romaniei prin certurile tale cu preotul Piciorus. 

Adica le-am facut o publicitate nefasta, pentru ca baptistii si-au dat in petec, au aratat cat de 

civilizati si amiabili sunt, au uitat de studiile lor academice si mi-au vorbit miticeste (vorba 

lui Cruceru) sau ca la usa cortului baptist. 

Asa e cand sangele iti joaca feste...sau cand, pe termen lung, iti iesi din roL.si iti arati nudul 

sufletului. 

872 Adica pe mine... 

73 Adica autorul e din Moldova... si nu prea suporta sa se spuna numai despre Scornicesti, 
ci sa se spuna faptul ca si in Moldova se face dez-ortodoxizarea romanilor, adica 
pagdnizarea lor. 

874 Adica au fost atat de bucurosi ca s-au vazut pe blogul unui ortodox, ca nu au stiut cum sa 
reactioneze mai bine. ..si au devenit prost crescuti. 

Acelasi lucru se intampla si cand il baga in seama un intelectual sau un om bogat pe un 
sarac mandru sau pe un tigan cu mari aere despre sine. Sunt semnalmentele clare, definitorii 
ale ghetoizarii. 

Orice semnal pozitiv de la cei din afara...stameste uragane de bucurie in inima celui care sta 
numai in patratica lui. 

75 Adica a venit si m-a comentat pe mine, la mine pe blog iar eu i-am sters comentariul 
anonimului Libiu, baptist fara casa, masa, sex si fata. A ghost... 

Insa este reiterata dorinta lor aici, aceea mare, mare de tot: ca sa moderez orice comentariu 
al lor, indiferent cat de prost sau de nesimtit ar fi. 

Dar lucru acesta nu s-a petrecut niciodata ci, dimpotriva, am schimbat multe din 
comentariile lor jegoase in ceea ce trebuia sa spuna un om credincios si cu capul pe umeri, 
fie el si baptist, cu multe sau putine studii. 287 » krossfire 879 august 23, 2007 at 9:30 pm 
Eu intotdeauna am vorbit si vorbesc foarte serios, frate 
David, chiar §i atunci cand zambesc 880 . 

De aceea, oricand am sa observ ca dv. scrie^i despre 
subiecte care vizeaza Biserica Ortodoxa, pe credincio§ii ei, cultul 
§i pe preotii ei, pe Sfiiuii no§tri Paring §i pe pacatosji no§tri, 
oricare ar fi ei, in mod depreciativ, voit rdutacios, ca §i dv., vom 
reac^iona mai mult decat prompt. 

Dar nu cu o gascd intreagd de acoliii , ci de unul singur, 
la acela§i nivel al josniciei sau al perfidiei cu care dv. ve^i scrie. 

Va fi punctul meu de vedere, impotriva pozrfiei dv. 

Dv. nu trebuie sa va schimbati parerea, nici eu pe a mea. 

Dv. vefi scrie, noi vom scrie. 

Cat despre cartile pe care nu mi le-ati trimis, daca vre^i sa 

009 

vi le citesc §i sa vi le recenzez mi le da^i in format electronic. 

Eu nu le voi da altora §i le voi pastra numai pentru mine . 

Daca nu in^elegeti gravitatea 884 cuvantului meu de preot §i 
con§tiint.a mea, nu mi le mai trimiteti deloc. 

In rest, §ti^i adevarul meu: dv. sunte^i pentru mine un eretic 
baptist, pentru ca aveti o credin^a, care nu are nimic de-a face cu 
Biserica lui Hristos...dar sunteti un eretic, care mie imi place. 

O seara buna! Adica nu sunt un domn...c\ un nimeni... 

77 Din nou mi se confunda acronimul blogului cu numele de Botez si un baptist fara nume 
spune despre mine, ca nu ii reprezint pe preotii ortodocsi. Adica nu merit sa fiu preot. Nu-i 
asa ca are dreptateV. Nu-i asa ca si lui ii pasa de preotii Bisericii Ortodoxe, pe care ii 
denigreaza toata ziua?! ! 

78 La minte? La punga? La relativism? Adica existd sau vrem sa existe cati mai multi 
preoti, care sa nepupe, pe noi, baptistii, adica sa ne lase in pace, ca noi sa venim peste ei si 
sa le luam credinciosii de sub ochi. 

79 A se vedea: http://krossfire.wordpress.com/. Nici dupa 4 ani de zile nu scrie, la vedere, 
cine este autorul acestui blog. 

880 Idem: http://bastrix.wordpress.com/2007/08/23/nu-ma-pricep-la-poezie-pentru-ca-sunt/. 
E unul dintre marile adevaruri ale persoanei mele, pe care 1-a inteles, probabil, si fratele 
Marius Cruceru. Eu sunt serios cu tine si cand zambesc si cand plang si cand tac. 
Intotdeauna serios... 

881 Asa cum faci in, frate David... 

82 Si-a dat seama, in scurt timp, ca recenzarea lui de catre mine e foarte daunatoare pentru 
sine. ..asa ca a regretat promisiunea facuta in prima scrisoare pe care mi-a trimis-o. Cu 
siguranta... 

83 Si a avut aceeasi incredere in mine (adica nu mi le-a trimis in format PDF, pentru ca i-a 
fost teama ca nu cumva sa le dau si altora, ceea ce nu as fi facut) cum si eu am avut aceeasi 
incredere in el (nu i-am trimis adresa...). 

884 Nu, nu a inteles-o si a crezut ca eu am un caracter tot la fel de labil ca al sau. 288 »bastrix august 23, 2007 at 9:37 pm 

„La acelasi nivel al josniciei sau al perfidiei cu care dv. 
(adica fr. Marius) ve^i scrie". . . 

Dar unul (tot fr. Marius) „care imi place". . . 

Adica vaplac oamenii josnici si perfizilll U5 

Ps: aceasta este concluzia logica pe care orice om cu 

1 55 . 886 

„scaun la cap o trage . . . 

» Nemesis august 23, 2007 at 10:14 pm 

(...) Da, imi plac oamenii josnici si perfizi ca Marius Cruceru, pentru ca si lui ii place de 
mine...dupa cum si eu mimez ca imi place de el. Adica avem o iubire 
reciproca...indescriptibil de inexistenta. 

886 Si anonimul Nemesis vroia sa ma scoata fara logica. ..la cap, ca si cand Cruceru m-ar fi 
indragit si iubit ca pe copiii lui, desi se fotografialpoza in mare admirator al meu si in eel 
care imi deplange traiectoria involuta, la nivel online, de cand 1-am cunoscut si am inceput 
sa scriu impotriva lui. 289 Cum s-a incheiat ,,dialogul" dintre pastor sipreot 
Domnule Piciorus, 1. pentru mine 887 aici se incheie dialogul cu dvs. 888 . 
Prefer sa imi vad de ceea ce am de facut 889 , lucru care este 

mai important decit acest schimb de replici, care devine pierdere 
de timp. Sint sigur ca si dvs. aveti de lucru 890 . 

2. Sper ca s-au convins si ceilalti 891 ca am avut dreptate in 
momentul in care am primit cu reticenta comentariul dvs., care 
incepea cu „fr.[ate] David". 

A fost o incercare de anesteziere [a simturilor adversarului 
n.n.] care n-a tinut 892 . 

A fost relevant mai ales ultimul articol despre „sint doctor 
in litere..." 893 . Am zimbit cu amar 894 . Din nou! 

3. A propos de acest lucru. Iar vorbrfi despre lucruri pe 
care nu le cunoasteti. Chiar si in glumd este greu scuzabil. 

Da, este posibil sa ai un Doctorat in Litere si sa nu te ocupi 
de poezie. Deloc. Filologia are foarte multe ramuri. 

Exista doctorate in bilingvism, lingvistica indo-europeana, 
teoria traducerii etc. N-o sa ghicrfi de ce anume m-am ocupat 

895 

eu . 

4. Am mai spus: nu trimit nimanui cartile in format 
electronic. Lucrez la alte editii si nu vreau sa le gasesc on line 
precum emailurile personale 896 . 

Am mai pa^it-o. Considera^i ca dvs. ave^i iaurtul in care suflu dupa ce m-am fript cu borsull 897 88 ' Un articol din 24 august 2007. 

8 A vrut sa spuna: polemica. 

889 Lucru care nu s-a intamplat, pentru ca mereu a cautat motive de cearta... 

Adica ocupati-vd de teza doctorald, pentru ca sunteti doctorand si nu mai scrieti despre 
baptisti, ca eu am sa ma ocup, in continuare, de evanghelizari ilegale, pentru care sunt 
platit. 

891 Baptisti, confrati ai mei...cu care ma sfatuiesc ce sa fac impotriva dv. 

892 Puteam sa nu va zic frate, la cat ma iubiti dv. pe mine? 

893 Scris de mine, in care spuneam ca un doctor in Litere trebuie sa se priceapa la poezie. 

894 E un lucru bun zdmbetul amar. ..daca articolul care te-a facut sa il scoti din tine...vorbea 
despre tine. 

895 Din nou e ironic cu mine. ..pentru ca despre specializarea sa vorbise pe al doilea lui blog, 
unde isi spunea si numele si care acum e Mogul sdu de zi. 

896 Pe care eu le facusem publice... 

97 Aici trebuia sa puna un emoticon...dar nu 1-a mai pus, pentru ca si asa nu era cerut de 
gramatica limbii romane. 290 5. Istoria relatiei noastre scurte mi-a dovedit, din plin, ca 
nu pot sa pun greutate nici pe cuvintul dvs. si nici pe constiinta 
dvs. de preot sau simplu cetatean. Nu sinteti credibil 899 . 

6. Resping calificativul de „eretic" 900 , cum bine se int.elege. 
II consider de ajuns ca sa incheiem aici orice fel de 

discu^ie 901 . Celelalte nu ma supara dar, precum pe Parintii 
de§ertului 902 , acest apelativ ma oripileaza 903 . 

7. Si incep sa ma ingrijorez ca „va plac". 
Poate ca asta este eel mai ingrijorator lucru 904 . 

M-am mai ingrijorat o data, cind o institutie, la care tin, a 
fost laudata de Vadim Tudor 905 . 

Voi incerca sa ma tin la o distanta cit mai mare de dvs. 
pentru a evita asocierile dintre noi , eel pu^in de acum 

• . 907 

inainte . 

Va doresc succes in orice lucru bun 908 ! ►by patratosu August 23rd, 2007 at 1 1:53 pm Unde Marius Cruceru s-a bagat in seama, de unul singur, printr-un comentariu...si pe 
care nu am dorit-o niciodata. 

99 Dar eu, pentru ca aveam mare incredere in baptistul Cruceru, trebuia sa ii dau adresa si, 
eventual, numarul de cont.. .pentru ca constiinta sa baptista e integra. 

900 Calificativul insa nu vrea sa se desprinda de dv., pentru ca el e modul cum va priveste 
Biserica Ortodoxa pe dv., ci va sta lipit de persoana dv., atata timp cat Marius David 
Cruceru va fi baptist si nu ortodox. 

901 Inainte ca sa veniti la mine pe blog, d-le Marius Cruceru, oare nu stiati ca asta cred 
despre oricine e in afara Bisericii? Adica ii credeam pe catolici, pe protestanti, pe anglicani 
de eretici si pe baptisti nul 

Insa lui Cruceru i-a parut rau ca nu a gasit un preot doctorand prost sau manipulabil in 

persoana noastra si de aceea s-a retras cu coada intre picioare. Probabil, dorea ca sa aiba 

relatii cu noi de curtoazie si sa nu ii spunem verde in fata ce credem despre credinta si 

persoana lui. 

Insa adevarul e mdntuitor si nu revoltatorl 

Adevarul trebuie sa te duca la pocainta si la iesirea din erezie, pentru ca sa fii al Bisericii 

Ortodoxe, al Bisericii lui Hristos. 

902 Ai desertului egiptean, care erau ortodocsi si nu baptisti si care il dadeau anatemei pe 
orice eretic venea la ei, adica si pe baptisti, daca ar fi fost infiintati in secolele 3-4 d. Hr. 

903 Ar trebui sa te inspaimante... pentru ca ereticii merg in lad. 

904 E adevarat, iubirea, mai ales cea baptista. ..e o dragoste deliranta... 

905 Nu stiu care e institutia laudata (poate marea organizatie baptista eretica)...insa am fost 
pus langa Corneliu Vadim Tudor, ca sa se vada ce element nociv, extremist si revansard 
sunt eu, pentru ca astea sunt etichetele puse pe fruntea lui Vadim Tudor. 

906 Adica sa nu isi strice care cumva imaginea de mare intelectual si ilustru pastor baptist. 

907 Deci nechemat a venit in viata mea...de unul singur spune ca pleaca din ea. Insa nu a 
plecat din viata mea...din pacate... 

908 Ipocrizie de final... 291 
Frate David, 

cred ca aji luat decizia care trebuia. Va murfumesc pentru 
ca, in sfar§it, a|i in^eles ca trebuie sa. va ocupa^i de teologia 
baptista 909 §i de org. dv. religioasa §i nu de Biserica Ortodoxa, de 
oamenii §i tradi^iile ei. 

Va vom lasa in pace, repetam, pana la primul atac fara 
perdea la adresa noastra. 

De aici incolo nu va vom mai dedica articole [v-a^i sim^i 
insultat de atenfia noastra], ci pur §i simplu vom face ni§te note, 
ni§te trimteri la blogul dv. §i al coreligionarilor dv., unde se afla 
atacuri frontale la Ortodoxie, specificand gradul de josnicie, de 
bdddrdnie sau de superbie pe care il surprindem in acele articole. 

§i noi va dorim sa scrie^i bine, mult, superb, sa publicaji 
cate 10 car^i pe an, sa ave^i mul^i admiratori 910 , cate 10.000 de 
articole pe blog, murfi bani in casa, copii frumo§i, o so^ie 
binevoitoare §i iubitoare cu dv. §i...cer senin deasupra 911 . 

Pr. Dorin, un om care §tie sa i§i stimeze du§manii §i ii 

■ i " ■ -912 

respecta pe cei cu care are polemici . 

»by bastrix August 24th, 2007 at 10: 19 am 

Credem noi, ca atat pastorul baptist cat §i preotul ortodox 
au vorbit foarte clar. 

Dv. sunte^i martorii acestor cuvinte pe viitor. 
De aceea le-am §i pus aici, spre. . .re-citire. 909 De care nu s-a ocupat deloc la nivel online. 

910 Dar nu dintre aceia care mi-au scris mie...aparandu-va pe dv. 

911 Ca sa fim in ton cu finalul scrisorii sale. 

912 Doua mari adevaruri... 292 Dialogul online al Lect. Dr. Dr. Corneliu C. Simuf, 
teolog baptist protestant, cu noi. Prima seara 
la. Lect. Dr. Dr. Corneliu C. Simuf: 
Domnule Piciorus, •913 Nu toti baptistii sus^in ca istoria lor incepe odatd cu Biserica primard. Un articol din data de 26 august 2007. 293 A^i spus bine, §i va dau dreptate: din punct de vedere 
istoric, biserica baptista a inceput in Olanda, la inceputul 
secolului al XVII-lea, pe filiera puritan-anglicana. 

Nu va amagiti insa, ca nici Biserica Ortodoxa nu §i-a 
inceput umblarea pdmdnteascd odata cu Biserica primara . 

Biserica primara e Biserica primara 915 , nu Biserica 
Ortodoxa §i nici cea Catolicd sau cesiProtestanta. 

Apropos, intrucat biserica baptista §i-a inceput existent.a in 
secolul al XVII-lea atunci bapti§tii sunt PROTESTANTI, nu 
neoprotestant? l6 . 

Exista denominatii creatine protestante, care au aparut 
dupa bapti§ti, de pilda miscdrile pietiste §i metodiste. lb. Pr. Drd. Picioru§ Dorin Octavian: Domnule Corneliu Simut, 
daca dv. sunte^i autorul acestui blog 917 , adica Led. Dr. Dr. 

Q1 O 

Corneliu C. Simui sau daca vi 1-a facut fratele dv. , un con- 
vorbitor al nostra care ne-a parasit, pe numele dv. §i dv. il ve^i 
continua, cu mult zel, de aici incolo, va dorim bun venit pe blogul 
nostra. 

Mai intai de toate, v-am intreba: Ce v-a determinat sa 
veniti pe blogul unui doctorand ortodox §i ce vdrsta avefil Corneliu Simut (care, in cele din urma, s-a aratat tot la fel de badaran ca si Marius Cruceru, 

ei fiind prieteni si colegi de muncd la facultatea baptista din Oradea) a fost trimis de catre 

Cruceru ca sa imi dea lectii. 

Scrisorile de aici, sub forma de comentarii pe blogul nostru, au venit ca sa clarifice istoria 

baptismului. 

Ca si in cazul lui Cruceru si Simut a venit fara preaviz...si 1-am lasat sa vorbeasca, desi nu 

aveam nici un chef de lectii de la alt nimfoman dupa imagine, care s-a dorit, in mod 

neaparat, la noi pe blog. 

914 Adica noi, baptistii, ne spune Dr. Simut, am aparut din neant in secolul al 17-lea, insa 
nici Biserica Ortodoxa nu e apostolica, pentru ca nu vreau eu, asa ca niciuna dintre 
bisericile noastre nu detine continuitatea harica cu Biserica lui Hristos. 

915 Iar titulatura de Biserica primara e una eterodoxa si ideologica, ca sa cuprinda, sub 
cupola ei, primele 3 secole (de obicei) ale Bisericii, pana la Primul Sinod Ecumenic si sa 
spuna ca primele 3 secole au mers dupa Evanghelie si ca, din secolul al 4-lea, Biserica a 
inceput sa devina dogmatica, adica altceva decat era, ceea ce e un fals grosolan. 

916 Pentru noi nu conteaza, prea mult, denumirea... pentru ca tot eretici sunt si unii si altii. 

917 A se vedea: http://corneliusimut.wordpress.com/. Fotografia din acest articol, cu care 
initiem prima sa scrisoare, il reprezinta pe Corneliu Simut si a aparut post-factum in blogul 
sau deprezentare. 

918 Care se daduse deja in stamba in fata noastra, cum se va da si eel cu care vorbim acum... 294 Nu va intrebam cu insolentl, dar dorim sa §tim motivele 
reale ale demersului dv., cat §i acest mic detaliu, semnificativ 
pentru noi. 

Nu va vom mai cere §i alte detalii. §tim sa nu fim intrusivi 
in via^a celor cu care dialogam. 

Dupa parerea dv., org. [anizatia] baptista, din care face^i 
parte, s-a format in Olanda, la inceputul sec. al 17-lea, conform 
datelor preluate din saiturile fratilor dv. de credintl, nefiind de 
sorginte apostolica §i dv. doriti sa folosim in dreptul 
„organizatiei baptiste", cum o numim noi, personal, apelativul 
de: „protestanta" §i nu de: „neoprotestanta". 

In discu^iile cu dv., daca ele vor exista, va vom numi: 
„teolog baptist protestant" , daca sunte^i, cu adevarat, eel care 
intuim noi ca sunte^i. 

Insa, ca sa bifati cu „neapostolica" Biserica Ortodoxa, 
pentru ca sa negati faptul ca Biserica Ortodoxa este Biserica 
Sfiniilor Apostoli §i a tuturor Sfiniilor pdnd astdzi, singura si 
unica, trebuie sa va batefi cu intreaga istorie, cu to^i cei care au 
fost §i s-au revendicat in mod istorie, haric, prin hirotonie, 
dogmatic, canonic §i cultic ca membri ai Bisericii lui Hristos 
[probabil ca face^i de ceva timp lucrul acesta 919 ] §i apoi cu mine. 

A§a cum exista marturii istorice despre John Smyth, tot la 
fel exista §i marturiile istorice despre succesiunile episcopale, cu 
nume §i date, in cele 5 Patriarhii ortodoxe ale lumii 920 , marturii 
arheologice, marturii scriptice indestulatoare incat sa nu proferati 
niciodata aceasta ineptie. 

Eu am dovedit irelevan^a pretenfiei baptismului de a fi de 
sorginte apostolica cu trei surse [care va apartin si care nu sunt] 
nici macar minor e. 

Ca dv. sa imi dovedi^i [cu cat sunte^i §i dogmatician §i 
istorie] faptul, ca Biserica Ortodoxa nu este apostolica §i nu e 
singura Biserica a lui Hristos, cred ca trebuie sa imi prezentati 
surse de prima mdna, autentice, surse care,[de altfel], nu exista. 

Va dorim o noapte buna §i sa nu va grabi^i cu niciun 
cuvant pe care vrefi sau nu vrefi sa ni-1 scrie^i! 921 919 Sa va bateti, adica sa negati faptul, ca Biserica Ortodoxa e Biserica adevarata a lui 
Hristos. 

920 M-am referit la cele 5 Patriarhii ortodoxe existente in timpul Sinoadelor Ecumenice, se subintelege.. 

921 t* * 

Pentru ca 
lingvistic.si nu numai. 921 Pentru ca stiam cat de repede se infierbanta rdvna in baptisti...si isi dau in petec la nivel 295 2a. Lect. Dr. Dr. Corneliu C. Simuf: Domnule Piciorus, 

Da, eu sunt autorul site-ului 922 indicat de Dvs., care insa nu 
e un blog, ci o simpld prezentare, facuta la rugamintea unor 
colegi, care s-au plictisit sa-mi tot ceara CV-ul. 

Pentru mine nu e o noutate sa intru pe un blog ortodox. 
Sunt in legatura, de murfi ani, cu colegi catolici, ortodoc§i §i 
protestanti de toate culorile, a§a ca sunt obisnuit cu tot felul de 

,. --923 

discu^n . 

Am ajuns pe blogul Dvs. citind blogul colegului §i 
prietenului meu Marius Cruceru. 

Ca sa va raspund la a doua intrebare: am 3 1 de ani. 

Din pacate, nu cred ca va exista un dialog intre noi 924 , 
deoarece convingerile 92 ^ Dvs. eclesiologice va impiedica sa 
purtati un dialog de pe pozitii de egalitate . 

In ceea ce ma prive§te, pute^i sa-mi spune^i cum doriti, n- 
am niciun fel de preten^ii. Imi pute^i spune teolog baptist 
protestant, membru al unei organizaiii religioase sau chiar 
eretic. 

Nu ma deranjeaza! E dreptul Dvs. sa pune^i etichete . 

Constant insa, ca unii dintre colegii Dvs., in cele biserice§ti 
§i duhovnice§ti, adica unii dintre teologii ortodoc§i romani sau 
din afara ^arii, nu au niciun fel de probleme in a socoti 
„organizatia religioasa baptista" (cum o numi^i Dvs.) bisericd, 
a§a cum si este 928 . 22 E blog si nu salt (adica nu se pricepe la online)... tocmai de aceea nici nu a facut ceva ca 
lumea in blogul sau de prezentare. 

9 3 Aceeasi stapdnire de sine ca la Cruceru, pentru ca nu ma cunostea prea bine. ..si aceeasi 
lauda ca el ii cunoaste pe ortodocsi, ca discuta cu multi...dar, in cele din urma, va pleca, si 
el, cu coada intre picioare. 

924 Atunci de ce ati mai venit, daca nu vreti sa dialogati? Nu v-a lasat rdvna baptista in 
pace? Si eu ce ar fi trebuit sa va spun: ce cred sau ce nu cred, daca ceea ce cred. ..v-a. 
enervatl 

925 Statul dogmatic si canonic al Bisericii Ortodoxe, adica. 

Nu exista pozitii de egalitate in dialogul dintre un ortodox si un eretic, pentru ca nu 
putem sa punem semnul de egalitate intre credinta ortodoxd si orice altd credintd 
ideologizatd. 

Adica eretic li se pare o insultd personala, un fel de injuratura si nu o raportare 
teologica a unui ortodox la un baptist, pentru ca aceasta e singura raportare a Bisericii 
Ortodoxe la unul din afara ei. 

28 Insa, daca eu as numi-o bisericd. ..ar fi oare Biserica? Sau ortodocsii care vorbesc despre 
Biserica Baptista, cu litere mari, cu majuscule, pun oare semnul de egalitate intre Biserica 
Ortodoxd si „Biserica Baptista"? 296 In privint.a caracterului apostolic al Bisericii {ortodoxa sau baptista), acesta nu poate fi privit preponderant istoric 929 . 

Esent.a apostolicitatii nu este istorica, ci dogmatica 930 . 

Orice biserica, care propovaduie§te Cuvantul lui 
Dumnezeu §i mantuirea prin credint.a in Cristos este 
apostolica 931 . 

Avem in Scripturi pilda celor §apte biserici din Asia Mica, 
biserici din care s-a ales praful. 

Marturisirea lui Cristos a continuat insa in alte locuri, prin 
urmare latura dogmatica, duhovniceasca §i marturisitoare a 
apostolicitatii este mai mult decat evidenta. 

Zice^i ca raspandesc inepiii. Fie §i a§a! 

Ma intreb, insa, la care cinci scaune patriarhale va referiti? 

La vechea Pentarhie (Roma, Constantinopol, Alexandria, 
Antiohia §i Ierusalimul) 932 , sau la cea noua (Moscova, evident, in 
loc de Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia §i 
Ierusalimul 933 )? 

Sau ce face^i cu biserica copta a Egiptului, care este capul 
bisericilor ortodoxe orientale? 934 

Nu de alta, insa aceste biserici (ma refer la cele ortodoxe 
orientale) accepta doar primele patru concilii ecumenice, 
intocmai noua, protestantilor, care am putea accepta, fara prea 
mari discu^ii, chiar primele §ase concilii ecumenice. 

Atunci, ma intreb din nou, cum de reu§rfi sa fi^i atit de 
convins de caracterul apostolic al Bisericii Ortodoxe, in timp ce 
Biserica baptista este doar o organizatie religioasdl 

Sau, daca Biserica Ortodoxa este apostolica... iar eu chiar 
n-am nimic impotriva 936 ... atunci fui sigur ca §i cea baptista e eel 
pu^in lafel 937 . 29 Nici nu-1 privim doar istoric, ci harismatico-dogmatico-canonico-liturgico-istoric. Pentru 
ca Biserica lui Hristos e Biserica unde s-a transmis si a lucrat in mod continuu, neintrerupt 
harul Prea Sfintei Treimi, aici e Biserica Sinoadelor Ecumenice, unde se pastreaza viata 
liturgica si duhovniceasca a crestinismului si unde istoria ei e observabila pas cu pas de 
2000 de ani. 

E si dogmatica dar nu numai dogmatica, cum am spus la nota supra. 

931 Adica aproape orice eretic e apostolic. 

932 Da, la pentarhie, cum am spus anterior. 

933 De parca Biserica Ortodoxa Romana si Biserica Ortodoxa a Greciei, a Serbiei, a 
Bulgariei etc. nu erau tot patriarhii ortodoxe. 

934 Nu are nimic de-a face cu Biserica Ortodoxa. 

935 Pentru ca Biserica Ortodoxa e observabila, in istorie, de 2000 de ani, in mod neintrerupt, 
de la Hristos. ..pe cand baptismul, ca si alte excrescente recente...bineinteles ca nu au nimic 
de-a face cu El. 

936 Ea e apostolica si daca vreti si daca nu vreti dv., domnule Simut... 

937 Orice nebun se poate crede Apostol sau rege... asa ca e posibil sa va credeti orice... 297 Va aduc aminte, din Scripturi, ca sfe§nicul slujirii 
cre§tine§ti ne este dat de Domnul Isus Cristos §i tot El ni-1 poate 
lua 938 . 

[Privgind lucrurile n.n.] din lumina veacului viitor, nu prea 
are important! unde a inceput Biserica Ortodoxa sau cea baptista; 
conteaza insa cum 1-au slujit pe Cristos §i cum §i-au marturisit 
credm^a . 

Ma uit la cat am scris...Prea mult pentru puiinul timp pe 
care il am. M-am gandit, totu§i, ca trebuie sa dam socoteald 
pentru credin^a care este in noi, dupa cum ne inva^a Scripturile 940 . 2b. Pr. Drd. Picioru§ Dorin Octavian: Mul^umim frumos pentru raspuns, d-le Lect. Dr. Dr. 
Corneliu C. Simuf 41 §i, mai ales, pentru dexteritatea 942 de a ne 
spune ni§te adevdruri fundamental. 

Sunte^i primul teolog baptist care ne-a vizitat § i care a §tiut 
sa fie concis in detalii si adevaruri teologice personale, dar care a 
avut, totodata, §i o cunoa§tere mai pronunfatd a Bisericii 
Ortodoxe. 

Ne refeream la pentarhia patriarhatelor ortodoxe, adevarat, 
§i, mai apoi, la Bisericile autocefale ortodoxe. 

Tot discursul dv. este acceptabil, in afara unui viciu de 
in^elegere teologica. 938 Vorbeste despre Scrip tunL.cand nu are nimic de-a face cu Scriptura, care a fost pastrata 
si explicate spre mantuirea oamenilor, de Biserica aceea, care exista cu 1 7 veacuri inaintea 
baptismului. 

939 Ca sa stii cum sa II slujesti pe Hristos trebuie sa fii al Bisericii lui Hristos, care a pastrat 
credinta nealterata in si despre Hristos. Doctor Simut pune carul inaintea boilor si spune ca 
nu ne intereseaza Biserica, fidelitatea ei fata de Hristos ci credinta ei, care ne va mantui. 
Insa ce credinta are o „biserica", care apare dupa 1 7 secole de la Hristos, daca Biserica lui 
Hristos nu s-a stins niciodata? 

De ce avem nevoie de baptism... daca Biserica lui Hristos, cea Ortodoxa a exista si inainte si 
dupa baptism? Aici trebuie sa vad logica baptista, de care ei fac atata caz in lucruri banale, 
dar nu o folosesc cand vine vorba sa isi arate lipsa de fundament a pretinsei lor biserici. 
Daca v-a infiintat un om, care s-a rebotezat in secolul al 17-lea...ce are omul acela cu 
Apostolii? A, da, i-a vazut in poze...si cam asta e toata legatura lui, a initiatorului sectei 
baptiste cu Sfintii Apostoli si Hristos Dumnezeu. 

940 Adica, desi domnul Simut avea multa treaba, totusi, constiinta lui, 1-a determinat sa vina 
sa dea marturie despre baptism... si sa imi spuna ca e din secolul al 17-lea si nu apostolic. 
Stiam si noi asta! Si ma mir cum de mai sunteti baptist... daca sunteti constient de faptuL.xa 
nu veniti de la Hristos ci de la un om oarecare. 

9 ' Aceasta era titulatura pe care si-a scris-o, sus, pe frontispiciul blogului sau. 

942 Pentru ca Cruceru ne scrisese de cateva ori si niciodata nu a admis lucrurile acestea mai 

mult decat evidente si prea neserioase despre baptism. 298 Care e acela? Nu orice organizafie religioasa, care II 
propovaduie§te pe Hristos §i mantuirea prin credin^a este 
apostolica §i latura dogmatica a Bisericii nu este anistoricd. 

Eu injeleg foarte bine faptul, ca e eel mai greu 943 de definit 
„apostolicitatea" org. [anizatiei] dv. religioase, pe de o parte iar, 
pe de alta parte, ave^i nevoie sa transla^i ideea de Biserica in 
afara istoriei, pentru a vorbi de o „continuitate" cvasi-oculta a 
Bisericii sau „spirituala", cum v-ar conveni mai mult, in 
org.[anizatia] dv. religioasa. 

Montanistii 944 §i evhifii 945 , doua secte „spiritualiste" din 
primele 7 secole ale Bisericii Ortodoxe [poate cunoa^te^i aceste 
amanunte] aveau pareri asemanatoare cu dv.: Biserica se 
transleaza, se muta acolo unde exista „credincio§i veridici", adica 
in afara succesiunii apostolice §i a hirotoniilor legale. 

Din Biserica Ortodoxa Rusa, in sec. al 17-lea, s-au 
desprins unele fac^iuni eretice, care i§i autohirotoneau membrii, 
dupa cum s-a autobotezat fondatorul org. [anizatiei] dv. religioase 
§i care vedeau Biserica Ortodoxa „cazuta din har". 

Baptismul, adventismul §i penticostalismul au in comun 
ideea ca eclesialitatea nu e dubla: istorica §i haricd, ci pur haricd 
§i imprevizibila [dihotomie mo§tenita de la Calvin 946 , dupa 
parerea noastra], fapt pentru care baptismul i§i aroga, impreuna 
cu penticostalismul, un acces la Duhul, precum Sfin^ii Aposoli, 
fara a prezenta credinfa §i viafa apostolica in mod real in via^a 
lor, pe cand adventismul se plaseaza in perimetrul VT 947 pentru a 
vorbi despre o racordare ante-mozaicd la Dumnezeu, pe baza 
zilei sabatice. 

Aplecarea spre trecut a baptismului vrea sa umple, in mod 
fantasmagoric, golul ce o separa de Biserica §i de Cincizecime. 

Legitimarea scripturala a baptismului este nula. Ca sa ai 
Scriptura, trebuie sa o fi mo§tenit la propriu, sa o iei din mana 
Apostolilor §i sa o pastrezi, impreuna cu tot modul de via^a 
aferent Bisericii. 

Scriptura e o marturie despre atmosfera §i viafa Bisericii 
de la inceput si nu este o enciclopedie pentru ce se va intampla cu 
Biserica in istorie. 

Idolatrizarea Scripturii, reducerea la Scriptura vine acolo 
unde nu exista o perpetuare reald a vie^ii biserice§ti. 943 Adica: imposibil. 

944 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Montanism. 

945 Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Mesalianism. 

946 Jean Calvin: http://ro.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin. 

947 Vechiului Testament. 299 Dv. nu mai pute^i mirosi frumusetea Bisericii pentru ca 
privi^i numai un text literar, care nu va vorbe§te despre prezent, 
ci numai despre trecut. 

Ca sa ave^i contact cu Scriptura, la prezent, trebuie sa ave^i 
contact cu viat.a bisericasca, credem noi, autentica viat.a 
bisericeasca, in care s-a format Scriptura §i s-a pastrat in^elegerea 
ei autentica. 

Discuta este extinsa §i noi o putem purta pas cu pas, cu 
harul lui Dumnezeu. 

Cu noi pute^i discuta, §i pute^i discuta [in mod] 
substantial 948 , daca, ca §i astazi, nu incercati sa va autopropuneti, 
cum nici eu nu vreau sa va conving de marturia mea. 

Va mul^umesc pentru decent.a comunicarii noastre §i, daca 
dorim sa maintain pe acest ton, domnule Lect. Dr. Dr., o putem 
face, cu mult folos, pentru ambele parti. 3a. Lect. Dr. Dr. Corneliu C. Simuf: Domnule Piciorus, Din fericire pentru toata lumea, nu sunt, nici pe departe, 
singurul baptist care cunoa§te 949 , cat de cat, ce s-a petrecut in 
lumea asta de la inal^area Domnului incoace. 

Istoria de patru sute de ani a bisericii baptiste o dovede§te 
cu prisosin^a. 

Din nefericire, nu ma incearca nici cea mai mica dorin^a 
de a legitima istoric 950 biserica baptista. 

Nu-mi da voie Scriptura 951 , pentru ca nici apostolul Pavel 
nu se uita inapoi (afara doar de dorin^a de a §ti de unde l-a scos 
harul dumnezeiesc) ci se arunca intotdeauna inainte, pentru a 
apuca premiul alergarii catre via^a cu Cristos. 948 Adica aprofundand lucrurile. 

949 Insa cunoasteti doar pentru voi...dar nu recunoasteti, in fata ortodocsilor pe care Ji 
prostiti, ca sa devina baptisti, cine sunteti... si de cand sunteti voi pe lume. 

Adica, ca si la nivel online, va dati de mari credinciosi dar anonimi si cameleonici, de 
apdrdtori ai Scripturii, dar voi sunteti de 4 secole...si de Biserica lui Hristos... cand nu aveti 
nicio racordare la ea. 

950 Dv., domnule Simut, ati vrea sa o legitimati... dar nu aveti cu ce.. .pentru ca istoria cere 
probe continue timp de 2000 de ani, dupa cum stiti, ca sa putem vorbi de Biserica lui 
Hristos. 

951 Sfanta Scriptura, domnule Simut, nici nu va da dreptul sa existati, daramite sa o 
interpretati . 300 Intocmai lui, ne este de folos tuturor celor care ne socotim 
crestini sa fim mai degraba cu Cristos, [si] nu sa ne legitimam 
istoric bisericile din care facem parte §i pentru care, eel mai 
probabil, n-am facut mare lucru . 

Nu cred ca vreunul dintre noi a avut de suferit pana la 
sange (imi cer scuze daca lucrurile stau altfel cu Dvs.) pentru 
credin^a lui in Cristos, insa uitandu-ma la cele petrecute in istoria 
bisericii sale, nu pot sa nu vad ca prea pu^in conteaza astfel de 
legitimdri. 

Apostolului Pavel ii era cat se poate de clar ca nu vrea sa 
placa oamenilor, ci lui Dumnezeu, iar acest mod de a gdndi vreau 
sa-1 urmez §i eu. 

Repet: nu am nici cea mai mica dorint.a sa legitimez istoric 
biserica baptista, iar argumentele Dvs., la acest punct, sunt 
acelea§i pe care protestantii le aud de patru sute de ani. 

Preabine! 

Din fericire pentru noi to{i, nu Dvs. hotantfi, daca biserica 
baptista este in comuniune cu Biserica Apostolica sau (mai mult 
decat atat) cu Dumnezeu, Care ne-a mantuit pe to^i 953 . 

Dvs. pute^i spune cat doriti ca, bieji protestantii, nu 
MIROS frumuse^ea Bisericii. 

Va aduc aminte insa, ca nu Dvs. ati murit pentru Biserica 
(§i nici eu, evident), ci Cristos Domnul, a§a ca (din aceasta 
perspectiva) cele spuse de Dvs. reprezinta un punct de vedere 
absolut personal 954 . 

Va reamintesc doar [faptul], ca eel pu^in unii din[tre] 
confra^ii Dvs. sunt de alta parere. Adica unii preo^i ortodoc§i 95 ^ ' 2 O manifestare fals evlavioasa si a-eclesiala la d-1 Simut, pentru care nu conteaza 
Biserica, ci credinta pe care o avem. Dar ramane baptist... pentru ca nu conteaza 
biserica. ..ci credinta... 

Insa de aici incepe sa vorbeasca despre opera de mantuire a lui Hristos, pe care isi 
fundamenteaza mantuirea proprie, fara insa ca mantuirea sa aiba o perspectiva eclesiala. 

953 Adica nimeni nu cunoaste Biserica adevarata... ci numai Dumnezeu o cunoaste si ea nu e 
reperabild pe pamant, repetand astfel aici una dintre ideile de forta ale marilor eretici 
protestanti. 

954 Negarea Bisericii pentru ca sa primezey'erf/a lui Hristos este evidenta aici, pentru ca d-1 
Simut nu intelege, ca toate consecintele jertfei lui Hristos, pentru om, sunt eclesiale si ca 
mantuirea personals are de-a face cu insusirea sacramentalo-ascetica a mantuirii lui Hristos, 
in Biserica. 

Mantuirea personala nu se fundamenteaza doar pe jertfa lui Hristos in indiferenta totala fata 
de Biserica Sa, ci numai acolo unde este singura si adevarata Biserica a lui Hristos, jertfa 
lui Hristos e traita sacramental-ascetic de catre fiecare credincios in parte. 
Insa neoprotestantii, urmand protestantilor, au negat Biserica, cu intreaga ei realitate 
istorico-sacramentala, dogmele si canoanele ei, viata ei duhovniceasca si au inventat o alta, 
utopica, pe baza Scripturii si, implicit, pe baza jertfei de pe cruce a lui Hristos, care e traita 
intr-un alt fel ca in singura Biserica a lui Hristos, cea Ortodoxa. 

Cand unii preofi ortodocsi inexistenti vorbesc de biserica baptista e...de bine, pentru d- 
le Simut si se bifeaza. Dar cand eu spun ce spune Biserica despre cei din afara ei, din punct 301 chiar sunt de acord [cu faptul], ca biserica baptista nu este „o 
organizatie religioasa", cum cu religiozitate sustineti, ci „biserica 
lui Cristos". 

Tot in aceasta ordine de idei, Scriptura nu e a Dvs. §i nici 
a Bisericii Ortodoxe 956 . 

Din cate §tiu eu, in America de Nord, Centrala §i de Sud, 
in Africa de Vest, Centrala §i de Sud, in Asia de Sud §i de Est 
(inclusiv, China §i Japonia), in Australia §i Noua Zeelanda (§i 
iata ca am enumerat o BUNA parte a globului pamantesc), NU 
Biserica Ortodoxa a trimis misionari pentru prima data, ci 

QC-7 

Bisericile Catolice §i Protestante . 

Prin urmare, Scriptura trece dincolo de ni§te granite 
geografice §i confesionale, pe care, oricat v-a^i stradui, nu le 
pute^i restrange la Biserica Ortodoxa. 

Ve^i spune, insa, ca noi (toata suflarea crestind in afara de 
ortodoc§i) citim Scripturile aiurea §i le pricepem cu dorim . 

Sunte^i liber sa crede^i ce[ea ce] doriti, insa va aduc aminte 
ca top, cei ce sunt ai lui Cristos (iar in aceasta categorie va 
stradurfi degeaba sa-i include^ doar pe ortodoc§i) in^eleg 
Scriptura prin Duhul Sfant 959 , pe care ni-L trimite Cristos 
Domnul, de la Tatal, nu Dvs. 

Prin urmare, sunt §ase mari (chiar foarte mari) ca nu doar 
ortodoc§ii sa priceapa Scripturile, [dupa] cum vrea Domnul 
Bisericii. 

§i, nu in ultimul rand, nimeni pe lumea asta nu se na§te 

,. 960 

crestin . 

Apostolii, eel pu^in, §i cei din primul secol, cu siguran^a, 
nu s-au nascut crestini 961 . Cristos le-a propovaduit Cuvantul §i le- 
a zis sa faca la fel 962 . de vedere dogmatic, canonic, liturgic si istoric, mi se spune atunci, ca nu eu si nici el nu am 

murit pentru mantuirea lumii, ci Hristos, desi Biserica lui Hristos nu e infiintata de catre 

mine si nici de catre Simut, ci de catre Hristos, si numai in acea Biserica Hristos mantuie pe 

oameni, ca de aceea a infiintat-o prin toata opera Sa mantuitoare. 

Pentru ca d-1 Simut a venit sa faca gargara la mine pe blog si sa vada ce imi poate capul...si 

nu sa legitimeze de nelegitimata sa adunatura de eretici. 

956 Dar cine a pastrat-o si a interpretat-o pana atunci? Da, Scriptura era si la ereticii catolici, 

prostestanti etc, dar in mod ilegal, ca si la baptist! acum. Ilegal in fata lui Hristos (Care a 

dat Scriptura Bisericii Sale si nu a dat-o fiecaruia, care doreste sa mai faca o secta 

religioasa) si nu in fata unei legi umane. 

7 Si daca i-au facut catolici sau protestanfi sunt oare...ai Bisericii lui Hristos, Care e 
Biserica Ortodoxa? 

958 Chiar asa, domnule Simut: cum doriti le interpretati ! 
59 Adica fiecare eretic intelege Scriptura intru Duhul. ..in imaginatia lui. 

960 Nu se naste... ci devine crestin ortodox prin Botez, Mirungere si Euharistie, in Biserica 
Ortodoxa. 

961 Dar au devenit crestini, ca noi, cei de astazi, conform Sfintelor Taine enumerate la nota 
supra. 302 Ceea ce au si facut. lata de ce nu vad, de ce al^ii s-ar naste 
asa. Nu vad de ce ar mai fi venit Cristos si la ce e buna lucrarea 
Duhului daca unii, mai cu seama romanii get-beget, se nasc 
ortodocsi, adica crestini adevdrafi in accep^iunea Dvs. . 

Asadar, intrucat nimeni nu se naste crestin, adica mdntuit 
de pdcate (ca doar ne nastem cu fire pacatoasa 964 ) cu to^ii avem 
nevoie de Scripturi si de mantuirea lui Cristos. 

Asta inseamna, to^i oamenii din lumea asta, oriunde ar fi 
ei. Din cate stiu eu, in lumea asta mare sunt destui cei care nici 
macar n-au auzit de Biserica Ortodoxa (e adevarat, nici de cea 
baptista), prin urmare ma indoiesc, la modul cat se poate de 
serios, ca Domnul nostra Isus Cristos Isi limiteaza lucrarea de 
mantuire la Biserica Ortodoxa. 

Ne acuza^i ca incercam sa ne legitimdm istoric lipsa de 
istorie. Deh! Istorie avem, har Domnului, chiar daca mai scurta 
decat a Bisericii Ortodoxe. 

Din fericire, insa, NU asta conteaza, ci mantuirea prin 
credin^a in Domnul Isus Cristos (dupa cum ne spune Apostolul 
Petra in Faptele Apostolilor 2) 965 . 

Mai degraba Dvs. incercati sa va legitimati istoric si ma 
intreb de ce 966 . Am citit ce mi-a^i scris si n-am vazut nici macar o 
data numele lui Cristos invocat in argumentul Dvs 967 . 

Aici trebuie sa va marturisesc ca m-a incercat o urma de 
tristete 968 . 

Daca nu discutam despre Cristos, discutam degeaba. Toate 
celelalte sunt nimicuri. 

Cred asta si din cauza ca sunt protestant sadea si (daca 
tot e sa facem recurs la istorie) Luther a spus clar ca cele facute 962 Iar baptistii, care abia inteleg ceea ce citesc, iau Scriptura in mana si merg sa faca 
misiune de evanghelizare... crezandu-se, in infumurarea lor prosteasca, niste apostoli. 

Durerea vie a domnului Simut, pentru ortodocsii care le spun, tot timpul, ca nu ii accepta 
pe baptisti. 
964 Care tinde usor spre pacat...si nu demonica, pentru ca altfel materia ar fi rea. 

Iarasi ne spune, ca: nu conteaza Biserica. ..ci doar mantuirea prin Hristos, adica acelasi 
fals pietism la moda, de fatada, pentru ca baptistii inversunati nu ar renunta niciodata la 
confesiunea lor, asa cum spun, cateodata, de ochii lumii, cum ca biserica nu conteaza. ..ci 
doar credinta in Hristos si Scriptura. 

966 Adica, daca spun adevarul ca sunt membru al Bisericii lui Hristos, al Bisericii Ortodoxe, 
legitimarea mea ar fi ceva dubios. Insa d-lui Simut nu i se pare hilar faptul, ca vorbeste de o 
mantuire aeclesiala. ..dar el e baptist. ..si asa vrea sa moara. 

967 In consecinta „logica", daca nu am scris, in scrisorile catre el, numele Tatalui, al Fiului 
si al Duhului Sfant nu cred in Prea Sfanta Treime si daca nu am scris ca existd orasul 
Bucuresti, atunci nu sunt de la Bucuresti. Interesant, nu?! 

968 Pentru ca toata teologia baptista e hristologia si in afara de Hristos nu mai vorbesc 963 despre nimeni. Se astepta, cu alte cuvinte, ca sa fiu baptist... ortodox fiind eu. 
969 Ceea ce el nu este decat... imaginar... 303 de el la Wittenberg au fost facute, de fapt, de Cuvant (cuvantul 
lui Dumnezeu) 970 . 

Noi putem discuta la nesfarsit (cum se si anuntl acest 
dialog incipent, pe care nu cred ca-1 pot duce foarte departe 971 ) 
insa vom pierde vremea de pomana 972 . 

Cuvantul lucreaza mantuirea, Cuvantul eel descoperit, 
intrupat, scris in Scripturi, asa ca nu-mi doresc si nu va doresc 
decat: „solus Cristus", „sola Scriptura", „sola gratia" 973 . Aceste randuri au fost scrise de catre ambii autori pe data 
de 25 august 2007, intre orele 17:37-23:26, fara ca vreunul dintre 
ei sa programeze acest dialog, care s-a purtat in vazul tuturor, pe 
blogul nostru. 970 Si cine e prost sa creada ce se lauda ereticul Luther? 

971 Cruceru a venit sa dialogheze cu mine, fara sa ma intrebe daca doresc acest lucru, eu m- 
am pronuntat teologic vizavi de credinta lui si de persoana sa, el a sarit in sus si a terminat- 
o cu dialogul. 

Simut a venit tot neanuntat, nu m-a intrebat daca vreau sa dialoghez cu el, a inceput sa 
vorbeasca cu mine, apoi mi-a spus ca are multa treaba dar ca a simtit sa vina sa imi 
vorbeasca si acum constata ca dialogul nu merge spre unde dorea eL.desi stia foarte bine 
acest lucru. 

Undeva, in capul celor doi, dialogul e monolog. 

Si e monolog, pentru ca nu ii intereseaza sa afle ce cred altii despre ei si despre ce cred 
ei...ci ei sunt plini de dorinta de a le spune altora marile lor certitudini. 
72 Adica dialogul, daca nu iese ceea ce vreau eu, Simut, e o pierdere de vreme. ..Asia fiind 
increderea in dialog a lui, tot la fel de mare ca si a lui Cruceru: cand incepi dialogul. ..ei nu 
stiu cum sa fuga...ca sa nu spuna nimic despre ei insisi sau sa nu fie chestionati la sange pe 
tema credintei si a vietii lor. 

973 Si pleaca prin a marturisi nu ceea ce il defineste pe el ca baptist... ci ceea ce ii defineste 
pe protestanti, el crezandu-se un protestant.. Adica numai Hristos si harul fac totul...iar noi, 
baptistii, somam in perimetrul mantuirii personale...sau luam Scriptura, tradusa sau nu bine, 
interpretata dupa ureche si evanghelizam, de nu se poate, intreaga lume. 304 Rugdciunile pentru un nou Patriarh. Un rdspuns 
lui Claudiu Dobra dar §i altora 

Miron Cristea 

(1925-1939) 974 
Nicodim Munteanu 

(1939-1948) 975 A se vedea: http://www.patriarh.ro/Miron/index.php. 
' Idem: http://www.patriarh.ro/Nicodim/index.php. 305 
Iff Justinian Marina 

(1948-1977) 976 
Iustin Moisescu 

(1977-1986) 977 + Teoctist Arapasu 

(1986-2007) 978 977 
978 Idem: http://www.patriarh.ro/Justinian/index.php. 
Idem: http://www.patriarh.ro/Iustin/index.php. 
Idem: http://www.patriarh.ro/Teoctist/index.php. 306 Ortodoc§ii romani 97 se roagd pentru noul patriarh al 
Romaniei §i nu il negociaza: acesta e adevarul din inimile noaste! 

Alegerea sa o face Sfantul Duh, prin oameni §i nu noi 
suntem cei care trebuie sa ii facem agenda noului patriarh al 
Romaniei, ci Dumnezeu e Cel care il lumineaza in via^a §i in 
arhipastorirea sa. 

Din afara Bisericii lucrurile se vad altfel. Lucrurile se vad 
altfel §i din interiorul Bisericii. 

Una e sa fii simplu credincios mai pu^in §tiutor, alta e sa fii 
ceva mai imbunata^it, alta e sa fii preot, alta e sa fii teolog §i alta 
e sa fii ierarh, colaborator direct al viitorului patriarh al 
Romaniei. 

Profilul noului patriarh se vede in func^ie de starea ta 
sufleteasca §i oarecum idealist, pentru ca una e ceea ce vrem noi 
§i alta e ceea ce se poate face, in condyle date, cu oamenii cu 
care lucram §i in mediul in care lucram 980 . 

Claudiu Dobra 981 , teolog penticostal roman, cu studii de 
master in mediul ortodox romanesc, cere cateva lucruri, crede el, 
esentiale de la noul patriarh: 

1 . sa fie traditionalist; 

2. sa fie reformist; 

3. sa dialogheze mai mult cu eterodoc§ii §i 

4. sa fie netolerant cu viciile. 

To^i patriarhii Romaniei au trait aceste atribute esentiale in 
timpul arhipastoririi lor. 

Cine poate fi ortodox §i, in acela§i timp, sa se dispenseze 
de Sfanta Tradi^ie? 

Cine este impotriva reformelor morale §i sociale, cand 
lumea e intr-o continua schimbare? 

Cine nu dialogheaza cu eterodoc§ii, cand patriarhii 
Romaniei au avut rela^ii amiabile cu toate cultele creatine §i 
necre§tine din ^ara? 

Cine poate tolera viciile? 

Insa patriarhul Romaniei nu poate sa faca tot ceea ce 
trebuie sa faca intreaga Biserica Ortodoxa Romana. Fiecare 
dintre noi trebuie sa ne schimbam pentru ca sdfim alfii, ca safim 
compatibili cu clipa de fa^a . 79 Un articol din data de 27 august 2007. Care oameni si realitati nu sunt de domeniul idealului...ci sunt cei si cele care sunt. 
981 Articolul citat e sters acum: http://blogulmeu.ro/dobra/archives/104/. 
82 Cu ceea ce ni se cere noua, ca ortodocsi, in lumea postmoderna. 307 Cred ca problema e pusa prost. Eu vad lucrurile in 
urmatoral fel: Ce voi face eu pentru noul patriarh al Romaniei? 
Cu ce il pot eu ajuta? 

Ce trebuie sa fac eu ca via^a mea sa ii placa lui Dumnezeu 
§i sa le placa §i oamenilor §i sa u§urez, prin asta, povara 
duhovniceasca a noului patriarh al Romaniei? 

Fa^a de duhovnicii no§tri, care ne spovedesc, avem acela§i 
gand: Cu ce sa-i bucuram noi? Cine trebuie sa fim, ca al^ii sa se 
bucure de prezen^a noastra? 

E u§or sa ceri lucruri marefe, dumnezeiesti sau imposibile 
de la un singur om. E chiar o modd sa faci asta. Insa adevarata 
con§tiin^a ortodoxa ar trebui sa gandeasca, credem noi, nu la ce 
trebuie sa ni se facd, ci la ce trebuie sa facem, pentru ca sa 
meritam omul pe care ni-1 dorim §i sa-1 ajutam in greaua sa 
misiune duhovniceasca. 

Asistam la denigrarea fostului patriarh al Romaniei, care 
este viu in inimile noastre, a multora. Ce a facut dansul pentru 
noi e mult, prea mult. Ce am facut noi pentru dansul, cred eu, e 
totu§i foarte pu^in. 

Cat de mult am ajutat pe pastoral Bisericii cu ragaciunile 
noastre? 

Cat de mult i-am aratat dragostea sj sus^inerea noastra? 

Noi vrem sa avem un patriarh Sfant, preainva^at, nepatat, 
necorapt de istorie, pe care to^i sa-1 admire, care sa aduca un nou 
suflu Bisericii noastre. . . 

Insa ce fel de oameni suntem noi, cei care cerem un astfel 
de patriarhl Ce fel de oameni am fost si suntem noi §i ce am face 
noi in locul viitoralui patriarh? 

Cand cei care denigreaza pe fo§tii patriarhi ai Romaniei 
spun vrute §i nevrate, ar trebui sa ne spuna, ce ar fi facut ei in 
locul lor, in vremea comunismului ateu? 

Daca vor spune ca s-ar fi lasat martirizati §i ar fi lasat 
Biserica sa se desfiin^eze, ca in Albania, spre exemplu, atunci ce 
fel de oameni ne-ar fi trebuit ca sa ridice ruinele Bisericii lui 
Hristos, daca acum, credem ca suntem la mijlocul disperdrii! 

De ce cerem un om §i noi nu suntem alii oameni? Pe cine 
sa pastoreasca un patriarh Sfant, daca noi suntem la fel de 
indiferen^i, la fel de nesmerrfi, la fel de. . .aceeasi. 

Din afara Bisericii lucrurile se vad mult mai §ters §i, am 
avut de multe ori senza^ia in aceste zile, ca alegerea patriarhului 308 Romaniei pare a se confunda, in mintea multora, cu cea a 
pre§edintelui Romaniei sau cu cea a primarului Bucure§tilor . 

Nu sunt omul pronosticurilor, insa ma rog pentru fo§tii si 
viitorii patriarhi ai nostri in mod zilnic! 

Patriarhul Romaniei ne va fi dat de catre Dumnezeu, de 
Cel care ne da si ploaie si zapada si ne fereste de tot felul de 
caderi cumplite. 

Viitorul patriarh si to^i de dupa el, pana la plinirea 
mostenitorilor Impara^iei, sunt in mana lui Dumnezeu. Noi 
suntem in mana lui Dumnezeu. A ne intreba mai mult, mai multe, 
e pierdere de vreme. 

Cred ca trebuie sa ne pierdem vremea mai mult rugdndu- 
ne pentru el, decat vorbind despre el. §i Biserica se roaga pentru 
pastorul ei si el ne va fi dat noua de catre Domnul. 983 Adica alegerea celui de al 6-lea patriarh al Romaniei era vazuta atunci, in preajma 
alegerilor patriarhale, in presa si in online, numai prin prisma jocurilor de culise, a 
afacerilor, a traficului de influenta, adica liniar istoric, iar Dumnezeu nu mai avea nicio 
relatie cu alegerea PFP Daniel Ciobotea. 309 Cuprins 1. Perspectiva de lucru in teologia ortodoxa: receptarea 
optima a reactualizarii credin^ei (2- 7) 

2. Falsul conflict dintre generatii (8-9) 

3. Notele luate in timpul citirii (10-11) 

4. Cand cuvintele au oameni integri in spate (12-15) 

5. Despre apologetii postmoderni ai Ortodoxiei (16-19) 

6. Iarasi despre omul de presd ortodox si articolul personal 
(20-21) 

7. Pentru generatia care promite sa se produca (22-24) 

8. Raspuns transant referitor la vocatia scrisului (25) 

9. Despre modul suplu de a trai in Biserica si in propria 
tara (26-27) 

10. Un interviu superb despre puterea de a trece 
mai departe (28-29) 

11. Mircea fa-te ca lucrezi! sau despre elite (30-31) 

12. Romanii au ales Sfintele Icoane si accepta 
credinta altora (32-33) 

13. Litre alegeri si alegdtori (34-35) 

14. Zorde graffiti (36-37) 

15. De ce gandurile nu pot avea copyright? (38-41) 

16. Vrem Tribunal, nu si Bibliotecal O discutie despre 
democratizarea reala a informatiei (42-45) 

17. Invitatie la supliciul mintii...si al inimii. Scrisoare 
deschisa pentru dumneavoastra (46-47) 

18. Intoleranta si credinta noastra (48-49) 

19. De ce ne plac oratorii sau aia care le zic bine? (50-52) 

20. A vorbi despre minuni vii (53-55) 

21. Despre iubirile amanate ale ortodocsilor (56-57) 

22. Iubirea se exprima si prin cuvinte (58) 

23. Botez si Euharistie. O scrisoare privata catre un 
masterand romano-catolic (59-62) 

24. C.T. Popescu si Emil Hurezeanu, cand am devenit turta 
dulce (14 decembrie 2006) (63-66) 

25. Atacul la preoti si credinta (67-68) 

26. Restaurarea adevarului deplin sau despre comunism la 
timpul trecut (69-73) 310 27. 100% pentru democratic (Robert Turcescu si invitatii 
sai vorbind despre Raportul Tismaneanu) (74-78) 

28. Sa nu vorbim despre coincidence (79) 

29. Trebuie sa avem o constiinta transfrontaliera/ 
ecumenica a Bisericii (80-83) 

30. Multumirile noastre (84-85) 

3 1 . Privilegiile scolii si ale specializarii continue (86-88) 

32. A inceput sa ni se confiste iarasi entuziasmul? (89-90) 

33. Nevroze de rating (91-92) 

34. Livrarea pe banda rulanta a atrocitatilor (93) 

35. In ce consta proiectul post-aderare al Romaniei? (94- 
95) 

36. Elitele senectutii si elitele adolescentei (96-98) 

37. Despre presedintele care sucomba si 
scrisoarea intelectualilor (99-104) 

38. Relatiile online ale blogarilor ortodocsi (105-109) 

39. Despre serpilienii inchipuiti (110-111) 

40. A citi la viitor (112-113) 

41. Cand ai ochii orbi...(nu cred niciodata in intdmplare 
cand e vorba de sfintenie) (114-119) 

42. Legiferarea prostitutiei nu schimba definitia viciului 
(120-121) 

43. Subevaluarea internetului, ca mediu de comunicare, 
ne costa (122-124) 

44. De ce nu se semneaza ortodoc§ii sub articolele pe care 
le scriu pe bloguri §i saituri? (125-126) 

45. Simbolul Bdsescu reiterare a simbolului Iliescu 
(nuan^ele simbolului in mentalul public) (127-128) 

46. Probleme cu cuvantul dat §i falsele probleme 
de con§tiin^a (129-132) 

47. Advertising §i...manipulare (133-134) 

48. Despre cum ajungi, in mod oneros, in topul blogarilor 
(135-136) 

49. De ce pledeaza un neoprotestant pentru un luteran §i 
ramane neoprotestant! Despre certitudinea convertirii 
pastorului Wurmbrand (137-139) 

50. Despre Sfmtii lui Dumnezeu in Ortodoxie (140-141) 

51. Dreptul la replica sau rdspunsul de noapte al 
Pastorului Conf. Univ. Dr. Marius David Cruceru (142-158) 

52. Capcand pentru soared sau despre adevarul 
manipularii ratingului (159) 

53. Parabola musafirului necioplit (160-161) 311 54. Batrane^ea e o parte din tinere^e sau din ciclul: Lasag- 
ne a$a cum suntem! (162-163) 

55. De ce suntem avizi de murdarie? (164-166) 

56. Despre recenziile de carte §i vorbele de bine (167-169) 

57. Moralitatea disfunc^iei §i via^a Bisericii (170-173) 

58. Din „intelepciunea" lui Albert Camus sau despre 
filosofia care te duce la §treang (1 74-1 76) 

59. M-am gandit sa protestez „altfel": paste-ist (177) 

60. In §irul gandurilor... despre intimitate (178-181) 

61. Munca de cercetare teologica: intre vederea sensurilor 
§i compilarea surselor (182-186) 

62. Strategia porno: „lasa imaginile sa te convinga ce 
sa faci" (187-190) 

63. De unde tentafia sinuciderii la tineri? (191-192) 

64. Complexul Romexpo: un spa^iu prea mare pentru 
literatura romana (193-197) 

65. Parabola frigiderului §i alte conota^ii ale imaginilor 
parabolice ale Bisericii (198-203) 

66. Duminica Sfm^ilor romani, parada gay, grindina §i un 
pic de solilocviu (204-208) 

67. Uitarea memoriei §i mitul ra^iunii (209-213) 

68. Strangularea discursului §i lipsa de perspective (214- 
215) 

69. Mi s-a sugerat ca „e rau sa ai certitudini" sau Colegiul 
Noua Europd e pe Strada Plantelor, nr. 21 (216-220) 

70. Tirania majorita^ii vs. monopolul celorputini (221- 
222) 

71. Batrane^e, chiciul apei colorate, flori, tehnologie 
cu cifru (223-226) 

72. Sintagma „intelectualii lui Basescu" §i discu^iile pe 
tema ei (227-232) 

73. Despre ocultari oculte (233-236) 

74. Vi se pare ca puteti? (237-242) 

75. Ideile pre-concepute/avortone §i recursul monoman 
la subiectivism (243-247) 

76. Despre publicitatea pe blog si dialogul neconventional 
(248-249) 

77 '. Sa luam aminte la strategii de marketing predicatorial! 
Studiu de caz: „misiunea" baptista din Romania (250-260) 

78. Anagramul „Bastrix" §i o scurta istorie pentru cei 
interesa^i de statistici (261-268) 

79. Articolul cu care ne-a gratulat fratele David Cruceru §i 
comentariile aferente: un model de dialog interreligios (269-289) 312 80. Cum s-a incheiat „dialogul" dintre pastor §ipreot (290- 
292) 

81. Dialogul online al Lect. Dr. Dr. Corneliu C. Simm;, 
teolog baptist pro testant, cu noi. Prima seara (293-304) 

82. Rugaciunile pentru un nou Patriarh. Un raspuns lui 
Claudiu Dobra dar §i altora (305-309) 313 Teologie pentru azi Cartea de fafa este o edifie online 

gratuita §i e proprietatea exclusiva a 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§. Ea nu poate fi tiparita §i 

comercializata fara acordul sau 

direct. 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§ Teologie pentru azi Toate drepturile rezervate